Waarom je zorgtoeslag niet direct naar de zorgverzekeraar gaat

Koen Kuijper geen reacties

Voor veel mensen zou het misschien logisch zijn als de zorgtoeslag en zorgpremie iedere maand automatisch met elkaar worden verrekend. De zorgtoeslag is immers bedoeld als financiële compensatie voor de maandelijkse zorgpremie.

In theorie kan de zorgtoeslag direct van de belastingdienst worden overgemaakt aan de zorgverzekeraar van de klant. De verzekerde betaalt het deel premie dat overblijft zelf aan de verzekeraar.  

Toch krijgen alle 4,4 miljoen Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag de uitkering op hun eigen rekening gestort. Hoe komt dat?

Te weinig voordeel

Volgens Zorgverzekeringslijn.nl heeft dat te maken met het feit dat bijna iedereen de zorgtoeslag op dit moment al gebruikt voor het betalen van zijn/haar zorgpremie.

De minister van Volksgezondheid vindt het daarom niet nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om alle toeslagen direct aan de zorgverzekeraar over te maken.

Omleiding zorgtoeslag bij betalingsachterstand

Er is wel uitgezocht om de zorgtoeslag om te leiden naar de zorgverzekeraar als er sprake is van een betalingsachterstand van drie maandpremies. De voordelen van deze mogelijkheid bleken echter te klein en niet op te wegen tegen de hoge kosten voor de invoer.

Uit een brief van minister Bruins is hier een belangrijke reden voor: “De zorgtoeslag kan pas met de vijfde maand zorgpremie worden gesaldeerd, terwijl de wanbetalersregeling een maand later (na 6 maanden) ingaat.”

Op dit moment kan de zorgtoeslag dus wel worden ingehouden bij een premieachterstand van 6 maanden. De verzekerde wordt dan aangemeld als wanbetaler bij het CAK.

Vrijwillig overmaken

CZ en de belastingdienst zijn in gesprek om een mogelijkheid te onderzoeken dat verzekerden hun zorgtoeslag afstaan aan de verzekeraars. Die compenseert de toeslag dan vervolgens met de premie die wordt geïncasseerd bij de verzekerde. Mogelijk leidt dit tot een goede aanpak.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.