Coronacrisis: zorgverzekeraars gaan kosten delen

Bart Koenraadt 9 reacties

Door de coronacrisis werken zorgverzekeraars gezamenlijk in het zoeken van oplossingen. De continuïteit van het zorgstelsel staat in deze tijden voorop en de concurrentie wordt even aan de kant geschoven. Dat melden de bestuursvoorzitters van Zorg en Zekerheid en CZ, maar ook directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland.

Volgens de verzekeraars staat de zorg voorop en moeten de financiën maar even wachten. “Het is veel belangrijker dat verzekerden kunnen rekenen op goede zorg en dat zorgorganisaties overeind blijven”, zeggen de bestuursvoorzitters.

Steun

Zorgaanbieders die vanwege corona financieel in de problemen komen, kunnen voor steun terecht bij de overheid, maar ook bij de zorgverzekeraars.

Achter de schermen wordt al gewerkt aan financiële regelingen voor gecontracteerde zorgverleners. Maar ook zorgaanbieders die geen contract hebben, worden volgens de verzekeraars niet vergeten.

Hogere kosten

Wat nu al zeker is, is dat ziekenhuizen hogere kosten moeten maken als gevolg van het coronavirus.

Denk daarbij aan:

 • Aanschaf extra beschermingsmiddelen
 • Nieuwe beademingsapparatuur
 • Scholing van personeel

Normaal gesproken draagt iedere verzekeraar zijn deel van de kosten. Zo is CZ sterk vertegenwoordigd in Brabant. Die zou vanwege de problemen daar sterk gebruik moeten maken van de financiële buffers. Gelukkig treden de verzekeraars gezamenlijk op en worden de lasten evenredig verdeeld, meldt Trouw.

Inzet financiële reserves

Hoe hoog de kosten van deze crisis zullen zijn, is nog onbekend. Wel maken de verzekeraars bekend dat financiële buffers worden ingezet, mocht dat nodig zijn. Zorgverzekeraar CZ heeft bijvoorbeeld 9 miljard in kas. Ook Achmea, Menzis en VGZ hebben veel geld achter de hand.

“Reserves zijn bedoeld voor barre tijden, en dat zijn het nu.”

Ton van Houten, bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid

Zorgpremie 2021

De kans is aanwezig dat de zorgpremie volgend jaar harder moet stijgen als gevolg van de coronacrisis. Daarover is op dit moment weinig bekend. Verzekeraars gebruiken al jaren een deel uit de reserves om de premie betaalbaar te houden. Door de komst van het coronavirus, kan dit potje wel eens sneller opraken dan gedacht.

Maar mogelijk dat de overheid dan ook een duit in een zakje doet, zodat burgers die zijn getroffen door de crisis niet nogmaals hard worden geraakt.

Stroppenpot voor verzekeraars

Ook zorgverzekeraars zelf kunnen gebruik maken van een financiële ondersteuning als zij vanwege de coronacrisis in de problemen dreigen te komen. Ook bij verzekeraars vallen namelijk nu harde klappen.

Maar waarom? Twee belangrijke redenen:

 • Beleggingsresultaten vallen sterk tegen als gevolg van dalende beurzen
 • Zorgkosten vallen een stuk hoger uit in 2020 en 2021

De hoogte van het bedrag dat voor verzekeraars kan worden vrijgemaakt, is afhankelijk van het aantal verzekerden en de premiegelden die een ziektekostenverzekeraar normaliter ontvangt.

Kosten

De kosten van deze regeling kunnen oplopen tot vele honderden miljoenen euro’s, zo meldt het AD. Burgers en bedrijven draaien linksom of rechtsom op voor deze kosten.

Dat kan via de inkomstenbelasting, eigen bijdragen of hogere belastingen voor bedrijven.

9 reacties

 • Hhar

  Aftrek specifieke zorgkosten,
  Deze kosten die chronisch zieken mogen aftrekken zijn helaas haast allemaal weggehaald .
  Tegemoetkoming zorgkosten is in 2020 verdwenen wat niet had gehoeven. Is verdwenen om te gebruiken voor de VGZ. De gemeente Rotterdam moet er eens over gaan denken deze tegemoedkoming weer eens voor deze mensen in te voeren.
  Men heeft de lijst van mensen nog dus simpeler kan het niet voor deze chronisch zieken en AOW-ers, Wajongers etc.

 • Eelze

  corona

  is het een meisjesnaam, corona
  al klinkt Carola beter en begint
  het met een hoofdletter, de
  schaduwen lengen wijl
  de IC bedden zich langzaam
  aan zeker legen

  een crisis die mijn generatie
  beziet als een straf voor al
  het leed wat wordt aangedaan
  aan al wat ademt op deze planeet

  doch, laten we eensgezind blijven
  en nimmer vergeten dat de mens
  niet in zonde is geboren, maar
  geboren is om een ieder te bij
  te staan in tijden waar nood
  de zwaksten slaan

 • Hhar

  Ga met boodschappenwagen een supermarkt in, dan zie je gauw genoeg dat 1meter en 50 cm eigenlijk niet haal baar is, tevens zijn de toiletten afgesloten en men kan niet daar plassen dan in de broek. en nat naar huis gaan.
  Tweede hoeken en gaten je komt elkaar tegen met het grote karretje lijke wel botskarretjes geworden als je niet goed uitkijk tevens komen ze nog de vakken vullen wat ook al lastig is als daar het product in een wagen staat.
  Al met al gemerkt dat Lidl koploper is.
  Nee die 1.50 meter waarop heeft men dit gebasseerd?.Is eigenlijk te veel we zouden naar 1meter en 20 cm moeten gaan

 • Hhar

  Verleden jaar zat ik naar de dodenherdenking te kijken in Amsterdam.
  Toen had ik al een gevoel, dadelijk komt er op een andere dag nog een herdenking bij voor de ouderen onder ons, want die hadden het toendertijd al slechter en zieken en chronisch zieken hadden te weinig om te leven. maar werd door deze regering niet gezienen bedrijfsleven zakten ook terug.
  Toen konden we het makkelijk goed maken, maar de tijd van de doktoren van het UWV je kwam binnen ziek en je kon naar buiten en je was genezen en zonder uitkering, terwijl je gewoon ziek was. Toen waren ook velen de klos. Wajongers en chronisch zieken.
  Helaas dit virus maakt het nog erger.

 • Hhar

  Jaren terug had ik een virusinfectie aan mijn voet zag wat bloed aan mijn linker grote teen, maar dacht zal niet zo erg zijn, toch snel naar de dokter, gegaan zij schrok erg en liet mij terecht gelijk opnemen.
  Mijn grote teen was met bloed en langzaam en het zwart worden, ik ben nog nooit zo geschrokken , virus was bezig aan mijn teen, hij moest er toch af, dagen met de stank gelopen geur veschrikkelijk.
  Was thuis .
  Chirurg kon niet met spoed wat aan mijn teen doen , moest nog een week ermee lopen(ben hier nog kwaad over)je ziet wat een virus aan kan richten.
  Daarom is dit zo erg want was bij mij nog niet zo erg als wat deze virus doet.
  Dus daarom herken ik dit zo.

  Loop nu met klompschoenen aan beide voeten en rollator het leven is veranderd.
  En wordt nu nog erger voor invalide en chronisch zieken binnen zitten

 • Hhar

  Kwam een brochure tegen van de taakgroep Handicap & lokale samenleving en het ministerie ban Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van april 2008.

  U kunt een ramp niet voorkomen maar wél op voorbereiden.
  Een goede voorbereiding kan van levens belang zijn zelfs als U in het dagelijks leven mindergoed kunt redden u kunt zich minder snel verplaatsen of neemt moeilijk informatie op.
  Wees extra waakzaam en voorbereid bent,zo dat bij een crisis precies weet wat u moet doen.

  Krijgt U het advies binnen te blijven? Zorg dan dat u zich een aantal dagen thuis kunt redden. Gaat u naar familie of vrienden ?Tref dan vooraf de nodige maatregelen.
  Doven en blinden in noodsituaties vallen meestal niet als minder zelfredzaam gezien. Hulp van buren of vrienden.
  Zorg voor een voorraad batterijen voor uw hoorapparaat en lantaarn.Zorg voor een opgeladen accu voor uw elektrische rolstoel
  Zorg dat u bij een ramp niet afhankelijk bent van de lift.
  Kijk waar de nooduitgangen en andere in- en uitgangen zijn.
  Ga op zoek naar rolstoeltoegangkelijke uitwijkmogelijkheden.
  Let erop dat U een zaal makkelijk kunt verlaten.
  Neem genoeg pijnstillers mee. en uw medicijn paspoort.
  Zorg dat U een noodvoorraad eten in huis heeft. En neem geld mee.
  Draag een sos penning.

  • LLissi

   @har

   Ik ga er gemakshalve maar even van uit dat dit geen 1 april grap van u is. Daarom dat ik er serieus op in ga.

   Het lijkt me NIET verstandig om hamster gedrag bij mensen nu aan te wakker, er zijn voorzieningen genoeg! We hebben een probleem, een heel groot probleem zelfs alleen het probleem wordt nog groter als mensen gaan hamsteren.

   Het beste is gewoon een aantal keer per week in je ééntje boodschappen te doen en voor de rest KALM thuis te blijven.

   Sterkte in deze moeilijke tijd.

 • Hhar

  Stroppenpot voor chronisch zieken en AOW-ers ?
  Wajong, bijstanders, etc.

  Want in betere tijden is hun dit ontnomen. De Tegemoetkoming Meer Zorg en is ergens anders voor gebruikt.
  Dadelijk wordt de zorgpremie en eigen bijdragen weer verhoogd voor velen die nu al in de problemen komen en zijn.

  • Hhar

   @har
   De APP is niet voor de ouderen die geen telefoon hebben maar nog een gewone waar ze alleen op kunnen bellen. Die er mee overweg kan en hem wel heeft sloft. en kunnen niet mee doen.

   Dus allemaal een app ook de oudere onder ons.Heb je geen geld blijk je weer de clos.

   Het wordt langzamerhand de 3e wereldoorlog via electronica en er komt nog meer hierdoor dadelijk.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.