Coronavirus: dit is het goede nieuws

Koen Kuijper 682 reacties

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Er worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te remmen, ook in Nederland.

Iedere dag worden we overspoeld met berichtgeving over het coronavirus. Vaak is het negatief. En dat is logisch in tijden van een crisis. Toch is er ook genoeg positief nieuws te melden rondom corona.

Zorgwijzer stelde daarom speciaal een goed-nieuws-overzicht samen.
(laatste update: 2 april 2020)

Aantal besmettingen neemt fors af

De groei van het aantal corona-besmettingen in Nederland neemt sterk af. Het aantal personen dat een zieke aansteekt, ligt rond de 0,3. Dit is berekend op basis van een GGD-onderzoek van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en die zijn ondervraagd over hun eerste ziektedag. Tijdens carnaval, rond eind februari lag het reproductiegetal op bijna 3.

De coronamaatregelen hebben dus een gunstig effect gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dat stelt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIB) van het RIVM, tijdens een briefing van de Tweede Kamer op woensdag 1 april.

Veel burgemeesters geven Nederlanders een compliment voor de manier waarop afgelopen weekend (28 en 29 maart) is omgegaan met de coronamaatregelen.

Dit betekent niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld, want de verspreiding gaat ook bij 0,3 of 0,2 nog wel door. We moeten het volhouden tot het echt onder controle is. De druk op de IC’s blijft echter nog wel even aanhouden.

Jaap van Dissel , RIVM

Stabilisatie in Brabant

In Brabant zijn er positieve signalen: de explosieve groei van het aantal ziekenhuisopnamen is daar tot stilstand gekomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is nu stabiel. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt waarschijnlijk zelfs al achter de rug.

Extra beademingsmachines IC

Op veel plaatsen in Nederland wordt met man en macht gewerkt om de IC-capaciteit en het aantal reguliere ziekenhuisbedden te vergroten.

Afgelopen weekend bezorgde Philips de eerste 100 van in totaal 1.000 beademingsapparaten voor de Nederlandse Intensive Care’s. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) hoopt dat er a.s. zondag 2.400 IC-bedden beschikbaar zijn.

Coronavirus lijkt in China onder controle

In China komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij van Covid-19. Het land lijkt de situatie onder controle te hebben.

In Wuhan en de Chinese provincie Hubei, waar de coronapandemie is begonnen, is het laatste noodhospitaal al even gesloten. In de afgelopen vijf dagen (sinds 18 maart) kwam er geen enkele besmetting bij. Op 24 maart kwam er één besmetting bij in Wuhan.

In de rest van China zijn er op 31 maart wel 36 nieuwe besmettingen bijgekomen. Veel besmettingen komen van Chinezen die waren teruggekeerd vanuit het buitenland. Critici twijfelen aan deze cijfers en denken dat de aantallen bewust lager worden gehouden.

Ruim 82.000 mensen in China hebben het longvirus gekregen. Althans, dat is het geregistreerde aantal besmettingen. Van deze groep zijn er inmiddels ruim 76.000 volledig hersteld. Bijna 3.200 mensen zijn overleden.

Openbare leven langzaam opgestart

Hoewel er nog steeds strenge maatregelen gelden in China wordt de economie en het openbare leven langzaam aan weer opgestart:

 • In Shanghai en Peking zijn musea, attracties en parken weer open. Bij de ingang wordt men nog wel gescreend op klachten.
 • Ook winkels zijn grotendeels weer open, zelfs in Wuhan.
 • Bioscopen gaan op de meeste plekken weer open.
 • Het openbaar vervoer rijdt in veel steden weer.
 • In meerdere sectoren zijn de mensen weer aan het werk, vooral in de industrieën die vitaal zijn voor de economie.

Ook uit Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore komen positieve berichten. Het aantal nieuwe besmettingen (en doden) neemt daar af.

Hoe lang duurt het nog?

Het is lastig te voorspellen hoe lang de corona pandemie nog duurt in Nederland en de rest van Europa. Wel weten we hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld in China, waar de piek al een poos geleden is bereikt:

 • In China heeft het coronavirus vanaf ergens eind december ongeveer een maand maand lang ongestoord zijn gang kunnen gaan.
 • Op 23 januari werd een lockdown ingesteld voor de provincie Hubei, waar 60 miljoen mensen wonen.
 • Ruwweg eind februari – een maand na de lockdown in Hubei – werd de piek in China bereikt. Vanaf dat moment nam het aantal nieuwe gevallen alleen maar af.
 • De ‘lockdown’ in de provincie Hubei (met uitzondering van Wuhan) werd op 25 maart grotendeels opgeheven.
 • In Wuhan waar de uitbraak begon, stopt de lockdown per 9 april.

Hoopgevend

Het is hoopgevend dat de maatregelen in China en een aantal andere landen effect hebben.

De vraag is nu of de maatregelen in Nederland en de rest van Europa drastisch genoeg zijn om het virus te controleren en het normale leven weer voorzichtig aan op te pakken, zoals nu ook in China lijkt te gebeuren.

Goed om te weten: iedereen in ons land heeft recht op een vergoeding van de nodige zorg via de zorgverzekering.

Waarschijnlijk al meer mensen besmet

Het coronavirus heeft waarschijnlijk al veel meer mensen in Nederland besmet dan uit de officiële inschattingen blijkt. Zo blijkt uit een studie onder zorgmedewerkers van twee grote Brabantse ziekenhuizen. Het klinkt misschien als slecht nieuws, maar dit is juist een positieve ontwikkeling.

Waarom?

“Het betekent dat de groepsimmuniteit onder de Nederlandse bevolking waarschijnlijk al verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht”, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans, die is betrokken bij het onderzoek. 

Bij veel mensen gaat de infectie van Covid-19 gepaard met lichte of milde klachten. Vooral bij jongere mensen gaan de klachten nog wel eens onopgemerkt voorbij.

Veel mensen genezen

Volgens het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zijn er wereldwijd al bijna 180.000 mensen (meting 1 april) genezen van Covid-19. In werkelijkheid zijn dat er natuurlijk veel meer.

Hoewel harde cijfers ontbreken, weten we ook dat in Nederland al heel veel mensen zijn hersteld van het virus en daarmee immuniteit hebben opgebouwd. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

In Nederland is een 101-jarige vrouw hersteld na besmetting met het coronavirus. Ze lag 1,5 week in het ziekenhuis.

Vaccin corona

Er zijn wereldwijd 35 andere farmaceutische bedrijven en academische instellingen die werken aan een vaccin tegen COVID-19. Naar verwachting is er binnen 1 tot 1,5 jaar op grote schaal een vaccin beschikbaar. Maar dit is lastig in te schatten.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkelingen van een corona vaccin:

Coronavirus muteert ‘amper’

Het coronavirus muteert nauwelijks, terwijl het zich wel zeer snel verspreid onder de bevolking. Dat stellen onderzoekers van de Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Er wordt door het Amerikaanse laboratorium onderzoek gedaan op meer dan 1.000 verschillende monsters van het virus, bijvoorbeeld de variant die als eerste in China opdook en de variant die nu in VS wordt aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de monsters weinig verschil zit, wat betekent dat het virus zich amper muteert.

Verder zijn er aanwijzingen dat er geen nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan die dodelijker zijn dan de oorspronkelijke.

Al met al is dit erg goed nieuws voor de ontwikkeling van een vaccin:

 • Er hoeft niet ieder jaar een vaccin ontwikkeld te worden, zoals bij de gewone griep.
 • Eén vaccin zou jarenlang bescherming kunnen bieden en misschien zelfs levenslang.

Immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen corona

Het menselijk immuunsysteem is in staat om te vechten tegen het coronavirus (COVID-19). Dit gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de griep. Dat blijkt uit een onderzoek in Melbourne, waar ook een Nederlandse onderzoekster aan meewerkt.

In het onderzoek werd gekeken naar de immuunreacties van patiënten die waren besmet met het coronavirus. Daarvoor werden cellen in het bloed onderzocht.

Wat bleek bij patiënten met milde klachten te gebeuren:

 • Meerdere onderdelen van het immuunsysteem werden vrij snel na de infectie geactiveerd.
 • De hoeveelheid virus ging langzamerhand naar beneden.
 • Drie dagen na de piek van de immuunreactie was het lichaam virusvrij en hersteld.

Het lichaam van patiënten doet dus precies wat het moet doen: vechten tegen het virus. De resultaten in het onderzoek moeten helpen bij de ontwikkeling van een effectief vaccin dat het immuunsysteem op dezelfde wijze kan activeren als bij een daadwerkelijke besmetting, maar zonder dat men er ziek van wordt.

Amerikaanse en Duitse farmaceut gaan samen vaccin ontwikkelen

Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer en de Duitse medicijnproducent BioNTech gaan samen een vaccin ontwikkelen tegen het coronavirus. Met het vaccin kunnen mensen worden ingeënt.

Daarmee kan de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden ingedamd.

Eerste humane proef vaccin coronavirus

In de VS is men (op 16 maart) begonnen met een eerste humane proef voor een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Het vaccin veroorzaakt geen COVID-19, maar bevat een genetische code die van het virus is gekopieerd. Het lichaam gaat hierop reageren en maakt antistoffen aan. Toch stellen experts dat het nog maanden zal duren voordat bekend is of het vaccin werkt.

Tbc-vaccin ingezet onder zorgmedewerkers

In het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt er op grote schaal een tbc-vaccin ingezet om zorgmedewerkers mogelijk beter te beschermen tegen het coronavirus.

Het vaccin tegen tuberculose (tbc) geeft het afweersysteem een boost, waardoor personeel beter is beschermd tegen virussen. 500 medewerkers krijgen het vaccin toegediend. 500 andere medewerkers krijgen een placebo. Vervolgens worden beide groepen nauwlettend in de gaten gehouden. Als er minder mensen ziek worden en uitvallen in de gevaccineerde groep dan kan het vaccin op grote schaal worden ingezet ter bescherming van iedereen in de zorg.

Apen immuun na genezing corona

Uit een onderzoek van Chinese virologen blijkt dat apen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus na genezing immuun blijken voor een nieuwe coronabesmetting:

 1. Vier resusapen werden met het Covid-19 virus in aanraking gebracht.
 2. Alle vier de apen werden ziek: ze kregen koorts, ademhalingsproblemen en verloren hun eetlust.
 3. Eén aap ontwikkelde zichtbare schade aan de longweefsels. Die werd geëuthanaseerd.
 4. De andere apen herstelden geleidelijk en vertoonden uiteindelijk geen symptomen meer.
 5. 28 dagen later kregen twee van de drie apen het coronavirus via de mond toegediend. Op dat moment waren deze apen al een tijdje niet meer positief op SARS-CoV-2 . Ook hun inwendige organen waren volledig hersteld.
 6. Kort na het toedienen van het virus werd een lichte temperatuurstijging genoteerd, maar verder leek alles normaal.
 7. De apen werden niet ziek. Sterker nog, er werden zeer hoge hoeveelheden antilichamen gedetecteerd. Een teken van immuniteit.

Dit zijn de eerste voorzichtige bewijzen dat er ook onder mensen groepsimmuniteit kan ontstaan. Maar iets dat bij apen werkt, werkt niet altijd hetzelfde bij mensen, benadrukken de onderzoekers.

Medicijnen tegen coronavirus

Omdat een vaccin voor het coronavirus voorlopig nog even op zich laat wachten, wordt er wereldwijd ook veel onderzoek gedaan naar medicijnen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld middelen met een antivirale werking.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkeling van corona medicijnen:

Chloroquine

Het middel chloroquine zou mogelijk helpen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en ernstige klachten vertonen. Dit werd eigenlijk in 2004 al ontdekt door een team virologen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij kwamen erachter dat chloroquine antiviraal blijkt te werken tegen SARS-coronavirussen.

Er is echter veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de werkzaamheid bij mensen, voordat chloroquine in de praktijk en op grote schaal kan worden toegepast.

In China is er al wel een kort experimenteel onderzoek geweest. Daar kregen meer dan 100 patiënten in het ziekenhuis dit middel toegediend. Het gebruik van chloroquine tabletten liet positieve resultaten zien bij de patiënten, waaronder:

 • Koorts nam vaker af
 • Longfunctie verbeterde meer

Al met al werd de hersteltijd van patiënten een stuk korter en kon men eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Chloroquine is wereldwijd goed verkrijgbaar en gemakkelijk in grote hoeveelheden te produceren.

Op 10 maart heeft het RIVM aangegeven dat chloroquine ook in Nederland wordt toegediend bij COVID-19 patiënten met matig, ernstige of zeer ernstige klachten. Dit gebeurt echter alleen in strikt overleg met de patiënt. Vooralsnog gaat het om een off-label middel en/of experimentele therapie.

Hydroxychloroquine

Ook het middel hydroxychloroquine duikt steeds vaker op in berichtgevingen als een effectief middel tegen de symptomen van Covid-19.

Hydroxychloroquine zou vergelijkbaar werken als chloroquine, maar minder toxisch zijn. Daardoor kan het middel in hogere doseringen worden toegediend en daarmee de ontstekingsremmende eigenschap waarschijnlijk effectiever maken dan chloroquine. Veel onderzoek is echter nog nodig.

In België krijgen alle ziekenhuizen binnenkort genoeg hydroxychloroquine om 22.000 patiënten te behandelen. Ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt het middel al toegepast.

Antilichaam gemaakt in Nederland

Wetenschappers uit Rotterdam en Utrecht hebben een gericht antilichaam tegen het nieuwe coronavirus gevonden. Het is het allereerste antilichaam waarvan bekend is dat het een infectie tegengaat.

“Er bestaat een goede kans dat dit medicijn uiteindelijk ook op de markt komt”, zeggen de onderzoekers. Het testen van dit middel gaat echter maanden duren.

Coronapufje moet hopelijk bescherming bieden

Een team van de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) is bezig met het aanpassen van een bestaand geneesmiddel, zodat deze via een inhalator kan worden toegediend om gedeeltelijk of zelfs volledig bescherming te bieden tegen het coronavirus.

Het coronapufje is een bestaand middel tegen malaria die de longen mogelijk kan beschermen tegen Covid-19.

Er moet volop worden getest op vrijwilligers om te kijken of het middel veilig kan worden geïnhaleerd. Het is volgens een professor van het UMCG een kwestie van maanden voordat we weten of het middel werkt.

Inzet plasma van genezen coronapatiënt

Het Erasmus MC gaat deze week beginnen (31-03-2020) beginnen met het toedienen van van bloedplasma van ex-coronapatiënten. De medisch-ethische commissie heeft er groen licht voor gegeven.

De hoop is dat de antistoffen in het bloedplasma kunnen worden ingezet om zieke coronapatiënten te genezen. Ziekenhuizen gaan onderzoek doen naar de effectiviteit. Deze methode heeft zich overigens al eerder bewezen, namelijk bij de sars-epidemie in 2002 en 2003. Toen bleek bloedplasma een effectief middel te zijn: minder ziekenhuisopnames en een lager sterftecijfer.

Donoren van bloedplasma kunnen zich in eerste instantie aanmelden via: concovid.study@erasmusmc.nl

Bloedtest voor immuniteit

Verder gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het coronavirus. Het doel van deze bloedtest is om proberen te achterhalen:

 • Hoe breed het virus zich heeft verspreid.
 • In hoeverre de samenleving immuniteit opbouwt.

De test wordt uitgevoerd op het bloed van tienduizenden bloed- en plasmadonoren van de bloedbank Sanquin.

Mondkapjes voor de zorg

Er is een enorm te kort aan mondkapjes in de zorgsector. Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst maakt vrijdagavond bekend dat het wekelijks 50.000 (of zelfs meer) mondkapjes kan leveren aan de Rijksoverheid, bestemt voor de Nederlandse zorgsector.

In China heeft PlasmaMade ook productiecapaciteit. Die levert het in om mondkapjes te produceren die geschikt zijn voor de zorg. Het bedrijf doet dit overigens tegen kostprijs en wil uit ethisch oogpunt geen winst maken.

Veilig hergebruik mondkapjes mogelijk

De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee mondkapjes op een veilige manier tot vijf keer kunnen worden hergebruikt. De kapjes moeten hiervoor een speciale reiniging ondergaan bij een temperatuur van 121 graden.

De methode is direct toepasbaar en op te schalen, zodat vrijwel alle mondmaskers die in Europa worden gebruikt, kunnen worden hergebruikt.

Pakket aan noodmaatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet er alles aan om de eurozone te beschermen. Er worden vele tientallen miljarden vrijgemaakt om de klappen op te vangen in heel Europa.

Ook de Nederlandse overheid gaat opgebouwde financiële reserves benutten om geraakte bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Er zijn meerdere maatregelen aangekondigd.

Dit zijn de vier belangrijkste:

 1. Zzp’ers die door de coronacrisis zijn getroffen, komen sneller in aanmerking voor de bijstand.
 2. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd, krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed (in plaats van 75 procent).
 3. Alle ondernemers krijgen drie maanden uitstel van het betalen van belastingen.
 4. Bedrijven die direct zijn getroffen door de coronavirus, zoals horecagelegenheden, kunnen een directe tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

750 miljard

Op 19 maart 2020 lanceert de ECB een plan om 750 miljard euro beschikbaar te stellen om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Vorige week werd al besloten om 120 miljard euro in de Europese economie te pompen.

Positief effect op milieu

De coronamaatregelen hebben een aanzienlijk negatief effect op de economie, maar aan de andere kant juist een positief effect op het milieu.

Hoe hoe komt dat?

 • Er is minder verkeer op de weg
 • Er is minder bedrijvigheid
 • Industrieën worden deels stopgezet
 • Er wordt veel minder gevlogen

Luchtkwaliteit China verbetert

Satellietbeelden van NASA lieten een drastische daling zien van de vervuiling boven China. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht zou met gemiddeld 35 procent zijn afgenomen in China. Er zou sprake zijn van ten minste een kwart minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Door de tijdelijk betere luchtkwaliteit wordt er mogelijk duizenden mensen een vroegtijdige dood bespaard. Sterker nog, het is zelfs aannemelijk dat de verbetering in de luchtkwaliteit in China meer mensenlevens heeft gered dan het coronavirus in eerste instantie heeft gekost.

Let op: in deze aannames zijn de neveneffecten op het sterftecijfer van het coronavirus niet meegenomen, bijvoorbeeld het feit dat er meer mensen overlijden als gevolg van de economische malaise.

Luchtkwaliteit Italië verbetert

Ook in Italië, dat al een tijdje in lockdown is, is de luchtkwaliteit verbeterd, blijkt uit metingen aan het aardoppervlak en satellietbeelden. In de afgelopen maand is de hoeveelheid stikstofdioxide gehalveerd. De lucht die mensen inademen is aanzienlijk schoner.

Doordat er in Venetië als gevolg van de noodmaatregelen niet meer mag worden gevaren, is het water in Venetië zo schoon dat je vissen kunt zien zwemmen. Dit is nooit eerder vertoond.

Luchtkwaliteit Nederland

Ook het effect op de luchtkwaliteit in Nederland is voorzichtig merkbaar, zo blijkt uit satellietfoto’s en berichtgeving van het RIVM. Door de coronacrisis zijn er minder industriële activiteiten en is er minder weg- en vliegverkeer. Dit zorgt voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in ons land, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

Naar verwachting zijn de precieze effecten over een paar weken duidelijk te zien in de gemeten concentraties.

CO2-uitstoot neemt af

Als gevolg van het coronavirus neemt de wereldwijde CO2-uitstoot en andere broeikasgassen ook af. Er is minder mensen- en goederentransport en industrieën draaien op een lager pitje.

De afname van broeikasgasuitstoot zal op termijn mogelijk ook positieve effecten hebben op de wereldwijde klimaatverandering. Het is echter nog te vroeg om daar harde conclusies uit te trekken.

Zelf positieve ervaring?

Heb je zelf nog goed nieuws in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?

Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.

682 reacties

 • JJoop

  Eind januari 2020 was mijn dochter behoorlijk ziek. Een week erna mijn vrouw en ik (man van 69) vlak daarna. Van het ziektebeeld van mijn vrouw en mij kan ik zeggen; verschrikkelijke hoest die ik tot dan toe nooit heb gekend, m.n. als ik ging liggen hoestte ik mijn longen uit het lijf. Wat een beetje hielp (kwartiertje) was wat koud water drinken. Geloof me , heb heel wat verkoudheidjes en griepjes (laat me de laatste 3 jaar inenten) in mijn leven gehad maar dit was veel heftiger dan al die andere eerdere ongemakken. Als dit corona was dan was die besmetting dus al veel eerder in Nederland dan tot op heden algemeen wordt aangenomen. Wat ik heel kwalijk vindt is, is dat mijn vrouw die in het RKZ werkt tot op heden nog steeds niet getest is. Heel raar !!!

  • PPeter Verheijden

   @Joop dat is inderdaad een kwalijke zaak van dit niet testen, ondanks dat de regering zeker veel positiefs doet, laten ze in mijn beleving ook veel liggen, maar wellicht is mijn reactie een die voorkomt vanuit gemoedsrust en emotie.

 • GGrinwis

  Inplaats van dat we elke dag horen dat er zoveel doden bij zijn en zoveel besmettingen zou het ook wel es fijn zijn als men de cijfers van mensen die genezen zijn ertegenover zet. Dan krijg je tenminste een totaalbeeld van de situatie en zien mensen ook dat de maatregelen effect hebben. Dat zie ik nergens. Erg jammer.

  • KKiki

   @Grinwis

   Die test nederland niet

 • Kkarelpieter

  angiotensine-converting enzyme wordt in de lever gevormd om ace2 te maken, veroorzaakt bloeddruk verhoging. Bloeddruk verlaging wordt bereikt door de vorming van ace2 tegen te gaan. Als nu de coronavirus zich hecht aan de ace2 in de cellen, is dan de toediening van bloeddrukverlagende middelen (ace remmers) niet ook een bijdrage aan de bestrijding van corona. Uiteraard heeft die verlaging ook zijn grenzen, alleen ik weet niet waar.

 • DDenise

  Goedemorgen,

  Laatste 4 dagen heb ik erge last van benauwdheid, alsof er iets vast zit in mijn longen en keel. Erg zwak slijmhoest geen eetlust. Ik ben vrij jong ( 23) maar alsnog bang dat dit groot effect kan hebben op mijn gezondheid

  • WWendy

   @Denise
   Hoi Denise, ik heb exact hetzelfde (ik ben ook jong, 26). Sinds zondagochtend last van benauwdheid, diep inademen voelt zwaar. En inderdaad alsof er een brok in m’n keel zit, ook soort dikke slijm en geen eetlust. Ik heb verder geen koorts, wel voel ik me moe (kan ook door stress komen). Denk jij zelf dat je corona heb? In ieder geval, heel veel beterschap en hopen dat het hierbij blijft met de symptomen!

  • PPeter

   @Wendy en @Denise als jullie je afvragen of jullie corona hebben en jullie weten wellicht wat het grillige en vooral onvoorspelbare verloop van dit virus kan zijn, dan neem contact op met je huisarts, niet denken en afwachten maar actie. Beter “voor niks” aan de bel trekken dan de bel niet meer kunnen bereiken!

 • NN1961

  Nu we allemaal in de wereld getroffen worden door deze situatie zie ik alleen maar positieve veranderingen aan de horizon. We gaan eindelijk weer samen nadenken over hoe we met elkaar en met de aarde omgaan. Ik denk zelf dat het nog wel even duurt voordat bij iedereen het kwartje gevallen is want er zullen leiders zijn die van de situatie misbruik proberen te gaan maken door nog meer macht naar zich toe te trekken maar dat zal van korte duur zijn. Ik ben er van overtuigd dat we er met zn allen véél sterker uitkomen dan we hebben durven dromen. En natuurlijk is het vreselijk voor de nabestaanden van de mensen die gestorven zijn aan de nare gevolgen van het coronavirus. Maar de nabije toekomst is er een waar we samen aan hebben gebouwd en die we met elkaar gaan delen op een eerlijke en duurzame wijze.

 • SSanta

  Suggestie: Als wij onze handen goed kunnen beschermen met alcohol tegen virussen, waarom kunnen wij dan niet een vaccin in die richting zoeken ??

  • Mmeloen

   @Santa
   Ga je eerst eens verdiepen in wat een virus is en hoe die bestreden kunnen worden. Ga maar proberen om pure alcohol te drinken! Ik denk dat je dat niet lang vol houd.

 • WWilma

  Ach, wil de moderator ervoor zorgen dat de berichten die geplaatst worden, een POSITIEVE bijdrage aan ieders beleving leveren?
  Ik zie zoveel onzin en negatieve, bezwerende posts….walgelijk….

  • HHarma

   @Wilma

   Helemaal mee eens!

 • NNol

  We worden op de werkplek besmet met het corona virus. Daarom voorspel ik dat het hier nog maanden gaat duren.
  Maar ja verbeeld je de economie draait niet meer. Wat boeien die mensen levens.
  Dat zal Rutten geen bal uit maken.

  • HHarma

   @Nol

   Hoi Nol, lekker positief ben jij zeg!
   Hebben jullie op je werk dan geen bescherming of volgen jullie geen protocol?
   Op ons werk krijgen we die namelijk wel….we moeten elke morgen temperaturen en als we verhoging hebben moeten we bellen naar het werk. En verder…goede raad opvolgen wat je hoort op tv etc.
   Dus, zo klaar als een klontje lijkt me.
   Je kan anderen de schuld gaan geven maar kijk eerst naar jezelf voordat je een oordeel veilt over anderen.
   Verder wens ik jou heel veel sterkte toe en hopelijk neem je dit aan,want je bent niet de enigste die bang is.

 • AArnold

  Vorige week koorts gehad na 3 dagen was ik er vanaf maar nu heb ik geen reuk en smaak meer weet iemand of dit corona is geweest?

  • MM

   @Arnold
   Bij mij hetzelfde. De koorts is bij mij gelukkig afgenomen en nu heb ik vooral alleen nog hoofd, spier en gewrichtspijn, daarnaast voel ik me best vermoeid. De vraag is hoe kan ik er nou achterkomen of het Corona is geweest en of ik dus immuun ben?

  • KKasia

   @Arnold
   Ja, geen reuk en smaak kunnen ook symptomen van het virus zijn.

  • MMarleen

   @
   Eén van de veelvoorkomende klachten bij besmetting corona is reuk en smaakverlies. Zou toch even een arts contacteren.

  • PPeter

   @Marleen jij snapt het!

  • HHenk

   @Arnold leuke vraag maar wat verwacht je nu? Alleen een test kan dat bepalen. Begrijp je angst, maar beetje gekke vraag vind je niet?

 • Nnico

  ongeveer 20%??, raakt besmet met corona maar merkt daar niks van.
  Hoe kun je dat achteraf vaststellen?
  Want die mensen kun je anders niet meenemen bij het beoordelen van geografische maatregelen.

 • Eeric

  half januari via hongkong gereisd , eerst werd mijn partner ziek , enkele dagen later ikzelf en 8dgn veel hoesten (droge hoest) stikte er soms bijna in, nog nooit zo meegemaakt. langzaam werd dit beter maar toch naar de huisarts gegaan omdat het bleef hangen. Huisarts zei, geen koorts , luchtwegen klinken goed , je mag gaan. Op dat moment was het qua corona nog in begin stadium. Weken later nog niet weg en na sporten een vreemd blauwe plek gevoel aan één kant van de luchtwegen, inwendig. Na een paar dagen werd dit wel beter. Maar even wat rustiger aan maar het ging niet weg. Huisarts assistent; haal maar fluimicil op, Ik zeg , geen vastzittende hoest dus waarom dit gebruiken, nou ik moest het maar gewoon doen en omdat ik geen koorts had wilden ze me niet zien. Na 2 weken rust weer gaan sporten maar een dag later weer mis met hoesten en druk op luchtwegen. Nog maar langer pauze nemen van sporten maar blijf wel in beweging en gezond eten. Tja vraag me nu ook echt af is dit C geweest, blijf ik hier schade van houden , geen idee…

  • JJen

   @eric hier ook! Loop al 6 weken te hoesten en snachts een “aanval” gehad dat het leek alsof me hele lichaam in de fik stond. Niet in Corona gebied geweest? Dan hoef je niet langs te komen neem maar een paracetamol. Zelf denk ik dat in het heb/of gehad heb.
   Maar goed, daarom komen we nu niet achter. Nog steeds kriebel in mijn keel en koude vlagen. Ik wordt gek van die onzekerheid!

  • BBrien

   Hallo, bij mezelf begonnen met droge hoestrond 21 februari gevolgd door braken , diarree spierpijn ,hooofdpijn,keelpijn, ogen amper open kunnen houden en extreme vermoeidheid. Na eerste doktersvisite in februari longen zuiver bij aanhoudende koorts moest ik bloed laten trekken . Volgende keer dat ik belde geen koorts dus geen bloed trekken. Nu nog steeds bij momenten koude rillingen, extreme vermoeidheid en sschorre stem. Ik ben dankbaar dat ik niet in het hospitaal lig ,want er zijn veel ergere patiënten. Maar ja, de vraag knaagt wel heb ik het nu , nog of gehad en is dit normaal dat het zo lang herstel is?

 • RRobert

  Hoe komt het dat julie niets zeggen over de tests met hydrochloroquine die intensief in Frankrijk worden uitgevoerd ?

  • KKoen

   @Robert

   Bron?

 • HHugh Mungus

  Ongeacht de positiviteit waar vast groot deel van zou kloppen, is het verspreiden van ongecontroleerd / vals nieuws niet echt een positieve bijdrage aan het probleem. Nee, ik ben hier niet om de angst erin te werken, want ik ben (hoe contradictorisch dit ook maar gaat lijken zodra je deze hele reactie leest) toch aardig grote voorstander van dit positieve bericht.

  Voorbeeldje: “Corona virus lijkt in China in orde.”
  [China is hierin een beetje de communistische en censurerende struisvogel aan het spelen: “Als ik niemand zie, kan niemand mij zien.”]

  Beetje vreemd dat het land waar dit allemaal begon en waar de omstandigheden zodanig zijn waar dit virus van droomt om zich te verspreiden, ineens geen ENKELE nieuwe geïnfecteerde heeft… Laat dit nou toevallig zijn nadat ze de pers uit bijvoorbeeld Amerika hebben verbannen om direct nieuws te kunnen spreiden? Zelfs directe contacten in China (in de zorg sector) geven aan dat de Chinese overheid hun streng controleert en nagenoeg iedereen dwingt de nieuwe geïnfecteerden op 0 te houden. Meerdere dokters geven aan dat er een schrikwekkende hoeveelheid aan nieuwe infecties is, maar dat dit niet gepubliceerd mag worden.

  ( Artikel van Financial Times )

  Dit toont vorm van hoop voor de onwetenden, maar vals hoop leidt alleen tot grotere teleurstellingen.
  Gelukkig wordt er in dit artikel wel iets reëler gesproken over o.a. het vaccin, wat inderdaad in een ideale wereld zonder tegenslagen, binnen 1 tot 1.5 jaar gereed zou moeten zijn om het virus direct tegen te werken. Dit is als het virus zich niet muteert en sterker wordt. Maar zoals het er nu uitziet, heeft het virus zulke verschijnselen gelukkig niet aangetoond.

  Wees zeker niet ontmoedigd, maar hoewel veel dingen vaak op vele bronnen (net als Zorgwijzer) correct zullen zijn, is dit meer als herinnering bedoeld om meer onderzoek te doen i.p.v. het eerste te geloven wat het internet je toont. Positieve gedachten en hoopvolle blikken zijn wat men gaande houdt, maar probeer jezelf niet enkel en alleen te beperken tot een media consumptie wat je doet geloven dat je leeft in een sprookje (of juist niet in een sprookje, in sommige gevallen).

  Na regen komt zonneschijn en zoals het er nu uitziet, grijp ik eerder naar mijn paraplu dan m’n zonnebril.

  • CCasper

   @Hugh Mungus

   Ik denk wel degelijk dat China dit virus onder controle heeft en het openbare leven en de economie weer wordt opgestart. Natuurlijk zullen er meer infecties bijkomen dan wat de media suggereert. Dat moet ook haast wel. Ongetwijfeld wordt er censuur toegepast. Maar dat het virus onder controle lijkt, kan toch zeker wel worden vastgesteld?

   Opzich is het niet gek dat er maar weinig besmettingen bijkomen. Dit zie je niet alleen in China, maar ook in veel andere landen, zoals Japan en Zuid Korea.

 • HHarma

  Even hier weer goed nieuws, de Coranapatienten die naar het Noorden kwamen voor Herstel,daar zijn weer een paar mensen van genezen!
  En zijn weer terug naar huis….nou hoe mooi wil je het hebben?
  Juust!!!!!

 • Jjanny pruntel

  Ik ben vorig jaar eind september begonnen met een gewone griep. binnen 1.5 zat ik bij de huisarts met flinke koorts en zo ziek dat ik me nog nooit gevoeld heb. Benauwd verkouden hoesten vocht achter de longen hartritmestoornis en een onbekende infectie waren het resultaat van ruim een maand flink ziek. Tot op de dag van vandaag zit ik aan de hartmedicatie als gevolg van deze ziekte. Niemand kan mij verteleen wat dit is geweest. Ik heb er wel 2 maanden bij gezeten als een dood vogeltje op de bank en weet me vrij weinig te herinneren van die tijd.

  Verder lees ik dat mensen met een bcg injectie misschien minder kans hebben op het geingecteerd raken met dit virus, Waarom gaan we deze mensen dan niet testen. Ik heb hem zelf ook gehad in de jaren 70 in de verstandelijk gehandicaptezorg. Volgens mij is uit al deze mensen heel veel gegevens te verzamelen.

  hopelijk komt er snel meer informatie

  • DDorris

   @janny pruntel

   Ik ben ook eind september erg ziek geworden. Precies dezelfde symptomen als nu de corona. Het begon met 3 dagen keelpijn. Toen was de keelpijn over en twee dagen erna begon ik lichte koorts te krijgen 38.2 en enorme spierpijn. Eetlust was helemaal weg en sporten ging absoluut niet meer. Ik ga altijd met de trap naar de derde etage, maar kwam de trap niet meer op en nam toen de lift. Ook die kortademigheid herkende ik niet, want ik heb een hele goede conditie. Na 1 maand was ik weer zover om te sporten en merkte ik dat ik met de yoga niet meer op mn handen kon rusten. Pijn in de handen bleef. Ik heb wel eens (misschien 2 keer griep gehad in mn leven) maar dit herkende ik niet. Pas na 2,5 maand voelde ik me weer echt goed. Ben 66 jaar. Vraag me nog steeds af wat voor een virus dat dan was.

 • MMonique

  Ik ben vorig jaar eind juli behoorlijk ziek geworden, enorm veel hoesten, enorm benauwd, bij de dokter kreeg ik medicijnen om hoest te verminderen, hielp niets. Ik ging op vakantie naar Spanje, terwijl iedereen zat te puffen van de warmte, zat ik te rillen, ik had >38 koorts, Geen eetlust, vest aan en alleen maar warme thee. Voelde me echt beroerd, De benauwdheid nam toe, zat echt naar lucht te happen, te hoesten zo erg,ik bleef er zo wat in en ik gaf zelfs bloed op. Verder niet verkouden zoals niezen of verstopte neus, dat niet, alleen die hele erge hoest en enorme benauwdheid, het heeft 3 weken geduurd. Nu denk ik als ik de symptomen zie, lijkt wel Corona.

 • MMerie Schäfer

  hoi hoi
  ik heb vroeger gesloten TBC gehad van me vader en ben nu dus immuun voor TBC en wilt dat dan ook zeggen dat ik immuun ben voor corona of betere weerstand heb tegen corona ben daar wel nieuwsgierig naar .
  graag zie ik u reactie te gemoed.
  Met vriendelijke groeten,
  Merie Schäfer uit Deventer.

  • TTineke

   @Merie Schäfer
   Ook ik heb het zelfde gehad als jij gesloten tbc .
   Ik heb een half jaar medicijnen geslikt.
   Ben ook zeer benieuwd
   Ben jij al iets wijzer geworden ?

  • MMerie Schäfer

   @Tineke
   nee meid nog niks gehoord .
   en ja ik heb ook een half jaar medicijnen gehad .
   Het is wel zo 35 jaar geleden maar dan nog ben zo benieuwd .

  • FFrans

   @Merie Schäfer en Tineke,

   TBC wordt veroorzaakt door een bacterie.
   Covid-19 door een virus.
   Je bent na TBC niet immuun voor Covid-19.

 • KKevin bbq

  Kan tenminste nog wat positieve artikelen vinden in deze tijd.
  Kzit in quarantaine en hoor alleen maar negativiteit over corona en dat het voorlopig nog niet voorbij is.
  Door deze site krijg ik weer een beetje hoop

 • SSandy

  Hoi,

  Ik heb jullie verhalen allemaal gelezen.
  Ik ben een moeder van 2 kinderen half oktober harstikke ziek , keelpijn hoofdpijn en langdurig verkouden en benauwd.

  Mijn vader half oktober naar Turkije, gezond en wel. Komt terug van Turkije en hij meent een griep te hebben. Dat kan dachten wij , hij was doodmoe klaagde over benauwdheid en de laatste dag over een drukkend gevoel op zijn borst en koorts en boem die dag viel hij dood neer.Dokter zegt hartstilstand maar mijn moeder vroeg laats zou Frans geen corona gehad hebben?
  Ik was blij dat ze dat vroeg want ik dacht daar meteen aan toen corona bekend werd.
  Mijn vader was nooit ziek, geen overgewicht en een 1 keer ben je m kwijt door een hartstilstand, nee ik denk dat corona mee speelde. Want bij corona heb je ook die griepverschijnselen en dat drukkend gevoel op de borst.

  Vergeet niet dat het in Kusidassi ,Turkije stikt van de chinezen ze komen daar met cruiseschepen aan. Dus de kans zit er in dat mijn vader daar besmet is, al wist niemand van corona.

  Gr Sandy

  • AAno

   @Sandy

   Het zou inderdaad kunnen dat u vader corona had. Corona zorgt ervoor dat er bijna geen zuurstof in het lichaam komt waardoor er een hartstilstand kan ontstaan

 • HHenk

  Op 17 februari kreeg ik te maken met een constante droge hoest, en kreeg het verschrikkelijk koud. Ik heb de eerste dag meer dan 12 uur continue geslapen en had koorts 38.7°C dat twee dagen aanhield. Daarna namen de klachten snel af. Zou dit Corona geweest kunnen zijn?
  De laatste berichten zijn dat in die periode de eerste besmettingen al in Nederland waren .
  Echter woon ik in Drenthe……

 • RR.Blijlevens

  Zou het kunnen dat mensen die als kind de Hongkong griep hebben gehad er immuun voor zouden kunnen zijn .

 • JJeanny

  Ook ik heb begin eind januari een abnormale “griep” gehad. 7 Dagen koorts tussen 39 en 40, hoesten alsof ik er bijna in stikte, mega hoofdpijn, extreem slappe spieren en doodziek. Iets wat ik normaal nooit heb. Daarna verkouden gebleven, herstel duurde heel erg lang en nu sinds een dikke week wat verhoging en diezelfde klachten weer maar veel vager.Ik persoonlijk zou willen dat ze al deze mensen met dezelfde ervaringen zouden testen op anti stoffen. Wellicht zouden de onderzoekers er iets uit kunnen halen en anderen ermee helpen.

  • JJeanny

   @Jeanny Ook Brabant trouwens, niet op vakantie gezweet en geen carnaval. Wel openbaar vervoer en ziekenhuis.

  • SSjoeke

   @Jeanny

   Ja hier ook!
   Precies het zelfde
   Ben er ook wel nieuwschierig naar.

  • TTanja

   @Sjoeke
   Bij mij juist in januari juist het zelfde. Begon op zondag met een keelpijn dat ik bijna niet kon slikken, op woensdag had ik zulke spierpijn dat elke beweging pijn deed, koude rillingen en de hoest begon. Eerst was het een heel erg droge hoest die binnen een week veranderde in een hoest met heel vast zittende slijm die nauwelijks op te hoesten was. Bijna het gevoel van stikken. Geen enkel druppel snotneus er bij. Heb zo iets nog nooit gehad. Ik zou zo willen worden getest of ik het al heb gehad!

  • MMarcello

   @Tanja waarom ??

 • Kkarin zimmerman

  Ik stuur mijn verhaal in omdat ik het weer vaak hoor hier en via internationale vrienden heb gehoord dat zij allemaal hetzelfde hadden.Rond kerst december werd eerst mijn zoon ziek en binnen drie dagen ikzelf.Zwaar vermoeid,vreselijke hoest ,heel benauwd,misselijk en overgeven en een ondragelijke hoofdpijn.De ergste klachten duurden twee volle weken,,en wij moeten savonds stomen in de douche om aan lucht te komen met die vreselijke loopneus,
  OOk kreeg onze kat deze verschijnselen,kortademig ,geen eetlust ,drupneus,,,en dat allemaal in brabant eind december.We zijn nig steeds niet helemaal hersteld,

  • Ppapossie

   @karin zimmerman

   5G al in Brabant uitgerold?

 • JJeannette

  Lees, dat het bestaande TBC_ vaccin gebruikt kan worden.
  Misschien kan iemand hier naar kijken?

  • EEmiel

   @Jeannette

   Op de site van rivm valt te lezen dat er nu een test plaats vind onder 1000 zorgverleners. 500 met dit vaccin en 500 een placebo. Deze groep kan gaan aantonen of dit idd gebruikt kan worden.

 • BBea

  Waarom horen we niks van bijvoorbeeld Zweden? Daar breekt het coronavirus ook behoorlijk uit maar zo ik heb gelezen doet de overheid er weinig aan en laten ze het gewoon gebeuren. Als ons land er boven op komt en het wordt van daar weer hier naartoe gebracht.
  Wat heeft het dan voor zin?

  • EEmiel

   @Bea

   Het gaat om over het onder controle krijgen van de snelheid van besmetting, en het werken naar groepsimmuniteit.

   Het gaat niet om het wel of niet besmet raken, de verwachting is dat het grootste deel van de bevolking uiteindelijk een keer besmet zal zijn.

   Als de snelheid afneemt is er meer tijd voor het creëren van een medicijn, vaccin etc.

   Zodra een persoon immuun is zal deze niet meer een ander kunnen besmetten dan wel besmet raken. Het in reizen van zieke personen is voor hen geen risico.

 • PPatrick

  De wereld is overbevolkt en de natuur doet zijn werk, het is heel ernstig allemaal en ook mijn schoonouders zijn ziek, Een van hen ligt op de longafdeling aan de zuurstof met hoge koorts.
  Het gaat gelukkig al weer wat beter, Het is heel erg voor de mensen die er zo ziek van worden dat ze er aan bezwijken, Helaas draait het bij ons mensen vooral om presteren voor het systeem van geld, macht en hebzucht. Als alle mensen nu echt lief voor mekaar zouden zijn in deze moeilijke tijden dan zou het niet zón gek idee zijn om alle kosten zoals huur, hypotheek, leningen, etc. voor 3 maanden te bevriezen, Niemand, ook bedrijven niet hoeven niks te betalen. Zorg dat de voedselketen, zorg, politie, brandweer etc. draaiende blijven maar ga verder in lockdown. Helaas zijn heel veel mensen zo simpel en zouden zich heel moeilijk aan regels kunnen houden. Bedrijven hoeven niet failliet te gaan. Help elkaar gewoon zonder dat daar iets voor tegen over hoeft te staan de komende maanden. Bedenk eens wat een gemiddelde woningbouw stichting al maandelijks binnen krijgt aan huur. De meeste huizen zijn al 10 x terug betaald.

 • DDirk

  Goedemiddag

  Vanmiddag heb ik begrepen dat vele kleine ondernemers niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid.
  Er was beloofd door Rutte en zijn roversbende dat iedereen geholpen zou worden. maar niets van dit alles is waar.
  Zijn er meer ondernemers die dit nu al ondervinden?

  • AArjen

   @Dirk

   Ik ben 1 januari 2020 begonnen voor mezelf.
   Lijk mij dat ik nog in een zwakke schakel zit omdat ik nog niks heb opgebouwd.
   Ik krijg niks omdat het geldt voor ondernemers die voor 01-01-2020 zijn begonnen

  • LLeon

   @Dirk
   Wat jij aangeeft klopt en is altijd zo geweest,neem nou bv de Bijlmer ramp,2 tot 3 weken lang heel veel nieuws,aandacht en beloftes en na zovele jaren blijkt weer dat er niets mee is gedaan,mensen zijn enorm in de steek gelaten en de overheid heeft iedereen laten barsten.

  • WWk

   @Dirk
   Ikben ondernemer en word door t corona wel 2 x gepakt, ten eerste omdat mn leverancier in wuhan zit en nu hebben we het hier. 6 maanden stilstand. De staat gaat op basis van de sbicode v d kvk die door iemand daar bedacht wordt en aan je bedrijf wordt geplakt, controleren of je recht hebt op vergoeding. Belachelijk. De horeca staat net stil, bij mij staat het van af 21 december al stil. Heb mn kantoor moeten opzeggen ivm de kosten en nu krijg je nix omdat je bedrijf aan huis is gevestigd.
   Het is een oneerlijk zooitje a h worden. We leven niet v d horeca zaken in nederland.

  • WWk

   @Dirk
   Ikben ondernemer en word door t corona wel 2 x gepakt, ten eerste omdat mn leverancier in wuhan zit en nu hebben we het hier. 6 maanden stilstand. De staat gaat op basis van de sbicode v d kvk die door iemand daar bedacht wordt en aan je bedrijf wordt geplakt, controleren of je recht hebt op vergoeding. Belachelijk. De horeca staat net stil, bij mij staat het van af 21 december al stil. Heb mn kantoor moeten opzeggen ivm de kosten en nu krijg je nix omdat je bedrijf aan huis is gevestigd.
   Het is een oneerlijk zooitje a h worden. We leven niet v d horeca zaken in nederland.

  • EEl Economia

   @Wk Chinese meuk bestellen , daar wordt niemand beter van.

  • TTonia

   @Dirk
   Hier nog een ondernemer die failliet dreigt te gaan. 10 mensen op straat. Mijn medewerkers zitten thuis met hun kinderen en de kosten gaan door. De € 4000 is niet voor mensen met een kantoor aan huis, ook niet als het een aparte bedrijfsruimte is. Mijn mensen doen hun werk door heel Nederland vanuit hun auto met 2 personen. De lease van de auto’s gaat wel door en de salarissen maar de overheid steunt ons niet! Hoezo niet dicht, als de mensen niet kunnen werken doordat hun kinderen thuis zijn of door de 1,5 mrt regeling dan komt het werk ook niet klaar en zijn er ook geen inkomsten! Het is zoals gewoonlijk een wassen neus! Als je die Rutte een hand geeft moet je daarna wel controleren of jij je trouwring nog hebt! Ik lig al weken wakker…..
   Het enige positieve is dat we nog gezond zijn!

 • Hhans verstraaten

  beste allemaal
  natuurlijk voor iedereen een spoedig herstel en we leven allemaal mee met de nabestaande van de overlevende
  maar na al jullie verhalen valt mij er pas een berichtje op die praat over school
  als ik kijk naar de school van mijn kinderen, zijn 8 en 5 jaar, hoeveel kinderen er ” griep ” hadden in januari, dat de helft van de kinderen thuis was
  vraag ik mij af, hebben we dit virus al niet eerder opgedaan in de kerstvakantie’s
  veel mensen op vakantie, ski vakantie etc
  is het niet ergens onder de kinderen ontstaan, hebben volgens mij een groter immuum systeem en vandaar uit over gedragen aan de oudere
  ik zelf ben hovenier, dus merken in de tuinen er niet echt veel van en kunnen we met dit weer toch rustig door werken
  merk nu ook wel dat vele meer respect voor elkaar hebben en rekning houden met elkaar
  misschien ook proberen met zijn alle na de Corona tijd

  • HHarma

   @hans verstraaten
   Helemaal mee eens Hans!

  • BBianca

   @hans verstraaten

   Ik begreep vanuit de Duitse updates, dat het virus daar al eind januari geregistreerd werd in Beiern (Beieren) er was toen al iemand ziek erdoor, maar door strenge maatregelen konden ze de verspreiding ervan, toen nog tegenhouden. In Brabant spreken ze nu pas voor het eerst uit dat er al ziekte verschijnselen waren ver voor de carnaval. Wij als gezin, 2 ouders 4 kinderen, hebben ook zware verkoudheidsklachten gehad aan het begin van het jaar. Normaal gesproken zijn de kinderen hier een weekje a anderhalf weekje, verkouden. Nu duurde het 3 weken, inclusief de verkoudheid van mijn man. Ook wij vragen ons af of de “normale” griep epidemie op school, niet al een corona virus onder de kinderen was, voordat de eerste “bekend” gemaakte Nederlander het virus bleek te hebben. Overigens maakt het nu niet zo heel veel meer uit, behalve dat we niet weten of we nu wel of niet het virus hebben gehad. De epidemie is zo ver gevorderd, dat het terughalen naar het punt van ontstaan, niet meer te doen is. Belangrijk is dat we op elkaar letten, elkaar helpen en leren van dit hele proces . Er is, in normale tijden, veel te veel gestress en te weinig tijd voor de echt belangrijke dingen. Tenslotte, je leeft maar 1 keer en de tijd dat je leeft is beperkt

  • RRenate

   @hans verstraaten

   Ook hier op school eind januari/begin februari zijn bijna alle kinderen en ouders best heftig ziek geweest. Mijn dochter had een heftige hoest die 2 weken duurde. Ik zelf had keelpijn, verkouden, lichte verhoging en die week erop een behoorlijk hardnekkige droge hoest wat niet zomaar wegging.

 • RRaquel

  Ik landde op vakantie in Verona op 21 februari en op 23 februari ging ik naar Innsbruck tot 28 februari. Op 6 maart, al in Brabant, had ik hoge koorts van 40 graden en belde de GGD, ik werd negatief getest. Een dag later kreeg ik diarree, ook al had ik 2 dagen bijna niks gegeten omdat ik me heel slecht voelde. Op de zesde dag begon ik kortademig te worden en kreeg een puffer van de dokter. Het deed pijn aan mijn longen en luchtpijp. Ik voelde een branderig gevoel. Ik had was nog een werkmethode milde klachten en nog steeds een week door met diarree en voelde me zwak en niet fit. Nu 3 weken daarna ben ik veel beter en de vraag blijft: negatief getest en toch met Corona?

 • PPeter

  Met dit mooie weer, lekker zonnetje en zo, de eerste vroege lente-kriebels.

  Beste mensen, houdt er a.u.b. rekening mee. Niet iedereen die straks loopt te snotteren, met druipneus, tranende ogen, branderige keel en zweet op de rug. Niet iedereen met deze symptomen heeft corona. Er is nog een andere kwaal. Een kwaal die alleen van vader op zoon besmettelijk is. Als u deze zaken ziet: Graag niet direct in paniek raken.

  Het hooikoorts-seizoen is in aantocht… ha, ha, ha-tjoe

 • WWenneke

  Heb op vakantie in Vietnam in quarantaine gezeten en heb daar gezien dat er een saamhorigheid ontstond tussen de mensen daar. Er werd met elkaar meegeleefd en mensen die de quarantaine mochten verlaten werden uitgezwaaid. Mensen hielpen elkaar en er werden spullen gedeeld. Mijn bezorgde kamergenoten zorgden ervoor dat ik genoeg water binnenkreeg door speciaal voor mij squash te laten komen zodat ik water met een smaakje had. Ook zorgden ze voor heerlijke luxe dingen zoals chips, fruit, chocolade, oploskoffie, shampoo en blikjes cola en een echt kussen! Ik ben inmiddels thuis want negatief getest daar, maar heb nog steeds contact met mijn geweldige kamergenoten!

  • TTerry

   @Wenneke
   Wat ik ook zie is de intentie om elkaar niet te besmetten , iedereen draagt daar mondmaskers, misschien ligt daar de oplossing, vermits het met speeksel wordt over gebracht, misschien over nemen

 • MMooij

  Hallo allen, begin januari zijn wij (Ik en vriendin) erg ziek geweest. Op 1 januari begonnen we ons niet zo lekker te voelen. Ongeveer 2 dgn daarna begon t steeds erger te worden en kwam er keelpijn met een vréselijk aaanhoudende harde nare hoest. Er was ook koorts, al begon dit pas na enkele dagen, maar het gekke was dat de koorts niet zo hoog was als wat we normaal gewend zijn (namelijk ineens boem hoog, rond de 39 en de dgn daarna afzwakkend) Maar bij dit virus in januari kwam het niet hoger uit dan 38 ongeveer en begon het pas na een paar dgn je al goed ziek te voelen. En er was ook wel een dag geen koorts en dan ineens de dag erna wél weer, 38.4 ofzo. We hadden het ook koud ipv bloedheet. Vonden we ook al zo vreemd?! Ik moest in bed veel kussens erbij pakken omdat ik zó veel slijm op moest hoesten dat ik daardoor minder lucht haalde. Benauwd! En zwetend wakker worden, badend eigenlijk, in koudzweet. Het proces bouwde zich op. In eerste instantie dachten we; o, dit is een klein griepje, maar na een paar dgn werd het steeds erger en erger. Het hoesten heeft zeker 2 weken geduurd. Bij vriendin nog langer. Gruwelijke blafhoest. Mijn vriendin was zo bezorgd dat ze destijds tegen me zei; ik dacht écht dat je geen adem meer haalde ’s nachts, je hoestte je te pletter en maakte verstikkende geluiden. Ik had dit voornamelijk in de nacht, maar zij had dit de hele dag door.
  Hoofdpijn en diarree waren ook aanwezig. Zware hoofdpijn wel te verstaan. Wij zijn geen medicijngebruikers maar bij deze ‘griep’ hebben we meerdere keren paracetamol genomen om het wat draaglijker te maken, al bleef de hoofdpijn er wel doorheen prikken.

  Wij kwamen overigens net uit Gran Canaria begin januari.

  Lijkt dit beeld een beetje op het coronavirus, of niet?

  Wij denken het misschien al gehad te hebben, en dus ook dat het al langer aanwezig was, ja.. ook in Europa.

  • CCheld

   @Mooij
   Interessant. Wij hebben een soortgelijk scenario doorgemaakt toen we in Dubai waren begin januari, waar overigens heel erg veel Chinese reizigers komen. Ik werd na 9 dagen daar ineens verschrikkelijk ziek. Koorts inderdaad rond de 38.5 en schommelde per dag. Eetlust totaal weg voor drie dagen lang, duizelig tijdens het lopen. Ik liep overal bijna tegenaan. Bij mij gelukkig niet extreme hoofdpijn maar wel na twee dagen een aanhoudende hoest die op kwam.
   Bij thuiskomst kregen vrouw en kind de verschijnselen ook en later een voor een werden mijn collega’s ook de dupe. Lang ziek met koorts en hoesten.
   Kan een griepje geweest zijn maar echte griep heb ik al in geen jaren meer gehad en dit was voor mijn doen echt extreem. Zelfde voor mijn vrouw. M’n zoontje van drie merkte er gelukkig zelf weinig van.
   Zou erg fijn zijn om te kunnen testen of en wanneer ik het heb gehad.

  • MMooij

   @Cheld
   Ik hoor steeds meer en meer mensen die begin januari al met dezelfde soort klachten te maken kregen.
   Hopelijk wordt er naast de bestrijding van het virus ook gefocust op het verzamelen van dit soort informatie, en krijgen we allemaal een bloedtest. Dan pas weten we écht hoe we ervoor staan met z’n allen. Nu tasten we helaas nog teveel in het duister.
   Laten we dit soort berichten blijveb posten op forums, want herkenning is voor velen nu ook belangrijk denk ik. En misschien worden dit soort berichten dan ook nog eens war serieuzer genomen. Want wie zegt mij dat het niet zo is?

  • HHuub

   @Mooij

   Ik heb eveneens laatste week januari flinke griep gehad duizelig hoge bloeddruk (normaal is deze goed) vocht achter oren en hoesten drie weken lang. Ook benauwdheid dat plotseling opkwam. Ook een van mijn zonen soort gelijke griep in deze periode. Maastricht

  • LLouise

   @Cheld
   Niet zo’n fijne reactie van meneer of mevrouw Cheld.
   Eerst verre reis maken, onze lucht vervuilen, mogelijk een virus mee terug nemen..
   En dan nu nog zeuren dat ie een testje wil.
   Voor mij riekt dit naar egoïsme.
   Laat de testjes maar liggen die nu ziek zijn en mogelijk besmet zijn direct of indirect door jouw virus.

  • LLau

   @Louise wat een rare reactie! Hoezo is iemand egoïstisch als hij een verre reis maakt? Dan kunnen we alle mensen die met het vliegtuig gevlogen hebben en nog gaan vliegen, egoisten gaan noemen. En net of ze dat virus expres mee zouden meenemen. En daarbij begrijp ik heel goed dat het fijn zou zijn om een test te kunnen doen, om te bepalen of je het virus al gehad hebt of niet. Laten we een beetje aardig tegen elkaar doen, het is al ellendig genoeg met wat er allemaal gaande is.

  • MMooij

   @Louise
   Dat klinkt wel echt verbitterd Louise. En totaal niet fair tegenover Cheld. Zeker jaloers dat een ander een verre reis wél kan maken? De vliegtuigen zijn niet als enige gemaakt voor Cheld.
   Hoop dat je nog een gezellig en gezond leven mag lijden. Wens elkaar wat kracht en steun toe ipv dit soort demotiverend achterlijke nonsens praat.

   Iedereen veel sterkte toegewenst in deze rare tijd.

  • BBert

   @Mooij
   Wat jullie precies beschrijven is mij rond die tijd eveneens precies overkomen. Dus ik hoef hier alleen maar aan toe te voegen, anders dan dat het deze keer een heftigere griep was dan ik in het verleden heb ervaren. Ook had ik nauwelijks neus- en sinusklachten. Voornamelijk luchtweg en longklachten, hoofdpijn.

  • MMooij

   @Bert
   Het is nu bewezen dat het virus al eerder rondwaaide over de wereld. In Italië was het op 1 januari al op meerdere plekken blijkbaar al aan het huishouden. Ook in NL was het er al vóór carnaval. Dat staat al vast. Dus het kan maar zo dat we het al voor een groot deel hebben gehad en het misschien daarom hopelijk eerder uitblust. Laten we het hopen!

  • Ffemke

   @Mooij
   Ik kan me hierbij aansluiten. Begin januari kreeg ik een forse griep! Nog nooit eerder zo erg gehad. Langdurig hoesten en benauwd en ben nog niet de oude. Inmiddels is het eind maart. Ook twee andere hebben een longontsteking gehad in januari die normaal bijna nooit ziek zijn. ( en zeker niet aan hun longen) 1 van hen kampt nog met na verschijnselen van erge vermoeidheid. Maar afin wat hebben we eraan te weten wanneer het er was? Het virus kan pas bestreden als er gemeten is door de RIVM Zij bepalen wanneer en hoe we dit aanpakken. En dat bleek pas in februari te zijn. Wat wel van belang is : we weten niet de veroorzaker maar wel dat het van dieren komt. Dieren in grote getallen bijeen zoals hier ook de varkenspest ontstaat. Weg met de grote veestapels. De enorme stank en uitstoot! De Gezondheid van de Nederlander staat toch voorop een keer? Zonder mensen geen economie!

 • HHarma

  Geniet van de Rust en vind dat de saamhorigheid weer van zich laat spreken,okee dit is ernstig maar als die negatieve verhalen daar wordt je als mens echt niet vrolijk van en vind het ook goed en zeer belangrijk dat er ook goed nieuws is!
  De natuur kan zijn gang gaan en de mens tja…. moet zich maar aanpassen want dat kunnen we of niet dan?!

 • PPaul

  Wat ik niet begrijp is dat er in geen enkel nieuwsbericht wordt gesproken over het aanpakken van de root cause waardoor het virus is ontstaan. Het is niet mijn intentie om met een vingertje te wijzen of provocatief te zijn, maar je zou toch verwachten dat er in China harde maatregelen getroffen worden om de markten waar dit soort virussen kennelijk ontslaan in de ban worden gedaan?

  Het nieuws gaat alleen maar over RIVM cijfers, verdrietige verhalen van slachtoffers, economische ontwikkelingen, maar nergens een journalistiek woord over welke lessen de wereld moet trekken om de waarschijnlijkheid op een gelijksoortig scenario te verkleinen. Begrijp me niet verkeerd, de wereld staat in brand en brand blussen is noodzakelijk en daarmee nieuwswaardig, maar brandpreventief onderzoek zou m.i. ook geen overbodige luxe zijn!

  Stay safe allen!

  • HHans

   @Paul
   Beste Paul, Hier even een paar tips voor bronnen en journalistiek. Op websites zoals ScienceDaily en Technology Org vind je momenteel veel goede info over technische ontwikkelingen om de pandemie te bestrijden, die momenteel in een stroomversnelling plaatsvinden. In kranten.nl vindt je opiniestukken en columns waarin ook gewezen wordt op noodzakelijke veranderingen en lessen die we mee moeten nemen. Op AVAAZ vindt je acties, zoals actie die de pharmaceutische industrie moet motiveren om geen kennis achter te houden, die nodig is voor de virusbestrijding.

  • PPaul

   @Hans

   Veel dank! Genoeg tijd om te lezen dus ik ga aan de slag.

  • BBatrix

   @Paul….ben het absoluut met je eens.

   Ben ook niet van het wijzen maar het is toch absurd dat SARS1, SARS2 en ebola allemaal uit dezelfde hoek komen. De Wuhan markt moeten ze dicht gooien met al ze lekkernijen want de hele wereld betaald er nu de prijs voor. En ook een hele dure prijs namelijk mensenlevens!!

  • SSander

   @Batrix

   Uh. Ebola was in West-Afrika, niet China.

  • MMo

   @Paul

   Beste Paul, China gaat niet openlijk aangeven dat deze praktijken met dieren worden aangepakt. Hiermee word dan aangeven dat de schuld bij China ligt in.
   China is meer bezig met vage beschuldigingen naar Amerika om hun handen in onschuld te wassen helaas.

  • Hhar

   @Paul
   Veel mensen leerden vroeger op school dat de wereld door vuur zou vergaan.
   Inmiddels is de elektronica zo ver dat we de oorlogen via de computer kunnen bestrijden, en met vele andere middelen,
   Wat de mensheid geen eens weet van heeft.
   Mededelingen hierover worden niet gegeven. Zeker militair niet.
   Er zijn zoveel virussen waar men nog geeneens weet van heeft.
   Zoek nu maar het goede virus eruit.
   Het schijnt dat Virologen hard hieraan werken maar ben benieuwd .

  • AAnita

   @Paul klopt Paul dat vraag ik me ook af waarom ze op de natte markten de verkoop van exotische dieren niet aan banden leggen. Is dan wel de vraag als dat gebeurd dat die mensen illegaal gaan handelen en het echt een delicatesse product wordt. Het zou zeer zwaar beboet moeten worden.

 • Hhar

  Louise,

  Deze site kan geen positief nieuws geven, namelijk dit is er nog niet.
  Zelfs het bevolkingsonderzoek stopt om ontlasting te bekijken omdat dit is een van de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
  Het kabinet en het RIVM hebben dit genomen, omdat zij het ook niet weten. Het probleem is namelijk hoe verspreid het virus zich?.
  Het is nog niet bekend wanneer dit bevolkingsonderzoek wordt hervat.
  Dit kan alleen wanneer het Kabinet en het RIVM écht weten hoe het virus zich verspreid en wat hier tegen te doen. Nu zeggen ze veel maar het probleem zal voorlopig nog niet opgelost zijn.
  Er beginnen jammerlijk genoeg al zaken failliet te gaan en zieken wordt nog erger.
  In de achterhoek mogen in het ziekenhuis de patienten al geen bezoek meer krijgen.
  Die anderen zoeken het nu in deze (pest) tijd om elkaar hier hun klachten te vertellen en we hopen dat het snel over is.

  • CChristine

   @har
   Lekker negatief!

  • Hhar

   @Christine,
   Haalt U maar de positieven er op dit moment uit?.
   Helaas weinig vertelt U maar de positieven dan dan?.
   Het dodental stijgt meer en meer. Als dit stopt dan is het pas positief,

  • HHans

   @har
   Ik zie nogal veel taalfouten. De toon is eerder verdeeldheid zaaiend dan verenigend. Het zou kunnen dat dit bericht gemaakt is door een trol. Een verdeeldheidzaaier in bijvoorbeeld de trollenfabriek in Petersburg .

  • HHans

   @har
   Har, vertel eens wat meer over jezelf. Als ik niet meer over je weet, ga ik er van uit dat het bericht inderdaad een trol bericht is.

  • Hhar

   Hans,
   Een trol ben ik zeker niet.
   Heb geen behoefte om tweedracht te zaaien.

   Ben 73 jaar en chronisch ziek, diabetes, hartoperatie gehad, darm operatie, door diabetes is mijn rechterteen eraf.
   Dus weet veel hoe het gaat in ziekenhuizen.
   Er worden veel fouten gemaakt met medicatie uitdelen en
   het meten van diabetespatienten de waardes van de suikers etc.
   Je ziet dat men het ook verkeerd kan hebben om te denken dat het een trolbericht is.

   In ziekenhuizen worden echt veel fouten gemaakt, als ik zelf niet probeer een dagboek van mijn suiker iedere dag bij te houden, merk je in een ziekenhuis dat men dit vergeet op een afdeling om diabetes beter in de gaten te houden.

   Er is nooit tijd om rustig te werken, daarom worden er veel fouten gemaakt met medicatie uitgeven etc.

   Als je dit zelf niet goed na meet door zelf een controle meting te doen, kan de suiker wel eens 2mmol zijn en dat is erg laag voor een suiker patient en moet hij/zij iets eten zoet, of drinken om dit weer goed te krijgen.
   Dit vergt dat je 24 uur per dag bezig ben met diabetes.

  • PPlien

   @har
   Ik ben het wel met je eens. Ook ik ben niet geneigd alles in het positieve te trekken. Dat is alleen maar bedoeld om mensen gerust te stellen, die daar zo wanhopig behoefte aan hebben en niet de waarheid onder ogen durven te zien. Ik denk zelf dat het einde van deze crisis nog lang niet in zicht is, het virus is heus niet zomaar verdwenen. Straks start het openbare leven weer op, omdat we nu eenmaal niet te lang in deze situatie van thuis-zitten en bedrijven gesloten houden kunnen blijven zitten, en dan volgt er gewoon weer een tweede golf, wat nodig is, om meer mensen immuun te maken. Dat er slachtoffers gaan vallen, is onvermijdelijk, maar het is wel de natuur. Sorry mensen, hier kunnen jullie niet tegen, maar wees volwassen, laat je niet sussen door tijdelijk positief nieuws. Het komt niet altijd allemaal (en snel) goed, dat hoort bij het leven.
   Het enige positieve dat uit deze crisis kan komen is dat de natuur zich een beetje kan herstellen (voor zolang als het duurt) en mensen hopelijk een beetje meer oog krijgen voor de echte waarden van het leven.

 • HHans Dekens

  tientallen jaren lang wordt de economie belangrijker gevonden dan de samenleving. Nu zien we dat, wanneer de economie wat minder aandacht krijgt, de samenleving en de menselijke waarden weer belangrijker worden. Daar zie ik veel mensen erg gelukkig en ontspannen van worden. Waarschijnlijk kunnen we net zo gelukkig of misschien wel veel gelukkiger zijn door wat minder te consumeren en wat meer in contact te zijn en tijd te nemen voor elkaar. De samenleving is er niet om de economie te dienen, maar de economie is een ondersteuning van de samenleving (inclusief zijn omgeving).
  Ik hoop van harte dat de positieve en creatieve dingen die we nu doen, ook blijven als de crisis weer voorbij is. Dat zou ook een mooi eerbetoon zijn aan de mensen die lijden onder deze crisis, zowel de patiënten als iedereen die zo hard werkt en bijdraagt aan de gezondheid van onze samenleving.

 • HHans Dekens

  tientallen jaren lang wordt de economie belangrijker gevonden dan de samenleving. Nu zien we dat, wanneer de economie wat minder aandacht krijgt, de samenleving en de menselijke waarden weer belangrijker worden. Daar zie ik veel mensen erg gelukkig en ontspannen van worden. Waarschijnlijk kunnen we net zo gelukkig of misschien wel veel gelukkiger zijn door wat minder te consumeren en wat meer in contact te zijn en tijd te nemen voor elkaar. De samenleving is er niet om de economie te dienen, maar de economie is een ondersteuning van de samenleving (inclusief zijn omgeving).
  Ik hoop van harte dat de positieve en creatieve dingen die we nu doen, ook blijven als de crisis weer voorbij is. Dat zou ook een mooi eerbetoon zijn aan de mensen die lijden onder deze crisis, zowel de patiënten als iedereen die zo hard werkt en bijdraagt aan de gezondheid van onze samenleving.

 • RRebie

  Als er niet genoeg beademingsapparatuur is, zou dan de ijzeren long (ooit voor polio/tbc) ingezet een optie zijn? Of liggen deze al 50 jaar te verstoffen op de schroothoop? Wat ik mis in alle berichtgeving is, China als land met zijn gebruiken wordt niet aansprakelijk gesteld voor de wereldwijde ellende. Is dat misschien ook niet te compenseren, maar ik mis wel excuses en de GROTE belofte dergelijke ontstaansbronnen als smerige exotische dierenmarkten etc. geheel aan te pakken, zodat een corona pandemie niet meer kan ontstaan!

  • Nnoel

   @Rebie
   het is redelijk moeilijk om de ijzeren long te gebruiken omdat er heel weinig ijzeren longen bestaan en er ook heel weinig mensen zijn die ze kunnen repareren het is ook moeilijk om die onstaansbronnen aan te pakken

  • JJanie

   @Rebie
   Je hebt helemaal gelijk!
   De brandhaard van al die virussen, die allemaal van die smerige markten in China vandaan komen.
   Daar Moet maar eens grondig naar gekeken worden!

  • HHans

   @Janie
   Ieder land z’n eigen gewoontes. Alleen menen wij mensen over de hele wereld te moeten zwerven, terwijl er zo veel moois letterlijk in je eigen achtertuin is. Nu de vliegtuigen niet meer vliegen, is de lucht stukken schoner. En zou corona en andere ziektes het een stuk moeilijker hebben bij een hogere weerstand v d mensen

 • JJosee

  Ik zit vast in spanje. Vandag de 15e dag van de lock down . Het is zooo stil buiten. Als ik ‘ s morgens het raam open doe, hoor ik de vogels en geen verkeer. Om zo gelukkig van te worden.

 • JJolanda

  Ik vind het mooi dat zorgwijzer ook met goede dingen aankomt om zo toch alles een beetje positiever te bekijken. Fijn voor onze gemoedsrust.

  Alleen jammer dat er dan weer zoveel mensen aangeven wat hun klachten etc zijn zodat mijn gemoedstoestand weer ernstig daalt.

 • EEinstijn

  Als eerste veel liefde en sterkte aan ns bestaande en die nu aan het vechten zijn over de hele wereld.wat mij opvalt is dat het klimaat over de hele wereld heel duidelijk beter wordt lucht en water kwakiteit zijn schoner zouden er niet meer mensen zijn doodt gegaan door al die gevaarlijke stoffen in de lucht en water

 • TThelma

  Zou het een idee zijn om op sociale media (face book) een poll in te vullen of je wel of geen symptomen van covid 19 hebt ervaren?
  Deze geven natuurlijk geen enkele wetenschappelijk bewijs, maar zouden wel een indicatie kunnen geven wie er wel of niet symptomen gehad hebben wereldwijd.

 • SSjaak

  Ik wilde vragen, ik was bij vrienden en daar waren 2 jongens aan het werk aan een niews keuken ,ik hoorde dat een van de jongens zijn moeder in het ziekenhuis licht en carona heeft en zijn broer nou ook , ik zij Hoe lang IS het geleden dat je bij je moeder ben geweest hij zij 2 weken mijn vraag is hij nou ook besmet wand mijn vrienden zijn op leeftijd en ik heb ook met hem gesproken en ik heb ook last van mijn longen . Zo ja moet ik dat gaan melden ? V,G J de Vogel

  • CCatharina

   @Sjaak
   Ja natuurlijk en als je klachten hebt binnenblijven. Volg de richtlijnen op en voorkom besmetting van anderen.

 • CCassandra

  Allemaal prachtig, lijkt af te vlakken. Uit RIVM data van vandaag blijk dat het onzin is. Ondertussen staan we op de wereldranglijst van doden / 100000 op plek 4. Morgen halen we Iran in….
  Hoezo, experts van het RIVM?????

  PS. De uitbraak was nooit exponentieel: in China kwadratisch bij ons een derdemachtsfunctie.

 • PPatrick

  Ik ben omdat ik astmatisch ben, iemand die behoord tot de risicogroep. Nu heb ik een climax ffp3 adembeschermings masker aangeschaft. Mijn hele leven heb ik last van benauwdheid vooral in het voorjaar. Ik heb hiervoor veel medicijnen gebruikt. Nu merk ik dat met het masker op mijn benauwdheid af neemt. Eea omdat de pollen niet door het filter komen. Misschien een positieve tip in deze gevaarlijke tijd.

 • EErik

  Top!
  Eindelijk goed nieuws.

  Corona is een zeer ernstige ziekte, maar kan worden beperkt, gaat weer over.
  En de hele wereld werkt eraan om vaccins en medicijnen te ontwikkelen. In een woord geweldig.

  Ik vindt het echt geweldig dat er allerlei nieuwe ideeën opkomen, waaronder bijv. de mogelijkheid om met een aantal extra hulpstukken een zuurstof apparaat voor twee i.p.v. een patiënt te gebruiken. En dat nu voor ong. drie honderd euro een eenvoudige zuurstof pomp is uitgevonden die even goed werkt als de officieel goedgekeurde zuurstof apparaten waar nu een groot te kort aan is.

  Ook is er een AI toepassing – uit China – die aan de hand van een long foto nu in enkele minuten een goede analyse en voorspelling kan doen voor de behandeling van door corona getroffen patiënten. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

  Helaas hoor je hier minder over. Journalisten richten zich met name op negatieve berichtgeving. Hopelijk gaat deze – journalistieke – ziekte ook weer over en krijgen wij in de nabije toekomst wat meer informatie over alle positieve ontwikkelingen rondom corona.

 • EErik

  Top!
  Eindelijk goed nieuws.

  Corona is een zeer ernstige ziekte, maar kan worden beperkt, gaat weer over.
  En de hele wereld werkt eraan om vaccins en medicijnen te ontwikkelen. In een woord geweldig.

  Ik vindt het echt geweldig dat er allerlei nieuwe ideeën opkomen, waaronder bijv. de mogelijkheid om met een aantal extra hulpstukken een zuurstof apparaat voor twee i.p.v. een patiënt te gebruiken. En dat nu voor ong. drie honderd euro een eenvoudige zuurstof pomp is uitgevonden die even goed werkt als de officieel goedgekeurde zuurstof apparaten waar nu een groot te kort aan is.

  Ook is er een AI toepassing – uit China – die aan de hand van een long foto nu in enkele minuten een goede analyse en voorspelling kan doen voor de behandeling van door corona getroffen patiënten. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

  Helaas hoor je hier minder over. Journalisten richten zich met name op negatieve berichtgeving. Hopelijk gaat deze – journalistieke – ziekte ook weer over en krijgen wij in de nabije toekomst wat meer informatie over alle positieve ontwikkelingen rondom corona.

  • HHennie

   Volledig eens met jouw artikel en in het bijzonder je tip aan journalistiek Nederland! Applaus

  • JJeanny

   @Erik Helemaal mee eens. In feite is de media nu een even groot virus, alleen op een andere manier. ZIJ hebben namelijk wel een “vaccin” om het te vernietigen.

  • TTom

   @Erik helemaal mee eens!
   Laat ook de 80% genezen mensen meer zien met mildere klachten. De mensen worden nu wel heel erg angstig en onzeker gemaakt. En er zijn zeker ook nu al en zeer snel goede resultaten met nieuw onderzoek.
   Tsja dan ben ik maar naïef. Maar om nou de hele dag te kijken en te klagen naar alles..pfff…
   Blijf positief en help elkaar

 • MMaarten

  Gek?

  Van de week komt er een bericht uit met alle nep feiten en berichten welke rondgaan op internet bijv. Facebook.

  En jullie presenteren nogmaals voor 30% deze (fake) berichten online?

  “Water helder”? Was bijvoorbeeld fake news, ect ect.

 • SSusan

  Mijn dochter heeft 4 jaar geleden de zwaarste vorm van malaria opgelopen,is er heel ziek van geweest maar hersteld.is ze nu inmuum of extra vatbaar voor het coronavirus?

  • JJoeri

   @Susan
   Malaria heeft niks met Corona gemeen, dus ze is niet immuun of extra vatbaar.

   Het zou kunnen dat mensen die SARS of MERS hebben gehad betere immuniteit hebben, maar dit is niet zeker en ik weet ook niet hoelang dit zou gelden.

   Verder zou ik iedereen aanraden om medische informatie alleen uit betrouwbare bronnen te geloven: (dus niet uit forums of social media)

 • Gggm

  Ik zou graag willen weten bij welke temperatuur het coronavirus doodgaat. Ik zou ook graag weten als het virus uitdroogt het doodgaat en hoelang dat duurt. B.v. als het in een vaatdoek zit en de vaatdoek droogt hoelang het dan duurt voordat het corona dood is.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.