Zorgkosten naar 11.000 euro per Nederlander in 2040?

Zorgkosten naar 11.000 euro per Nederlander in 2040?

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Zorgkosten naar 11.000 euro per Nederlander in 2040?

Op dit moment betalen Nederlanders jaarlijks gemiddeld 5.500 euro per persoon aan zorgkosten. De vrees is dat dit per 2040 is verdubbeld naar maar liefst 11.000 euro per Nederlander. “Er zullen daarom moeilijke keuzes gemaakt moeten worden”, denkt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

Tijdens Prinsjesdag werd er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 71 miljard euro begroot voor de sector zorg. Vijf miljard meer dan het jaar ervoor. De burger moet dit ophoesten.

Begroting

Hieronder zie je wat de zorg per Nederlander in een jaar tijd kost.

Zorgkosten per Nederlander
Zorgkosten per Nederlander

Het grootste deel van de zorgkosten wordt gefinancierd uit een inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever inhoudt op het loon.

Verdubbeling kosten

Volgens van Holst lopen onze zorgkosten binnen 30 jaar op tot 140 miljard euro als we niets ondernemen. “Een kostenstijging die ten koste gaat van andere sectoren, zoals onderwijs, veiligheid of het klimaat.”

Maar waarom stijgen onze zorgkosten eigenlijk? En hoe houden we onze zorg ook in de komende jaren betaalbaar?

Vergrijzing

De zorgkosten stijgen al jaren. Dat komt allereerst omdat Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer ouderen zijn dan jongeren. Ouderen hebben nu eenmaal meer zorg nodig dan jongeren, wat zorgt voor een toename in de uitgaven.

Zo zijn er (dure) medicijnen op de markt die niet perse genezen, maar iemand 2 of 3 jaar langer laten leven. Mooi dat dit bestaat, maar dit zorgt wel voor een verdere stapeling van kosten.

Uit onderzoek van Vektis blijkt dat 50 procent van al het geld dat bedoeld is voor de gezondheidszorg, wordt besteed aan de zorg voor 65-plussers.

Zorgstelsel

Volgens een aantal linkse partijen wordt de stijging van onze zorgkosten juist veroorzaakt door ons huidige zorgstelsel met marktwerking. De vraag is of dat juist is. Zorgverzekeraars doen er namelijk alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is in het belang van alle verzekerden en de verzekeraars zelf.

Hoe dan ook wil de SP liever terug naar hoe het vroeger was, met een centraal geregeld nationaal ziekenfonds.

Nieuwe behandelingen en medicijnen

Een andere belangrijke reden waarom de zorgkosten stijgen, heeft te maken met groeiend aantal nieuwe behandelingen en innovaties in de medische sector.

In rap tempo worden er nieuwe behandeltechnieken en medicijnen ontwikkeld die ervoor zorgen dat steeds meer ziekten kunnen worden behandeld. Een groot die van die innovaties wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat resulteert in stijgende kosten.

Kosten beteugelen, maar hoe?

Van Holst roept daarom op dat de kosten moeten worden beteugeld. Dan kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door na te gaan welke behandelingen en medicijnen echt zinvol zijn en welke niet.

No cure no pay

Behandelingen die niet doeltreffend zijn, zouden dan kunnen worden geschrapt uit het basispakket. Dat is goedkoper. Een andere optie is om medicijnfabrikanten alleen te vergoeden op basis van no cure, no pay. Werkt een middel niet? Dan krijgt de fabrikant geen vergoeding.

Scherpere afspraken en preventie

Daarnaast moeten er scherpere afspraken worden gemaakt over de prijs en kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders die geen contract sluiten met zorgverzekeraar werken soms niet efficiënt en maken hogere kosten.

Ook denkt van Holst dat het belangrijk is om in te zetten op preventie, zodat iedereen straks gezonder oud wordt.

Tot slot is het zaak om te blijven innoveren en nieuwe technologieën te introduceren die zorg goedkoper maken of zelfs kunnen vervangen. Dat is ook hard nodig, want er staan veel vacatures open.

Bron: AD

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.