Coronavirus: dit is het goede nieuws

Koen Kuijper 682 reacties

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Er worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te remmen, ook in Nederland.

Iedere dag worden we overspoeld met berichtgeving over het coronavirus. Vaak is het negatief. En dat is logisch in tijden van een crisis. Toch is er ook genoeg positief nieuws te melden rondom corona.

Zorgwijzer stelde daarom speciaal een goed-nieuws-overzicht samen.
(laatste update: 2 april 2020)

Aantal besmettingen neemt fors af

De groei van het aantal corona-besmettingen in Nederland neemt sterk af. Het aantal personen dat een zieke aansteekt, ligt rond de 0,3. Dit is berekend op basis van een GGD-onderzoek van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en die zijn ondervraagd over hun eerste ziektedag. Tijdens carnaval, rond eind februari lag het reproductiegetal op bijna 3.

De coronamaatregelen hebben dus een gunstig effect gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dat stelt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIB) van het RIVM, tijdens een briefing van de Tweede Kamer op woensdag 1 april.

Veel burgemeesters geven Nederlanders een compliment voor de manier waarop afgelopen weekend (28 en 29 maart) is omgegaan met de coronamaatregelen.

Dit betekent niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld, want de verspreiding gaat ook bij 0,3 of 0,2 nog wel door. We moeten het volhouden tot het echt onder controle is. De druk op de IC’s blijft echter nog wel even aanhouden.

Jaap van Dissel , RIVM

Stabilisatie in Brabant

In Brabant zijn er positieve signalen: de explosieve groei van het aantal ziekenhuisopnamen is daar tot stilstand gekomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is nu stabiel. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt waarschijnlijk zelfs al achter de rug.

Extra beademingsmachines IC

Op veel plaatsen in Nederland wordt met man en macht gewerkt om de IC-capaciteit en het aantal reguliere ziekenhuisbedden te vergroten.

Afgelopen weekend bezorgde Philips de eerste 100 van in totaal 1.000 beademingsapparaten voor de Nederlandse Intensive Care’s. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) hoopt dat er a.s. zondag 2.400 IC-bedden beschikbaar zijn.

Coronavirus lijkt in China onder controle

In China komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij van Covid-19. Het land lijkt de situatie onder controle te hebben.

In Wuhan en de Chinese provincie Hubei, waar de coronapandemie is begonnen, is het laatste noodhospitaal al even gesloten. In de afgelopen vijf dagen (sinds 18 maart) kwam er geen enkele besmetting bij. Op 24 maart kwam er één besmetting bij in Wuhan.

In de rest van China zijn er op 31 maart wel 36 nieuwe besmettingen bijgekomen. Veel besmettingen komen van Chinezen die waren teruggekeerd vanuit het buitenland. Critici twijfelen aan deze cijfers en denken dat de aantallen bewust lager worden gehouden.

Ruim 82.000 mensen in China hebben het longvirus gekregen. Althans, dat is het geregistreerde aantal besmettingen. Van deze groep zijn er inmiddels ruim 76.000 volledig hersteld. Bijna 3.200 mensen zijn overleden.

Openbare leven langzaam opgestart

Hoewel er nog steeds strenge maatregelen gelden in China wordt de economie en het openbare leven langzaam aan weer opgestart:

 • In Shanghai en Peking zijn musea, attracties en parken weer open. Bij de ingang wordt men nog wel gescreend op klachten.
 • Ook winkels zijn grotendeels weer open, zelfs in Wuhan.
 • Bioscopen gaan op de meeste plekken weer open.
 • Het openbaar vervoer rijdt in veel steden weer.
 • In meerdere sectoren zijn de mensen weer aan het werk, vooral in de industrieën die vitaal zijn voor de economie.

Ook uit Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore komen positieve berichten. Het aantal nieuwe besmettingen (en doden) neemt daar af.

Hoe lang duurt het nog?

Het is lastig te voorspellen hoe lang de corona pandemie nog duurt in Nederland en de rest van Europa. Wel weten we hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld in China, waar de piek al een poos geleden is bereikt:

 • In China heeft het coronavirus vanaf ergens eind december ongeveer een maand maand lang ongestoord zijn gang kunnen gaan.
 • Op 23 januari werd een lockdown ingesteld voor de provincie Hubei, waar 60 miljoen mensen wonen.
 • Ruwweg eind februari – een maand na de lockdown in Hubei – werd de piek in China bereikt. Vanaf dat moment nam het aantal nieuwe gevallen alleen maar af.
 • De ‘lockdown’ in de provincie Hubei (met uitzondering van Wuhan) werd op 25 maart grotendeels opgeheven.
 • In Wuhan waar de uitbraak begon, stopt de lockdown per 9 april.

Hoopgevend

Het is hoopgevend dat de maatregelen in China en een aantal andere landen effect hebben.

De vraag is nu of de maatregelen in Nederland en de rest van Europa drastisch genoeg zijn om het virus te controleren en het normale leven weer voorzichtig aan op te pakken, zoals nu ook in China lijkt te gebeuren.

Goed om te weten: iedereen in ons land heeft recht op een vergoeding van de nodige zorg via de zorgverzekering.

Waarschijnlijk al meer mensen besmet

Het coronavirus heeft waarschijnlijk al veel meer mensen in Nederland besmet dan uit de officiële inschattingen blijkt. Zo blijkt uit een studie onder zorgmedewerkers van twee grote Brabantse ziekenhuizen. Het klinkt misschien als slecht nieuws, maar dit is juist een positieve ontwikkeling.

Waarom?

“Het betekent dat de groepsimmuniteit onder de Nederlandse bevolking waarschijnlijk al verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht”, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans, die is betrokken bij het onderzoek. 

Bij veel mensen gaat de infectie van Covid-19 gepaard met lichte of milde klachten. Vooral bij jongere mensen gaan de klachten nog wel eens onopgemerkt voorbij.

Veel mensen genezen

Volgens het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zijn er wereldwijd al bijna 180.000 mensen (meting 1 april) genezen van Covid-19. In werkelijkheid zijn dat er natuurlijk veel meer.

Hoewel harde cijfers ontbreken, weten we ook dat in Nederland al heel veel mensen zijn hersteld van het virus en daarmee immuniteit hebben opgebouwd. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

In Nederland is een 101-jarige vrouw hersteld na besmetting met het coronavirus. Ze lag 1,5 week in het ziekenhuis.

Vaccin corona

Er zijn wereldwijd 35 andere farmaceutische bedrijven en academische instellingen die werken aan een vaccin tegen COVID-19. Naar verwachting is er binnen 1 tot 1,5 jaar op grote schaal een vaccin beschikbaar. Maar dit is lastig in te schatten.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkelingen van een corona vaccin:

Coronavirus muteert ‘amper’

Het coronavirus muteert nauwelijks, terwijl het zich wel zeer snel verspreid onder de bevolking. Dat stellen onderzoekers van de Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Er wordt door het Amerikaanse laboratorium onderzoek gedaan op meer dan 1.000 verschillende monsters van het virus, bijvoorbeeld de variant die als eerste in China opdook en de variant die nu in VS wordt aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de monsters weinig verschil zit, wat betekent dat het virus zich amper muteert.

Verder zijn er aanwijzingen dat er geen nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan die dodelijker zijn dan de oorspronkelijke.

Al met al is dit erg goed nieuws voor de ontwikkeling van een vaccin:

 • Er hoeft niet ieder jaar een vaccin ontwikkeld te worden, zoals bij de gewone griep.
 • Eén vaccin zou jarenlang bescherming kunnen bieden en misschien zelfs levenslang.

Immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen corona

Het menselijk immuunsysteem is in staat om te vechten tegen het coronavirus (COVID-19). Dit gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de griep. Dat blijkt uit een onderzoek in Melbourne, waar ook een Nederlandse onderzoekster aan meewerkt.

In het onderzoek werd gekeken naar de immuunreacties van patiënten die waren besmet met het coronavirus. Daarvoor werden cellen in het bloed onderzocht.

Wat bleek bij patiënten met milde klachten te gebeuren:

 • Meerdere onderdelen van het immuunsysteem werden vrij snel na de infectie geactiveerd.
 • De hoeveelheid virus ging langzamerhand naar beneden.
 • Drie dagen na de piek van de immuunreactie was het lichaam virusvrij en hersteld.

Het lichaam van patiënten doet dus precies wat het moet doen: vechten tegen het virus. De resultaten in het onderzoek moeten helpen bij de ontwikkeling van een effectief vaccin dat het immuunsysteem op dezelfde wijze kan activeren als bij een daadwerkelijke besmetting, maar zonder dat men er ziek van wordt.

Amerikaanse en Duitse farmaceut gaan samen vaccin ontwikkelen

Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer en de Duitse medicijnproducent BioNTech gaan samen een vaccin ontwikkelen tegen het coronavirus. Met het vaccin kunnen mensen worden ingeënt.

Daarmee kan de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden ingedamd.

Eerste humane proef vaccin coronavirus

In de VS is men (op 16 maart) begonnen met een eerste humane proef voor een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Het vaccin veroorzaakt geen COVID-19, maar bevat een genetische code die van het virus is gekopieerd. Het lichaam gaat hierop reageren en maakt antistoffen aan. Toch stellen experts dat het nog maanden zal duren voordat bekend is of het vaccin werkt.

Tbc-vaccin ingezet onder zorgmedewerkers

In het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt er op grote schaal een tbc-vaccin ingezet om zorgmedewerkers mogelijk beter te beschermen tegen het coronavirus.

Het vaccin tegen tuberculose (tbc) geeft het afweersysteem een boost, waardoor personeel beter is beschermd tegen virussen. 500 medewerkers krijgen het vaccin toegediend. 500 andere medewerkers krijgen een placebo. Vervolgens worden beide groepen nauwlettend in de gaten gehouden. Als er minder mensen ziek worden en uitvallen in de gevaccineerde groep dan kan het vaccin op grote schaal worden ingezet ter bescherming van iedereen in de zorg.

Apen immuun na genezing corona

Uit een onderzoek van Chinese virologen blijkt dat apen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus na genezing immuun blijken voor een nieuwe coronabesmetting:

 1. Vier resusapen werden met het Covid-19 virus in aanraking gebracht.
 2. Alle vier de apen werden ziek: ze kregen koorts, ademhalingsproblemen en verloren hun eetlust.
 3. Eén aap ontwikkelde zichtbare schade aan de longweefsels. Die werd geëuthanaseerd.
 4. De andere apen herstelden geleidelijk en vertoonden uiteindelijk geen symptomen meer.
 5. 28 dagen later kregen twee van de drie apen het coronavirus via de mond toegediend. Op dat moment waren deze apen al een tijdje niet meer positief op SARS-CoV-2 . Ook hun inwendige organen waren volledig hersteld.
 6. Kort na het toedienen van het virus werd een lichte temperatuurstijging genoteerd, maar verder leek alles normaal.
 7. De apen werden niet ziek. Sterker nog, er werden zeer hoge hoeveelheden antilichamen gedetecteerd. Een teken van immuniteit.

Dit zijn de eerste voorzichtige bewijzen dat er ook onder mensen groepsimmuniteit kan ontstaan. Maar iets dat bij apen werkt, werkt niet altijd hetzelfde bij mensen, benadrukken de onderzoekers.

Medicijnen tegen coronavirus

Omdat een vaccin voor het coronavirus voorlopig nog even op zich laat wachten, wordt er wereldwijd ook veel onderzoek gedaan naar medicijnen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld middelen met een antivirale werking.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkeling van corona medicijnen:

Chloroquine

Het middel chloroquine zou mogelijk helpen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en ernstige klachten vertonen. Dit werd eigenlijk in 2004 al ontdekt door een team virologen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij kwamen erachter dat chloroquine antiviraal blijkt te werken tegen SARS-coronavirussen.

Er is echter veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de werkzaamheid bij mensen, voordat chloroquine in de praktijk en op grote schaal kan worden toegepast.

In China is er al wel een kort experimenteel onderzoek geweest. Daar kregen meer dan 100 patiënten in het ziekenhuis dit middel toegediend. Het gebruik van chloroquine tabletten liet positieve resultaten zien bij de patiënten, waaronder:

 • Koorts nam vaker af
 • Longfunctie verbeterde meer

Al met al werd de hersteltijd van patiënten een stuk korter en kon men eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Chloroquine is wereldwijd goed verkrijgbaar en gemakkelijk in grote hoeveelheden te produceren.

Op 10 maart heeft het RIVM aangegeven dat chloroquine ook in Nederland wordt toegediend bij COVID-19 patiënten met matig, ernstige of zeer ernstige klachten. Dit gebeurt echter alleen in strikt overleg met de patiënt. Vooralsnog gaat het om een off-label middel en/of experimentele therapie.

Hydroxychloroquine

Ook het middel hydroxychloroquine duikt steeds vaker op in berichtgevingen als een effectief middel tegen de symptomen van Covid-19.

Hydroxychloroquine zou vergelijkbaar werken als chloroquine, maar minder toxisch zijn. Daardoor kan het middel in hogere doseringen worden toegediend en daarmee de ontstekingsremmende eigenschap waarschijnlijk effectiever maken dan chloroquine. Veel onderzoek is echter nog nodig.

In België krijgen alle ziekenhuizen binnenkort genoeg hydroxychloroquine om 22.000 patiënten te behandelen. Ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt het middel al toegepast.

Antilichaam gemaakt in Nederland

Wetenschappers uit Rotterdam en Utrecht hebben een gericht antilichaam tegen het nieuwe coronavirus gevonden. Het is het allereerste antilichaam waarvan bekend is dat het een infectie tegengaat.

“Er bestaat een goede kans dat dit medicijn uiteindelijk ook op de markt komt”, zeggen de onderzoekers. Het testen van dit middel gaat echter maanden duren.

Coronapufje moet hopelijk bescherming bieden

Een team van de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) is bezig met het aanpassen van een bestaand geneesmiddel, zodat deze via een inhalator kan worden toegediend om gedeeltelijk of zelfs volledig bescherming te bieden tegen het coronavirus.

Het coronapufje is een bestaand middel tegen malaria die de longen mogelijk kan beschermen tegen Covid-19.

Er moet volop worden getest op vrijwilligers om te kijken of het middel veilig kan worden geïnhaleerd. Het is volgens een professor van het UMCG een kwestie van maanden voordat we weten of het middel werkt.

Inzet plasma van genezen coronapatiënt

Het Erasmus MC gaat deze week beginnen (31-03-2020) beginnen met het toedienen van van bloedplasma van ex-coronapatiënten. De medisch-ethische commissie heeft er groen licht voor gegeven.

De hoop is dat de antistoffen in het bloedplasma kunnen worden ingezet om zieke coronapatiënten te genezen. Ziekenhuizen gaan onderzoek doen naar de effectiviteit. Deze methode heeft zich overigens al eerder bewezen, namelijk bij de sars-epidemie in 2002 en 2003. Toen bleek bloedplasma een effectief middel te zijn: minder ziekenhuisopnames en een lager sterftecijfer.

Donoren van bloedplasma kunnen zich in eerste instantie aanmelden via: concovid.study@erasmusmc.nl

Bloedtest voor immuniteit

Verder gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het coronavirus. Het doel van deze bloedtest is om proberen te achterhalen:

 • Hoe breed het virus zich heeft verspreid.
 • In hoeverre de samenleving immuniteit opbouwt.

De test wordt uitgevoerd op het bloed van tienduizenden bloed- en plasmadonoren van de bloedbank Sanquin.

Mondkapjes voor de zorg

Er is een enorm te kort aan mondkapjes in de zorgsector. Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst maakt vrijdagavond bekend dat het wekelijks 50.000 (of zelfs meer) mondkapjes kan leveren aan de Rijksoverheid, bestemt voor de Nederlandse zorgsector.

In China heeft PlasmaMade ook productiecapaciteit. Die levert het in om mondkapjes te produceren die geschikt zijn voor de zorg. Het bedrijf doet dit overigens tegen kostprijs en wil uit ethisch oogpunt geen winst maken.

Veilig hergebruik mondkapjes mogelijk

De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee mondkapjes op een veilige manier tot vijf keer kunnen worden hergebruikt. De kapjes moeten hiervoor een speciale reiniging ondergaan bij een temperatuur van 121 graden.

De methode is direct toepasbaar en op te schalen, zodat vrijwel alle mondmaskers die in Europa worden gebruikt, kunnen worden hergebruikt.

Pakket aan noodmaatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet er alles aan om de eurozone te beschermen. Er worden vele tientallen miljarden vrijgemaakt om de klappen op te vangen in heel Europa.

Ook de Nederlandse overheid gaat opgebouwde financiële reserves benutten om geraakte bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Er zijn meerdere maatregelen aangekondigd.

Dit zijn de vier belangrijkste:

 1. Zzp’ers die door de coronacrisis zijn getroffen, komen sneller in aanmerking voor de bijstand.
 2. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd, krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed (in plaats van 75 procent).
 3. Alle ondernemers krijgen drie maanden uitstel van het betalen van belastingen.
 4. Bedrijven die direct zijn getroffen door de coronavirus, zoals horecagelegenheden, kunnen een directe tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

750 miljard

Op 19 maart 2020 lanceert de ECB een plan om 750 miljard euro beschikbaar te stellen om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Vorige week werd al besloten om 120 miljard euro in de Europese economie te pompen.

Positief effect op milieu

De coronamaatregelen hebben een aanzienlijk negatief effect op de economie, maar aan de andere kant juist een positief effect op het milieu.

Hoe hoe komt dat?

 • Er is minder verkeer op de weg
 • Er is minder bedrijvigheid
 • Industrieën worden deels stopgezet
 • Er wordt veel minder gevlogen

Luchtkwaliteit China verbetert

Satellietbeelden van NASA lieten een drastische daling zien van de vervuiling boven China. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht zou met gemiddeld 35 procent zijn afgenomen in China. Er zou sprake zijn van ten minste een kwart minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Door de tijdelijk betere luchtkwaliteit wordt er mogelijk duizenden mensen een vroegtijdige dood bespaard. Sterker nog, het is zelfs aannemelijk dat de verbetering in de luchtkwaliteit in China meer mensenlevens heeft gered dan het coronavirus in eerste instantie heeft gekost.

Let op: in deze aannames zijn de neveneffecten op het sterftecijfer van het coronavirus niet meegenomen, bijvoorbeeld het feit dat er meer mensen overlijden als gevolg van de economische malaise.

Luchtkwaliteit Italië verbetert

Ook in Italië, dat al een tijdje in lockdown is, is de luchtkwaliteit verbeterd, blijkt uit metingen aan het aardoppervlak en satellietbeelden. In de afgelopen maand is de hoeveelheid stikstofdioxide gehalveerd. De lucht die mensen inademen is aanzienlijk schoner.

Doordat er in Venetië als gevolg van de noodmaatregelen niet meer mag worden gevaren, is het water in Venetië zo schoon dat je vissen kunt zien zwemmen. Dit is nooit eerder vertoond.

Luchtkwaliteit Nederland

Ook het effect op de luchtkwaliteit in Nederland is voorzichtig merkbaar, zo blijkt uit satellietfoto’s en berichtgeving van het RIVM. Door de coronacrisis zijn er minder industriële activiteiten en is er minder weg- en vliegverkeer. Dit zorgt voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in ons land, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

Naar verwachting zijn de precieze effecten over een paar weken duidelijk te zien in de gemeten concentraties.

CO2-uitstoot neemt af

Als gevolg van het coronavirus neemt de wereldwijde CO2-uitstoot en andere broeikasgassen ook af. Er is minder mensen- en goederentransport en industrieën draaien op een lager pitje.

De afname van broeikasgasuitstoot zal op termijn mogelijk ook positieve effecten hebben op de wereldwijde klimaatverandering. Het is echter nog te vroeg om daar harde conclusies uit te trekken.

Zelf positieve ervaring?

Heb je zelf nog goed nieuws in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?

Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.

682 reacties

 • EEray

  Een goedenacht allen, tijdstip 02:27
  Slapen nee lukt niet..
  Angst Jazeker

  Maar wat ik nu allemaal positieve reacties zie,
  Voel ik me stukken beter..

  CORONA vlieg alsjeblieft weg!!!

  Ik heb het heel erg moeilijk,
  Psychische klachten, ptss,
  Ik krijg het gevoel dat ik ook de corona heb..

  • KKirsten

   @ErayWat naar! Heb je niet iemand die je kan bellen? Of ff mee chatten?

  • EEray

   @Kirsten Hoi,

   Jazeker met mijn vrouw, ze is ook nog eens verpleegkundige, omdat ze nu meer werkt wegens Corona kan ik haar wel begrijpen dat als ze thuis is heel erg moe is, maar voor haar is alles heel normaal.. Ze begrijpt me ook wel, alleen mijn probleem is, ik maak me heel erg maar ook echt heeel erg druk.. Ik hoop echt dat het heel snel weer normaal wordt..

   Ik krijg eerder een hartaanval, dan corona!!!

  • Ggerda

   @Eray hoi ik ben ook heel erg bang voor het carona virus ik heb zo al angsten en die zijn nu nog veel erger geworden ik ben al andere halve maand verkouden en heb nu een droge hoest maar gelukkig geen koorts m v g gerda

  • EEray

   @gerda hoi,
   Afgelopen 3 weken ben ik ook verkouden, maar niet zo extreem, heb gelukkig geen koorts, wel een beetje ietsje met keel, ik wacht echt af..

   Maar dit maakt me echt helemaal gek..
   Mvg, Eray

 • NN

  Ik heb zelf ook een positieve ervaring.
  Ik heb gemerkt dat tijd doorbrengen veel leuker is met mijn kinderen dan met mijn vrienden,enzv.
  Ik ben een echte huisvrouw geworden en vermaak me veel beter thuis dan op straat iets gaan drinken met vrienden of gaan shoppen.
  Ik heb mijn tuin gezelliger gemaakt om me te kunnen vermaken met mijn gezin.
  Het leven is kort dat wisten we natuurlijk allemaal al maar dat het zo dichtbij is besef ik nu pas.

 • VVandenBussche M.

  Beste,

  Aan al die negatieve problemen met corona, zijn er toch een aantal voordelen aan verbonden.

  Minder auto’s: betere luchtkwaliteit
  Mensen helpen elkaar meer, dragen zorg voor elkaar
  Het sociaal gedrag verbetert, maar dan op een zekere afstand van elkaar.

 • CCaroline

  Als moeder, strijd ik al 4 jaar om mijn volwassen kinderen, die door hun denkwijze en leven stijl uit elkaar zijn gegroeid, weer tot elkaar te brengen. De stress en angst voor dit coronavirus tijdperk zorgt ervoor dat ik mijn gezin en het respect voor ons als ouders weer terug zie groeien. Dit coronavirus lijkt op een derde wereld oorlog zonder nationaliteits- vijand. Tot nu toe gelukkig geen naasten die besmet zijn. Ik rauw om de overleden mensen, maar zal de vlag uitsteken indien we dit mogen overleven.

 • PPetra Massier

  Wij zijn in jan 2020 naar Gambia geweest. De nodige spuiten gehad en malariapillen . Zijn wij nu beter beschermd

 • BBae

  Mijn vader van 85 is onlangs ontslagen uit het ziekenhuis na Corona.
  Het ging hem even heel slecht maar knapt nu dankzij de goede zorgen weer op.

  De ene dag had hij nauwelijks klachten en de volgende morgen lag hij vrijwel levenloos op de grond.

  Hou afstand en hou elkaar mee in de gaten, als het toeslaat is het heel plotseling en heel heftig voor sommigen.

 • FFons Vonken

  De mensen op straat gaan veel aardiger met elkaar om, ik woon in Amsterdam.

  • PPeter Kusters

   @Fons Vonken

   Inderdaad, het is nu veel gemakkelijker dan onder ‘normale’ omstandigheden om op straat elkaar even aan te kijken, te glimlachen en op 1,5m afstand ’n praatje te maken; wat je ‘normaal’ noemt… – Alleen spijtig dat ik nu niet meer op bezoek kan bij mijn ‘verstandelijk beperkte’ zus!
   PeterK [Nijmegen]

  • WWil

   @Fons Vonken

   Nou ik merk eerder een soort paniekreactie, mensen blijven niet alleen meer als 2meter uit elkaar maar lopen verschrikt en verstomd weg. Gr Will

 • AAida nurmohamed

  Toen ik in Venetië op vakantie ging
  Was met name aan’t varen
  Kon je goed zien hoe ”t water viez was. bruin

 • Mmv

  @Cm
  Even op uw reactie en die van andere. Ik en mensen in mijn naaste omgeving hebben voordat corona covid-19 in NL officieel werd vastgesteld, alle klachten gehad die u en de andere omschrijven. Het zal eind Januari a begin Februari geweest zijn hier. Ik ben zwaar vermoeid geweest, kreeg het onverwacht benauwd, geen lucht meer, ik ben kern gezond, rook niet en dergelijke, tevens hoestte ik als een zeehond, had ik veel slijm in mijn keel, zware keelpijn, op den duur kon ik zelfs niet meer praten van het hoesten en de keel pijn, verder was ik zeer zeer vermoeid, had ik rare rugpijn, zeer vreemde hoofdpijn in mijn voorhoofd en heb ik koorts gehad. Mijn kind heeft lichte klachten gehad vooral hoesten, keelpijn en beetje verhoging. Mijn buurvrouw heeft exact dezelfde klachten gehad. Zij vertelde mij een week geleden dat ze twee weken terug pas hoorde dat om de tijd dat zij ziek was er op haar werk een corona patient was geweest. Wij wonen in de gemeente Tilburg. Verder heeft mijn vriend de klachten in milde vorm gehad, zijn moeder in zware vorm. Mijn beste vriendin heb ik helaas aangestoken, toen ik haar zag was ik alleen wat verkouden. Ik ben altijd neusverkouden in de winter dus viel het mij niet op. Uiteindelijk heeft zij alle klachten gehad net als ik en jullie. Ook heftige hoofdpijn, keelpijn, hoesten, benauwd. Zij woont overigens in Belgie. Een andere vriendin van mij en haar dochter wonen in Limburg zij hebben de klachten ook gehad net iets voor mij geloof ik. Allen waren ze zwaar vermoeid, rare spierpijn in onderrug, hoofdpijn, keelpijn, benauwd en enorm veel hoesten. Een andere vriend van hun heeft het ook gehad. Ik ben er van overtuigd dat het al eerder in NL en Belgie was. Het is in mijn ogen allang verspreid. Ik ken echt al zoveel mensen die allen al dezelfde klachten hebben gehad. Ik wou dit even delen. Kunnen we erachter komen of we het al hebben gehad?

  • IIrene

   @mv
   Als je er van gene zen ben moeten ze antistoffen in je bloed zitten. Ik weet niet of je je Huisarts kan vragen om een bloedtest. Anders via de bloedbank Sanquin die alle bloed van donors hier voor gaat testen. Misschien een goede reden om bloed te gaan doneren!

  • Aam

   @mv
   Hier precies hetzelfde klachten en in precies dezelfde periode. Exact dezelfde klachten. Nog nooit zo gehad. Ben behoorlijk beroerd geweest. Zelfs op de huisartsenpost geweest. Daar zei men luchtweginfectie en bijholte ontsteking. Heb lang gedacht dat het misschien toch iets anders is geweest.

  • MMichelAffix

   @am
   Zie mijn reactie aan @mv

  • MMicheAffix

   @mv
   Belangrijk in het onderzoek naar Covid19 is wie de eerste groep patienten waren.
   Mocht u Covid19 hebben gehad, heeft u dit opgelopen rond midden januari en betekend dat onze huidige geschiedenis lessen over Covid19 al niet kloppen.
   Uw verhaal is dus essentieel in dit onderzoek en mag niet gebagatelliseerd worden maar heeft dus prioriteit.

  • MMandy Roemer

   @mv
   Ik heb eind januari precies hetzelfde gehad. Heel ziek geweest. Koorts, vreselijk hoesten (ik had geen stem) heel benauwd en een hel van een hoofdpijn. Ik zei nog nadat ik weer terug was op mijn werk dit was de gemeenste “griep” ooit. Mijn collega’s zijn in december in China geweest…ik heb het gemeld bij mijn huisarts (kreeg een assistente aan de lijn die een aantekening heeft gemaakt in mijn dossier). Uiteraard nooit meer iets gehoord van de huisarts. Zou graag mijn bloed willen testen op antistoffen.

  • CCm

   @mv

   Hoi Mv,

   Wat raar he? Jouw reactie op mijn reactie staat hier nog, maar mijn reactie is verwijderd??
   Heel apart.. lijkt wel of er iemand achter de schermen wat berichten moeten censureren ofzo. Er stond niks geks in, alleen dat ik denk dat China niet eerlijk is geweest.
   Vreemd!

   Groetjes, Cm

  • WWil

   @mv

   Er heersen ook al langer allerlei soorten griep die ook symptomen hebben zoals keelpijn hoofdpijn rare spierpijn benauwd en enorm veel hoesten, dus nu ook nog in tijd van corona virus nog heersen. Maar even goed waakzaamheid is altijd geboden.

  • JJenny

   @mv: Wij roepen al een paar maanden (idd vanaf januari) dat er onwaarschijnlijk veel mensen met een longontsteking (of tegen een longontsteking aan zaten) in onze omgeving zijn geweest. Voordat Corona in Nederland écht een issue werd, hebben we het hier al een aantal keren over gehad… Zelfs nu hoor ik mensen/collega’s die volgens de huisarts een longontsteking hebben, maar geen corona. Ik woon/werk in Brabant en ik vraag me af hoe een huisarts deze diagnose met zekerheid kan stellen zonder een test? Ik denk zelf dat al deze mensen misschien wel degelijk een milde vorm van corona hebben gehad en daarmee het aantal besmettingen vele malen hoger liggen dan de officiele cijfers maar idd ook dat dit virus ook al eerder in Nederland binnen is gekomen.

 • AAntonia

  Ik heb TBC gehad in 1951 tot 1954
  Nu wordt er een link gelegd met vaccin voor TBC .
  Ik heb jaren weerstand pillen geslikt om mijn weerstand beter te krijgen .
  Mijn vraag is loop ik nu minder kans om Corona te krijgen omdat ik nooit door een ander besmet kan worden door tbc.?
  Dat is mij altijd vertelt.

  • MMarcel

   @Antonia

   Ik heb 15 jaar geleden een stage gelopen om aan te tonen dat er veel verschillende tbc varianten in de omloop zijn en dat het destijds gebruikte vaccin niet afdoende was voor alle verschillende varianten.
   Zowiezo heb je dezelfde kans om besmet te raken met het COvid-19 virus en … nee … je hebt niet perse voordeel dat je immuunsysteem hier beter mee kan omgaan.

 • MMargriet

  Ik blijf het me afvragen. Mijn man, dochter en ik waren in januari ziek. Hoooge koorts. Hoesten en nog eens hoesten. Ik hoestte langer want ik heb astma. Veel onderrug pijn. Er zat tussen elke ziekwording vijf dagen. Toen mijn dochter weer op school kwam was een derde van de klas ziek. Ik heb hierover gebeld met rivm maar kon niet volgens hen in januari??

  • CCm

   @Margriet

   Het RIVM heeft er wel vaker naast gezten, nietwaar? Google maar eens op Joey Schouten uit Helmond. Jongeman van 21 die het al in januari heeft opgelopen. Is nu 2 maanden later pas aan het licht gekomen. Hij werd ziek op vakantie en ze wisten maar niet wat hem mankeerde. De man uit Loon op Zand die zogenaamd de 1e was.. was dat dus niet. Dus hoeveel weten wij nog niet met z’n allen?

  • IIrene

   @Margriet
   In de maanden voordat de corona hier aanwezig was was er een griep golf. Wat U beschrijft had Ik rond om de kerst.

  • CCm

   @Irene
   Dat zou kunnen, vraag me dan wel af of het past bij een normaal virus om snachts zowat te stikken in je eigen slijm. En geen diepe ademteug kunnen nemen terwijl il de trap moest oplopen. Ik ben 36 en een normaal gesproken de trap op. Ik vond het ten tijde van deze ziekteperiode al merkwaardig dat ik symptomen had die ik nog nooit eerder heb ervaren. Wie weet komt er op een dag een bloedtest onder de gehele bevolking. Dan weten we het pas zeker..

  • CCm

   @Cm

   Ren ik de trap op, dat bedoelde ik.. zucht. Haha sorry

  • WWalter

   @Cm

   Tja ik denk dat we niet moeten doordraven en gewoon moeten vragen aan deskundigen. Ik heb zelf ook een 10 jaar geleden dezelfde symptomen gehad als van het Corona virus. Ontzettende hoesten. geen eet lust, hoofdpijn, keelpijn en dat gedurende een week… Ook hoge koorts tot 39,5 graden celsius. We waren toen op vakantie in Zeeland en daar naar plaatselijke huisarts gegaan. Die zei…uitzieken paracetamol en uitzieken. Mijn vrouw en dochter gingen er op uit en ik lag te hoesten en te proesten in onze caravan…toen we naar huis gingen was het bijna helemaal over…een week later dus.
   Niet alle hoesten is Corona dus… houd afstand en ontsmet je winkelkar maar ook je boodschappen die geleverd worden. Of laat ze eerst 24 uur staan voor je ze aanraakt. tja… samen sterk …ik werk ook in een vitaal beroep en vind het moeilijk omdat sommige mensen nog altijd geen afstand houden
   HOUD AFSTAND !!! MINIMAAL 1,5 meter maar liefst 10 meter !!

  • NNance

   @Margriet

   Precies dat had ik ook! Het begon bij mij precies 31 dec 2019, hele zware druk op mijn borst.. heeel veeeel hoesten.. ongekend veel. Verhoging na verhoging naar de dokter geweest, ze vroegen of ik in risico gebied was geweest maar dat was niet het geval, na 3 weken was ik pas klachten vrij.

 • MMargriet

  Ik blijf het me afvragen. Mijn man, dochter en ik waren in januari ziek. Hoooge koorts. Hoesten en nog eens hoesten. Ik hoestte langer want ik heb astma. Veel onderrug pijn. Er zat tussen elke ziekwording vijf dagen. Toen mijn dochter weer op school kwam was een derde van de klas ziek. Ik heb hierover gebeld met rivm maar kon niet volgens hen in januari??

  • JJustine

   @Margriet
   Wij delen deze ervaring, direct na oud en nieuw kregen mijn dochter en ik een rare droge hoest flinke verhoging en geen neusverkoudheid. De hoest duurde zeker zes weken. Ben meerdere keren met mijn dochter naar de huisarts gegaan om haar longen te laten controleren. En ook op school waren veel kinderen ziek.
   Zelf denk ik dat via de chem-trails van alles over ons wordt uitgestort, op de ruiten van de auto zat een vreemde vettige aanslag en op de Velux ramen eveneens. Ik geloof ook niet dat het virus organisch via de mensen is verspreid. Zeker niet nu er weer flink te verdienen valt aan alle vaccins, testen en noem maar op. Ik denk dat we in wezen alleen maar steeds sterker en gezonder worden en blijven en dat ons immuunsysteem op allerlei manieren wordt gecomprimeerd door chem-trails, GMO, 5G etc. Door kritisch te blijven observeren en dit uit te spreken wordt uiteindelijk iedereen wakker.
   Wel fijn dat met de huidige genomen maatregelen het milieu zo opknapt!

  • GGekkerd

   @Justine
   De aarde is zeker ook plat en de maanlanding heeft zeker nooit plaatsgevonden?
   Gevaarlijk dit complotdenken van je. En bovendien nergens voor nodig. Doe niet zo mal.

   Chemtrails zijn een hoax. Het zijn contrails, ofwel sporen van condensatie (waterdamp en CO2).

 • JJasper

  Een hele prettige, nuchtere site in deze ongekende tijden. Dank!

  • PPatricia

   @Jasper
   Fijn hé? En de positieve berichten helpen ook een beetje met de angst 🙂

 • MMarianne

  Duidelijke site,informatie zo rustig tot je te nemen,heel prettig.
  Geen paniekerige berichten.
  De positieve ontwikkelingen en toepassingen al zijn hoopgevend.
  Maar,houd afstand!!
  Loop buiten in flink tempo.
  verhoogt je weerstand

  Hartelijk dank

  • Ppim

   @Marianne
   ik loop 10 km in een kleine 1,5 uur, lekker in zonnetje, dus ook een flinke dosis vit. D. Kan wel uren doorlopen, maar soms wordt het drukker met fietsers en wandelaars die geen afstand houden en dan kap ik ik er maar weer mee.

 • CCamilla

  Heel erg bedankt voor deze site ♥

 • PPeter

  Bedankt voor het maken van deze site.
  Al moeten we niet onze kop in het zand steken, blijf waakzaam op jezelf en je naasten. Maar het is echt fijn om eens positievere berichten te lezen.

 • Wwillem

  waarom maken ze nu niet gewoon een vaccin op de reeds beproefde manier? stukjes dood coronavirus? je zou zeggen, een fluitje van een cent na zoveel ervaring met vaccins tegen griepvirussen etc.
  Ook al zou je niet volledig beschermd zijn, doch milde klachten krijgen, dan is dat toch altijd beter dan niets?
  Het zal wel ingewikkelder liggen.
  jammer.
  nu wordt er straks mischien even een vaccin doorgerommeld, met allerlei onbekende bijwerkingen op korte en lange termijn.

  • KKatja lubach

   Schiet eens op met vaccins in lapen meer maken voor in Nederland Duitsers buiten ook hor moeten wel geneezen

 • BBenjamin Voet

  @Cm goedemiddag, ik ben in januauri 11- 23 ste naar Bonaire gevlogen via schiphol. Op Bonaire werd ik na een paar dagen ook verschrikkelijk ziek, had zoiets nog nooit eerder gehad. Hele hoge koorts dagenlang ik zat met een dikke trui aan want ik had het erg koud terwijl ik bijna 40 graden koorts had. Na 3 dagen trok het een beetje weg en kwam daarna weer keihard terug ook hoeste ik de longen uit mijn lijf, had heel weinig lucht en stikte bijna diverse malen in mijn eigen slijm, mijn ademhaling piepte continue, en ik voelde de erge hoestbuien al even van te voren aan komen, had ook diarree. Na 7 dagen was het ergste voorbij en kon ik lekker gaan surfen. Wanneer ik mensen in mijn omgeving hierover vertel dat ik het misschien al heb gehad, misschien opgelopen op schiphol, geloven ze mij niet en zeggen toen was het er nog helemaal niet…het lelijke is dat we het niet kunnen testen.
  Dit moest ik even kwijt.
  Vriendelijke groet,
  Benjamin Voet
  En hopelijk zijn we nu immuun.

  • CCm

   @Benjamin Voet
   Zou zo maar kunnen dat je het al gehad hebt hoor. Ik hoor vele mensen om mij heen die soortgelijke heftige klachten hebben gehad in januari.
   Klinkt ook vrij heftig wat jij hebt gehad. Je zou het in het vliegtuig miss kunnen hebben opgelopen?
   Zijn er nog mensen om je heen die destijds ook soortgelijke klachten hadden? Of zit je alleen op Bonaire?

   Ze zeiden in China eerste instantie dat patiënt nummer 1 in China op 31 dec 2019 is gediagnosticeerd, dat betekent dus dat er al een test was ontwikkeld vóór 31 december. En hier gaat tijd overheen, opmerken/ontwikkelen etc.
   De patiënt wás dus al ernstig ziek ergens halverwege december (betekent besmetting nóg eerder opgelopen, miss wel al eind november) en de alarmbellen gaan pas af als meerdere patiënten dezelfde symptomen hebben en dit vreemde ziektebeeld vertonen. Dan pas wordt er actie genomen, en dat doen ze niet bij 4 gevallen en ook niet binnen 2 weken lijkt mij..

   Ook schijnt de markt niet de bron van infectie te zijn. Het wordt alleem maar gesuggereerd, er is (nog) geen bewijs.
   Wél kan het zijn dat geinfecteerderen het hebben meegebracht naar zo’n drukke markt en het virus zich daar in rap tempo heeft verspreid.
   Maar vóór die tijd liepen er dus al – wellicht al in grote aantallen- geïnfecteerden rond, en ja.. iedereen reist wat af tegenwoordig dus het kan al snel wijdverspreid zijn geweest zonder dat daar direct een verband werd gelegd met de zogenaamde bron in Hubei.

   Ook ik had er trouwens diarree bij.
   Het ziektebeeld was raar, het bouwde zich op in heftigheid. Heb dat zelf nog nooit eerder gehadmet geen enkele griep. Denk dat de koorts ’s nachts ook behoorlijk hoog was, heb het in de nacht niet gemeten. Werd af en toe wakker met een drijfnat lijf/bed. Nog nooit zo erg meegemaakt. Dus ja.. zeg het maar

   Hoop dat we er nog eens achter kunnen komen of we het gehad hebben of niet!
   Als dit een normaal virus is geweest wil ik niet weten hoe corona zal zijn..

  • CCm

   @Benjamin Voet

   Google maar eens op Joey Schouten uit Helmond. Deze arme jongen van 21 jaar ging in januari op wereldreis en begon in Indonesië. Na een paar dagen werd hij ernstig ziek, enorme koorts etc. Nu 2 maanden later blijkt dat hij covid-19 had! Dat wisten ze niet. Want ja, we werd gedacht dat het virus nog niet in Europa was en dus ook niet bij deze jongeman het geval zou kunnen zijn. En hij heeft het dus waarschijnlijk opgelopen in NL voor vertrek. Dus begin januari al denk ik, of zelfs eerder al.

   Het was er dus echt al eerder! Dat blijkt wel degelijk

  • MMax

   @Benjamin Voet
   Kans is groot! In december kwamen er nog erg veel Chinese toeristen naar Europa. Nu we weten dat veel mensen milde tot geen klachten vertonen, is de kans natuurlijk erg groot dat iemand het zonder medeweten heeft meegenomen uit China. Fijn dat het weer beter gaat!

  • AAlice

   @Benjamin Voet

   Ik had het ook, begin januari, net na oud en nieuw kwam supersnel opzetten, ik had afwisselend heel koud en warm, ik was alleen en heb er niet aan gedacht om te temperaturen, maar was heel moe, gedesoriënteerd, geen eetlust, bij wel eten kwam het eruit, ik geloof ook hoofdpijn? Maar ik weet wel zeker dat ik niet meer op een schermpje kon kijken, dan werd ik misselijk of zo? Daarna was ik mijn reuk- en smaakzin kwijt een dag, toen ging het een beetje beter maar heb zeker 2 weken gehoest. Ik weet niet meer dat ik kortademig was maar alles kostte heel veel energie. Klinkt als een gewone griep, maar dit was zo anders dan anders, de symptomen hadden een gekke volgorde of zo, ook omdat het zo snel kwam. Na een week bijna niet eten had ik nog een kleine terugval, dat ken ik ook niet bij griep. Ik hoop ook dat bij de bloedbank testen blijkt dat we in Noord Holland ( ik woon in Haarlem) al een beetje immuun zijn

 • NNb

  We hebben nu geleerd hoe om te gaan met griep. Nu kunnen we dat elk seizoen doen met de “normale” griep die gemiddeld 2500 doden per jaar kost in Nederland. Fijn hé?

 • CC

  Wauw, wat geweldig dat er een site is met goed nieuws!! Ik wordt gek van al het negatieve nieuws en ben constant op zoek naar positieve berichten. Ik heb veel last van angstaanvallen en er zijn mensen om mij heen met depressie. Voor dit soort mensen is goed nieuws, in deze tijd, echt heel belangrijk!
  Ik vindt het geweldig om te zien hoe mensen eindelijk meer tijd voor zichzelf en hun gezin kunnen nemen. Dat we eindelijk eens even stil kunnen staan en een leuke hobby kunnen oppakken. Hoe we anderen steunen is geweldig. Er komt eindelijk goeie waardering voor de beroepen die eerder als vanzelfsprekend werden gezien. Ik las trouwens dat de piek in Italië ook afneemt. Dit is niet echt een plek om te katten op elkaar en hier iets negatiefs van te maken. Bij niemand gaat het perfect, ook hier niet maar zo te lezen is er veel meer behoefte aan positieve berichten. Bedoel, kijk wat een heerlijk weer het buiten is!

 • Kkees

  er is veel positief nieuws te melden wat ook aandacht dient te krijgen
  de lucht wordt zichtbaar en voelbaar schoner
  berichten uit venetie zijn zeer bemoedigend
  minder lawaai, tijd voor andere dingen, rust voor moeder aarde, en tijd om na te denken
  hoe we onze maatschappij kunnen/willen inrichten, meer gericht op medemenselijkheid, liefde
  saamhorigheid,

 • VVlugge japie

  Feitelijk gezien worden we allemaal in de kraag gevat en terug geschopt naar de basis we zijn modern en verwend gewend om andere te helpen nu zijn we zelf slachtoffer tijd dus om aan onze eigen arrogantie te werken mensen zullen nu respectvoller met elkaar om gaan liever tegen elkaar zijn en meer voor elkaar klaar staan we werden steeds meer individueel waardoor sitautie bemoeilijken zoals de situatie nu is ik wil ieder bedanken die recht uit het hart handeld voor degene die liefhebbend zijn voor degene die het met de kleinste gebaar iemand het meest gelukkig maakt wees zuinig oo elkaar we hebben eljaar nodig sterkte allemaal hopelijk mag het iedereen goed gaan en goed uitkomen

  Groet,

  • FFer

   @Vlugge japie, ik hoop het dat het klopt wat je zegt. Ben benieuwd hoe snel de mensen terugvallen in hun oude vertrouwde gedrag…
   p.s. punten en komma’s maken het lezen van je bericht wel makkelijker 😉

  • EElaine

   @Fer
   Daarom heet mij vlugge Japie , geen tijd voor punten en komma’s

  • LLoes

   @Elaine

   Hahaha

  • EElaine

   @Fer
   Daarom heet mij vlugge Japie , geen tijd voor punten en komma’s

  • BBoris

   @Vlugge japie

   Ga toch weg….na dit virus gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren…dat hippie-gedoe kun je wel vergeten.

 • JJanneke

  Er kan na de coronacrisis meer vanuit huis gewerkt worden, scheelt een hoop verkeer en vervuiling.

 • Kkatie

  Zelf positieve ervaring?
  Heb je zelf nog goed nieuws in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?
  Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  Ik vond het zo’n mooi initiatief, een site met goed nieuws mbt Corona. Zoals zovelen ben ik best bang en elke POSITIEVE strohalm is heel erg welkom.

  De info bevatte gelukkig idd best goed nieuws dus besloot ik ook de reacties te gaan lezen.
  Er werd daar om positieve ervaringen en/of goed nieuws mbt Corona gevraagd, dus leek het mij een leuk idee om dat voordat ik ga slapen te lezen. Maar helaas….. zoveel negatieve berichten over ernstige ziektes, gemopper en zelfs geruzie 🙁 Zo jammer dit.

  Ik hoop dat het mss helpt om de bedoeling van de reactiemogelijkheid op deze site te herhalen:
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
  ZELF POSITIEVE ERVARING?
  Heb je zelf nog GOED NIEUWS in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?
  Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  Ik wens iedereen heel veel gezondheid, geluk, liefde en sterkte !! ♥♣

 • JJet

  ik heb copd en merk sinds een paar dagen dat ik veel minder benauwd ben. Ik loop nu aanzienlijk harder buiten. Dat lijkt met toch een direct resultaat van het behoorlijk stilgevallen aantal vliegbewegingen en mogelijk ook minder autobewegingen

 • Jjan

  positief is ook, dat de formule 1 op zandvoort niet doorgaat en hopelijk zijn ze snel failliet. Een goed voorbeeld van een milieuvernietigend en klimaatvijandig bullshitbdrijf, weg ermee!
  Positief is ook dat mensen zich nu , whisfull thinking, meer realiseren, dat in een ziekenhuis aankomen een totaal verwaarloosd lijf, dik, doorgerookt , etc, echt een dingetje begint te worden en dat al die zorgverleners , bezig zijn het leven te redden van talloze mensen die zelf debet zijn aan hun extra risico’s……

  • TTon

   @jan
   Je hebt gelijk, vergeet behalve de vette dikzakken de mensen met een lage PH waarde niet. Zure gasten zoals jij.
   #Moetlachen om het aankomen van toch al dikke mensen in het ziekenhuis.

  • TTruus

   @jan

   Deh! Ben jij even een verschrikkelijk zuur mens!

   Als je geen normale mening kan geven hou dan gewoon je domme commentaar voor je!

  • PPetra

   @jan
   Lieve lieve mensen , beterschap en blijven knokken hoor. Lieve lieve zorgverleners dank jullie wel. ❤️

 • YYara

  Lieve, lieve landgenoten,

  Het coronavirus, mensen praten nergens anders over.
  Dat is logisch maar probeer ook juist aan andere dingen te denken.
  De sfeer in mijn gezin en familie is perfect geworde, doordat we er zoveel mogelijk voor elkaar zijn, en helpen waar nodig is.
  Probeer dit allen vol te houden, velen, velen mensen zullenl je hier dankbaar voor zijn.
  Probeer een goed contact op te bouwen met je gezin/familie want als je 2 weken je huis niet meer uit mag, wat heb je dan aan ruzie?
  WEES LIEF VOOR ELKAAR.

  Lieve, lieve mensen onthou dit allemaal
  God zegene je

  Liefs: Yara
  En ik zal iedere dag voor mijn landgenoten bidden.

  • HHans

   @Yara. Eigen volk eerst?

  • WWiebje

   @Hans doe ff normaal

  • LLucienne

   @Hans ja man, loop niet altijd zo te fukken

 • AAstrid

  Goedemorgen allemaal!
  Vanaf ons huis….
  Ten eerste hoop ik dat het met jullie en jullie naasten allemaal goed gaat in deze onwerkelijke tijd. ik heb alleen een vraag. Ik vraag mij af of jullie dit herkennen. Ik ben al een aantal dagen benauwd. Het ene moment eerder dan het andere. Tot nu toe heb ik nog geen koorts. Herkent iemand deze symptomen? Heeft iemand dit ook gehad en nog steeds? Ik heb de huisarts al gebeld en zij kunnen hierover niets zeggen.
  Alvast vriendelijk bedankt.

  • MMonique

   @Astrid, ik ben ook zo begonnen. Ik dacht meteen aan corona en was bang want ben ook nog copd patient. Ik heb nog steeds geen koorts gehad alhoewel ik me vaak wel zo voelde. Ben uiteindelijk naar de huisarts geweest en het bleek een zware bronchitis. Na een 6 dagen antibiotica gaat het inmiddels al veel beter. Maak je dus niet meteen ongerust, wat overigens logisch is, maar denk eens mee of je misschien een vorm van luchtweginfectie kunt hebben. Ik weet niet of je rookt, maar dat kan dan meespelen. Daarnaast is ook het hooikoorts seizoen aangebroken. Ik wens je beterschap en sterkte maar maak je eigen hoofd niet meteen gek voordat je iets zeker weet. Ik wens je alle gezondheid en goeds toe. Groet Monique

  • AArie

   @Monique

   Hallo had je ook pijn op je boven en midden rug.. k heb dat namelijk k adem wel maar soms benauwd en geen koorts. Mijn dokter weet niet wat het is

  • MMiki

   @Astrid Zo is het bij mij ook geweest. Geen koorts, ook al voelde dit wel zo, geen hoesten. Maar wel heel benauwd. Slapeloze nachten, rechtop zitten met het licht aan. 4×2 paracetamol per dag (nam ze allemaal s nachts). Diagnose Corona, ontstoken luchtpijp, longen schoon, saturatie ok. Eerste symptomen 13/3. Nu 24/3 en stukken beter. Ene dag beter dan de andere, maar stijgende lijn. Ben nog steeds bang voor longontsteking, veel rust nemen en inhalen (overdag). Maar we komen er wel.

 • EEline

  ik hoop dat mijn opa en oma geen corona krijgen

  • EElise

   @Eline
   Hoi Eline,

   Een begrijpelijke zorg. Als je opa en oma thuisblijven of goed op zichzelf letten (dus afstand houden van anderen) wanneer ze even naar buiten moeten om boodschappen te halen, is de kans klein dat ze het krijgen. Helaas kun je dus even niet op bezoek bij ze. Misschien kun je wel via e-mail foto’s naar elkaar sturen over hoe het gaat, en veel bellen? Of zelfs via Skype contact houden?

   Gelukkig wordt er sowieso goed voor degenen die ziek worden gezorgd.

 • Jjan willem

  nu wil johnson en johnson al vaccins testen in landen met flutregels zoals de vs. Dus krijg je straks misschien een door trump persoonlijk doorgeramd vaccin,….hoe betrouwbaar is dat? de grootste leugenaar op aarde die een vaccin goedkeurt……
  Het is te hopen dat je de keuze hebt uit remmers, medicijn en vaccins. Over 2 jaar…
  Jongeren, positief nieuws is, dat je straks huizen voor een prikkie kunt kopen en die verschrikkelijke huisjesmelkers met verliezen zitten.
  De huizenmarkt volgt altijd op de aandelenmarkt.
  Dat is toch super positief, dan is de gekte en idioterie op die markt ook eindelijk voorbij.

  • RRoy

   @jan willem

   Ik hoop dat je je realiseert dat als we straks een vaccin hebben, je Trump daarvoor mag bedanken. Door vast te houden aan bureaucratische procedures vertragen we de komst van een vaccin met honderdduizenden onnodige doden tot gevolg. Trump bashen is niet meer van nu, maar sommigen hebben de ogen nog teveel dicht. Sterkte de komende tijd en ik hoop voor je dat Trump doorpakt. Van onze (EU) leiders hoeven we in elk geval niets te verwachten.

 • MMarijke

  Ik stel me voor dat we na de Corona crises de autoloze zondag invoeren; van onze eigen landbouw en veeteelt gaan leven (dus minder vervuiling door vervoer import en export) en deze producten duurder maken omdat ze biologisch verantwoord zijn verbouwd en uitgevoerd. Dan kunnen we gezond en wel op de autoloze zondagen gaan fietsen en wandelen en de schoonheid van de hele natuur weer gaan herwaarderen. Leuke voorstelling of misschien te simpel?

  • CChantal

   @Marijke
   Super! Ik zou willen dat het zo was. Eigenlijk zoals vroeger: leven van wat er verbouwd wordt en respect voor dier en milieu.
   We zijn helaas met veel en veel te mensen en putten de aarde helemaal uit, maken alles kapot.
   Hoop dat deze crisis mensen laat inzien dat het ook best een poosje zonder auto, vliegtuig en enorme industrie kan.

  • WWil

   @Chantal

   Hopelijk word er dan ook opgehouden met al die zogenaamde schone fietsen op batterijen te produceren. Voor minder valide mensen messchien een goede oplossing.

  • RRoy

   @Marijke

   Autoloze zondag? Waarom? We stappen allemaal net over op (te) dure EV’s en dan mogen we die op bepaalde zondagen niet gebruiken…..?

  • HHans

   @Marijke. Misschien kun je sprookjesboeken gaan schrijven!

  • Ggeert

   @Marijke

   ik beb t zo met je eens, marijke, als we nu allemaal wat gas terug nemen, en met wat minder genoegen nemen. en stoppen met zoveel mensen te maken, dan kan de aarde zich , misschien, weer n beetje herstellen. maar dat zal wel niet lukken, er zijn te veel hebzuchtigen, reken maar , dat we volgend jaar weer allemaal terugvallen op ons eigen patroon. kopen en opmaken.

  • TThommie T

   @Marijke
   Een autoloze zondag heb ik niks op tegen, maar je eerste levensbehoefte duurder maken wel. Daarmee veroordeel je de mensen met een minimaaal inkomen tot de bedelstaf.

 • JJan

  2014/2015 aantal griepdoden Nederland 9000 in 5 maanden is 1800per maand is 450 per week is 64 per dag van eerste patiënt tot de laatste dus in de piek 150 per dag ?als cijfers van Corona niet omhoog gaan gaat het de griep niet overtreffen en als dat dan komt door de maatregelen moeten deze dus ook elk jaar genomen worden voor de griep ?

  • Hharold

   @Jan
   Zucht!. nog steeds figuren die gewone griep met corona vergelijken. doe je oogkleppen af. Corona is naar verhouding veel dodelijker. Ongelooflijk dat er nog steeds dwazen zijn die het met de gewone griep vergelijken.

 • Kkarin

  ik snap die run op ontsmettingsmiddelen niet, zeep is afdoende.

  • AAd van Loon

   @Ad

   Hier staat iets over gewone zeep van het RIVM:

   Mag ik ook een zeepblok gebruiken in plaats van vloeibare zeep?

   Je kunt het beste de handen met vloeibare zeep wassen. Op een zeepblok blijven vaak nog bacteriën achter. Deze bacteriën kunnen zich dan weer verspreiden.

  • Kkarin

   @Ad van Loon

   een zeepblok is wat riskanter, als je het in vocht laat liggen, maar ik gebruik gewoon een zeepblokje, spoel het daarna af en leg het te drogen, met lucht rondom.
   Wat slimmer is , maak een bak heet water met een beetje geconcentreerde afwasmiddel én een drup dikbleek! goed roeren, vaatdoekje er in en steeds als het nodig is, bv na boodschappen doen, je handen even lekker onderdompelen en afspoelen. Daar kan geen corona tegenop. Wel je handdoek regelmatig vervangen en goed laten drogen.

  • Jjoopie

   @Ad van Loon

   bacteriën en virussen zijn totaal verschillend van elkaar.
   Waarom worden appels met peren vergeleken.

 • Kklaas

  ben heel benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek naar het tbc vaccin. Schijnt de afweer een grote boost te geven.
  Een virusremmer zou al fantastisch zijn.
  Als er straks , over een jaar, misschien verschillende vaccins zijn, welke moet je dan kiezen? zou best nog wel eens paranoia teweeg kunnen brengen, maar goed, dat is van later zorg.

 • Kklaas

  ik hoop dat er snel een ander supermarktbeleid komt.
  Men gaat maar door met hamsteren en zorgpersoneel staat s avonds voor lege schappen. Dat moet gewoon anders.
  Ik begrijp niet dat er nog geen ruzies in de supers zijn ontstaan met hamsteraars? Ik zeg er gewoon wat van. Als er nou één plek is , waar het virus juist blijft hangen, is het wel de supermarkt met die smalle paden. Je kunt daar helemaal geen afstand houden, te weinig ruimte!
  Het is voor ons de enige plek waar we corona kunnen oplopen, verder gaan we nergens naartoe, ontlopen alle drukke plekken en dat is heel makkelijk. Vandaag weer 12 km stevig gewandeld, gister 10km, dus de conditie is optimaal. Gewoon in de buurt, hoe moeilijk kan het zijn.
  Hutjemutje slenteren in de drukte in het bos of op het strand, vreselijk!
  Daar krijg je echt geen conditie van. Fietsen, alleen, is ook prima te doen.
  Voor mij zou een lockdown geen enkel probleem zijn. Dan wordt het bij de supers ook meteen veiliger geregeld, hoop ik.
  Ik verveel me ook geen seconde, tientallen hobbies en interesses.

 • Ssophie

  Ik heb 2 keer het coronavirus gehad. De eerste keer hoestte ik non-stop en had 40 graden koorts. De tweede keer hoestte ik weer non-stop en hoestte bloed op. In beide gevallen hielp antibiotica mij erdoor heen. Ik hoest totaal niet meer.

  • GGerdie

   @sophie Weet je zeker dat het Corona was? Heb je het laten testen? Antibiotica werkt namelijk alleen bij bacterien niet bij virussen. Corona is een virus…

  • TThijs

   @Gerdie

   Jij snapt m.

 • Cclaudia

  hoi ik heb het idee dat ik dit virus niet krijg! sinds ik gestopt ben met roken 8 jaar geleden is mijn copd van 4 gold naar 2 gegaan, echter ben ik gaan sporten op een speciale sportschool omdat ik slecht loop! ik heb een hele lijst aan medicatie die ik iedere dag moet innemen dat zou ook mee kunnen spelen. heb ook mn ouders verzorgd voor dat het corona virus op kwam, dus zonder veiligheids dingen als handschoenen of mondkapje, dat wisten we ook niet ze waren 2 en een halve week heel erg ziek en ik was er iedere dag! zouden jullie eventueel iets hebben aan mij?

  • EEveline De Visser

   Je kan wel 8 jaar geleden gestopt zijn met roken,en aan allerlei medicijnen zitten en sporten,maar dat zegt niks over of je het kunt krijgen. Sorry dat ik het tegen je moet zeggen,juist als jij een hele lijst met medicijnen gebruikt,dan bouw je op net laatst ook geen weerstand meer op. Of dat bij jou ook zo is,je krijgt een medicijn voor je aandoening,en die geven bijwerkingen en dan krijg daar ook een medicijn voor,ook die geven weer bijwerkingen, enz. Dat was met mijn vader ook zo. Die had een hele zware vorm van artritis. En die is gestorven,niet door zijn artritis maar door de vele medicijnen die hij heeft moeten slikken. Ook zat hij in een rolstoel door de artritis. Uiteindelijk zijn medicijnen puur gif. En van puur gif bouw je geen weerstand op. Mijn zwager die arts is,die werd mede door mijn vader,met de neus op de feiten gedrukt,en hij besefte,dat hij mensen uiteindelijk vergiftigde. En dat reguliere medicijnen zo worden gemaakt met bijwerkingen,zodat je dus door de bijwerkingen meer medicijnen moet gaan gebruiken. Puur om de pharmaseutische industrie rijk te houden. Hij is nu mede door omscholing homeopathisch arts. En ook een homeopathisch arts maakt uitzonderingen. Hij adviseerd zijn patiënten ook,in dit uitzonderlijke geval,wel reguliere medicijnen te bebruiken mochten ze er wat voor vinden,voor net covid19 virus.Ik zeg je het,je bent voor hun een puur een geldplaatje.Nou zeg ik niet dat je het kunt krijgen, maar voor me eigen gezondheid zou ik nu juist wat meer binnen blijven. Goed vers fruit en groente eten. Houdt geen corona tegen,maar je bouwt wel een goede weerstand op. en helaas,komen ook kerngezonde jonge mensen op de IC te liggen met corona. Nogmaals ik wil je niet bang maken,maar je hier mee zeggen,blijf alstjebleft realistisch. En sterkte in deze moeilijke tijd die we moeten doormaken door het corona virus.

 • LLouise

  Nou dacht ik dat dit een pagina was voor POSITIEVE ervaringen. Leuk!!
  Maar helaas, hele rijen met kwalen, en zelfs met geneesmiddelen komen voorbij.
  Maar lieve mensen, daar gaat deze site niet over.
  Deel die gegevens met anderen, maar niet hier! Houd het positief.

 • Eelisabeth

  hallo mensen,
  En zal ik is vertellen waar ik allemaal mee bezig ben?
  Al een aantal dagen ben ik bezig iets te ontdekken om ons mensen te beschermen
  tegen het nare virus ” Corona”.
  Eerst zal ik laten zien wat ik gelezen heb op internet . Waarom virussen steeds makkelijker van dier op mens overgaan.

  Daarna kreeg ik interesse om te
  onderzoeken hoe precies het menselijk lichaam prikkels verwerkt ,via ons brein.
  ok.
  Perifeer zenuwstelsel
  is onderverdeeld in het 1. parasympatische zenuwstelsel en 2 sympathische zenuwstelsel.
  Het parasympatisch zenuwstelsel regelt
  de rust in ons lichaam.
  Het sympathische zenuwstelsel regelt de vechtstand in ons lichaam. Voor jezelf opkomen b.v.

  Mooi h’e.
  Dus als we onrustig zijn of nog erger stress
  en natuurlijk nog ergere gevoelens.worden daar vaak medicijnen voor ingenomen.
  Zoek ik op internet of onder welke categorie zenuwstelsel de medicijnen paracetamol/ ibuprufen/ slaaptablet etc
  werken. En inderdaad , in de categorie parasympatisch zenuwstelsel.
  Dus werd ik nieuwsgierig of er ook medicatie was voor vechtstand. Kreeg zaken zoals proteinen etc .
  Toen ging er bij mij een lampje branden.
  Wat gebeurd er als we vaak of veel de medicijnen paracetamol of .b.v. ibuprufen
  innemen. Dan zal ons lichaam minder snel reageren op indringers zoals het coronavirus . Zoals koorts krijgen .
  Ik denk dat we dan te laat zijn , althans onze gevechtsstand in ons symparische zenuwstelsel krijgt geen signalen v.h parasympatische zenuwstelsel. Dat er iets mis is. En koorts is vaak al een nuttig iets wat b.v. virussen bestrijd..Ik neem dus geen
  risico en zeker niet met deze pandemie om deze medicijnen te gebruiken.
  Maar ja , De dokter heeft mij t ook niet voorgeschreven. Maar had de dokter dat wel gedaan, dan zou ik toch de vraag aan haar stellen , of ik wel of niet mag stoppen.
  ok.

  Maar zoals ik in het begin al vertelde, ik wil iets vinden waarmee wij mensen beschermd kunnen worden voor t virus.
  Om t kort te houden som ik dat even op.
  Mijn bevindingen;
  Als je iets mankeert , overleg het eerst met je huisarts.
  Backing Soda 1Theelepel per dag.

  Zoethout ,kauw er op, maar met mate, als je een droge mond hebt of krijgt, zoethout
  kan je helpen. Zoek daarna op t internet.

  Zoetjes met stevia( berkenhout) is een natuurlijk xylitol product, i.p.v.suiker. zoetjes, ze verlagen de aanmaak van ammoniak in de darmen. En de hoeveelheid ammoniak in het bloed daalt, dit kan vergiftiging v.d.hersenen voorkomen.

  En als advies wat ik zelf bedacht.
  Als we boodschappen doen , neem dan een kauwgum met xylitol . En als je thuis bent gooi m dan in de vuilnisbak

  Dit is waar ik tot nu mee bezig was .
  Misschien komen we er allemaal gezond doorheen. Voor de zieke mensen veel sterkte. En voor de andere mensen heel veel succes.
  Houd 2 meter afstand van elkaar. Vr.gr. Elisabeth

  • WWil

   @elisabeth

   Of coca blad kauwen zoals de indianen hoog in de bergen!

 • Ppieter

  mensen wees verstandig en neem genoeg afstand ,door deze toestand en geen voldoende afstand houden gaat alles weer duurder worden en dat vind ik voor mensen met een minium inkomen of die zonder eten en drinken komen heel erg . Heb meer respect voor elkaar !!!!!!!!!!!!!!!

 • Vvan dam

  hoop dat er snel een lockdown komt.

 • BBruno Francis

  Bij een uitbraak van vogelgriep of gekke koeienziekte worden, in een straal van vele kilometers om de besmette stal heen, stallen volledig geruimd, transportverboden ingesteld en dergelijke. Degene die een boerenerf in het getroffen gebied betreden, moeten bij het in en uitgaan door een bak met ontsmettingsmiddelen. Belangrijkste doel is in die gevallen om de uitbraak en verdere verspreiding in te dammen.
  In dat licht is het vreemd dat bij Corona, ondanks alle waarschuwingen over de snelle ontwikkeling ervan in China, de westerse landen niet een cordon sanitaire om hun grondgebied hebben gelegd. Directe vluchten uit China werden eerder dit jaar weliswaar niet meer binnengelaten, maar dat betekende voor degene die toch van China naar huis wilde, dat er een tussenstop moest worden gemaakt. Dat houdt het virus natuurlijk niet tegen.
  Hoe kan het dat onze Europese overheden, die toch zeer zeker ook moeten zorgdragen voor de volksgezondheid, hier niet collectief en anders land voor land, veel assertiever op hebben gereageerd ? Terecht de maatregelen van nu, maar als we de landsgrenzen eind januari al hadden gesloten, een 14-dagen quarantaine verplicht zouden stellen bij degenen die het land in willen en grootschalige evenementen als “carnaval” hadden afgelast… waren nu wellicht minder drastische maatregelen nodig geweest. Maar misschien hoort deze opmerking meer thuis in de evaluatie na de crisis.

  • HHenk vd Werf

   @Bruno Francis

   Bij een bedrijf met vogelgriep worden de dieren dacht ik geruimd en geldt voor de omgeving een ophokplicht. Bij gekke koeienziekte wordt alleen van het bedrijf de runderen geruimd. Bij mond en klauwzeer werden inderdaad kringen geruimd. Gelukkig ging dat na een aantal weken over, Het is nu flink oppassen met de coronabesmetting.

 • MM.J.L. Goossen

  Mijn leeftijd is 65 jaar en ik ben (ernstig) COPD patient. Door mijn astma en bronchitis aandoeningen sta ik sinds jaar en dag onder medische controle en gebruik hiervoor verschillende medicijnen. Hiermee kan ik de conditie van mijn longen en gezondheid goed onder controle houden.
  Tot dusver ben ik namelijk niet besmet met het virus. Zouden mijn medicijnen wellicht een mogelijkheid kunnen bieden om het coronavirus te kunnen bestrijden?
  De medicijnen die ik dagelijks gebruik zijn,
  Symbicort turbohaler 400/12, 2 pufjes per dag.
  Mometasonfuroaat Teva 50 microgram/verstuiving neusspray, suspensie, 2 x per dag, 2 pufjes in beide neusgaten.
  Livocab 0,5 mg/ml oogdruppels suspensie, 2 x per dag, 2 druppels in beide ogen.
  Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en wens u veel succes met de bestrijding van het coronavirus.
  Met vriendelijke groet,
  Math Goossen.

  • Ssophie

   @M.J.L. Goossen
   Ik hoestte heel veel. Nu hoest ik totaal niet meer. Ik heb antibiotica gekregen en dat werkte super. Ik denk dat ik het coronavirus al 2 keer heb gehad. De eerste keer had ik 40 graden koorts en hoestte non-stop. De tweede keer hoestte ik ook non-stop en spuugde bloed op.
   Ook hier deed antibiotica wonderen !
   Ik hoop dat iemand wat met deze informatie kan.

  • VValerie

   @sophie Als je 40 graden koorts hebt gehad, weet je in ieder geval zeker dat het geen Corona was. Want Covid-19 onderscheid zich juist van andere virussen, zoals griep, doordat bij Corona de koorts niet boven de 38 graden komt. Niet de koorts is gevaarlijk bij Corona, maar het virus zelf dat een dubbele longontsteking kan veroorzaken. En juist de omstandigheid dat Corona weinig koorts veroorzaakt, zorgt ervoor dat het lastiger te ontdekken is. In een beetje winter zijn er enkele tientallen verschillende soorten griepvirussen in de lucht die meer overeenkomen met uw klachten.

  • Ssophie

   @M.J.L. Goossen
   Ik hoestte heel veel. Nu hoest ik totaal niet meer. Ik heb antibiotica gekregen en dat werkte super. Ik denk dat ik het coronavirus al 2 keer heb gehad. De eerste keer had ik 40 graden koorts en hoestte non-stop. De tweede keer hoestte ik ook non-stop en spuugde bloed op.
   Ook hier deed antibiotica wonderen !
   Ik hoop dat iemand wat met deze informatie kan.

 • TTessa

  Ik heb ongeveer 2 jaar geleden TBC gehad in combinatie met een ernstige longontsteking plus longvliesontsteking, betekent dit nu dat ik in een risicogroep val hierdoor ?

 • FFredK

  Het blijven barre tijden. Zelf denk ik dat ik het virus vier weken geleden heb gehad. Koorts, droge hoest, erge hoofdpijn (geen daglicht kunnen verdragen) van Vrijdag tot en met Zondag. De weken erna erg moe en het weekend erop op zondag ineens misselijk (na inspanning) met volgens mij lichte koorts. Nu nog steeds af en toe een hoestje en sinds deze week voel ik mij weer acceptabel fit . In de plaats waar ik werk zijn afgelopen donderdag de eerste officiële corona patiënten gemeld. Dit betekent dat er meerdere niet geregistreerde besmettingen moeten zijn geweest. Een jonge collega van mij is een week op vakantie geweest in Oostenrijk. De week na hij terug was lag ik ziek in bed. Hij vertelde dat in de groep iemand in de andere auto ziek is geworden op de terugreis.

  Ik hoop echt dat iedereen in Nederland zich beseft dat tijd rekken de enigste manier is om dit onder controle te houden. Ik begrijp heel goed de stress en ik ben supertrots op alle mensen die zich hiervoor inzetten. Wij hebben (gezin van 5) nu nog drie en half rol wc papier en eten wat er nog beschikbaar is in de supermarkt. Wij zullen echt niet verhongeren! Het niet hebben van wc papier weegt niet op tegen het leed wat met name de oudere en de mensen die al wat onder leden hebben op dit moment moeten ondergaan om te overleven.

  BLIJF BINNEN, HOUD AFSTAND >1,5 M, WEES SOCIAAL IN DE SUPERMARKTEN EN HELP ELKAAR IN PLAATS VAN IN PANIEK RAKEN!!!!!

 • JJan V

  Als je Tbc hebt gehad, heb je dan een betere weerstand tegen het coronavirus?

  • MMarcel

   @Jan V

   NIet zozeer. Als je nu een inenting krijgt tegen TBC wordt het immuunsysteem getriggerd om meer witte bloedcellen aan te maken (je krijgt een boost). Dat betekent in theorie dat je ook een snellere immuunresponse mag verwachten tegen andere pathogene indringers. Deze boost neemt gestaag weer af, maar als je ooit weer met dezelfde indringer in contact komt, kan je immuunsysteem deze indringer herinneren en sneller reageren. Dus nu een vaccinatie krijgen tegen TBC kan je een tijdelijke boost geven in het aantal witte bloedcellen. Als je ooit TBC hebt gehad is die boost (stijging van witte bloedcellen) nu niet meer aanwezig. @the experts: verbeter me aub als ik dit verkeerd uitleg.

 • FFer

  De mensen zijn er meer van bewust geraakt dat je leven aan een zijden draadje hangt en dat ook meer mensen elkaar zijn gaan helpen in tijden van noodsituaties. Teveel mensen dachten alleen nog maar aan zichzelf en niet meer aan anderen mensen terwijl je niet alleen op deze wereld bent.

 • JJan

  Ik vraag mij af gezien de heftige reacties op het hamsteren:
  Men moet binnen blijven, ouderen moeten zeker binnen blijven.
  Stel ik koop een half broodje per dag . . .dan moet ik zeven dagen in de week naar de supermarkt.
  Stel ik koop 7x een half broodje ineens (hamsteren??) dan hoef ik maar 1x in de week naar de supermarkt. Dat geldt dan uiteraard ook voor de andere boodschappen.
  Hamster ik, dan ben ik asociaal en ga ik naar buiten, dan ben ik niet goed wijs en ben ik ook asociaal.
  Je bent dus altijd asocial. Maak je eigen verstandige keus.

  • AAnnelies

   @Jan

   Dan hoef IK maar 1x per week naar de supermarkt zeg je.
   Ik ben deze week 6 dagen achter elkaar voor niets naar verschillende supermarkten geweest voor brood en wc papier.
   Onnodig en gezien mijn werk ook niet handig.
   Door egoistische lui zoals jij moest ik werken op koekjes en om brood gaan leuren.
   Ik ben verpleegkundige, draai extra diensten en ben inmens teleurgesteld in jullie hamsteraars, het nog goed willen praten ook. Denk na!! We moeten dit samen doen
   Plaats even n foto van jezelf dan kan ik straks als je doodziek bent ook 2x nadenken of ik jou wel wil helpen

  • JJan

   @Annelies
   In mijn stukje staat niet dat ik hamster. Er staat stel ….
   Ik hamster niet. Mijn vrouw mag van de longarts niet naar buiten. We zijn de 65 voorbij. Ik ga iedere dag brood en zo halen en er staat genoeg brood en zo.
   Je noemt mij egoïstisch? Je bent verpleegkundige en bent inmens teleurgesteld in mij? Het lijkt mij niet dat je een verpleegkundige bent. Ik heb diverse verpleegkundigen in mijn familie en die zouden nooit nadenken of zij iemand zouden willen helpen wat ze ook gedaan zouden hebben.
   Over iemand nadenken of je die zou willen helpen alleen maar omdat ie hamstert!!!! Schaam je.
   Ik neem aan dat je ook overwerkt bent om zo te reageren. Rust wat uit vandaag zou ik zeggen.

  • DD

   @Jan
   Wat een naar mijn mening domme reactie! Er is hier in Utrecht niks meer. Dat je een hele kleine voorraad koopt voor een paar dagen oké prima. Maar 20 pakken wc papier? 100 flessen drinken ? Denk even na door mensen zoals jij zal Nederland spoedig net zo streng zijn als de andere landen. Onze regering heeft ons de kans toch nog een beetje vrij te zijn door geen volledige lockdown in te laten gaan en wat doen de burgers?..

  • JJan

   @D
   Wat voor domme reactie? Ten eerste heb ik een stelling voorgelegd.
   Ten tweede zeg ik in mijn reactie tegen Annelies dat ik iedere dag brood ga kopen. Nogmaals, ik hamster niet. Je haalt Utrecht erbij en kennelijk andere mensen bij jou in de buurt die 20 pakken wc papier kopen en 100 flessen drinken. Dat lijkt me trouwens schromelijk overdreven. Ik kan niet beoordelen of er in Utrecht niets meer te koop is. Ik woon daar niet. Ik zeg niets over je reactie ten opzichte van mij. Ik ben namelijk wel een redelijk denkend mens.

  • CCRIB

   @Annelies
   Ik denk dat je de boodschap van Jan verkeerd gelezen hebt. Btw ben je als zorgverlener verplicht te helpen en is het een hele domme reactie door te melden dat als hij patiënt bij je is dat je dan 2 x zal nadenken. Voor mij ben je dan een asociale zorgverlener. Ik heb enorm veel respect voor iedereen die voor een ander klaar staat maar je reactie op Jan slaat nergens op.

  • PPatricia

   @Annelies

   Wat klink jij verbittert zeg. Ik doe boodschappen 1x pw voor mijzelf en voor 3 buren. Waarvan 1 daar 87 jaar van is. Noem je dit dan ook hamsteren als je mij met een volle kar ziet lopen of als ik de laatste broden uit de schappen pak. Ik vind dat of je nu 7 dgn elke dag brood pakt of 1x pw 3 broden pakt. Ga jij nu de wereld bepalen wat wel en niet veel is. Die man pakt niet meer brood dan nodig is. We moeten binnen blijven zoveel mogelijk. Dus ja als ik dan 7 blikhes kattevoer pak of 3 broden en dit maal 3x voor de buren ook is dit geen hamsteren. Mensen die 1x pw boodschappen altijd al deden is dit dus niet hamsteren maar omdat ze dit nu ook zo doen. Sommige mensen hebben 4 kinderen wat dacht je daarvan. Mijn zoon is stratenmaker die werkt van 05.30u tot 17u om de wegen waar jij op loopt goed te houden. waarom zie jij je als verpleegster zoveel meer als een ander? Denk eerst na. Er zijn netzoals ik mensen die anderen helpen met boodschappen in de straat en die wrdn vervloekt alsof h hamsteren is. Belachelijk.

  • JJo

   @Anneliesho ho ho in de ochtend je boodschappen lijstje afgeven, als je naar huis gaat staan je boodschappen klaar op je werkplek , meer tijd voor de zorg , leger is ingezet moet prima te regelen stel het voor aan je superieuren ,hoef jij je niet meer te ergeren , maar alleen voor jezelf hoor niet voor de buren

  • AAnnet

   @Annelies
   Hij probeert met zijn gezonde boerenverstand ervoor te zorgen dat er door minder contactmomenten minder besmettingen plaatsvinden zodat er minder patiënten in ziekenhuizen komen waardoor jij weer normaal kunt werken en normaal boodschappen kunt doen.
   Ik vindt dat een logische gedachtengangen die hout snijdt. Geen reden om hem zo af te branden. Sterkte!

  • DDinges

   @Jan Het probleem met hamsteren is meer dat mensen in een keer een kar vol wc-papier en aspirine kopen terwijl je daar maanden me kan. Iets meer in 1 keer kopen zodat je wat minder vaak de supermarkt in hoeft, noem ik geen hamsteren en is volkomen logisch.

   Ik vraag me wel af, met ‘broodje’ bedoel je een brood neem ik aan? 7 broden in een keer kopen lijkt me wel nogal veel ja (als het voor alleen jezelf is in ieder geval), maargoed als je dat normaal gesproken ook eet dan is dat best normaal vind ik.

  • JJan

   @Dinges
   Hallo dinges. Ik heb een stelling neergezet en heb geen broden/broodje gekocht. Overigens bedoel ik met een broodje een half broodje.
   Ik hamster niet en haal dagelijks brood en laat mijn boodschappen al jaren bezorgen.

  • AAngie

   @Jan
   Hahahahaha, ja makkelijk is het niet❣️

 • AAnneke

  Waar ik wel bang voor ben zijn de mensen die ons in kwetsbaarheid …schade aanrichten want er zijn er genoeg .
  Het is duidelijk dat er mensen zijn die al een aan zichzelf denken, kijk naar het hamsteren
  Maar ook dat er veel liefde is juist nu .maar als je ziet zoals in bossen en stranden veel egoïsten
  Ik denk dat als het nog langer duurt echt hoor zijn ze nog makkelijker
  Daarom boetes geven ,harder zijn !
  Als we hier goed doorheen willen komen saamhorig zijn
  Let op jezelf !want zo steek je niemand aan
  Niet al een de jeugd maar ook de ouderen
  Pas op jezelf
  Anneke

 • HHans2

  De tot nu toe opgegeven sterfte cijfers zeggen niet zoveel . Je zou een vergelijking moeten maken met sterfte cijfers in voorgaande jaren tijdens een ‘normale ‘griep periode . Gemiddeld sterft ruim 1% / jr van de bevolking en dat zijn er dus ca 1.7 milj /jr en dat zijn er ca 4700 /dag gemiddeld en in de winter/griep periode zijn dat er meer . Dat plaatst de huidige ‘Corona’ sterfte in een ander perspectief .

  • HHans2

   @Hans2 foutje , zijn er .17 milj/ 470 /dag

  • MMarion

   @Hans2
   Eindelijk iemand die het begrijptWat een opluchting. Ik dacht even dat iedereen achter de kudde hysteria aan liep !

  • MMees

   @Hans2
   Hier klopt dus helemaal niks van
   Het is niet zo dat 1% van de bevolking elk jaar aan griep sterft en dat dit er 4700 per dag zijn.
   1% van de mensen die griep hebben sterft hier aan. Maar láng niet alle mensen krijgen griep elk jaar.
   Los van die onjuiste 1% berekening van 17 miljoen( dit is namelijk 170.000 niet 1.7 miljoen)
   Klopt het ook zéker niet dat er elk naar 170.000 mensen dood gaan aan de griep(in jouw foute berekening zelfs 1,7 miljoen)
   Ik hoop heel erg dat je een grap maakt want hier klopt helemaal niks van.
   Bovendien sterft 1% van de mensen aan griep, terwijl dit een minder aggressief virus is, hier een vaccin voor bestaat, en die mensen in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen( wat over ongeveer 2 weken niet meer kan als we zo doorgaan)

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.