Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie

Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie

Nederlanders met een Wlz-indicatie én een aanvullende zorgverzekering zijn vaak dubbel verzekerd. Zij krijgen zaken als fysiotherapie of tandheelkundige zorg mogelijk al vergoed via de Wlz. Een dure extra verzekering is dan weggegooid geld.

Door de aanvullende polis stop te zetten of over te stappen van zorgverzekering kunnen mensen met een Wlz-indicatie mogelijk fors besparen op hun maandelijkse uitgaven. Het is aan de zaakwaarnemer van de zorgbehoevende cliënt om dit uit te zoeken.

Wanneer overbodig?

Ruim 300.000 Nederlanders hebben een Wlz-indicatie. Zij hebben recht op intensieve zorg of permanent toezicht in hun nabije omgeving.

Maar in welke gevallen is iemand onnodig verzekerd via zijn of haar aanvullende zorgverzekering?

Hier kan sprake van zijn als iemand in een Wlz-instelling woont en van diezelfde instelling behandeling krijgt. Dit wordt ‘verblijf met behandeling genoemd’.

Om te controleren of er sprake is van verblijf met behandeling kun je onderstaande stappen volgen:

 1. Ga na wat er op de Wlz-indicatie staat beschreven en of hier ‘verblijf met behandeling’ staat vermeld. Neem hiervoor eventueel contact op met het CIZ, die de indicatie heeft uitgegeven.
 2. Vraag bij de instelling waar de cliënt verblijft of hij/zij ook van diezelfde instelling behandeling krijgt.
 3. Controleer welke aanvullende zorg (behandeling) wordt geleverd door de instelling waar de cliënt verblijft, bijvoorbeeld mondzorg of ergotherapie.

Overlap

Controleer vervolgens of er overlap is in dekking met de aanvullende verzekering.

Dat doe je zo:

 1. Log in bij de zorgverzekeraar en kijk in de polis welke aanvullende zorg wordt vergoed. Is er overlap met de zorg die wordt geleverd via de instelling?
 2. Ga vervolgens na in hoeverre er gebruikt wordt gemaakt van de aanvullende verzekering. Dit kun je doen door in te loggen op de website van de verzekeraar en te kijken naar het declaratieoverzicht en het zorgverbruik.
 3. Is er sinds het verblijf in de Wlz-instelling niet of nauwelijks zorg vergoed via de aanvullende verzekering? Dan is er waarschijnlijk sprake van een overbodige aanvullende verzekering.

Twijfel je? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar of de zorginstelling.

Tandartsverzekering

De tandartsverzekering is vaak de grootste kostenpost waarop kan worden bespaard bij een Wlz-indicatie.

Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft en van deze instelling behandeling krijgt, is tandheelkundige zorg onderdeel van de Wlz-zorg die de instelling moet bieden De cliënt heeft recht op zorg voor het (kunst)gebit. 

De kosten voor tandheelkundige zorg worden daarom vanuit de Wlz betaald. Een tandartsverzekering is in dit geval weggegooid geld.

Wil je overstappen naar een goedkopere zorgverzekering? Kijk dan in de zorgvergelijker.

Belangrijk:

Er moet echt sprake zijn van verblijf én behandeling die wordt geleverd door één en dezelfde instelling. 

Verder wordt niet alle mondzorg standaard vergoed. Kijk voor de precieze regels hier: artikel 2. 4 van de Regeling langdurige zorg.

Paramedische zorg

Fysiotherapie, ergotherapie en podotherapie zijn drie belangrijke voorbeelden van paramedische zorg die wordt verleend aan mensen die verblijven in een Wlz-instelling.

Toch valt de vergoeding van deze zorg niet altijd standaard onder de Wlz. Er moet namelijk sprake van zijn specifieke paramedische zorg.

Wat is dat?

Er is sprake van specifieke paramedische zorg, als:

 • Er specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn bij de behandeling. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. In dat geval hoort de paramedische zorg tot de Wlz.
 • Als de paramedische zorg niet los is te zien van de integrale zorg.

2 voorbeelden:

Voorbeeld 1

Hans is zintuiglijk gehandicapt en verblijft hiervoor in een instelling voor blinden en slechtzienden. Fysiek is hij verder niet ernstig beperkt. Wel heeft Hans een geestelijke stoornis waardoor het belangrijk is dat er om een bepaalde manier met hem wordt omgegaan.

Hans komt ten val en heeft hierdoor veel last van zijn schouder. De fysiotherapeut die hem behandeld moet op de juiste manier met hem omgaan, wat extra kennis en vaardigheid vereist. Daarom komt deze zorg ten laste van de Wlz.

In dit voorbeeld is een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie overbodig.

Voorbeeld 2

Emma heeft Alzheimer en verblijft in een verpleeghuis. Ze valt en breekt haar heup. Emma heeft daarom fysiotherapie nodig.

De paramedische zorg wordt integraal aangeboden en valt onder de Wlz Dat komt omdat de behandeling moet worden afgestemd met haar zorgbehoefte rondom Alzheimer. De multidisciplinaire behandeling vindt plaats in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de andere zorgverleners.

Geen recht op aanvullende zorg Wlz

Onderstaande groepen cliënten hebben geen recht op vergoeding van aanvullende zorg via de Wlz:

 • Cliënten die thuis de Wlz-zorg ontvangen, bijvoorbeeld met een volledig pakket thuis of persoonsgebonden budget (pgb).
 • Cliënten die in een instelling verblijven, maar daarbij geen behandeling krijgen
 • Cliënten die in een instelling verblijven, maar hun behandeling krijgen van een andere instelling of aanbieder.

Toch kan het voorkomen dat ook zij een aanvullende- of tandverzekering hebben waar ze niet of nauwelijks gebruik van maken. Om dit te controleren kan worden ingelogd bij de verzekeraar om vervolgens te kijken bij het zorggebruik van de aanvullende polis.

Check hier of je kunt besparen op je zorgverzekering.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.