Zorgverzekering straks onbetaalbaar? Grote zorgen bij NZa

Zorgverzekering straks onbetaalbaar? Grote zorgen bij NZa

Artikel door: Koen KuijperZorgverzekering straks onbetaalbaar? Grote zorgen bij NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich grote zorgen over de Nederlandse gezondheidszorg. Bij ongewijzigd beleid wordt de de zorg onbetaalbaar en daarmee minder toegankelijk voor iedereen. Dat constateert de toezichthouder in haar rapport ‘Stand van de zorg’.

Volgens de NZa moeten er betere afspraken worden gemaakt over welke zorg ‘waar’ en ‘door wie’ wordt geleverd. Daarin wordt meer verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook de kostenstijgingen moeten in de hand worden gehouden.

82,2 miljard

In 2020 gaat er 82,2 miljard euro op aan de zorg, blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Een groot deel daarvan gaat op aan de verplichte zorgverzekering, waarvoor Nederlanders zorgpremie en eigen risico betalen.

Volgens de NZa krijgen we wel veel terug voor onze centen: de kwaliteit van de Nederlandse zorg is hoog.

De zorgkosten stijgen sterk als gevolg van vergrijzing en personeelstekort. De betaalbaarheid en toegankelijkheid komen daarmee onder druk te staan, omdat straks niet 1 op de 7, maar 1 op de 4 werknemers in de zorg moet werken. Hierin worden wel stappen ondernomen, maar die zijn vooralsnog te mager, stelt de NZa.

Zorgverzekering

Ook de huidige zorgverzekering werd door de NZa onder de loep genomen:

Zo merkt de NZa op dat het aantal polissen in Nederland toeneemt. Er zijn in Nederland totaal 11 zorgverzekeringconcerns, bestaande uit verschillende verzekeraars en labels. Veel verzekeraars en labels hebben ook meerdere basispolissen. Dat brengt het totaal aan basisverzekeringen in Nederland op maar liefst 59.

Lees ook: Welke zorgverzekeraars zijn er én wie hoort bij wie?

Van alle basisverzekeringen zijn er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern, terwijl de premies van deze verzekeringen van elkaar verschillen. Dit maakt het voor verzekerden extra lastig om een goede en geïnformeerde keuze te maken. Dat moet beter, stelt de NZa.

Vanaf 13 november is het mogelijk om je huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en te vergelijken met het overige aanbod.

Risicoverevening

Ook het systeem van risicoverevening moet beter, vindt de NZa. Zorgverzekeraars worden op dit moment door een algemeen fonds financieel gecompenseerd voor de verschillen in zorgkosten van hun verzekerden.

Maar wat blijkt? Op dit moment heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. Dat noemt de NZa onwenselijk.