Zorgkosten verschillen sterk per gemeente

Bart Koenraadt geen reacties
Prinsjesdag zorg 2017

De zorgkosten die Nederlandse gemeenten jaarlijks maken, verschillen soms duizenden euro’s. Dat blijkt uit cijfers van Vektis Intelligence.

Gemiddeld bedragen de zorgkosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) 3.600 euro per inwoner. Daarvan komt 69 procent voort uit de Zvw en 31 procent uit de Wlz. De kosten voor huisartsenzorg bedragen gemiddeld 190 euro per inwoner.  

De Zorgverzekeringswet heeft betrekking op kortdurende zorg, zoals een ziekenhuisbezoek, huisartsenzorg en medicijnen. De Wlz heeft betrekking op intensieve, langdurige zorg, bijvoorbeeld voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen in een instelling.

Urk

De laagste zorgkosten ten laste van de zorgverzekering maken inwoners van de gemeente Urk, namelijk slechts 1.828 euro per inwoner gemiddeld. Vooral de kosten voor medisch specialistische zorg zijn in deze gemeente beduidend lager dan het gemiddeld, namelijk 97 euro per verzekerde op jaarbasis.

Ook in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden fors minder kosten gemaakt dan elders.

Hoogste kosten

De meeste zorguitgaven (Zvw) worden gemaakt in Zuid-Limburg. Kerkrade is de gemeente met de hoogste zorgkosten in Nederland, namelijk: 3.447 euro per inwoner per jaar. Dat is bijna 1.000 euro meer dan gemiddeld.

Een aantal opmerkelijke verschillen voor Kerkrade:

  • De kosten voor medisch specialistische zorg liggen jaarlijks 475 euro per verzekerde hoger dan gemiddeld
  • De kosten voor GGZ liggen 173 euro hoger dan gemiddeld
  • De kosten voor medicijnen liggen 89 euro hoger dan gemiddeld

Vektis doet zelf geen uitspraken waarom de kosten in de ene gemeente hoger uitvallen dan in de andere. Het is echter duidelijk dat hier sociaaleconomische redenen voor zijn. Ook is er in bepaalde regio’s meer vergrijzing, zoals Zuid-Limburg, Zeeland en Groningen.

Wlz moeilijk te vergelijken

De kosten voor de Wlz per gemeente zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Dat komt omdat deze uitgaven vooral afhankelijk zijn van de plaatsen waar er instellingen staan. In sommige gemeenten zijn er minder instellingen en zijn de kosten automatisch lager.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.