CBS-onderzoek: kenmerken wanbetalers zorgverzekering

Koen Kuijper 1 reactie

Het CBS publiceert op donderdag 18 juni haar meest recente gegevens over wanbetalers van de zorgverzekering naar verschillende kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, regio en migratieachtergrond.

Wanbetalers zijn personen die verzekerd zijn via de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar het hebben nagelaten om minimaal zes maanden geen zorgpremie te betalen. Voor hen is er een speciale regeling waardoor zij toch verzekerd blijven voor basiszorg.

190.000 wanbetalers

In totaal zijn er in Nederland 190.000 mensen aangemerkt als wanbetaler van de zorgverzekering. Dat is 1,4 procent van de in Nederland verzekerde bevolking. Uit de cijfers blijkt dat iets meer dan de helft daarvan, 95.300 mensen, een migratieachtergrond heeft. Iets minder dan de helft heeft een Nederlandse achtergrond.

Vooral bepaalde groepen

Opvallend is dat vooral onder bepaalde groepen met een migratieachtergrond het aandeel wanbetalers bovengemiddeld hoog is:

  • Antilliaanse achtergrond: 8,7 procent
  • Surinaamse achtergrond: 5,4 procent
  • Marokkaanse achtergrond: 4,6 procent

Bij mensen met een Westerse migratieachtergrond ligt het percentage wanbetalers op 1,7 procent. En bij mensen met een Nederlandse achtergrond op (slechts) 0,9 procent.

In de gemeente Rotterdam is het aandeel wanbetalers het grootst: maar liefst 3,6 procent van al haar inwoners. Flevoland is de provincie met de meeste wanbetalers. Het zou gaan om 2 procent van alle inwoners.

Oorzaak

Een schuld (en uiteindelijk wanbetaling) bij de zorgverzekeraar kan vanwege allerlei achterliggende problemen ontstaan, zoals verlies van werk, een oplopende schuld en/of gebrek aan toekomstperspectief.

De reden waarom het aantal wanbetalers juist zo hoog ligt bij mensen met een migratieachtergrond is niet onderzocht door het CBS. Een hoger aandeel armoede onder migranten speelt hierin hoogstwaarschijnlijk een centrale rol.

Ruim 60 procent van de mensen met een lange schuld bij zijn zorgverzekeraar ontvangt zorgtoeslag. Die bedraagt maximaal 104 euro per maand.

Coronacrisis

Eind 2019 stond het totale aantal wanbetalers van de zorgverzekering op het laagste punt ooit. Door effectieve aanpak van overheid en verzekeraars is het aantal mensen met een schuld bij zijn zorgverzekeraar de afgelopen jaren flink gedaald.

De coronacrisis gaat daar echter verandering in brengen. Het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau verwachten dat de armoede in Nederland de komende jaren met een kwart zal toenemen, terwijl de effecten van de coronacrisis daarin nog niet eens zijn meegenomen.

1 reactie

  • Hhar

    Kosten stijgingen en huurverhoging geven dadelijk of eigenlijk nu alnet als voor het virus, meer armoede, zeker nu de totale AOW-verhoging op 1 juli met maar 10 Euro omhoog gaat voor de ouderen onder ons een fooitje om je oude dag in corona door te brengen.
    Nederland en de ouderen verarmen, mede door deze regering.
    We overleven dit zo niet, als deze regering voor de ouderen niets meer doet.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.