Zoveel geld hebben zorgverzekeraars in kas

Zoveel geld hebben zorgverzekeraars in kas

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Zoveel geld hebben zorgverzekeraars in kas

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk 9,4 miljard euro aan financiële reserves op de plank liggen. Dat komt neer op ongeveer 550 euro per verzekerde. Zo blijkt uit cijfers van de Monitor Zorgverzekeringen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Alle verzekeraars zijn op grond van Europese regelgeving verplicht om financiële buffers aan te houden. Zo kunnen zij in financieel slechte tijden toch de rekeningen blijven betalen en sterke schommelingen in de premie voorkomen.

Meer dan noodzakelijk

Toch houden zorgverzekeraars meer geld in kas dan noodzakelijk is. Zo bedraagt de gemiddelde solvabiliteit 145 procent van de wettelijke norm. Dat is zo’n 2,9 miljard euro meer dan de Europese regels voorschrijven. Kortom, er ligt een enorm geldbedrag op de plank van verzekeraars, waar in feite niets mee gebeurd.

De solvabiliteit heeft betrekking op de financiële gezondheid op lange termijn. Hoe hoger de solvabiliteit hoe ‘gezonder’ het bedrijf is financieel gezien. Voor bedrijven ligt een gezonde solvabiliteit tussen de 25 en 40 procent.

Verzekeraars moeten een solvabiliteit van minimaal 100 procent aanhouden. Maatschappijen die hieronder zitten, voldoen niet aan de wettelijke eisen en komen terecht in een formeel hersteltraject.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Top 3

Dit is de top 3 verzekeraars met de meeste overtollige gelden:

  1. Eno: 166 procent solvabiliteit
  2. Zorg en Zekerheid: 165 procent solvabiliteit
  3. CZ: 157 procent solvabiliteit

DSW en ONVZ hebben met respectievelijk 134 en 132 procent de laagste solvabiliteit.

Ben je benieuwd naar welke zorgverzekeringen onder welk concern vallen? Bekijk dan dit overzicht (met infographic).

‘Verstandig’

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het verstandig dat verzekeraars meer financiële reserves hebben dan wettelijk noodzakelijk is: “Dit is ingegeven door de onzekerheid die er nu eenmaal is en om te voorkomen dat verzekeraars telkens in een hersteltraject belanden bij het doorbreken van de wettelijke solvabiliteitseis.”

Zorgverzekeraars geven zelf aan dat de hoger dan noodzakelijke buffers vooral bedoeld zijn om uiteenlopende risico’s te dekken die niet zijn verwerkt in de wettelijke solvabiliteitseis, zoals:

  • Politieke onzekerheid
  • Overheveling van zorgtaken
  • Worst-case combinatiescenario’s

Een kwart van de verzekeraars houdt de reserves bovendien vast voor strategische doeleinden, zoals het realiseren van meer klanten en behoud van de concurrentiepositie.

2020

Inmiddels zijn alle zorgpremies voor 2020 bekend gemaakt. Gemiddeld gezien stijgt de premie van de zorgverzekering met 2,34 euro per maand. Dit is mede te ‘danken’ aan het feit dat de verzekeraars weer miljoenen uit de reservepot gebruiken om de premiestijgingen te drukken.

Dat wordt in 2020 bijvoorbeeld gedaan door:

  • Menzis: ongeveer 80 miljoen euro
  • Zorg en Zekerheid: 6,3 miljoen euro

Bronnen:

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.