Coronavirus: dit is het goede nieuws

Koen Kuijper 682 reacties

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Er worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te remmen, ook in Nederland.

Iedere dag worden we overspoeld met berichtgeving over het coronavirus. Vaak is het negatief. En dat is logisch in tijden van een crisis. Toch is er ook genoeg positief nieuws te melden rondom corona.

Zorgwijzer stelde daarom speciaal een goed-nieuws-overzicht samen.
(laatste update: 2 april 2020)

Aantal besmettingen neemt fors af

De groei van het aantal corona-besmettingen in Nederland neemt sterk af. Het aantal personen dat een zieke aansteekt, ligt rond de 0,3. Dit is berekend op basis van een GGD-onderzoek van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en die zijn ondervraagd over hun eerste ziektedag. Tijdens carnaval, rond eind februari lag het reproductiegetal op bijna 3.

De coronamaatregelen hebben dus een gunstig effect gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dat stelt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIB) van het RIVM, tijdens een briefing van de Tweede Kamer op woensdag 1 april.

Veel burgemeesters geven Nederlanders een compliment voor de manier waarop afgelopen weekend (28 en 29 maart) is omgegaan met de coronamaatregelen.

Dit betekent niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld, want de verspreiding gaat ook bij 0,3 of 0,2 nog wel door. We moeten het volhouden tot het echt onder controle is. De druk op de IC’s blijft echter nog wel even aanhouden.

Jaap van Dissel , RIVM

Stabilisatie in Brabant

In Brabant zijn er positieve signalen: de explosieve groei van het aantal ziekenhuisopnamen is daar tot stilstand gekomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is nu stabiel. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt waarschijnlijk zelfs al achter de rug.

Extra beademingsmachines IC

Op veel plaatsen in Nederland wordt met man en macht gewerkt om de IC-capaciteit en het aantal reguliere ziekenhuisbedden te vergroten.

Afgelopen weekend bezorgde Philips de eerste 100 van in totaal 1.000 beademingsapparaten voor de Nederlandse Intensive Care’s. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) hoopt dat er a.s. zondag 2.400 IC-bedden beschikbaar zijn.

Coronavirus lijkt in China onder controle

In China komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij van Covid-19. Het land lijkt de situatie onder controle te hebben.

In Wuhan en de Chinese provincie Hubei, waar de coronapandemie is begonnen, is het laatste noodhospitaal al even gesloten. In de afgelopen vijf dagen (sinds 18 maart) kwam er geen enkele besmetting bij. Op 24 maart kwam er één besmetting bij in Wuhan.

In de rest van China zijn er op 31 maart wel 36 nieuwe besmettingen bijgekomen. Veel besmettingen komen van Chinezen die waren teruggekeerd vanuit het buitenland. Critici twijfelen aan deze cijfers en denken dat de aantallen bewust lager worden gehouden.

Ruim 82.000 mensen in China hebben het longvirus gekregen. Althans, dat is het geregistreerde aantal besmettingen. Van deze groep zijn er inmiddels ruim 76.000 volledig hersteld. Bijna 3.200 mensen zijn overleden.

Openbare leven langzaam opgestart

Hoewel er nog steeds strenge maatregelen gelden in China wordt de economie en het openbare leven langzaam aan weer opgestart:

 • In Shanghai en Peking zijn musea, attracties en parken weer open. Bij de ingang wordt men nog wel gescreend op klachten.
 • Ook winkels zijn grotendeels weer open, zelfs in Wuhan.
 • Bioscopen gaan op de meeste plekken weer open.
 • Het openbaar vervoer rijdt in veel steden weer.
 • In meerdere sectoren zijn de mensen weer aan het werk, vooral in de industrieën die vitaal zijn voor de economie.

Ook uit Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore komen positieve berichten. Het aantal nieuwe besmettingen (en doden) neemt daar af.

Hoe lang duurt het nog?

Het is lastig te voorspellen hoe lang de corona pandemie nog duurt in Nederland en de rest van Europa. Wel weten we hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld in China, waar de piek al een poos geleden is bereikt:

 • In China heeft het coronavirus vanaf ergens eind december ongeveer een maand maand lang ongestoord zijn gang kunnen gaan.
 • Op 23 januari werd een lockdown ingesteld voor de provincie Hubei, waar 60 miljoen mensen wonen.
 • Ruwweg eind februari – een maand na de lockdown in Hubei – werd de piek in China bereikt. Vanaf dat moment nam het aantal nieuwe gevallen alleen maar af.
 • De ‘lockdown’ in de provincie Hubei (met uitzondering van Wuhan) werd op 25 maart grotendeels opgeheven.
 • In Wuhan waar de uitbraak begon, stopt de lockdown per 9 april.

Hoopgevend

Het is hoopgevend dat de maatregelen in China en een aantal andere landen effect hebben.

De vraag is nu of de maatregelen in Nederland en de rest van Europa drastisch genoeg zijn om het virus te controleren en het normale leven weer voorzichtig aan op te pakken, zoals nu ook in China lijkt te gebeuren.

Goed om te weten: iedereen in ons land heeft recht op een vergoeding van de nodige zorg via de zorgverzekering.

Waarschijnlijk al meer mensen besmet

Het coronavirus heeft waarschijnlijk al veel meer mensen in Nederland besmet dan uit de officiële inschattingen blijkt. Zo blijkt uit een studie onder zorgmedewerkers van twee grote Brabantse ziekenhuizen. Het klinkt misschien als slecht nieuws, maar dit is juist een positieve ontwikkeling.

Waarom?

“Het betekent dat de groepsimmuniteit onder de Nederlandse bevolking waarschijnlijk al verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht”, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans, die is betrokken bij het onderzoek. 

Bij veel mensen gaat de infectie van Covid-19 gepaard met lichte of milde klachten. Vooral bij jongere mensen gaan de klachten nog wel eens onopgemerkt voorbij.

Veel mensen genezen

Volgens het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zijn er wereldwijd al bijna 180.000 mensen (meting 1 april) genezen van Covid-19. In werkelijkheid zijn dat er natuurlijk veel meer.

Hoewel harde cijfers ontbreken, weten we ook dat in Nederland al heel veel mensen zijn hersteld van het virus en daarmee immuniteit hebben opgebouwd. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

In Nederland is een 101-jarige vrouw hersteld na besmetting met het coronavirus. Ze lag 1,5 week in het ziekenhuis.

Vaccin corona

Er zijn wereldwijd 35 andere farmaceutische bedrijven en academische instellingen die werken aan een vaccin tegen COVID-19. Naar verwachting is er binnen 1 tot 1,5 jaar op grote schaal een vaccin beschikbaar. Maar dit is lastig in te schatten.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkelingen van een corona vaccin:

Coronavirus muteert ‘amper’

Het coronavirus muteert nauwelijks, terwijl het zich wel zeer snel verspreid onder de bevolking. Dat stellen onderzoekers van de Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Er wordt door het Amerikaanse laboratorium onderzoek gedaan op meer dan 1.000 verschillende monsters van het virus, bijvoorbeeld de variant die als eerste in China opdook en de variant die nu in VS wordt aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de monsters weinig verschil zit, wat betekent dat het virus zich amper muteert.

Verder zijn er aanwijzingen dat er geen nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan die dodelijker zijn dan de oorspronkelijke.

Al met al is dit erg goed nieuws voor de ontwikkeling van een vaccin:

 • Er hoeft niet ieder jaar een vaccin ontwikkeld te worden, zoals bij de gewone griep.
 • Eén vaccin zou jarenlang bescherming kunnen bieden en misschien zelfs levenslang.

Immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen corona

Het menselijk immuunsysteem is in staat om te vechten tegen het coronavirus (COVID-19). Dit gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de griep. Dat blijkt uit een onderzoek in Melbourne, waar ook een Nederlandse onderzoekster aan meewerkt.

In het onderzoek werd gekeken naar de immuunreacties van patiënten die waren besmet met het coronavirus. Daarvoor werden cellen in het bloed onderzocht.

Wat bleek bij patiënten met milde klachten te gebeuren:

 • Meerdere onderdelen van het immuunsysteem werden vrij snel na de infectie geactiveerd.
 • De hoeveelheid virus ging langzamerhand naar beneden.
 • Drie dagen na de piek van de immuunreactie was het lichaam virusvrij en hersteld.

Het lichaam van patiënten doet dus precies wat het moet doen: vechten tegen het virus. De resultaten in het onderzoek moeten helpen bij de ontwikkeling van een effectief vaccin dat het immuunsysteem op dezelfde wijze kan activeren als bij een daadwerkelijke besmetting, maar zonder dat men er ziek van wordt.

Amerikaanse en Duitse farmaceut gaan samen vaccin ontwikkelen

Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer en de Duitse medicijnproducent BioNTech gaan samen een vaccin ontwikkelen tegen het coronavirus. Met het vaccin kunnen mensen worden ingeënt.

Daarmee kan de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden ingedamd.

Eerste humane proef vaccin coronavirus

In de VS is men (op 16 maart) begonnen met een eerste humane proef voor een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Het vaccin veroorzaakt geen COVID-19, maar bevat een genetische code die van het virus is gekopieerd. Het lichaam gaat hierop reageren en maakt antistoffen aan. Toch stellen experts dat het nog maanden zal duren voordat bekend is of het vaccin werkt.

Tbc-vaccin ingezet onder zorgmedewerkers

In het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt er op grote schaal een tbc-vaccin ingezet om zorgmedewerkers mogelijk beter te beschermen tegen het coronavirus.

Het vaccin tegen tuberculose (tbc) geeft het afweersysteem een boost, waardoor personeel beter is beschermd tegen virussen. 500 medewerkers krijgen het vaccin toegediend. 500 andere medewerkers krijgen een placebo. Vervolgens worden beide groepen nauwlettend in de gaten gehouden. Als er minder mensen ziek worden en uitvallen in de gevaccineerde groep dan kan het vaccin op grote schaal worden ingezet ter bescherming van iedereen in de zorg.

Apen immuun na genezing corona

Uit een onderzoek van Chinese virologen blijkt dat apen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus na genezing immuun blijken voor een nieuwe coronabesmetting:

 1. Vier resusapen werden met het Covid-19 virus in aanraking gebracht.
 2. Alle vier de apen werden ziek: ze kregen koorts, ademhalingsproblemen en verloren hun eetlust.
 3. Eén aap ontwikkelde zichtbare schade aan de longweefsels. Die werd geëuthanaseerd.
 4. De andere apen herstelden geleidelijk en vertoonden uiteindelijk geen symptomen meer.
 5. 28 dagen later kregen twee van de drie apen het coronavirus via de mond toegediend. Op dat moment waren deze apen al een tijdje niet meer positief op SARS-CoV-2 . Ook hun inwendige organen waren volledig hersteld.
 6. Kort na het toedienen van het virus werd een lichte temperatuurstijging genoteerd, maar verder leek alles normaal.
 7. De apen werden niet ziek. Sterker nog, er werden zeer hoge hoeveelheden antilichamen gedetecteerd. Een teken van immuniteit.

Dit zijn de eerste voorzichtige bewijzen dat er ook onder mensen groepsimmuniteit kan ontstaan. Maar iets dat bij apen werkt, werkt niet altijd hetzelfde bij mensen, benadrukken de onderzoekers.

Medicijnen tegen coronavirus

Omdat een vaccin voor het coronavirus voorlopig nog even op zich laat wachten, wordt er wereldwijd ook veel onderzoek gedaan naar medicijnen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld middelen met een antivirale werking.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkeling van corona medicijnen:

Chloroquine

Het middel chloroquine zou mogelijk helpen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en ernstige klachten vertonen. Dit werd eigenlijk in 2004 al ontdekt door een team virologen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij kwamen erachter dat chloroquine antiviraal blijkt te werken tegen SARS-coronavirussen.

Er is echter veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de werkzaamheid bij mensen, voordat chloroquine in de praktijk en op grote schaal kan worden toegepast.

In China is er al wel een kort experimenteel onderzoek geweest. Daar kregen meer dan 100 patiënten in het ziekenhuis dit middel toegediend. Het gebruik van chloroquine tabletten liet positieve resultaten zien bij de patiënten, waaronder:

 • Koorts nam vaker af
 • Longfunctie verbeterde meer

Al met al werd de hersteltijd van patiënten een stuk korter en kon men eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Chloroquine is wereldwijd goed verkrijgbaar en gemakkelijk in grote hoeveelheden te produceren.

Op 10 maart heeft het RIVM aangegeven dat chloroquine ook in Nederland wordt toegediend bij COVID-19 patiënten met matig, ernstige of zeer ernstige klachten. Dit gebeurt echter alleen in strikt overleg met de patiënt. Vooralsnog gaat het om een off-label middel en/of experimentele therapie.

Hydroxychloroquine

Ook het middel hydroxychloroquine duikt steeds vaker op in berichtgevingen als een effectief middel tegen de symptomen van Covid-19.

Hydroxychloroquine zou vergelijkbaar werken als chloroquine, maar minder toxisch zijn. Daardoor kan het middel in hogere doseringen worden toegediend en daarmee de ontstekingsremmende eigenschap waarschijnlijk effectiever maken dan chloroquine. Veel onderzoek is echter nog nodig.

In België krijgen alle ziekenhuizen binnenkort genoeg hydroxychloroquine om 22.000 patiënten te behandelen. Ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt het middel al toegepast.

Antilichaam gemaakt in Nederland

Wetenschappers uit Rotterdam en Utrecht hebben een gericht antilichaam tegen het nieuwe coronavirus gevonden. Het is het allereerste antilichaam waarvan bekend is dat het een infectie tegengaat.

“Er bestaat een goede kans dat dit medicijn uiteindelijk ook op de markt komt”, zeggen de onderzoekers. Het testen van dit middel gaat echter maanden duren.

Coronapufje moet hopelijk bescherming bieden

Een team van de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) is bezig met het aanpassen van een bestaand geneesmiddel, zodat deze via een inhalator kan worden toegediend om gedeeltelijk of zelfs volledig bescherming te bieden tegen het coronavirus.

Het coronapufje is een bestaand middel tegen malaria die de longen mogelijk kan beschermen tegen Covid-19.

Er moet volop worden getest op vrijwilligers om te kijken of het middel veilig kan worden geïnhaleerd. Het is volgens een professor van het UMCG een kwestie van maanden voordat we weten of het middel werkt.

Inzet plasma van genezen coronapatiënt

Het Erasmus MC gaat deze week beginnen (31-03-2020) beginnen met het toedienen van van bloedplasma van ex-coronapatiënten. De medisch-ethische commissie heeft er groen licht voor gegeven.

De hoop is dat de antistoffen in het bloedplasma kunnen worden ingezet om zieke coronapatiënten te genezen. Ziekenhuizen gaan onderzoek doen naar de effectiviteit. Deze methode heeft zich overigens al eerder bewezen, namelijk bij de sars-epidemie in 2002 en 2003. Toen bleek bloedplasma een effectief middel te zijn: minder ziekenhuisopnames en een lager sterftecijfer.

Donoren van bloedplasma kunnen zich in eerste instantie aanmelden via: concovid.study@erasmusmc.nl

Bloedtest voor immuniteit

Verder gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het coronavirus. Het doel van deze bloedtest is om proberen te achterhalen:

 • Hoe breed het virus zich heeft verspreid.
 • In hoeverre de samenleving immuniteit opbouwt.

De test wordt uitgevoerd op het bloed van tienduizenden bloed- en plasmadonoren van de bloedbank Sanquin.

Mondkapjes voor de zorg

Er is een enorm te kort aan mondkapjes in de zorgsector. Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst maakt vrijdagavond bekend dat het wekelijks 50.000 (of zelfs meer) mondkapjes kan leveren aan de Rijksoverheid, bestemt voor de Nederlandse zorgsector.

In China heeft PlasmaMade ook productiecapaciteit. Die levert het in om mondkapjes te produceren die geschikt zijn voor de zorg. Het bedrijf doet dit overigens tegen kostprijs en wil uit ethisch oogpunt geen winst maken.

Veilig hergebruik mondkapjes mogelijk

De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee mondkapjes op een veilige manier tot vijf keer kunnen worden hergebruikt. De kapjes moeten hiervoor een speciale reiniging ondergaan bij een temperatuur van 121 graden.

De methode is direct toepasbaar en op te schalen, zodat vrijwel alle mondmaskers die in Europa worden gebruikt, kunnen worden hergebruikt.

Pakket aan noodmaatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet er alles aan om de eurozone te beschermen. Er worden vele tientallen miljarden vrijgemaakt om de klappen op te vangen in heel Europa.

Ook de Nederlandse overheid gaat opgebouwde financiële reserves benutten om geraakte bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Er zijn meerdere maatregelen aangekondigd.

Dit zijn de vier belangrijkste:

 1. Zzp’ers die door de coronacrisis zijn getroffen, komen sneller in aanmerking voor de bijstand.
 2. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd, krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed (in plaats van 75 procent).
 3. Alle ondernemers krijgen drie maanden uitstel van het betalen van belastingen.
 4. Bedrijven die direct zijn getroffen door de coronavirus, zoals horecagelegenheden, kunnen een directe tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

750 miljard

Op 19 maart 2020 lanceert de ECB een plan om 750 miljard euro beschikbaar te stellen om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Vorige week werd al besloten om 120 miljard euro in de Europese economie te pompen.

Positief effect op milieu

De coronamaatregelen hebben een aanzienlijk negatief effect op de economie, maar aan de andere kant juist een positief effect op het milieu.

Hoe hoe komt dat?

 • Er is minder verkeer op de weg
 • Er is minder bedrijvigheid
 • Industrieën worden deels stopgezet
 • Er wordt veel minder gevlogen

Luchtkwaliteit China verbetert

Satellietbeelden van NASA lieten een drastische daling zien van de vervuiling boven China. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht zou met gemiddeld 35 procent zijn afgenomen in China. Er zou sprake zijn van ten minste een kwart minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Door de tijdelijk betere luchtkwaliteit wordt er mogelijk duizenden mensen een vroegtijdige dood bespaard. Sterker nog, het is zelfs aannemelijk dat de verbetering in de luchtkwaliteit in China meer mensenlevens heeft gered dan het coronavirus in eerste instantie heeft gekost.

Let op: in deze aannames zijn de neveneffecten op het sterftecijfer van het coronavirus niet meegenomen, bijvoorbeeld het feit dat er meer mensen overlijden als gevolg van de economische malaise.

Luchtkwaliteit Italië verbetert

Ook in Italië, dat al een tijdje in lockdown is, is de luchtkwaliteit verbeterd, blijkt uit metingen aan het aardoppervlak en satellietbeelden. In de afgelopen maand is de hoeveelheid stikstofdioxide gehalveerd. De lucht die mensen inademen is aanzienlijk schoner.

Doordat er in Venetië als gevolg van de noodmaatregelen niet meer mag worden gevaren, is het water in Venetië zo schoon dat je vissen kunt zien zwemmen. Dit is nooit eerder vertoond.

Luchtkwaliteit Nederland

Ook het effect op de luchtkwaliteit in Nederland is voorzichtig merkbaar, zo blijkt uit satellietfoto’s en berichtgeving van het RIVM. Door de coronacrisis zijn er minder industriële activiteiten en is er minder weg- en vliegverkeer. Dit zorgt voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in ons land, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

Naar verwachting zijn de precieze effecten over een paar weken duidelijk te zien in de gemeten concentraties.

CO2-uitstoot neemt af

Als gevolg van het coronavirus neemt de wereldwijde CO2-uitstoot en andere broeikasgassen ook af. Er is minder mensen- en goederentransport en industrieën draaien op een lager pitje.

De afname van broeikasgasuitstoot zal op termijn mogelijk ook positieve effecten hebben op de wereldwijde klimaatverandering. Het is echter nog te vroeg om daar harde conclusies uit te trekken.

Zelf positieve ervaring?

Heb je zelf nog goed nieuws in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?

Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.

682 reacties

 • LLily

  Ik zit er aan te denken om een Facebook pagina aan te maken dat dienst doet als meldpunt waar mensen die voordat de eerste persoon positief op corona werd getest kunnen melden dat zij voor die periode ziek zijn geweest en vermoeden dat ze corona hebben gehad. Ik heb mijn vraag voorgelegd bij het RIVM en ik krijg een standaard mailtje waarin gezegd wordt dat ik bij vragen hun website maar moet bezoeken. Dat schiet dus niet op. Voordat ik zo’n groep aan maak zou ik wel graag willen weten of daar behoefte aan is.
  Zou je het graag willen melden dat je vermoed al corona te hebben gehad laat het me dan middels een reactie weten

  Alvast bedankt
  Mvg

  Lily

  • AArie

   @Lily

   Wat is het doel hiervan dan?

  • DDesiree

   @Lily
   Daar zit ik dus de hele tijd aan te denken. Ik denk dat ik het in januari heb gehad. Ik wil dus wachten op de test (zal nog wel maanden duren) zodat ik kan testen of ik het al gehad heb. Maar facebook pagina is ook een idee.

  • KKiki

   @Lily

   Ik denk dus ook dat ik het al heb gehad. Dit was halverwege februari.
   Er schijnt een antistoffentest te zijn…

  • MManon

   @Lily
   Ik had begin januari de genoemde symptomen. Ik denk dat corona al eerder in ons land was. Koorts, alles deed zeer, 3 weken beroerd, hoesten en benauwd. Blijkbaar ben ik niet de enige die dit denkt.

  • LLwh

   @Manon

   Precies zo, begin januari, koorts, flink last van mijn longen etc. Ik was in mijn omgeving niet de enige.

  • JJess

   @Lily
   Ook ik en mijn partner zijn net als vele anderen begin januari in NL behoorlijk ziek geweest. Het begon op 1 januari met een slap gevoel, 2 dagen daarna begon de keelpijn en heftig aanhoudend hoesten/blaffen. Hierbij ontstond koorts, maar niet heel hoog. Rond de 38,5 elke dag. In de nacht wel vaak wakker met enorm veel koud zweet. In bed rechtop moeten slapen omdat ik weinig lucht kreeg. Ik weet nog dat ik tegen mezelf zei; pff, ik ben gewoon benauwd! Ik schaamde me zelfs voor het hoesten tegenover de buren in ons rijtjeshuis. Zo erg was het! Het heeft twee weken geduurd. De hoofdlijn was ook gruwelijk. Heb nog nooit eerdee zoveel paracetamol genomen dagelijks. Heb alles afgezegd in die 2 weken want ik was kapot en belabberd. De rest vd maand echt nog moeten herstellen. Mijn vriend die eigenlijk nooit ziek is werd nu ook ziek, veel hoesten, aanhoudende koorts en erg vermoeid. Niks voor hem. Hoe komen we erachter of we het al gehad hebben?!!
   Dit virus heerst al veel langer, en was al wereldwijd verspreid. China is over veel dingen niet eerlijk geweest…. erg genoeg

 • Kkees

  We hebben wel wat aan China als voorbeeld, maar de betrouwbaarheid van de getallen die men
  over Corona naar buiten brengt zijn klein. Zulke landen willen eigenlijk zeggen dat hun systeem
  beter is dan onze vrijje en democratische wijze van een land besturen. Ook verwacht ik geen positieve invloed op lange termijn op de vele milieu problemen waar we me zitten. De mensheid zit gevangen binnen
  het systeem. Omdat we er aan verslaaft zijn willen en kunnen we er niet uit. Consumptie, geld en allerlei belangen houden ons gevangen. Vrijwillig!

 • RRonald

  Het deels stilleggen van het openbare leven had volgens mij ten doel het aantal besmettingen te beperken. Wat schetst mijn verbazing, hele gezinnen zoeken gezellig de woonboulevard op, maken samen met opa en opa boswandelingen, bestormen de bouwmarkten om achterstallige klussen op te pakken…
  ik werk als uitvoerende in de gesloten zorg, alle ondersteunende collega’ s moeten verplicht thuis zitten, dit resulteert in een voor ons zeer hoge werkdruk en lange werkdagen. Cliënten zijn gestresst omdat hun behandeling of zorgtraject stagneert.
  Wat mij betreft….. doelstelling is niet behaald!

  • Mmoeder in moederkindhuis

   @Ronald

   Ik zit zelf in een moeder-kindhuis met mijn 4 maanden oude dochtertje. De bezetting is inderdaad lager maar van een hoger werkdruk kan ik niet spreken, wij allen moeten op onze kamers blijven, gesprekken worden telefonisch gevoerd en niemand mag op bezoek komen. Dit maakt dat de werknemers zich vervelen hoor ik van ze terug. Ook de hoeveelheid werk is afgenomen, alleen de manier waarop is veranderd. Uiteraard is iedere instelling anders.

   Ik heb zeker positief nieuws te melden. Het weer is prachtig. De zon schijnt, dit is goed voor je vitamine D aanmaak. Een positieve instelling helpt bij een verbeterde weerstand. Er is steeds meer fruit beschikbaar dus ik zou zeggen ga lekker naar buiten met een schaaltje fruit. Zorg goed voor jezelf. En anno 2020 hebben we toch een hoop alternatieve communicatiemiddelen. Ga gezellig videobellen of foto’s delen. Deel elkaars creativiteit en zorg voor elkaar.

   En positiviteit voor mij persoonlijk. Ik had afgelopen tijd een zeer drukke, zware tijd gehad. Mijn borstvoeding liep hierdoor gestaag achteruit. Ook werden we allebei verkouden. Door de soort quarantaine heb ik de borstvoeding weer omhoog kunnen krikken en door de verkoudheid heb ik lekker veel antistoffen aan mijn dochter door kunnen geven. Dit maakt mij apetrots. We kunnen nu even bijkomen om straks met nieuwe energie de draad weer op te kunnen pakken.

  • MMaudy heemskerk

   @moeder in moederkindhuis
   Wat ben jij een positief mens. Echt geweldig hoe jij je er doorheen slaat. Ik ben oma van 60 maar ik zou ape trots zijn op zo’n dochter. Heel veel sterkte met alles. En veel liefs van zomaar een oma!!!

  • TTamara

   @Maudy heemskerk

   Wat een ontzettend lieve reactie!!

  • Bben

   @Ronald
   het verbaast mij ook , dat achterlijke eeuwige domme kuddegedrag, waar de mensheid uiteindelijk aan ten onder zal gaan.
   Daarom kun je dit soort dingen nooit aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen overlaten. Singapore heeft het beter aangepakt. Door dat kuddegedrag en massaal naar de bouwmarkt te gaan, brengen ze anderen in gevaar. Schijnheilig klappen voor de zorg en ondertussen de winkels leegkopen en de drukte opzoeken.
   Het positieve, doch kortdurende effect van de crisis , is de toch wat schonere lucht, zonder al die smerige vliegtuigen in de lucht, vooral bij noordwestenwind. Het massatoerisme, alleen het woord al, zal aan banden gelegd moeten worden, toeristen zijn de ratten die nieuwe ziektes verspreiden en meebrengen én het klimaat verzieken. Ééns kan er zó maar een ziekte uitbreken die de mensheid kan decimeren, dus me móét wel keiharde maatregelen nemen, anders gaan we ten onder.

  • DDanny

   @ben
   U zegt toeristen zijn ratten die het virus verspreidden
   Nu is mijn vraag
   Gaat u dan nooit op vakantie

  • AAnnet

   @Danny

 • MMaria

  Mocht iemand van jullie een positief nieuws hebben ivm COVID-19 hoor ik het graag.
  Er wordt hier uitsluitend gevraagd om wetenschappelijke feiten (wetenschappelijk aangetoond en reduceerdbaar) enpersoonlijke verhalen van feitelijke gebeurtenissen.
  Graag horen wij die, dank u en met vriendelijke groet,
  Maria (journaliste)

  • EEsther

   Beste Maria,

   Wil mijn verhaal wel vertellen,Ben Esther eigenaar van een kapsalon.Het begon met de terug komst van de krokusvakantie.Toen was het coranavirus al volop in het nieuws.
   Mensen kwamen terug van Carnaval en Italië,Oostenrijk enz.Mensen vertelde in de Kappersstoelen,ben naar Carnaval geweest, ben naar Italië geweest.Veel mensen kwamen toen en daarvoor al hoestend binnen,Er wordt heel laconiek over het Virus gedaan.Ik kan je vertellen dat ik in de eerste week van de Krokusvakantie last kreeg van Heftige hoofdpijn en nekpijn. In die week ging er al veel dicht en veel thuiswerkers, kinderen die verkouden of snotterig waren thuis bleven.-
   Maar toch kwamen sommige mensen met een kind die thuis gehouden werdt naar de kapper.
   Dat werdt dan verteld,als we al aan het knippen waren. Heb zelfs tegen een klant gezegd wat doe je dan hier,ik vindt dat zo onverantwoordelijk.
   En in de tweede week kreeg ik de verschijnselen van het Corona Virus huisarts gebeld kreeg assistent aan de lijn geen test uitzieken als ik benauwd kreeg gelijk terug bellen.Ook een medewerker was ziek.Ik heb deze virus ervaren als zeer heftige griep en ben gelukkig niet in het ziekenhuis belandt.Ik heb de zaak gelijk gesloten omdat ik de andere medewerkers RF gezondheid niet op het spel wil zetten.
   Ik snap niet dat ze kapsalons open laten, wij kunnen geen 1.5 meter afstand houden.
   Ik wil Nederland waarschuwen dat het eigenlijk niet kan dat kapsalons open blijven.
   Maarja wij zijn grootste sector in Nederland dus waarom dicht
   Het goede nieuws ik hoor nu bijna bij de groepsimmuniteit.

 • AAstridR

  Ik hoop als alle ellende achter de rug is de Chinese overheid de wet markets indammen. Waarom het eten van civetkatten, wolf puppies, honden, katten, eekhoorns, slangen, en ga zo maar door bepaalde genezende krachten teweeg brengen. Educatie aan de bevolking .. anders staat de volgende pandemie zo weer voor de deur.

  • LLucienne

   @AstridR ik hoop ook ZO dat deze gruwelpraktijken nu eindelijk gaan stoppen!!!

 • JJamal

  Dames en heren, jongens en meisjes,

  Hou afstand,
  Maar wees niet afstandelijk!!!

  Liefs
  Jamal

  • Mmarina

   @Jamal
   goedzo!!

 • RRogier

  Ik meen een week geleden of zo ergens gelezen te hebben dat er wordt getest met het recyclen van mondkapjes dmv waterstofperoxide. Dat iig alle gebruikte mondkapjes wel worden bewaard voor als dat mogelijk blijkt. Hoe staat het hiermee?

  • Hharrie geenen

   @Rogier, in china worden geen nieuwe gevallen meer gemeld en daar start het openbare leven en de industrie weer op. binnenkort kun je vandaar weer alles kopen, ook mondkapjes in onbeperkte hoeveelheden.

 • MMaria

  Het stilleggen van alle activiteiten heeft na 1 maand al een gunstige effect op de vervuiling in de wereld. Waarom niet wereldwijd 1 maand per jaar een Lock Down in de wereld

  • PpeSHIr

   @Maria Waarom niet “gewoon” structureel minder fysiek reizen en overdreven consumeren..?

  • LLouise

   @Maria
   Ja, Maria, daar dacht ik 14 dagen geleden al aan, en ik zou er een groot voorstander van zijn. En dan ook wereldwijd.
   Werk als journaliste e.e.a. eens uit. Want dit is uiteindelijk een positieve pagina!

 • BBianca

  Heel benieuwd naar welke blijvende veranderingen dit voor ons op de wereld zal hebben. Voor elk groot nadeel staat hopelijk ook een groot voordeel.
  Daargelaten dat er mensen zijn die hun dierbare voor altijd moeten missen.
  Wat zou jij willen veranderen nu de wereld stil staat?

 • DDiet

  @J

  Legitieme vraag en immers in Italië uiteindelijk ook gebeurd met noord Lombardije. Ik snap het ook niet. Ik snap nog iets niet: met alle mooie initiatieven etc waarom was er dan niet al veel eerder en meer sprake van onderlinge hulp ziekenhuizen??? Brabant heeft het keizwaar. Ik voel een diep mededogen met al die mensen en zorgpersoneel daar.

 • TT

  @J
  Hoi j, ben jij zo’n asso die ook hamsters zeker?!! Altijd maar aan je eigen denken,
  Wat is dit voor een idiote opmerking!!!!

  • HHeco

   Waarom is dat dom? Moet de haard dan alles verder besmetten?Willen we er van af? Ja toch? Waarom verzet als grote landen alle andere landen tegenhouden, en het hier lokaal kan worden beoordeeld. Ik vind je tegenreactie juiist egoïstisch. Jij vindt dus dat de haard iedereen verder mag besmetten. Ik niet. Proberen is de moeite waard. En ik hamster niet, is dat je t weet.

 • HHans

  Onvoorstelbaar dat er nog geen medicijn is gevonden.Zoals ik lees kan het nog maanden duren(als het voor besmette personen te laat kan zijn)Ik snap wel dat er hard aan gewerkt wordt,en mn waardering gaat ook naar deze mensen uit.

  • PPatrick

   @Hans

   Beschaafdere politici (overal in de wereld)

 • PPieter

  In China werkt de lock down prima, waarom zijn we eigenwijs en doen wij dat hier ook niet?

  • Bbetty

   We zijn niet eigenwijs, ook in China is men nu bang voor de gevolgen als de Lock Down opgeheven wordt. Juist dit is een zwaar argument om de Lock down in te voeren!

  • DDiet

   @betty
   Ja want geld is belangrijker dan de levens van mensen die het überhaupt kunnen verdienen of uitgeven….sommige mensen zouden beter hun mond houden.
   China wordt nu steeds als positief voorbeeld genomen maar dan moet je wel net zo handelen als zij.

  • EEduard

   @Pieter misschien moet je je even wat beter inlezen hoe die lockdown daadwerkelijk is gegaan. Daar werden voordeuren dichtgelast en werden mensen met geweld meegenomen die een temperatuurverhoging hadden. Als je een Chinese lockdown wilt, gooi je mensenrechten het raam uit.

  • MMai

   @Eduard
   Dit hoor ik voor het eerst.
   Waar haal jij deze informatie vandaan?

 • FF van van oostveen

  Ik vind het een spannende situatie, Verkouden, maar dan ben ik altijd.
  dochter van 5 heeft af en toe een lelijk hoestje.
  Wat echt leuk is zijn de werkmappen van school, elke dag mijn eigen dochters les geven is superleuk. Dan een uur sporten in de tuin of een heel stuk fietsen.
  Echt de hele dag alles samen doen, behalve het stukje thuiswerken natuurlijk

  Sterkte allemaal en ik hoop dat ze snel iets vinden.

 • YY.S.

  “de zorg, het èchte werk”, dat blijkt nu overduidelijk. alom waardering voor verpleging, zorg, bejaardenhulp, etc.
  nu we met z’n allen klappen voor al dit personeel zouden wij èn dit personeel van deze situatie gebruik moeten maken er bij de regering op aan te dringen om deze “helden” loonsverhoging te geven. ZE VERDIENEN HET !!! er is miljardensteun voor het bedrijfsleven, oké maar dan toch ook zeker voor onze HELDEN !!!

  • LLudo

   @Y.S.

   Ik ben 100% akkoord met u. Dat de regeringen in nederland en Belgie eindelijk er voor zorgen dat deze ” HELDEN” loonsverhoging krijgen,want waar staan we zonder hen.

  • Mmv

   @Ludo Ik hoop dat mensen na deze crisis inzien hoe belangrijk de zorg is en dat er iets aan het personeels tekort wordt gedaan

 • RRichard

  Ik zie zoveel liefde om me heen, hartverwarmend.
  Mensen die elkaar helpen, initiatieven die ontstaan (ook en vaak vrijwillig), hier put ik en de mensen om mij heen heel veel hoop én energie uit. En dat laatste is wat we nodig hebben en moeten delen!

  We kunnen met z’n allen niets doen – we kunnen met z’n allen iets doen!
  Ik kies voor het laatste. Uiteraard, wat binnen de mogelijkheden ligt.

  Ik ben een grote voorstander van de positiviteit en liefde delen, i.p.v. overal iets achter zoeken en het negatieve wéér de overhand laten nemen. Waarom? Daar heeft men niets aan. Realiteit, zal men zeggen (weer een kleine negatieve ondertoon). Die realiteit die ziet, leest en merkt vanzelf wel, dus waarom nogmaals benadrukken?!

  Ik zeg, laat elke dag om 20:00 ‘Happy News’ zien, weet je hoeveel kijkers dát zou trekken? 🙂

  Denk goed na of jouw inzet of bijdrage ook daadwerkelijk bijdraagt, zowel negatief als positief!
  Inderdaad, het negatieve komt bovenop de stapel, mensen raken hierdoor radeloos en paniekerig, wat nergens voor nodig is overigens. Maar als je buurman of eigen familie rent, iets doet, dan volgt dat makkelijker en denkt men ”het zal wel zo zijn”.

  Zo werkt het nou nét ook met het positieve! Hup, deel liefde, iets positiefs, iets goeds.
  Hier word je zelf ook véél vrolijker van.

  Help maar eens iemand, gewoon zonder dat men het vraagt, Bied aan om de boodschappen te tillen, bied aan om mensen de weg te wijzen als men op de wegenkaart kijkt. Je zal in alle gevallen, 100% dus, een glimlach krijgen, ook als men je aanbod afwijst.
  Maar het voelt zo fijn om te helpen, iets te doen! Zo ook met het delen van iets positiefs dus!

  Let maar eens op als jij jouw 1e 10 contacten in Whats App (dus de meest gebruikte/ ook groepen, liever nog gezien het grotere bereik) iets positiefs stuurt. Gewoon een leuk bericht waar men wat aan heeft om de dag mee te beginnen, of af te sluiten.

  Iets positiefs over het Corona-virus, lees, de luchtkwaliteit, of dat China alweer pretparken en musea aan het openen is, of dat de overheid de ondernemers tegemoet komt en sluit af met, ”Maak er een fantastische dag van” – wat denk je dan dat er gebeurd?
  Precies, een dikke glimlach, een happy smiley terug –> binnen no-time.
  Plus, dit deelt men sneller, wordt er vrolijker van én kan men er weer tegenaan.

  Volgens mij is dit forum bedoeld voor positiviteit toch?
  Skip de negatieve berichten dan and spread the Love –> share your Energy and Positivity!

  ”Maak er een fantastische dag van mensen”!
  Richard

  • IIngrid

   @Richard Mooi geschreven ❤️

  • MMarjolein

   @Richard precies! Top!

  • BBruce

   @Richard

   wat heb jij een geweldige instelling…ieder mens zal het diep van binnen met je eens zijn…Mensen, laat het ook van buiten zien!…en betreft de standaard 20:00 happy news idee..mijn kijkcijfer is er al.

  • KKirsten

   @Richard

   Bedankt! Voor de positieve energie!

  • GGerda

   @Richard
   Happy news zou fantastisch zijn. In deze barre tijden zeer welkom.

  • NNienke

   @Richard
   Mee eens! En wat dacht je van al die creativiteit van iedereen! Heb al 2 mensen bekend gemaakt met videobellen via whatsapp
   Ook het onthaasten en het niks moeten behalve plannen (van hoe je dag eruit gaat zien en wat je gaat eten). Ik werk in de zorg, dus moet wel gewoon werken en twee kids thuis waarvan er 1 moeite heeft met verlies van structuur, ja dat is pittig. En ik besef heel goed dat mijn man en ik het goed hebben, geen gebrek.
   Maar het geeft een stukje rust in de supersnelle samenleving. Momenteel thuis met koorts trouwens… Ben wel benieuwd of ik het heb of niet… Zo ja, dan kan ik straks immuun mijn steentje weer bijdragen…

 • AAnno niem

  Mensen…. Dit virus raakt en treft weer eens alleen de burger….

  -De politiek heeft een nieuwe smoes voor een financiële crisis!

  Ondertussen kopen .. paniek blinde mensen de supermarkten leeg … die nog nooit zulke verkoop cijfers hadden !!!

  Door het hele CORONA GEDOE … Let niemand meer op oorlogen,vluchtelingen,politieke ontwikkelingen …. (worden wij verblind voor iets??)

  Wat wel duidelijk word in deze tijden ….!?

  Als de mens een stapje terug doet… gaat het stukken beter met moeder natuur!

  Voor ons allen iets om over na te denken …

  Al met al ….

  Houd je ogen en oren open !
  Zorg goed voor jezelf….en wees goed voor elk ander ..

  Wie ziek is veel beterschap !

  • VVin

   @Anno niem

   Ben jij diegene die alle alu gehamsterd had bij appie?

  • SSusyQ

   @Vin geniaal antwoord.
   Ik lig dubbel hier!
   Fijn weekend!

  • DDiet

   @SusyQ
   Me too

  • JJonne

   @Vin

   Briljant, Vin, hahaha.

  • Jjoann

   @Anno niem . Je hebt helemaal gelijk. Iedereen is blind op wat er meer gebeurd in de wereld. Voortekenen van wereldorde. Mensen onderdrukken. Verplichte chip. Enz. Wacht maar af na dit gebeuren. Financiële crash iedereen nog meer achteruit in inkomen meer belasting zorg nog duurder . En iedereen denkt dat dit door virus komt. Haha .ja ja
   .kijk verder

  • CChantal

   @joann
   Conspiracy theorymet Mel Gibson wel eens gezien?

   Doe eens niet zo wantrouwig aub.

 • EEvert

  Zeer bemoedigend deze pagina, goed om ook te lezen dat er positief nieuws in de strijd tegen corona !

 • LLea Van Heybeeck

  Ik heb toch zeer zware bedenkingen, namelijk China heeft testen gedaan met de medicijn tegen malaria. Deze mensen werden vlugger terug gezond. Er wordt heel weinig door de media en wetenschap daarin gesproken. Waarom passen ze dit al niet toe bij de mensen met Covid 19? Waarom laten ze mensen sterven als deze medicatie kan helpen?

  • HHet

   @Lea Van Heybeeck

   Dat is de bureaucratie waar we mee te maken hebben. Het duurt ongeveer 4 jaar voordat een medicijn op mensen getest mag worden.

   Dat gezegd hebbende maakt het dit: “Het middel chloroquine zou mogelijk helpen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en ernstige klachten vertonen. Dit werd eigenlijk in 2004 al ontdekt door een team virologen van de Katholieke Universiteit Leuven.” Wel een beetje jammer natuurlijk. Je reinste nalatigheid, lijkt mij.

   Keep in mind dat ze geen mensen laten sterven. Dat doet het virus. De mensen die sterven zijn vooral oud en hebben allemaal onderliggende klachten. De natuur laat ze sterven. De wetenschap kan ze redden. Maar dit is net als met iemand uit een brandend huis redden, dit gebeurd vaak alleen wanneer eigen veiligheid en die van de menigte gegarandeerd kan worden. Safety first (leuke serie!).

   Desalniettemin ben ik het zeker met je eens. Dit had anders en beter gekund en gemoeten.

   Trieste zaak.

  • WWilma

   @Het cloroquine wordt nu al wereldwijd toegepast op IC met Coronapatienten. Een mix van dit middel en hydrochloroquine wordt nu beproefd in een pufje.(Groningen). Hoopvol nieuws

 • CConnie jonkergouw

  Ja logisch dat de luchtkwaliteit verbeterd met de genomen maatregelen tegen het corona virus. Mij rijst meteen de vraag: zouden virussen meer kans krijgen om toe te slaan bij de mensen door onze slechte luchtkwaliteit die wij zelf veroorzaken. Zou de betere luchtkwaliteit die nu ontstaat een gunstiger hersteleffect opleveren voor de zieke mensen, aangezien hun benauwdheid bij dit corona virus. Lijkt mij een logisch iets. Eigenlijk zijn wij mensen ontzettend laf. Wat wij niet voor elkaar krijgen omdat wij de economie belangrijker vinden dat het leven op aarde, krijgt een virus wel voor elkaar. Moeten we onszelf niet eens even achter de oren krabben?

  • EElisabeth

   @Connie jonkergouw

   Inderdaad Connie, ben ook erg benieuwd naar het saamhorigheidsgevoel na Corona

 • DDini

  Waarom worden in Nederland niet de vliegvelden stations openbare ruimtes enz ontsmet? We lopen weer achter

 • DDe win

  Misschien is dit wel goed voor de mensheid en komt alles op zijn pootjes terecht

 • JJack

  Dit is een berg onzin. Deels waar, deels onwaar, deels oud nieuws, deels fout nieuws and deels PC BS.
  Onzin dus.

  • YYvonne

   @Jack

   Volgens mij was dit ook allemaal op het nieuws, onderbouwd met data/onderzoek/etc. Waarom vind jij dat het onzin (BS) is?

   En toch niet erg dat het oud nieuws is? Het wordt hier gewoon even samengevat voor wat positiviteit.

  • JJan

   @Jack Jack is een Russische trol

 • Nnoella

  kan men zien aan je bloedwaarden of je corona hebt of niet?

 • PPrive

  Sterkte iedereen in deze moeilijke tijden. Maar onthoud dat na regen de zon schijnt!!!

 • AAlex Baas

  Wees er voor elkaar mensen , we kunnen allemaal onze mening er over hebben maar het is al moeilijk genoeg nu op dit moment en vooral voor de mensen die nu momenteel het virus hebben of een dierbare verliezen . Dus ieders pas goed op jezelf en sterkte voor ieders en laten we het hopen dat het snel voorbij gaat

 • HHanna

  Dat mensen, vooral degene die een vaccinatie voor de griep krijgen, zich weer eens beseffen dat ze niet moeten zoenen en handen geven bij maar een “verkoudheidje”. Want dat kan voor een ander, vooral bij mensen die geen vaccinatie hebben gehad, een zware griep zijn.

 • YYesca

  Of de natuur nu wel of niet aan het zuiveren is, wel of niet het bewustzijn heeft om “wraak” te nemen op de stupiditeit van de mensen en hun jarenlange mishandeling van moeder aarde, maakt niets uit. Feit blijft dat we te maken hebben met een virus dat veel dodelijker is dan eerdere virussen. Feit is dat we met zijn allen om de kwetsbare mensen moeten denken en daarin onze verantwoording moeten nemen. Dat betekent het opzij zetten van onnodige sociale contacten. Zeg nou zelf….als we dit doorstaan is er nog tijd en ruimte genoeg om te feesten en sociale contacten ruimschoots op te pakken. Toch? We zitten er middenin en moeten het met zijn allen samen doorstaan. Tot nu is mijn positiviteit dat wanneer ik dit overleef mijn medemens en de natuur meer zal waarderen en bij mezelf zal beginnen om me daarin op alle fronten te verbeteren. Ik merk dat ik het leven anders ben gaan zien…..

 • JJolanda

  Een moeder en zoon ruimen het zwerfvuil in het naburige park op als buitenactiviteit nu de scholen gesloten zijn en moeder niet kan werken.

 • BBianca

  Beste mensen
  Ik ben 19 jaar en lijk ook getroffen te zijn door het virus …
  Ik heb sinds 12/03 last van een beetje verhoging ,hoofdpijn,keelpijn,zeer droge mond en keel en beetje hoesten. Sinds gisteren 18/03 lijken ook men ouders en men zusje besmet te zijn want ze hebben dezelfde symptomen.
  Ik ben zorgkundige en zit in men 7 de specialisatiejaar thuis en bejaardezorg, van morgen mogen we weer op stage in de rusthuisen om daar ook de verzorgende te helpen en kennis van ook in crisisituasies juist te kunnen handelen. Spijtig genoeg kan en mag ik nu zeker niet buiten. Maar ik zou willen vragen aan de besmette personen die nu genezen zijn, hoe lang hebben jullie dit virus covid-19 gehad en graag je leeftijd erbij vermeld .
  Alvast bedankt voor de moeite om dit te lezen:)
  Zorg goed voor jezelf en de ander maar op afstand!

  • Bbianca

   @Bianca
   benauwdheid en verkoudheid vergeten te melden

  • VValerie

   @bianca Naast Corona zijn er elke winter gemiddeld enkele tientallen gebruikelijke griepvirussen actief. Dus alleen als jij positief getest bent op Corona, is vast te stellen dat jij ook Corona hebt gehad. Overigens is een onderscheidende factor van het Covid-19 virus juist dat dit virus, in tegenstelling tot griepvirussen, geen hoge koorts veroorzaakt. Het is een virus dat een dubbele longontsteking kan veroorzaken, met name bij oudere- en al zieker mensen.

  • KKarin

   @Bianca
   1,5 week begon mijn 14 jarige zoontje, hoge koorts 40, hoesten,hoofdpijn, spierpijn, keelpijn ,huisarts geweest, en antibiitica gehad, 3 dagen erna begon ik zelf, 38,5, spugen ,droge hoest, enorm veel pijn in mijn borstkas, en man precies hetzelfde. Maar allemaal weer aan de betere hand

  • Nnoella

   @Bianca

   Bianca hoe hebben jullie te weten gekomen dat jullie besmet zijn, hebben ze je getest? En hoeveel koorts heb je dan?

  • RRichard

   @Bianca je zit in je 7e specialisatiejaar en je bent nu 19? Wow, dan ben je vroeg deze richting op gegaan, respect!

  • DDiet

   @Richard

   Dat zal dan dus een typefout zijn hè….

 • Ppiet

  Nou heb een hele vervelende week achter de rug. 24/7 zware hoofdpijn en spierpijn. Ongelooflijke pijn gehad. Gelukkig weer aan de beterende hand. Ben 63 jaar en merk echt wel dat dit virus veel gevergd heeft. Mijn vriendin heeft parkinson, ze is zo panisch dat ze tot 6 april geen contact met mij wil. Wat een idiote wereld!

 • Hhar

  Veel mensen gaan hamsteren, hierdoor krijgen de ouderen niets als zij de winkel ingaan.Probleem ligt ook aan het financiele pakket wat men te besteden heeft.De regering moet zeker de ouderen AOW omhoog doen, zeker in deze tijd waar miljarden naar de bedrijven gaan .

  Veel ouderen hebben al weinig en krijgen het nog armzaliger wat al voorspeld is.
  Deze regering had veel eerder moeten zorgen voor mondkapjes etc.

  De bezorgdiensten hebben het erg druk in deze tijd.
  De mensen moeten niet hamsteren er is genoeg.
  De mensen overeten zich let hiervoor op, eet wat minder goed voor de gezondheid.

 • WWilly de Does

  Nou ik ben bang als ik corona krijg dat ik dan overlijd ik heb suikerziekte al lang ik ben boven de zestig ik krijg iedere herfst een griepprik die ik trouw neem

  • BBert

   @Willy de Does
   Welnee zo’n vaart loopt het niet. 60 so what. Afgezien daarvan als je diabetes goed staat ingesteld heb je niet eens zo veel risico meer.

 • MMireille

  Het lerarentekort is ook opgelost met al die kinderen die nu thuis les krijgen.
  Alles word digitaal klaargezet en gemaakt, zelf op de basisschool.
  De kinderen kunnen straks bij een zieke leraar gewoon hun schoolwerk doen zonder achter te raken…

  • TTruus

   @Mireille Dit is een van de goede dingen die gebeuren.
   Zo zijn er overal lichtpuntjes

  • WWil

   @Mireille
   Nou liever nog een veel groter leraren tekort dan een heel land in de ellende.

 • AAnja

  Allereerst wil ik iedereen sterkte wensen met deze moeilijke tijden.
  Maar ik ben n persoon die toch altijd positief probeerde te blijven en ook voordelen ziet.
  Het file probleem is opgelost, ik hoop dat de werkgevers hier iets mee gaan doen na deze crisis!
  Hierdoor minder CO2 uitstoot ,
  Mensen weer meer als gezin bij elkaar en zo zijn er nog wel n paar te bedenken.

  Hopelijk heeft deze moeilijke en zware les straks ook nog iets goeds opgeleverd’
  Mvg en pluk de dag
  Anja

 • MMarianne

  Allereerst vraag ik mij af welk virus er nou echt heerst want ik ben al sinds de kerst af en aan ziek. Ik ben al long patiënt en ben dus zwak en 60+ maar ik lees bij vele dat ze precies de zelfde verschijnselen hebben. Ik haal ieder jaar de griepprik die er voor zorgt dat de verschijnselen geen ernstige gevolgen heeft maar voorlopig heb ik al sinds de kerst niet meer kunnen werken doordat ik af en aan niet lekker ben en nu zelfs is er door de arbo dienst opdracht gegeven om niet naar mijn afspraak te komen en vooral in thuisisolatie te blijven. Ik ben al weken niet meer buiten geweest, enerzijds om anderen niet te besmetten en anderzijds omdat ik toch wel bang ben om corona besmetting op te lopen. Ik zou als long patiënt het niet overleven ben ik bang. Maar als ik en al die andere mensen geen corona hebben wat hebben wij dan??? Griep of zo??? Hmmmm, …. Daar hoor je dus verder niets over, ik zou wel wat meer info hier over willen hebben want behalve corona heerst er misschien ook een zwaar griepvirus???
  Nou in ieder geval voor alle zieke mensen veel beterschap en sterkte gewenst dat maar gauw alles weer normaal wordt

  • JJos

   @Marianne
   Beste Marianne. Ik kan mij helemaal vinden in je verhaal. Ook ik voel mij niet prettig nadat ik de griepprik heb gehad. Ben niet ziek maar voel mij echt niet honderd procent. Ik heb het al weken koud en kijk bijna iedere dag naar de thermostaat om te kijken of hij wel aan staan.

  • NNonja

   Griepprik, ja op en af ziek, iets wat niet door wil zetten .
   Zelf ook copd3 patiënt maar neem al zeker 8 jaar geen griepprik meer!!!!

  • YYvonne

   @Marianne. Allereerst wens ik je beterschap en hoop dat je eindelijk opknapt. Echter zoals tig keren in de media wordt verteld zijn er ook nog de jaarlijkse ernstige en minder ernstige griepvirussen die zeker voor hart- en long patiënten vervelend en gevaarlijk zijn. Dat er nu voor deze virussen minder publiciteit is lijkt mij niet zo vreemd. We hebben t over een pandemie van ongekende afmeting waar nog geen “griep” prik voor is uitgevonden laat staan een medicijn. We worden 24 uur per dag geïnformeerd over dit virus en ik denk dat de (wereld)bevolking niet zit te wachten op informatie over andere bestaande griepvirussen.
   Marianne ik wens je van harte beterschap.

  • DDe-em

   @Marianne
   Bij het testen van een groep mensen met klachten die bij het Corona virus kunnen horen bleek dat een deel gewoon verkouden was, een deel het griep virus had en maar een enkele Covid-19. De aanwezigheid van het Corona virus in Nederland betekent niet dat het gewone wintergesnotter en de rond deze tijd heersende griep niet voor kunnen komen. De Nederlandse en Internationale media geven volgens mij volop informatie.

 • NNico Rouffaer

  Maar kan nu de hele wereld niet eisen van China dat die markten met allerlei ziekmakende dieren is afgeschaft moeten worden dit is niet de eerste keer dat een pandemie hier zijn oorsprong heeft.

  • KKees

   @Nico Rouffaer

   Dat kan de hele wereld doen. Waarom zou dat niet kunnen? 😉

   Maar ze gaan er wat er echt alleen wat mee doen als ze daar zelf zin in hebben, dat weet ik wel zeker!

  • Jjohn

   @Nico Rouffaer
   volgens mij is dit al gebeurt zijn markten met exoten verboden.

 • RRob

  Heb zelf al 8 dagen klachten zoals droge hoest en benauwdheid sinds gisteren word de benauwdheid erger maar nog steeds geen koorts . Iemand een idee hoelang deze klachten duren?

  • HHenk B

   @Rob

   Ben sinds vandaag weer aan het werk ik heb er 18 dagen mee thuis gezeten en hoest nog steeds
   Beterschap.

  • HHans

   @Henk B

   als je hoest dan is het advies thuisblijven ! waarom ga je weer aan het werk..

  • DDonnie

   @Henk B Met alle respect er wordt duidelijk gezegd mensen die symptomen hebben van het Corona virus of in herstel zijn thuis te blijven tot 48 uur nadat er geen klachten meer voor doen. U geeft aan ik hoest nog steeds en toch bent u naar u werk gegaan. Ik kan dit echt niet waarderen dat u ondanks de nog blijvende klachten toch naar het werk bent gegaan, U hoort de volksgezondheid te beschermen en dat gaat niet door zelf maar de touwtjes in handen te nemen. Er wordt tenslotte niet voor niks gezegd tot 48 uur nadat de klachten zich niet meer voor doen!

  • WWill

   @Donnie

   Iemand die hoest heeft toch niet per definitie het coronavirus. Als iedereen om ieder kuchje thuis blijft valt alles toch als een kaartenhuis in elkaar, inclusief de voedingsindustrie en logestieke ondernemingen.

  • AAb te l

   @Rob
   Binnen twee weken ben je er links- of rechtsom vanaf.

  • HHanna

   @Rob kinkhoest?

  • WWilhelmina

   @Hanna
   De symptomen van kinkhoest en corona lijken inderdaad heel veel op elkaar.

  • JJon

   @Rob Bij erger wordende benauwdheid beter even bellen met de huisarts. Veel beterschap!

  • WWilliam

   @Rob

   Ik weet niet of je in het verleden al eens last hebt gehad van hooikoorts. Maar dat zou het ook kunnen zijn, aangezien koorts uitblijft.

   Ik zelf lijk daar nu ook last van te hebben; ik blijf voor de zekerheid wel paar dagen binnen, kijken of de hooikoorts medicijnen aanslaan.

 • Ppauline

  Goedemorgen, Ik heb COPD en 62 jaar, het begon 14 dagen geleden met diarree, en koorts, nu af en toe hoesten en zere kriebelige keel en brandende tong, geen smaak vermogen meer en tussendoor plotseling niesen en natte neus.
  De brandende en droge mond zijn waarschijnlijk de bijwerkingen van de Seretide inhalator. Voel mij verder redelijk goed, in december 2018 was ik 3 weken heel erg ziek en benauwd en bleef ik hoesten en benauwd met veel slijm. Ik heb mij nog niet laten testen op coronavirus.Wens iedereen beterschap en heel veel sterkte!

  • DDiet

   @pauline
   Ook jij Pauline! Ik wens je toe dat je lijf dit overwint.

  • YYvetts

   @pauline ik heb ook medicijnen die dat nare gevoel op mijn tong geven misschien een tip, ik zet een glas water klaar spray en gelijk ga ik mijn mond spoelen en uitspugen en even gorgelen! Misschien helpt het jouw ook

 • BBert Cornelis

  We zijn weer aan het Rummy Cuppen

  • TTim

   @Bert Cornelis

   Ik heb de Dikke van Dale er nog eens op nageslagen, maar het is echt rummikuppen.

  • BBruce

   @Tim

   Is jouw beroep spellingscontroleur? Het gaat er toch om dat je iets positiefs wil delen en dat een ieder het begrijpt…of begreipt..

 • EErica Roemer

  Ouders en kinderen ervaren eindelijk weer eens hoe het eigenlijk is: om samen te leven en leren.

  • Jjozefien

   @Erica Roemer

   mensen krijgen de kans OM OP DE AARDE “te zijn”
   weg vluchtgedrag! HEMEL IS OP AARDE!
   Moeder aarde is er altijd voor ons geweest, hopelijk nu iederen ook voor haar!
   en…
   EINDELIJK HEEFT IEDEREEN TIJD DE AARDE OP TE RUIMEN!
   ik probeer elke dag wat afval langs (vooral de sloot rand, omdat dat elk moment bij de vissen kan komen en op de bodem blijft) ) op te rapen…
   als iedereen een beetje deed, zouden we Moeder Aarde haar woonkamer weer nog zichtbaarder HEMEL kunnen maken 🙂

   VOLG JE HART EN DOE WAT JE LEUK VIND, iedereen heeft een unieke kwaliteit voor heel de wereld!!! jouw gelukkig zijn, is voor heel de wereld goed!!

   ja, ik weet t heb ff teveel woorden gebruikt en lijk misschien een beetje op een prediker, van een vrije ziel <3

  • SSigrid

   @Erica Roemer
   Mijn dochter was al een aantal weken thuiszitter en mocht eindelijk op de zorgboerderij beginnen… We hadden allebei al wel genoeg gehad van wat jij in je opmerking benoemd

 • FFranc Tiehuis

  Mooi, positief.

 • GGerard

  Het meest positieve non-medical-nieuws vind ik dat het Songfestival is afgelast…..

  • WWillem

   @Gerard zeker heeft corona ook zo z’n voordelen. Ik vind het dan weer heerlijk dat de races in Zandvoort niet doorgaan.

  • AAnge

   @Gerard

   Whahahaha

  • EEsther

   @Gerard Hahaha

 • MMario

  Even wat getallen: volgens deskundigen zal meer dan 50% van de bevolking besmet raken.
  In Duitsland wordt zelfs gesproken over 60 – 70%
  Het overlijdings percentage is ongeveer 4%, ergo bij 8 miljoen besmettingen zullen 320.000 mensen overlijden. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

  • MMarco

   @Mario
   Precies dat dus!. Daarom begrijp ik de immuniteit strategie niet helemaal. Een enorm groot risico met veel slachtoffers. Ik zou zeggen immuniteit kan je volgens mij ook minder agressief verkrijgen door uiteindelijk ringvaccinaties uit te voeren om de zwakkere doelgroepen te beschermen. Deze ziekte blijkt zeer gevaarlijk ook voor de jongere doelgroep tussen 30 en 50 jaar oud. Het Spaanse griepvirus had ook velen slachtoffers gemaakt onder specifieke leeftijdscatogerieeen.

  • Kklaas

   @Marco
   verwacht is 1% van de mensen overlijd en dan vooral mensen die zeer waarschijnlijk niet heel veel jaren te gaan hebben. Desalniettemin, een totale lockdown van een jaar zou betekenen dat we Nederland compleet moeten herbouwen (grotere impact dan WW2). Mij niet gezien, dan maar wat meer zieken.

  • CCorné

   @klaas
   Nou economie is niet het belangrijkste. Zacht gezegd vond ik u bericht toch wel misplaatst. Het voordeel van deze crisis en waarom het juist goed KAN zijn voor de economie.

   Economie wordt hard gespeeld al jaren. Steeds harder met al die beschikbare cijfers en parameters. Nu zorgt het virus dat er weer gegeven wordt aan andere. Het gebaar van China aan Nederland en andersom. Chinezen die Italië helpen enz….
   We leren dat het spel dat economie heet ook zacht gespeeld kan worden met meer vertrouwen naar de ander. Want daar ligt het probleem van de gedachte dat de economie zooooo belangrijk is. Het wordt hard gespeeld… men gaat letterlijk over lijken.
   Nu zien we dat het anders kan en juist nu kan het nut hebben. Want met de Spaanse griep in 1918, was de wereld nog niet eindeloos verwikkeld in één groot economische spinnenweb.

  • DDiet

   @Corné

   Mooi gezegd

  • NNicolaas

   @Marco
   Je hebt gelijk denk ik, met je opmerking over toedienen van vaccinaties. Ik denk ook, dat er nog geen vaccin beschikbaar is. Wat denk jij?

  • TTeller

   @Marco

   Ik denk en vele anderen met mij dat een groepsimmuniteit wel eens eerder bereikt kan worden dan een vaccin.
   Een geheel lockdown is veel gevaarlijker wanneer we het leven weer oppakken en het virus weer opduikt.

  • VVincent

   @Marco
   Zo ook de vroegere Aziatische griep eind jaren ‘50: ook vele doden.

  • AAnnemarie

   @Mario
   Als 60 tot 70% van de mensen besmet wordt, betekent dat niet dat hetzelfde percentage ook ziek wordt.
   Veel kinderen raken besmet maar worden niet ziek. Bij een deel van de mensen zijn de klachten zo vaag dat zij het niet als corona herkennen. Het aantal sterfgevallen zal dus lager uitvallen dan in jouw berekening.

  • LLemmers

   @Mario, het overlijdenspercentage is geen 4%. Van alle mensen die positief getest zijn overlijd ongeveer 2 %. Echter wordt maar 10 tot 20% procent van alle geïnfecteerden getest. De schatting is dat 5 tot 10 x zoveel mensen zijn besmet dan de cijfers laten zien. Dus het percentage overlijdens ligt dus 5 tot 10 keer lager dan wat de cijfers laten zien.

  • TTeller

   @Mario
   Ook ik heb zitten tellen maar kom wat lager uit.
   Als we als uitgangspunt nemen van 2 onderzoeken bij ziekenhuizen van besmettingen hebben we er eentje van 4% en van 5% met niet zoveel klachten. Hieruit zouden we op kunnen maken dat er al een groepsimmuniteit bereikt zou kunnen zijn van rond de 5%. Deze heeft ons helaas tot dat moment 70 doden gekost. Als we naar de 60% moeten hebben we nog 55% te gaan, gedeeld door de al 5% hebbende is dit een factor 11 en zou dus betekenen dat we dit factor x de aantal doden als offer moeten zien wat een aantal van ongeveer 800 betekent. Dit is gelukkig veel lager als jij schetste.

   Daarnaast lees ik ook veel kritische opmerkingen.
   Ik denk dat we zeker meer respect moeten hebben voor allemaal die zich inzetten om deze crisis te bezweren. En dit vanaf de beslissers tot aan de versorgenden en alles wat er tussen zit om leventje enigszins draaiende te houden.
   Ik geef je te doen om in deze situatie de juiste beslissingen te moeten maken.

 • KKokkie

  Hallo allemaal. Ik ben nu 31 jaar en ondervindt zelf ook klachten. De klachten begonnen een week geleden ongeveer. Mijn vriendin was al eerder ziek, wat begon met hoofdpijn en hevige koorts, maar naar mate verdween dat. Wat ze nu doet is nog veel hoesten (droge hoest met) en ze heeft keelpijn. Ik daarentegen ondervind geen koorts, maar wel klachten zoals keelpijn en benauwdheid. Eigenlijk de symptomen van verkoudheid. Snotteren en hoesten bijna niet. Als ik diep ademhaal dan doen mijn longen “pijn” Iedereen heeft dat vast wel eens gevoelt.
  Ik maak mezelf wel zorgen, met name de benauwdheid. Het is niet zo dat ik naar adem snak, maar ervaar het wel als zeer onprettig. Je voelt dat je longen niet naar behoren zijn. Ik ben verder sportief en sport mijn hele leven al. Ik slaap goed, ik eet goed en heb verder nooit echt gerelateerde gezondheidsklachten gehad.

  Ik vraag mij wel af hoe lang het herstel duurt van het Coronavirus als je het eenmaal hebt. En heeft iemand soortgelijke klachten?

  • KKopsekant

   @Kokkie ik heb bijna hetzelfde klachtenpatroon als u. Ik ben 40 jaar, mijn klacht begon donderdag met hevige pijn in mijn onderrug waardoor ik op mijn werk alleen maar met veel pijn op kon staan. Pijn nam wat af, maar afgelopen zondagochtend was er een beetje ziek gevoel en hoofdpijn. De droge hoest die er was, werd in de loop der dagen steeds erger. Vooral tijdens het liggen sprake van benauwdheid, maar als ik dan wat water drink of opsta dan voelt het ineens stukken beter. Maar tijdens het slapen ontstaat er weer benauwdheid, daarom probeer ik vooral ’s ochtends een paar uur extra slaap mee te pakken, omdat de klachten dan het minst zijn. Maar over de hele linie geen koorts gehad: bij willekeurige metingen 37,1; 36,7; 37,7; 37,5 en vannacht 36,2. Ik had het raam op een kiertje voor de frisse lucht, maar ondanks de winterdeken en de fleecedeken, werd ik toch wakker met een ziek gevoel en onderkoeling (vandaar waarschijnlijk ook de 36,2). Op de een of andere manier lijk ik zeer gevoelig voor kou te zijn geworden. Nog steeds weet ik niet of het Corona is. Ik wens jullie in elk geval beterschap.

  • AAnne

   @Kokkie , klinkt herkenbaar. Ik ben 33 en verder geen verkoudheid- of koortsklachten. Ook geen hoesten. Wel sinds 2 dagen kortademig en het gevoel alsof mijn longinhoud niet volledig is. Zo nu en dan steken bij de borst/longplekken.
   Ik blijf wel thuis en werk daar rustig zonder dat ik buiten adem hoef te zijn.
   Ik denk dat het wel milde symptomen zijn, maar geen idee of het nog verergert natuurlijk. Even afwachten maar. Voor de rest voel ik mij prima en is er nog steeds geen koorts, hoesten, verkoudheid of griepgevoel. Beterschap in ieder geval en rustig aan!

  • YYK

   @Kokkie
   Ik heb dezelfde soort klachten gehad als die jij beschrijft. Geen koorts, niet hoesten, niet echt snotterig, maar ik heb wel 3 a 4 dagen keelpijn gehad en zo’n 6 dagen kortademig geweest. Ik had vooral het gevoel dat ik iets sneller moest ademhalen en het ging ook wat moeilijker. Als ik diep ademhaalde ging dit ook moeilijker en deed het ook een klein beetje pijn in mijn longen. Daarnaast had ik het gevoel dat m’n hart wat sneller klopte/harder moest werken. Bij inspanning werd dit alles een klein beetje erger. Slapen ging overigens prima. Ik heb geen idee of ik nu corona heb gehad, maar zou het eigenlijk wel heel graag willen weten. Ik ben 34, sportief en heb verder geen gezondheidsproblemen, Vind het fijn om te lezen dat er meerderen zijn met vergelijkbare klachten.

  • BBengek

   @All
   Idem eigenlijk alleen wat last van me keel, lijkt op een huig die wat dikker geworden is. Misschien in de avond 1-2x een hoestje. Nu al 8 dagen. Heb dus geen idee wat het is, wel nog nooit meegemaakt. Ik denk ook dat het evt. iets psychologisch kan zijn, we krijgen elke dag wel tsunami aan nieuws en als je dat heel de tijd volgt. Dat is wel het jammere dat er niet genoeg testen zijn, zo leer je helemaal niks ervan…

  • MMK

   @YK
   Hoi,
   Ik heb op het moment dezelfde klachten en vroeg mij af of je er nu volledig vanaf bent. Ik zie alleen maar de slechte verhalen op het nieuws en Facebook etc. Kan wel wat positiefs gebruiken dus! X

  • SSanne

   @YK.
   Ik heb nu ook al 3dagen keelpijn. Heb jij iets van medicatie genomen voor uw kortademigheid? Heb je dokter geraadpleegd of heb je het zo wat onder controle kunnen houden. Maar mij zorgen omdat ik wat astma heb tijdens de hooikoortsperiode. Veel moed de komende tijd.

  • PPetra

   @Kokkie
   Ik ben COPD patiënt en heb sinds een week ook verkoudheidsklachten wat begon met keelpijn & snotteren, daarna hoesten en benauwdheid met verhoging in temperatuur. Inmiddels ben ik alleen nog een beetje benauwd en hoest ik af en toe. Ook al behoor ik tot de risicogroep, de huisarts vindt het niet nodig om mij te testen. Dit zal te maken hebben met tekort aan testmiddelen. Maar toch vindt ik het vreemd. Beterschap!

  • JJoke

   @Kokkie
   Nu sinds 1 week niet benauwd meer. Ik heb 3 a 4 weken met erge beauwdheid gelopen en hoofdpijn. Ook niet hoesten en geen koorts, (dat was met de griep in 2018 wel anders doodziek en hele hoge koorts) .
   Een paar keer geniest heb ik wel maar dat doen we allemaal regelmatig. Ik vond deze benauwdheid ook anders aan voelen conora of niet …ik denk dat de tijd het moet uitwijzen.
   Verder…….wees lief en verdraagzaam deze periode en sterkte iedereen.

  • RRoni

   @Kokkie

   Ook ik ervaar dezelfde klachten. Ik ben 41 jaar, zeer actief, gezonde voeding, veel sport. Ruim 1,5 week geleden werd ik van de 1 op de andere dag benauwd. Temperatuur blijft rond de 37/37,5 graden. Verder niet verkouden. Voornamelijk kortademig/problemen met doorademen en zo nu en dan hoofdpijn. Prednison en een antibiotica kuurtje gehad, beide niets geholpen. Heel langzaam lijkt het beter te gaan maar ben nog lang niet op mijn oude niveau.

 • MMar

  Niemand is dom hoe iemand reageert is gewoon beangstigend allemaal. Kijk naar mijn twee kleine kinderen die vrolijk spelen probeer te genieten van hun vreugde terwijl ik mijn tranen in bedwang hou tot ze slapen. Slaap er niet van bang dat ze wat overkomt. We zijn alle maal bang ook al wordt het niet door ieder gezegd. Heb elkaar lief steun van elkaar is nodig het is een verschrikkelijke tijd.

  • JJolanda

   @Mar
   Idd ik durf gerust te zeggen ik ben heel erg bang hè. Gelukkig niet echt klachten benauwd wel en 2 weken geleden koorts ben ik week thuis geweest gelukkig heb ik altyd al weinig contacten partner doet boodschappen Ed en ik eigenlijk alleen hondjes en paard waar ik nu afleiding zoek maar heb 6 maanden geleden teveel gezien bij schoonmoeder die overleden is en krijg ik nu een klap van waar ik paniek van krijg dus heel erge druk op de borst en astma

 • IIv

  Stel je valt niet onder kwetsbare doelgroep maar je hebt toch sterke vermoeden van Corona. Ik mag dan niet getest worden maar wel flink gaan uitzieken en daarna verder kijken. Prima! Maar wat nou als ik wel getest wordt en positief ben op Corona en er van genees? Dan heb ik weerstand en kan ik alle vorm van dienstverlening aanbieden toch? Waarom niet investeren in testen bij iedere vermoeden en daarna volgen tm genezing om zo uiteindelijk mensen te kunnen inzetten?

  • MMartine

   @Iv
   Ja, mee eens. Ik heb ook verschijnselen. Maar wordt niet getest. Terwijl ik met die info, als ik er doorheen kom, wel een heel stuk minder bang hoef te zijn en ik niet zorg mijd, zoals ik nu noodgedwongen doe. Dus, jammer dat niet iedereen getest wordt!

  • VVincent

   @Martine
   Nederland voert een gevaarlijk coronabeleid: pro immuniteit… De situatie zou Italie en Spanje evenaren! Men beseft nu dat dit verkeerd was. Hierdoor worden meer mensen besmet. Gevaarlijk toch! Zo zal dat virus nog lang aanwezig zijn…

  • MMarjolein

   @Iv
   Dat vind ik ook. Ik heb al heel de week klachten. Ik probeer om met gorgelen zout water/propolis de keel te verzachten. Normaal werkt dit binnen 2 dagen. Nu al 10 dagen keelpijn. De onduidelijkheid maakt t lastig. Wat te doen? Wel/niet de straat op? Wel/niet zelf boodschappen doen? De maatregelen hier en de adviezen van rivm wijken zoveel af van elkaar. Jongeren die vitaal en fit zijn krijgen t corona virus niet…. nou dat moet je maar eens kijken op rtl nieuws! In België zijn ze veel duidelijker en strenger, zo ook in de rest vd wereld…

  • Ppaul

   Ik heb ook verschijnselen maar maak me geen zorgen. Ik zou na test en genezing bereid zijn om te kijken of ik weer besmet kan worden. Als iemand dit leest en er wat mee wil doen, dan hoor ik het. Ben niet suïcidaal hoor!!! Wil ook dienstverlening doen.

  • AAnge

   Whaha melig door reactie Paul. ( maar wrs erg serieus bedoeld dus sorry) Maar ik snap jullie, heb dat dus ook. En ook verschijnselen van “pijn” op longen/rug en buitenadem om niets. Maar toch ook niet echt ziek. Als dit over is zou ik graag Rutte kunnen bellen, en zeggen:zeg tegen Nederland maar, het valt echt reuze mee !! Ik kom wel helpen zonder mondkapje. Maar ja nu zullen we dus nooit weten of het corona is/ was…

  • AAnna

   @Iv

   Ik ben het hier zo mee eens! Precies hetzelfde verhaal namelijk

 • MMyriam

  Door deze crisis is de natuur zich gelukkig aan het herstellen , het moet mensen tot nadenken zetten dat we meer moeten bezig zijn met onze natuur, minder met de auto rijden, niet zo maar kopen om te kopen, wat een rust op de baan, hoe fijn geniet iedereen nu van de natuur, minder co2 waar regeringen al zo lang moeilijk over doen en dan moet een virus ons met de feiten op de neus drukken, we hebben maar 1 leven en 1 aarde, bescherm ze van alle rotzooi

  • BBrigitta

   @Myriam, mooi verwoord! Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

  • Iivan

   @Myriam

   zouden alle mensen zo denken dan zou de wereld er een stuk anders en beter uitzien

  • RRick

   @Myriam, helemaal mee eens. Hopelijk zet iedereen dit aan het denken op deze (nog redelijk) mooie aarde!

  • TTheo

   @Myriam. Waar heb je het over. Dit gaat niet over dat we het klimaat vervuilen maar dat de Chinezen alles op vreten wat leeft en beweegt! Waardoor dit virus van dier op mens kon muteren. Eerst Sars, Mers en nu Corona. Het wachten is op een nog veel dodelijkere virus.

 • LLily

  Volgens mij is het coronavirus langer in Nederland dan men vermoedt. Vlak voor de feestdagen ben ik doodziek geweest met exact de verschijselen die het coronavirus geeft. Zou dat kunnen dat het virus er al eerder was zonder dat men dat wist? Ik heb daar al meer mensen over gehoord die ziek waren met “coronaverschijselen” vlak voordat het in de media kwam. Er gaan berichten, of dat waar is weet ik niet, dat er afgelopen november al corona in China heerste, als dat zo was kon het toch al eerder Nederland hebben bereikt, mensen konden toen nog gewoon overal heen reizen zonder dat men wist of ze besmet waren. Wie het weet mag het zeggen. Ik heb geen idee maar ik krijg nu wel zo mijn vermoedens.

  • MMachteld

   @Lily daar heb je gelijk in in de kerstvakantie werd ik ook twee weken zwaar ziek zwaar koorst spierpijn over moeite met ademen zelfs de dokters wisten niet wat er aan de hand was maar bij mij was toch ff een sterven gevoel maar ik heb het zeer matig gehad hoe meer in over die symptomen dacht hoe meer ik overtuigd was dat ik die virus ook al heb gehad, de dokter zei zelfs dat het net hetzelfde was wat ik in december had, en als astmapatiënt en met een zwak immuunsysteem ben ik toch wel blij dat ik er goed doorgekomen ben, en ik kan al zeggen da was echt geen leuk gevoel dat ziek zijn duurde echt lang

  • MMartha

   @Lily
   Bedankt voor je reactie ik heb het zelfde idee.Eind januari ging ik ziek op vakantie met dezelfde verschijnselen en nadat ik na twee weken Nederland was kwam het coronavirus. Ik vermoed dat ik t misschien toch wel had. De dokter constateerde n flinke longontsteking en geen Corona. Ben nu al weer n paar weken helemaal kerngezond. Maar ik wil mezelf wel laten testen om het achteraf te weten. Hartelijke groet, Martha

  • MMau

   @Lily Mijn moeder werd voor de kerst ook doodziek met dezelfde klachten. Ze lag een week in quarantaine. Ze herstelt nog steeds door haar COPD. Toevallig vroeg ik haar gisteren of ze daar wel op getest was, omdat ik het vreemd vindt dat die klachten zo op elkaar lijken.

  • SSheike

   @Lily volgens mij heb je gelijk. Ik ben vanaf 25 december behoorlijk ziek geweest. Een griep dat ik nog nooit heb gekregen van mn leven. Overal pijn, hoesten dat ik zoveel pijn had, verschrikkelijke keelpijn. Heb zeker nog 3 weken rondgelopen met die verschrikkelijke hoest. Op 3 januari kwam ik terug naar huis(België) maar de ha bezocht die mij een sterke antibiotica voorschreef, wat hoestdrank en wat bloed afgenomen. Dag daarop gebeld voor de uitslag en was een infectie gevonden in mn bloed, maar dat ik me geen zorgen hoefde te maken, nu ik toch al een antibioticakuur had. Dus ik geloof je wel. Ik was toen bij mijn dochter tijdens de feestdagen in Nederland. Ik zei t van de week nog tegen iemand dat ik denk dat ik deze zelfde virus had opgelopen, zelfs symptomen. En t was veelll erger als een gewone griep.

  • SSheike

   @Sheike
   Maar dan vraag ik me weer af, waarom er dan niemand anders in huis dezelfde griep had als ik toen, als t toch corona moest zijn.

  • SSjaak

   @Sheike
   Wat goed dat je er van hersteld bent. Weet wel dat antibiotica corona niet kan verhelpen. Dus als je daar beter van bent geworden, het niet het virus is geweest.

  • JJB

   @Lily
   Klopt .men heeft t onderschat, en wanneer is t helemaal uit de hand gelopen,,CARNAVAL,,
   daarna begon t overal.

  • MMarianne

   @JBdat zeg ik ook steeds, ze hadden nooit het carnaval door moeten laten gaan. Als ze het in de kiem gesmoord hadden dan was het nu al voorbij geweest, en hadden er mensenlevens gespaard gebleven en hadden we nu alle andere grote evenementen niet hoeven af te zeggen.

  • AAnna

   @Lily,

   ik heb hetzelfde gehad, eind december begin januari. Familieleden van mij ook.
   Ik heb het steeds gezegd werd erom uitgelachen. Blij met je verhaal. Dit denk ik al een hele lange tijd!
   Blijf gezond.

  • MMireille

   @Lily
   Denk t ook. Vrienden van mij waren ook heel verkouden en duurde wel 8 weken. Het ging weg en kwam weer… ook veel mensen de laatste tijd met longontstekingen … idd voor t bekend werd. Denk ook zeker dat t al eerder hier was. Mensen uit China reizen veel naar Keukenhof volendam etc.

  • DDiet

   @Lily Fijn dat je dit benoemt. Bijzonder al die herkenning! Ook ik vroeg me af of mijn klachten niet achteraf al iets anders hebben betekend. In januari heel veel hoofdpijn gehad, niet weg te krijgen, en een onduidelijke algehele malaise die weken aanhield. Steeds alsof ik de griep kreeg en dan even weer fitter werd om daarna weer dagen niet fit te zijn. Ik had het gevoel dat mijn lijf het virus (griep dacht ik toen) steeds maar net niet overwinnen kon.
   Kijk maar naar Italië, daar hadden ze ingezet op onmiddellijke afsluiting van alles wat uit China kwam, heel rigoureus, de zieke Chinezen daar gelijk in quarantaine en toch was de eerste patiënt daar niet op te herleiden. Ook de patiënt direct daarna 200km verderop niet. En was de ziekte al aanwezig.
   Het is een zorgelijke tijd en ik ben Zorgwijzer dankbaar voor deze positieve berichtgeving!! Even iets anders lezen.
   Moeder aarde kan deze rust goed gebruiken. En wij leren weer saamhorig te zijn. Mijn hart gaat uit naar al die zieken en nabestaanden en het zorgpersoneel dat zo hard werken moet nu.

  • AAysen

   @Lily
   Mijn dochter en ik hadden ook dezelfde klachten gekregen in januari, na koorts hevige hoesten en benauwdheid, later mij man ook. ik vroeg me ook af en ook informatie in internet gezocht, toevallig heeft u het vermeld hier. Ben eigenlijk heel benieuwd, als iemand een test laat doen graag ons ook inlichten.

  • SSaïda

   @Lily Ik was afgelopen dec ook goed ziek, had zo mijn sterke vermoedens dat het zich toen al afspeelde.. ben benieuwd of meerdere hier goed ziek van waren?

  • LLily

   @Lily
   Ik zit er aan te denken om een Facebook pagina aan te maken dat dienst doet als meldpunt waar mensen die voordat de eerste persoon positief op corona werd getest kunnen melden dat zij voor die periode ziek zijn geweest en vermoeden dat ze corona hebben gehad. Ik heb mijn vraag voorgelegd bij het RIVM en ik krijg een standaard mailtje waarin gezegd wordt dat ik bij vragen hun website maar moet bezoeken. Dat schiet dus niet op. Voordat ik zo’n groep aan maak zou ik wel graag willen weten of daar behoefte aan is.
   Zou je het graag willen melden dat je vermoed al corona te hebben gehad laat het me dan middels een reactie weten

   Alvast bedankt
   Mvg

   Lily

  • AAlwine

   @Lily Mijn zoon was voor de kerst al ziek. Zware hoestbuien, dat hij bijna stikte, vermoeid en hoofdpijn. Ik begon met nieuwjaarsdag. Precies dezelfde klachten. Ik heb een inhaler van de longarts, die ik al lange jaren gebruik, en ben diabeet, maar wist toen niet, wat het was. Ik kwam zelf uit op kinkhoest, maar dat is niet 100% bewezen. Het lijkt op de klachten van corona. Waarschijnlijk hebben wij het ook gehad. Mijn zoon had meerdere antibiotica kuren en ik 1 hele sterke. Daarna is het minder geworden. We hoesten nu af en toe, maar zijn nog snel moe en kortademig. Een facebook groep, is een goed idee, om dit in kaart te brengen. Groeten Alwine

 • RRichard

  Nou…een hele positieve….denk dat de wereld hier een harde les van leert….en mocht er een opvolger van corona komen….dan zullen alle landen sneller en adequater reageren….en pro actief naar vaccins gaan zoeken….want stel je voor dat dit virus net zo dodelijk zou zijn als ebola…..of de Spaanse griep….

  • HHans

   @Richard
   Je maakt een goed punt.
   Alleen pro-actief naar een vaccin zoeken gaat helaas niet. Eerst moet je het virus ontdekken, voordat je een vaccin daar tegen kan ontwikkelen.
   Groeten,
   Hans.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.