Coronavirus: dit is het goede nieuws

Koen Kuijper 682 reacties

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Er worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te remmen, ook in Nederland.

Iedere dag worden we overspoeld met berichtgeving over het coronavirus. Vaak is het negatief. En dat is logisch in tijden van een crisis. Toch is er ook genoeg positief nieuws te melden rondom corona.

Zorgwijzer stelde daarom speciaal een goed-nieuws-overzicht samen.
(laatste update: 2 april 2020)

Aantal besmettingen neemt fors af

De groei van het aantal corona-besmettingen in Nederland neemt sterk af. Het aantal personen dat een zieke aansteekt, ligt rond de 0,3. Dit is berekend op basis van een GGD-onderzoek van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en die zijn ondervraagd over hun eerste ziektedag. Tijdens carnaval, rond eind februari lag het reproductiegetal op bijna 3.

De coronamaatregelen hebben dus een gunstig effect gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dat stelt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIB) van het RIVM, tijdens een briefing van de Tweede Kamer op woensdag 1 april.

Veel burgemeesters geven Nederlanders een compliment voor de manier waarop afgelopen weekend (28 en 29 maart) is omgegaan met de coronamaatregelen.

Dit betekent niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld, want de verspreiding gaat ook bij 0,3 of 0,2 nog wel door. We moeten het volhouden tot het echt onder controle is. De druk op de IC’s blijft echter nog wel even aanhouden.

Jaap van Dissel , RIVM

Stabilisatie in Brabant

In Brabant zijn er positieve signalen: de explosieve groei van het aantal ziekenhuisopnamen is daar tot stilstand gekomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is nu stabiel. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt waarschijnlijk zelfs al achter de rug.

Extra beademingsmachines IC

Op veel plaatsen in Nederland wordt met man en macht gewerkt om de IC-capaciteit en het aantal reguliere ziekenhuisbedden te vergroten.

Afgelopen weekend bezorgde Philips de eerste 100 van in totaal 1.000 beademingsapparaten voor de Nederlandse Intensive Care’s. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) hoopt dat er a.s. zondag 2.400 IC-bedden beschikbaar zijn.

Coronavirus lijkt in China onder controle

In China komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij van Covid-19. Het land lijkt de situatie onder controle te hebben.

In Wuhan en de Chinese provincie Hubei, waar de coronapandemie is begonnen, is het laatste noodhospitaal al even gesloten. In de afgelopen vijf dagen (sinds 18 maart) kwam er geen enkele besmetting bij. Op 24 maart kwam er één besmetting bij in Wuhan.

In de rest van China zijn er op 31 maart wel 36 nieuwe besmettingen bijgekomen. Veel besmettingen komen van Chinezen die waren teruggekeerd vanuit het buitenland. Critici twijfelen aan deze cijfers en denken dat de aantallen bewust lager worden gehouden.

Ruim 82.000 mensen in China hebben het longvirus gekregen. Althans, dat is het geregistreerde aantal besmettingen. Van deze groep zijn er inmiddels ruim 76.000 volledig hersteld. Bijna 3.200 mensen zijn overleden.

Openbare leven langzaam opgestart

Hoewel er nog steeds strenge maatregelen gelden in China wordt de economie en het openbare leven langzaam aan weer opgestart:

 • In Shanghai en Peking zijn musea, attracties en parken weer open. Bij de ingang wordt men nog wel gescreend op klachten.
 • Ook winkels zijn grotendeels weer open, zelfs in Wuhan.
 • Bioscopen gaan op de meeste plekken weer open.
 • Het openbaar vervoer rijdt in veel steden weer.
 • In meerdere sectoren zijn de mensen weer aan het werk, vooral in de industrieën die vitaal zijn voor de economie.

Ook uit Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore komen positieve berichten. Het aantal nieuwe besmettingen (en doden) neemt daar af.

Hoe lang duurt het nog?

Het is lastig te voorspellen hoe lang de corona pandemie nog duurt in Nederland en de rest van Europa. Wel weten we hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld in China, waar de piek al een poos geleden is bereikt:

 • In China heeft het coronavirus vanaf ergens eind december ongeveer een maand maand lang ongestoord zijn gang kunnen gaan.
 • Op 23 januari werd een lockdown ingesteld voor de provincie Hubei, waar 60 miljoen mensen wonen.
 • Ruwweg eind februari – een maand na de lockdown in Hubei – werd de piek in China bereikt. Vanaf dat moment nam het aantal nieuwe gevallen alleen maar af.
 • De ‘lockdown’ in de provincie Hubei (met uitzondering van Wuhan) werd op 25 maart grotendeels opgeheven.
 • In Wuhan waar de uitbraak begon, stopt de lockdown per 9 april.

Hoopgevend

Het is hoopgevend dat de maatregelen in China en een aantal andere landen effect hebben.

De vraag is nu of de maatregelen in Nederland en de rest van Europa drastisch genoeg zijn om het virus te controleren en het normale leven weer voorzichtig aan op te pakken, zoals nu ook in China lijkt te gebeuren.

Goed om te weten: iedereen in ons land heeft recht op een vergoeding van de nodige zorg via de zorgverzekering.

Waarschijnlijk al meer mensen besmet

Het coronavirus heeft waarschijnlijk al veel meer mensen in Nederland besmet dan uit de officiële inschattingen blijkt. Zo blijkt uit een studie onder zorgmedewerkers van twee grote Brabantse ziekenhuizen. Het klinkt misschien als slecht nieuws, maar dit is juist een positieve ontwikkeling.

Waarom?

“Het betekent dat de groepsimmuniteit onder de Nederlandse bevolking waarschijnlijk al verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht”, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans, die is betrokken bij het onderzoek. 

Bij veel mensen gaat de infectie van Covid-19 gepaard met lichte of milde klachten. Vooral bij jongere mensen gaan de klachten nog wel eens onopgemerkt voorbij.

Veel mensen genezen

Volgens het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zijn er wereldwijd al bijna 180.000 mensen (meting 1 april) genezen van Covid-19. In werkelijkheid zijn dat er natuurlijk veel meer.

Hoewel harde cijfers ontbreken, weten we ook dat in Nederland al heel veel mensen zijn hersteld van het virus en daarmee immuniteit hebben opgebouwd. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

In Nederland is een 101-jarige vrouw hersteld na besmetting met het coronavirus. Ze lag 1,5 week in het ziekenhuis.

Vaccin corona

Er zijn wereldwijd 35 andere farmaceutische bedrijven en academische instellingen die werken aan een vaccin tegen COVID-19. Naar verwachting is er binnen 1 tot 1,5 jaar op grote schaal een vaccin beschikbaar. Maar dit is lastig in te schatten.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkelingen van een corona vaccin:

Coronavirus muteert ‘amper’

Het coronavirus muteert nauwelijks, terwijl het zich wel zeer snel verspreid onder de bevolking. Dat stellen onderzoekers van de Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Er wordt door het Amerikaanse laboratorium onderzoek gedaan op meer dan 1.000 verschillende monsters van het virus, bijvoorbeeld de variant die als eerste in China opdook en de variant die nu in VS wordt aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de monsters weinig verschil zit, wat betekent dat het virus zich amper muteert.

Verder zijn er aanwijzingen dat er geen nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan die dodelijker zijn dan de oorspronkelijke.

Al met al is dit erg goed nieuws voor de ontwikkeling van een vaccin:

 • Er hoeft niet ieder jaar een vaccin ontwikkeld te worden, zoals bij de gewone griep.
 • Eén vaccin zou jarenlang bescherming kunnen bieden en misschien zelfs levenslang.

Immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen corona

Het menselijk immuunsysteem is in staat om te vechten tegen het coronavirus (COVID-19). Dit gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de griep. Dat blijkt uit een onderzoek in Melbourne, waar ook een Nederlandse onderzoekster aan meewerkt.

In het onderzoek werd gekeken naar de immuunreacties van patiënten die waren besmet met het coronavirus. Daarvoor werden cellen in het bloed onderzocht.

Wat bleek bij patiënten met milde klachten te gebeuren:

 • Meerdere onderdelen van het immuunsysteem werden vrij snel na de infectie geactiveerd.
 • De hoeveelheid virus ging langzamerhand naar beneden.
 • Drie dagen na de piek van de immuunreactie was het lichaam virusvrij en hersteld.

Het lichaam van patiënten doet dus precies wat het moet doen: vechten tegen het virus. De resultaten in het onderzoek moeten helpen bij de ontwikkeling van een effectief vaccin dat het immuunsysteem op dezelfde wijze kan activeren als bij een daadwerkelijke besmetting, maar zonder dat men er ziek van wordt.

Amerikaanse en Duitse farmaceut gaan samen vaccin ontwikkelen

Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer en de Duitse medicijnproducent BioNTech gaan samen een vaccin ontwikkelen tegen het coronavirus. Met het vaccin kunnen mensen worden ingeënt.

Daarmee kan de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden ingedamd.

Eerste humane proef vaccin coronavirus

In de VS is men (op 16 maart) begonnen met een eerste humane proef voor een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Het vaccin veroorzaakt geen COVID-19, maar bevat een genetische code die van het virus is gekopieerd. Het lichaam gaat hierop reageren en maakt antistoffen aan. Toch stellen experts dat het nog maanden zal duren voordat bekend is of het vaccin werkt.

Tbc-vaccin ingezet onder zorgmedewerkers

In het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt er op grote schaal een tbc-vaccin ingezet om zorgmedewerkers mogelijk beter te beschermen tegen het coronavirus.

Het vaccin tegen tuberculose (tbc) geeft het afweersysteem een boost, waardoor personeel beter is beschermd tegen virussen. 500 medewerkers krijgen het vaccin toegediend. 500 andere medewerkers krijgen een placebo. Vervolgens worden beide groepen nauwlettend in de gaten gehouden. Als er minder mensen ziek worden en uitvallen in de gevaccineerde groep dan kan het vaccin op grote schaal worden ingezet ter bescherming van iedereen in de zorg.

Apen immuun na genezing corona

Uit een onderzoek van Chinese virologen blijkt dat apen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus na genezing immuun blijken voor een nieuwe coronabesmetting:

 1. Vier resusapen werden met het Covid-19 virus in aanraking gebracht.
 2. Alle vier de apen werden ziek: ze kregen koorts, ademhalingsproblemen en verloren hun eetlust.
 3. Eén aap ontwikkelde zichtbare schade aan de longweefsels. Die werd geëuthanaseerd.
 4. De andere apen herstelden geleidelijk en vertoonden uiteindelijk geen symptomen meer.
 5. 28 dagen later kregen twee van de drie apen het coronavirus via de mond toegediend. Op dat moment waren deze apen al een tijdje niet meer positief op SARS-CoV-2 . Ook hun inwendige organen waren volledig hersteld.
 6. Kort na het toedienen van het virus werd een lichte temperatuurstijging genoteerd, maar verder leek alles normaal.
 7. De apen werden niet ziek. Sterker nog, er werden zeer hoge hoeveelheden antilichamen gedetecteerd. Een teken van immuniteit.

Dit zijn de eerste voorzichtige bewijzen dat er ook onder mensen groepsimmuniteit kan ontstaan. Maar iets dat bij apen werkt, werkt niet altijd hetzelfde bij mensen, benadrukken de onderzoekers.

Medicijnen tegen coronavirus

Omdat een vaccin voor het coronavirus voorlopig nog even op zich laat wachten, wordt er wereldwijd ook veel onderzoek gedaan naar medicijnen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld middelen met een antivirale werking.

Het belangrijkste nieuws over de ontwikkeling van corona medicijnen:

Chloroquine

Het middel chloroquine zou mogelijk helpen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en ernstige klachten vertonen. Dit werd eigenlijk in 2004 al ontdekt door een team virologen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij kwamen erachter dat chloroquine antiviraal blijkt te werken tegen SARS-coronavirussen.

Er is echter veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de werkzaamheid bij mensen, voordat chloroquine in de praktijk en op grote schaal kan worden toegepast.

In China is er al wel een kort experimenteel onderzoek geweest. Daar kregen meer dan 100 patiënten in het ziekenhuis dit middel toegediend. Het gebruik van chloroquine tabletten liet positieve resultaten zien bij de patiënten, waaronder:

 • Koorts nam vaker af
 • Longfunctie verbeterde meer

Al met al werd de hersteltijd van patiënten een stuk korter en kon men eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Chloroquine is wereldwijd goed verkrijgbaar en gemakkelijk in grote hoeveelheden te produceren.

Op 10 maart heeft het RIVM aangegeven dat chloroquine ook in Nederland wordt toegediend bij COVID-19 patiënten met matig, ernstige of zeer ernstige klachten. Dit gebeurt echter alleen in strikt overleg met de patiënt. Vooralsnog gaat het om een off-label middel en/of experimentele therapie.

Hydroxychloroquine

Ook het middel hydroxychloroquine duikt steeds vaker op in berichtgevingen als een effectief middel tegen de symptomen van Covid-19.

Hydroxychloroquine zou vergelijkbaar werken als chloroquine, maar minder toxisch zijn. Daardoor kan het middel in hogere doseringen worden toegediend en daarmee de ontstekingsremmende eigenschap waarschijnlijk effectiever maken dan chloroquine. Veel onderzoek is echter nog nodig.

In België krijgen alle ziekenhuizen binnenkort genoeg hydroxychloroquine om 22.000 patiënten te behandelen. Ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt het middel al toegepast.

Antilichaam gemaakt in Nederland

Wetenschappers uit Rotterdam en Utrecht hebben een gericht antilichaam tegen het nieuwe coronavirus gevonden. Het is het allereerste antilichaam waarvan bekend is dat het een infectie tegengaat.

“Er bestaat een goede kans dat dit medicijn uiteindelijk ook op de markt komt”, zeggen de onderzoekers. Het testen van dit middel gaat echter maanden duren.

Coronapufje moet hopelijk bescherming bieden

Een team van de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) is bezig met het aanpassen van een bestaand geneesmiddel, zodat deze via een inhalator kan worden toegediend om gedeeltelijk of zelfs volledig bescherming te bieden tegen het coronavirus.

Het coronapufje is een bestaand middel tegen malaria die de longen mogelijk kan beschermen tegen Covid-19.

Er moet volop worden getest op vrijwilligers om te kijken of het middel veilig kan worden geïnhaleerd. Het is volgens een professor van het UMCG een kwestie van maanden voordat we weten of het middel werkt.

Inzet plasma van genezen coronapatiënt

Het Erasmus MC gaat deze week beginnen (31-03-2020) beginnen met het toedienen van van bloedplasma van ex-coronapatiënten. De medisch-ethische commissie heeft er groen licht voor gegeven.

De hoop is dat de antistoffen in het bloedplasma kunnen worden ingezet om zieke coronapatiënten te genezen. Ziekenhuizen gaan onderzoek doen naar de effectiviteit. Deze methode heeft zich overigens al eerder bewezen, namelijk bij de sars-epidemie in 2002 en 2003. Toen bleek bloedplasma een effectief middel te zijn: minder ziekenhuisopnames en een lager sterftecijfer.

Donoren van bloedplasma kunnen zich in eerste instantie aanmelden via: concovid.study@erasmusmc.nl

Bloedtest voor immuniteit

Verder gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het coronavirus. Het doel van deze bloedtest is om proberen te achterhalen:

 • Hoe breed het virus zich heeft verspreid.
 • In hoeverre de samenleving immuniteit opbouwt.

De test wordt uitgevoerd op het bloed van tienduizenden bloed- en plasmadonoren van de bloedbank Sanquin.

Mondkapjes voor de zorg

Er is een enorm te kort aan mondkapjes in de zorgsector. Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst maakt vrijdagavond bekend dat het wekelijks 50.000 (of zelfs meer) mondkapjes kan leveren aan de Rijksoverheid, bestemt voor de Nederlandse zorgsector.

In China heeft PlasmaMade ook productiecapaciteit. Die levert het in om mondkapjes te produceren die geschikt zijn voor de zorg. Het bedrijf doet dit overigens tegen kostprijs en wil uit ethisch oogpunt geen winst maken.

Veilig hergebruik mondkapjes mogelijk

De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee mondkapjes op een veilige manier tot vijf keer kunnen worden hergebruikt. De kapjes moeten hiervoor een speciale reiniging ondergaan bij een temperatuur van 121 graden.

De methode is direct toepasbaar en op te schalen, zodat vrijwel alle mondmaskers die in Europa worden gebruikt, kunnen worden hergebruikt.

Pakket aan noodmaatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet er alles aan om de eurozone te beschermen. Er worden vele tientallen miljarden vrijgemaakt om de klappen op te vangen in heel Europa.

Ook de Nederlandse overheid gaat opgebouwde financiële reserves benutten om geraakte bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Er zijn meerdere maatregelen aangekondigd.

Dit zijn de vier belangrijkste:

 1. Zzp’ers die door de coronacrisis zijn getroffen, komen sneller in aanmerking voor de bijstand.
 2. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd, krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed (in plaats van 75 procent).
 3. Alle ondernemers krijgen drie maanden uitstel van het betalen van belastingen.
 4. Bedrijven die direct zijn getroffen door de coronavirus, zoals horecagelegenheden, kunnen een directe tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

750 miljard

Op 19 maart 2020 lanceert de ECB een plan om 750 miljard euro beschikbaar te stellen om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Vorige week werd al besloten om 120 miljard euro in de Europese economie te pompen.

Positief effect op milieu

De coronamaatregelen hebben een aanzienlijk negatief effect op de economie, maar aan de andere kant juist een positief effect op het milieu.

Hoe hoe komt dat?

 • Er is minder verkeer op de weg
 • Er is minder bedrijvigheid
 • Industrieën worden deels stopgezet
 • Er wordt veel minder gevlogen

Luchtkwaliteit China verbetert

Satellietbeelden van NASA lieten een drastische daling zien van de vervuiling boven China. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht zou met gemiddeld 35 procent zijn afgenomen in China. Er zou sprake zijn van ten minste een kwart minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Door de tijdelijk betere luchtkwaliteit wordt er mogelijk duizenden mensen een vroegtijdige dood bespaard. Sterker nog, het is zelfs aannemelijk dat de verbetering in de luchtkwaliteit in China meer mensenlevens heeft gered dan het coronavirus in eerste instantie heeft gekost.

Let op: in deze aannames zijn de neveneffecten op het sterftecijfer van het coronavirus niet meegenomen, bijvoorbeeld het feit dat er meer mensen overlijden als gevolg van de economische malaise.

Luchtkwaliteit Italië verbetert

Ook in Italië, dat al een tijdje in lockdown is, is de luchtkwaliteit verbeterd, blijkt uit metingen aan het aardoppervlak en satellietbeelden. In de afgelopen maand is de hoeveelheid stikstofdioxide gehalveerd. De lucht die mensen inademen is aanzienlijk schoner.

Doordat er in Venetië als gevolg van de noodmaatregelen niet meer mag worden gevaren, is het water in Venetië zo schoon dat je vissen kunt zien zwemmen. Dit is nooit eerder vertoond.

Luchtkwaliteit Nederland

Ook het effect op de luchtkwaliteit in Nederland is voorzichtig merkbaar, zo blijkt uit satellietfoto’s en berichtgeving van het RIVM. Door de coronacrisis zijn er minder industriële activiteiten en is er minder weg- en vliegverkeer. Dit zorgt voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in ons land, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

Naar verwachting zijn de precieze effecten over een paar weken duidelijk te zien in de gemeten concentraties.

CO2-uitstoot neemt af

Als gevolg van het coronavirus neemt de wereldwijde CO2-uitstoot en andere broeikasgassen ook af. Er is minder mensen- en goederentransport en industrieën draaien op een lager pitje.

De afname van broeikasgasuitstoot zal op termijn mogelijk ook positieve effecten hebben op de wereldwijde klimaatverandering. Het is echter nog te vroeg om daar harde conclusies uit te trekken.

Zelf positieve ervaring?

Heb je zelf nog goed nieuws in verband met het coronavirus of ervaar jij iets positiefs aan de thuisquarantaine?

Laat het – net als al vele anderen – hieronder weten in de reacties.

682 reacties

 • BBianca Peeters

  Moeder natuur is boos.
  En terecht..wij mensen maken er een puinhoop van.
  Nu is er rust en stilte waardoor moeder natuur herstelt.
  Mensen open je ogen..
  Be safe

  • NNadia

   @Bianca Peeters

   Ik ben het helemaal met u eens

  • PPaul

   @Nadia
   Je hebt helemaal gelijk en de natuur zal blijven proberen ons uit te dunnen, net als dat bij voorbeeld bij Konijnen gebeurt d.m.v myxomatose bij over populatie
   Het is niet voor niets dat die ziektes in de overbevolkte gebieden van de wereld uitbreken.
   Nu wil ik mensen niet met konijnen vergelijken maar het wordt tijd dat we wakker worden

  • NNei

   @Paul
   De natuur heeft helemaal geen moraal, dus dat de natuur hier achter zit, als een soort kwade genius, of als een soort van wraak van moeder natuur. Dat kan helemaal niet. Mensen worden ziek en mensen gaan dood. Zo gaat het altijd sinds het bestaan van de mensheid al en zo zal het altijd blijven gaan. Dat ís hoe de natuur werkt. We hebben niet het eeuwige leven.

   Ik denk dat de dood voor velen een grote angst met zich meebrengt en daarom wordt er zo ontzettend heftig gereageerd op dit virus, waar overigens relatief gezien nog weinig mensen aan dood zijn gegaan in vergelijking met andere ziektes.

   Het is ook normaal dat het virus vooral de zwakkeren en ouderen treft. Zo gaat dat in de natuur, maar dat is geen wraak of zoiets van de natuur. Dat is gewoon zoal het natuurlijk proces verloopt.

  • SSander

   @Nei
   Eindelijk eens een verstandige reactie, Nei, tussen al die reacties van snotteraars, die afgelopen winter gewoon een verkoudheid of een griepje hebben gehad en denken, dat ze besmet waren met Corona. Zelfs toen het nog helemaal niet in Europa was.

  • FFred

   @Nei
   De natuur heeft een zgn. ‘normale’ verdeling. Wanneer je een golfbeweging voor je ziet trek je een streep in midden. Links en rechts heb je dan 50%. Wanneer dat in de natuurlijk verstoort raakt grijpt de natuur dus in. En dat is het geval. Beheersing: via de VN via efficiënter processen en draaiboeken.

  • EEric

   @Bianca Peeters

   Moeder natuur is geen persoon met menselijke emoties
   Virussen met dodelijke afloop zijn van alle tijden. Ik vind het positieve van deze situatie de samenwerking en onderling contact tussen de landen en het besef van kwetsbaarheid omdat de moderne mens weleens teveel uitgaat van maakbaarheid.

  • RRob

   @Bianca Peeters

   Eens. Moeder natuur was er klaar mee hoe de mensheid van alles aan het verwoesten is.

  • FFrans

   @Bianca Peeters Welnee joh, er is gewoon een virus gemuteerd.

 • PPeggy

  Er is nu eindelijk rust en kalmte op straat ….weinig files!…anders het drukke verkeer op de wegen waren niet meer uit te houden.

  • WWil

   @Peggy
   Ja maar rouwstoeten hebben voorrang, ook op domme mensen zoals jij.

 • TTrudy

  Alweer iets moois (video), voor de mensen in Venetië: de kanalen worden heel schoon!

 • MMelchior

  Dit virus, en de effecten ervan, bieden een kans voor ons allemaal. een tijd van bezinning. Alles komt even tot stilstand en veel van ons beseffen meer dan ooit dat welvaart en geluk niet zo van zelf sprekend zijn. als we hier van kunnen leren komen we er wellicht genadig van af. de dreiging van een kernoorlog en de urgentie van het veranderende klimaat en de oververhitting van deze onderwerpen..we krijgen even een adem pauze. Ik hoop zo dat we deze benutten en tot elkaar komen. Er is véél werk te doen. Lets show up!

  • Wwesley

   @Melchior mooie woorden. ook zeker waar

 • Ggroenbouwer

  gisteren te horen gekregen dat ik thuis moest blijven, mijn consulente vertelde dat ik in een risiciogroep val omdat ik in een beginstadium zit met reuma en hier ook minimale medicatie voor slik!!Het 1 en ander valt me erg zwaar, vooral omdat ik moeilijk thuis kan zitten en het liefst aan het werk ben.Ik werk normaal met nog twee collega’s maar hou 2 meter afstand en ga nergens heen dus ontmoet ooit minimaal mensen die mogelijk ziek zijn dus ik word niet aangestoken.Wat me nog het meest irriteert is dat het allemaal erg overtrokken word.
  Ik werk bij een wsw bedrijfen dit heb ik nog nooit meegemaakt.Zomers zit ik op een grote grasmaaier in een cabine dus kom niet in aanraking met andere besmette mensen.Ik hoop dat hier spoedig een eind aan komt, en mensen die alcweer beter zijn hoor je niet.Trouwens in een supermarkt zijn veel meer mensen die het virus mee nemen…..zeer krom allemaal.!!

 • IInge

  Alle meel en broodbakmix uitverkocht…er stond alleen nog maar een pakje foccaccia-meel. Een heerlijke foccaccia gemaakt met zongedroogde tomaatjes, verse rozemarijn en grof zeezout =)

  • IIwan

   @Inge ik hoop dat het je gesmaakt heeft, iwan

  • AArjan

   Klinkt heerlijk Inge!

 • Mmatthijs

  ik word gek van die overdreven corana maatregelen
  je mag helemaal niks meer en je wordt aan alle kanten ingeperkt en ingepakt
  nu gaan zelf de winkels uit hun zelf dicht
  die maatregelen hebben niets met corona te maken
  maar alleen maar om ons thuis te houden van wege de stikstof
  je kan niet eens meer normaal in een restaurant eten als je dat wilt
  ik vind het echt zwaar belachelijk, en het slaat nergens op .!
  ik blijf gewoon mijn ding doen zoals ik dat altijd doe , en ik ga ook gewoon aan het werk
  dus voor dat betreft veranderd er voor mij niet zoveel . maar de winkels zijn leeg
  en ik kan niet doen waar ik zin in heb , en ik kan niet eten waar ik zin in heb
  we zijn hard opweg een politiestaat te worden waar de overheid gaat beslissen wat ik wel en niet mag doen
  als dit nog een maand duurd , dan gaan we venezuela achter na

  • JJohan

   @matthijs
   Egoist! Door figuren zoals jij woekert het virus voort en bedreigt de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Is een paar weken sociale onthouding zoveel gevraagd?

  • RRebecca

   Ik vind het egoïstisch dat de hele bevolking eronder moet lijden. Zet alleen de zwakkeren en bejaarden in quarantaine, dan kan het openbare leven gewoon doorgaan. En blijft ons een flinke economische crisis bespaard.

  • AAnne

   @Rebecca het is pas egoïstisch als je zo reageert

  • WWil

   @Rebecca Ik erger me rot aan dit soort opvattingen. Over egoïstisch gesproken. Jij kan er ook wat van! Mis je je stapavond etc.? Nog erg dom ook. Ook jij, of je verwanten kunnen er ernstig ziek van worden zo niet erger.

  • AAlbert

   @matthijs, tegen zoveel domheid is geen kruid gewassen!!!

  • SSaskia

   @matthijs, een idioot dat ben je, voor jou te hopen dat jij of je dierbaren het niet krijgt want dan kraam je niet van die onzin uit!!!

  • VVincent

   @Aisha

   Zulke domme mensen is het reageren niet eens waard..

  • TTineke Duinker

   @Matthijs volgens mij moet jij je even laten nakijken er gaat iets mis in je bovenkamer…

  • AAlpay

   Jammer dat je echt zo dom bent.
   Kon je maar naar Italie gaan om met je eigen ogen kan zien.
   Wat er gebeurd en wat deze kant nog moet escaleren.
   Jammer dat je hersens niet goed werken

  • DDiet

   @matthijs @rebecca….
   Totdat jullie zelf op de intensive care liggen…
   En bedankt voor de medewerking. Dit gaat duidelijk jullie verstand te boven.

  • MMo

   @matthijs
   Je gebruikt 10 keer het woord ‘ik’ in je stukje van ongeveer 12 regels.
   Nieuws voor je: het draait nu even niet om jou.

  • DDiet

   @matthijs en Rebecca
   Even filmpje kijken dat ziekenhuis Bergamo in Italië heeft laten maken. Word wakker. Dit is geen griepje dit is gaat om infectie van de luchtwegen. Of dacht je dat het fijn is snakkend naar adem dood te gaan….en nee daar hoef je niet ziek of oud voor te zijn hoor. BTW: de zorg kan het dadelijk niet meer aan OOK de andere spoedeisende zorg niet dus!

  • RRobert

   @matthijs
   Man je bent niet goed bij hoofd. Duizenden mensen sterven en jij zeurt over je pleziertjes. Ach jongen kan je niet doen waar je zin hebt! Kan je vanavond niet feesten en klem zuipen in de kroeg etc.. Erg hoor. Nou als je je zo verveeld maak je verdienstelijk met de lijken het ziekenhuis uitdragen in Papa Giovanni XIII in Bergamo. De artsen en verpleegkundigen zijn daar uitgeput en ten einde raad. Dus wat let je, in plaats van ik, ik, ik, ik , ik en de rest kan stikken aan de beademing! Je lijkt me een eng harteloos, empathisch-loos ventje. Egoïstisch is te zacht uitgedrukt. Meer asociaal met een psychopathische wereldvisie.

 • SSander

  We maken onszelf knettergek met deze corona-hype en de genomen “maatregelen” zijn ronduit belachelijk. Scholen gesloten, universiteiten gesloten, winkelketens gesloten, allerlei evenementen afgelast, lijnen met tape op de vloeren van supermarkten …. Het is krankzinnig en de media, sociale media en de overheid “voeden” deze totale paniek om niks. We zijn niet meer in staat om normaal na te denken en lopen als makke schapen achter deze hysterie aan. Natuurlijk is iedere dode, er één te veel, maar er zijn wereldwijd “slechts” 8000 mensen overleden, op een totale wereldbevolking van 7 miljard mensen. Jaarlijks overlijden er wereldwijd ca. 500.000 mensen aan griep … Een gewone, normale griep. Reageren we daar ook zo hysterisch op? Jaarlijks overlijden er ca. 450.000 mensen aan malaria. Wie hoor je daar over? Hoeveel mensen sterven er jaarlijks aan dengue? Of van honger, omdat ze geen voedsel hebben? Laten we met zijn allen alsjeblieft een beetje normaal doen en weer tot de orde van de dag overgaan. Ik hou mijn hart vast voor de volgende griepgolf in de komende winter van 2020/2021 …. Reageren we dan weer zo panisch en hysterisch? Of gaan we dan gewoon met een aspirientje naar bed, zieken we de griep uit en gaan we na een week weer werken …?

  • BBrigit

   @Sander
   Top Sander!
   Duidelijker valt dit niet te verwoorden.
   Groet Brigit

  • XXander

   @Brigit
   Top! Niet duidelijker te verwoorden! Nou jij timmert duidelijk ook niet erg hoog:)

  • SSophie

   @Sander
   Deze vergelijkingen slaan dus echt nergens op. Dit is gewoon appels met peren vergelijken. De verwachting is dat uiteindelijk corona 20 keer dodelijker is dan de griep. Als je corona dus net zo zijn gang laat gaan als de griep, kun je verwachten dat er jaarlijkse 10.000.000 mensen aan corona sterven. Moeten we dat dan eerst laten gebeuren voor er pas gezegd mag worden dat deze virus ernstig is? Dan is het al lang te laat om er nog iets aan te doen terwijl dat nu wel nog kan. Daarnaast zit je met de problemen in de ziekenhuizen. Waar als je niks doet alle overige zorg stil komt te liggen en ze mensen (eventueel met andere ziektes) moeten laten doodgaan door te weinig voorzieningen. Dit is tijdens een normale griepgolf niet zo. Als je zelf niet in staat bent om goed na te denken en de situatie te overzien kun je dat beter aan de experts overlaten en doen wat zij zeggen. Je mag de maatregelen dan belachelijk vinden, maar in ieder geval is er meer en beter over nagedacht dan over jouw reactie.

  • EErica

   @Sander
   Mag ik vragen welke bronnen je hebt gebruikt? En weet je ook hoeveel mensen er aan “gewone” griep/influenza zijn overleden want ik verbaas me ook best over alle berichtgeving en maatregelen…

  • AAb

   @Erica

   Link naar Volksgezondheids.info

  • SSophie

   @Erica
   Als je even rondzoekt vind je wel berichten en ervaringen van mensen uit bijvoorbeeld Italië waar de ziekenhuizen problemen ondervinden. Misschien dat dat helpt om te begrijpen waarom we dat liever tegen gaan. Verder heb je natuurlijk ook druk van buitenaf. Als het hele land schreeuwt dat de scholen dicht moeten dan is het niet raar als ze dat later ook gaan doen. En als iedereen alle mondkapjes enzo opkopen dan moet daar natuurlijk ook weer iets aan gedaan worden. En natuurlijk gaat het om een nieuwe (onbekende) virus.

  • JJan

   @Sander
   Domme l@l, er sterven mensen, alleen in het ziekenhuis. Waarom zoek jij geen hogesnelheidslijn op

  • GGovo

   @Sander

   Mijn vrouw werkt op een spoedeisende hulp.. Daar komen nu gezonde getrainde jonge mannen binnen met geen voorgeschiedenis die zwaar benauwd zijn etc en naar de ic gaan aan de beademing….. Moeten we normaal doen….??? Succes allemaal keep on dreaming.. Zij zegt altijd je leeft maar een keer.. En ik ga er altijd tegen in maar gelijk heeft ze.

  • Jjolanda

   @Sander
   en zo is het maar net sander

  • DDiet

   @jolanda
   En zo is het maar net Gobi bedoel je…met zijn vrouw op de spoedeisende hulp. Doe je ogen open

  • Wwil

   @jolanda
   Ja, tot je opa/oma/moeder of vader op de IC ligt. Dan wil ik je nog weleens horen:)

  • RRogier

   @Sander
   Ik zou zeggen kijk eens naar de beelden uit Italië waar dagelijks honderden mensen (vaak in eenzaamheid) sterven en zieke mensen niet eens in behandeling worden genomen wegens plaatsgebrek, voordat je met cijfers aan het bagatelliseren slaat. Vergelijkingen die ook nergens op slaan. Corona is geen behandelbare griep! Wat er nu in Italië ( Bergamo) plaatsvindt kan volgende week het beeld in Brabant zijn. Kranten met honderden overlijdensadvertenties en teveel doden om te begraven/cremeren!

  • WWilbert

   @Sander
   Mijn complimenten! Knap staaltje bij elkaar geraapte onzinnige vergelijkingen om maatregelen tegen een onbehandelbaar, potentieel dodelijke virus te bekritiseren. Best irritant, die figuren die waarschijnlijk zelf niet in een risicogroep vallen te horen klagen dat de fun even over is.

  • WWillem van Zijl

   @Sander

   Wat een langdradig totaal niet ter zake doende geraaskal vol gezochte onjuistheden. Je snapt er duidelijk geen lor van. Er raast een dodelijk beangstigend virus over de wereld waar maatregelen tegen nodig zijn, leuk of niet. Raar betoog over Dengue en malaria. Beide worden door muggen overgebracht en niet door besmetting van mens op mens! Lock downs hebben dus weinig zin. Tegen beide kan je je ook goed beschermen. Ook tegen griep d.m.v. een vaccin. Griep veroorzaakt ook bijna nooit de afschuwelijke verstikking van Covid-19 waardoor mensen met honderden tegelijk per dag doodgaan en het ergste moet nog komen de komende weken! Ik verafschuw je harteloze mentaliteit t.o.v. de mensen en hun verwanten die getroffen gaan worden en getroffen zijn.

 • HHennie

  Wellicht nemen mensen de tijd om na te denken en te beseffen dat materiële rijkdom en persoonlijk succes niet de enige dingen in het leven zijn. Beseffen ze dat gezond leven belangrijk is, nemen ze hier persoonlijke verantwoordelijkheid voor en nemen we alledaagse dingen iets minder voorhanden. Dit kan een mooie ommekeer worden voor het vergroten van onze bewustzijn en respectvol omgaan met onze natuur (lichaam/geest/omgeving)

  • SSam

   @Hennie
   Beter kon ik het niet zeggen! Absoluut waar.

 • AAngela

  Ik vind het ook fijn allemaal dat positieve nieuws ben zelf echt bang voor dat virus omdat ik een slechte weerstand heb en ook astma

 • IInny

  Veel bedrijven die geen part-time of thuis werkende werknemers wilden kunnen nu zien dat het kan. Hopelijk kunnen ze deze ervaringen inzetten in de toekomst.

 • HHilko

  Fijn eens positief nieuws te lezen.. Is echter iets wat me wel erg dwars zit. Als er boodschappen gehaald moet worden na werktijd.. De schappen zijn zo goed als leeg.! Hamsteraars en preppers denk alsjeblieft aan de mensen die nu overuren draaien in bijvoorbeeld de zorg. Vul je winkelwagen niet elke dag helemaal vol.. Zijn meer mensen die graag een broodje kaas willen eten of een stukje vlees bij hun aardappelen lusten.. Verder mijn dank aan een ieder die wel echt aan zijn of haar naaste denkt, die aan een oudere aanbied om de boodschappen te betalen met de pin omdat oma alleen contant geld bij d’r heeft etc.. En mocht je een hamsteraars zien die zijn of haar winkelwagen vol met tarwebloem heeft, trek die wagen dan leeg! Groetjes en sterkte allen!

  • DDiet

   @Hilko
   Trek die wagen leeg, niet omdat het moet maar omdat het kan.

 • MMarja de Vries

  Dank voor deze site, ik wil het liefste 2 maanden slapen en dan weer wakker worden. Ik zelf heb copd, zit thuis met mijn 3 katjes. Eerste dagen al het nieuws gevolgd, maar nu zit ik met de gevolgen. Toch aardig tegen een paniek aanval aan. Pffff
  Maar deze site geeft me weer wat moed over medicijnen in ontwikkeling al duurt dat nog heel lang voor dat ze op de markt zijn maar toch.
  Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte.

  • SSilvia de Jong

   @Marja de Vries

   Zeer informatieve informatie

  • GGeertje

   @Marja de Vries

   Hou vol Marja! This too shall pass. Samen slaan we ons hierdoor heen, je bent niet alleen

  • DDiet

   @Marja de Vries
   Sterkte. Schrijf je anders even in bij een vrijwillige hulplijn ? om gebeld te worden. Is weer iets minder alleen…logisch zo’n paniek gevoel. Komt ook door het plotselinge isolement. Hou je taai!

  • LLucienne

   @Marja de Vries zo rot dat je er nu alleen voor staat! Maar troost je: je bent niet de enige single. Take care en houd vol!

 • AAns

  Hoe spannend en naar ook. Deze stilte zal wel duidelijkheid geven over co2. Dat moet zeker afnemen. En hopelijk gaan we niet de zo doorgeslagen goedkope etc weg weer op. Als voor vliegen weer wordt betaald wat het echt kost, er eerlijke prijzen voor voedsel etc komen, dan komt er uit alle narigheid wellicht uiteindelijk toch iets beters in het gewone leven.

 • BBen

  Waarom overlijden er in Nederland in vergelijking tot Duitsland en sommige andere landen (volgens de kaart van het RIVM) zo veel meer mensen aan het coronavirus?

  • LLiek

   @Ben

   18 maart

   Duitsland: besmet: 10.087
   Overleden: 26
   Belgie: besmet: 1486
   Overleden: 16
   Nederland: besmet: 2051
   Overleden: 58

  • MMarianne

   Ik.ben.marianne hoe lang gaat het duren.voor dat alle wijk.centra weer open mag is dat na 6 april.ik doe vrijwilgers werk.

  • MMarianne

   @Marianne
   Mijn man is 73 en ik ben 69.ik woord 70 wij gaan niet met de tram.maar in de buurt de boodschappen.doen we mogen toch.naar buiten zijn.wij een ricio groep

  • Yyoussef ben said

   @Marianne

   beste marianne als u en u man wonen in amsterdam ik kan jullie helpen met boodschapen halen of ergens brengen mij tel nummer 0641767110

  • DDiet

   @youssef ben said Youssef mijn held!

  • MMarianne

   @Marianne

   Wij wonnen in leidschen dam.ik doe zelf de boodschappen wij doen vrijwilgers wek kunnnnwijnook geen injeckie krijgen. Net als toen die t b c

  • IIrene

   @Liek
   Ik denk dat de Hollandse nuchterheid (niet altijd gunstig) verbergt dat er al veeel meer zieken zijn en waren. Maar dat men het of totaal niet bedenkt als corona of niet wílt weten.
   Grote voordeel zou dan zijn dat al een groot deel van de NL bevolking het gehad heeft.
   Ik ken wel bizar veel mensen met dezelfde klachten, direct en indirect.

  • Mmv

   @Irene

   Ik heb al eerder een reactie gegevens, Ik ben het echt met je eens. Mij is ook opgevallen dat er rond eind januari/ begin februari hier ontzettend veel mensen met die corona klachten waren. Paar dagen later werd iemand in Tilburg waar ik woon positief getest. Ik vind het eigenlijk ook jammer dat men er nu zo’n crisis van maakt. Ik weet dat het nodig is om de druk op de zorg te minderen. Echter, is griep een zeer gevaarlijke en onderschatte ziekte, veel ouderen sterven hier jaarlijks aan. Helaas, gaan veel mensen met (gewone) griep vaak toch werken. Laatst zat er iemand van de WMO in mijn huiskamer met koorts en hoesten, recht in mijn gezicht. Toen hielden ze er geen rekening mee, nu ineens wel. Men zou altijd voorzichtiger moeten zijn met griep en thuis moeten blijven. ik ben er van overtuigd dat het al veel eerder in NL was en in Belgie, Mijn vlaamse vrienden hebben ook allen zelfde klachten gehad.

  • SSuzanne

   @Ben omdat in NL minder getest wordt. Mensen met milde klachten van corona zieken thuis uit, worden niet getest (om testen te sparen) en worden dus niet meegeteld bij het aantal besmette mensen. Die 2051 besmette mensen is dus een onderschatting. In werkelijkheid dus veel meer mensen, gelukkig met vaak milde klachten. Maar dat maakt de verhouding tussen aantal overlijdens en aantal besmette mensen wel gunstiger. In Duitsland wordt waarschijnlijk veel meer getest.

  • AAnco

   @Suzanne

   Wat ook opvallend is het aantal herstelde mensen ontzettend laag is. De teller staat op twee, tegenover 58 (woensdag) overleden. Is dat ook zo uit te leggen?

  • RRuby

   @Anco

   Volgens mij tellen ze alle nieuwe gevallen steeds op. De genezingen trekken ze er niet af

  • JJoshy

   @Suzanne inderdaad heeft het wrsch met testen te maken, kijk bv naar het grote verschil tussen Frankrijk (weinig getest) en Duitsland (veel getest)…om over Italië maar niet te spreken

  • LLara

   @Ben
   Omdat de cijfers van het RIVM van het aantal besmette personen in Nederland niet klopt. Dit getal ligt in werkelijkheid veeeel hoger. In Nederland worden niet alle coronapatienten getest. Alleen als je echt ziek bent kom je in aanmerking met een test. Mocht je positief getest zijn, dan worden je familieleden en/of huisgenoten automatisch niet getest. Dit is in andere landen dus niet het geval, daar wordt iedereen individueel getest. Dus er zijn in Nederland ongeveer 10.000 mensen met het virus i.p.v. het aangegeven getal bij het RIVM. Daarom lijkt het alsof veel mensen overlijden terwijl dit eigenlijk niet het geval is. 😉

  • CChris

   @Lara
   Dat betekent dan ook dat aantal besmettingen op kan lopen aangezien mensen die wat snotterig zijn wellicht denken ach gewone griep en dus ook de straat op gaan voor hun normale boodschappen. Dacht dat bedoeling was om virus te remmen..doe je alleen als men weet dat men een gevaar is ?

  • EEline

   @Chris
   Wie nu nog niet weet dat je al bij de eerste verkoudheidsklachten thuis moet blijven, heeft onder een steen gezeten de afgelopen week…

  • AAnco

   @Ben

   In dit filmpje wordt dat aan het einde erg goed uitgelegd. Het komt omdat we alleen erg zieke mensen testen.

  • EEd

   @Ben gewoon omdat Nederland totaal niet test (in verhouding)

   Er waait een formule rond die een ruwe schatting doet van het werkelijk aantal besmettingen op basis van sterfte en verdubbeling , uitgaande van een verdubbeling per 6.x dagen komt dat op 800 besmettingen per overledene. (wij zien een verdubbeling die dichter bij 2 dagen ligt)

   Naja een heel verhaal , de moraal ervan is : Nederland test nagenoeg helemaal niet en heeft dus alleen weet van de meest ernstige gevallen.
   Anderen testen meer , en dan gaat de verhouding doden / besmettingen er heel anders uitzien

  • TThelma

   @Ben

   Omdat ze alleen maar testen als je in de zorg werkt, omdat er te weinig testen zijn. Dus het aantal ziektegevallen klopt niet. Er zitten genoeg mensen met Corona klachten thuis, die de dokter niet test en gewoon moeten uitzieken en terug mogen bellen als de klachten verergeren. Dan klopt het percentage van mensen die overlijden door Corona ook niet meer.

  • RRob

   @Ben

   Medische zorg is in Duitsland veel beter!
   Niet voor niks laten Nederlanders zich daar regelmatig opereren.

 • MMargriet

  Interessant artikel. Ik heb mijzelf in vrijwillige quarantaine geplaatst niet omdat ik bang ben maar ik zou wel een drager kunnen zijn. Ik ben 71 heb nooit geen griep mijn man 2x per jaar en dan ook hondsberoerd. Ook kreeg hij de Mexicaanse griep. Ik dus niet ik schijn er altijd tussendoor te fietsen . Ik zeg wel eens voor de grap ik sta ook in de rij bij het uitdelen maar als ik aan de beurt ben is het op. Ik wens iedereen die het heeft of in de zorg werkt sterkte en dit komen we ook weer te boven tot er weer een lijk uit de kast komt

 • MMaria Band

  Voor sommige mensen zal er juist door de periode van ‘stilstaan’ een kans tot inkeren komen, waardoor men inzichten kan ontvangen. Door even ‘stil’ te (moeten) staan ontdek je soms wat echt Leven is en dat je dat vergeten was.

 • YYvonn

  Hier wat positieve bijkomstigheden ivm het Corona Virus.
  Veel minder lawaai en overlast op straat, ik woon aan de rand van het Centrum van een redelijk grote plaats in Nederland.
  Omdat de horeca gelegenheden gesloten zijn, is er veel minder overlast op straat.
  Het is minder druk op de wegen.
  In de winkels met name de supermarkt, is het minder druk.
  Het lijkt wel door de hele Corona gebeurtenissen, dat er een meer relaxter sfeer aan het ontstaan is, ondanks de ongerustheid.
  Dit komt waarschijnlijk omdat de mensen meer thuis zitten en de kids niet naar scholen hoeven, dit geeft natuurlijk in de normale situatie, veel stress ophalen/brengen en op tijd thuis zijn, files enz.
  Dit geeft te denken, waar zijn wij met z’n allen mee bezig ……
  Dit virus zet ons aan het denken

  • AAndre

   @Yvonn

   Hoi Yvonn,
   Jouw reactie vond ik erg leuk.
   De minder drukte geeft inderdaad ook veel voordelen.
   Het lesgeven van de kinderen door mijn dochter vind ik ook fantastisch.
   Ik heb de indruk dat velen toch even nadenken waar we voorheen eigelijk allemaal mee bezig waren.

   Wie weet kunnen we door deze ervaringen ons leven wat aanpassen een rustiger gaan leven.

   Gr
   André

  • EEster

   @Andre

   Hallo,
   Zo denk ik ook .
   Eindelijk wat rust ipv alleen maar racen.
   Er wordt toch nooit bewust aan het milieu gedacht.
   Nu moeten we.
   Maar toch hoop ik natuurlijk dat dat deze virus snel uit de wereld verdwijnt.
   Ook hoop ik dat de mens wat bewuster wordt en gaat naar denken.

 • EEsther Scheepstra

  Dank je voor deze berichten dit is veel fijner om te lezen en schept ook weer hoop!

 • MMo

  Minder verkeersongelukken

 • AAndre Ehlinger

  Bij het wandelen buiten begroeten de mensen elkaar. Dit is iets dat weinig voorkwam in normale tijd. Mensen zwaaien naar oudere mensen die binnenzitten aan het raam. En zij zwaaien lachend terug.

 • PPetra

  Ik lees overal dat het virus urenlang kan overleven op plastic, karton, roestvrijstalen en dat het zeker 1 uur in de lucht blijft hangen.
  Is dit waar? Het is niet dat ik het 1 keer tegen ben gekomen, maar het staat bv ook echt in kranten. Ik ben een risico patiënt, ik heb 2 onderliggende ziektes en ben heel voorzichtig. Maar ik moet echt naar buiten om mijn hond uit te laten.

  • NNicolaas

   @Petra, ik begrijp, dat je uitermate voorzichtig moet zijn. Je omgeving ken ik niet, maar ga even na in hoeverre je buiten de deur in aanraking kunt komen met papier, plastic, roestvrij staal, andere voorwerpen waarop coronavirus terecht gekomen zou kunnen zijn. Stilstaande lucht? Als het maar een beetje waait kun je al je hond en jezelf uitlaten. Geniet van de wandeling!

  • HHoi petra

   @Petra het virus blijft gemiddeld 4 tot 9 dagen actiefop oppervlakken. Met dat in gedachte is het handelen van de Nederlandse overheid en het RIVM diep triest te noemen. Ze hebben dit namelijk in het begin heel lang ontkent en pas toen de zaak vlam vatte zijn ze andere maatregelen gaan nemen.

 • PPaul

  Wat fijn deze website. Doet me goed in deze barre tijden. Al dat negatieve nieuws maakt je zo angstig. Ik hoop dat het snel voorbij gaat.

  • HH.

   @Paul ik ben het helemaal met je eens! Doet mij goed deze website!

 • HHarrie

  In China heeft iedereen een mondkapje voor. Daar is nu alles bijna gestopt. Hier zijn geen mondkapjes te verkrijgen. De overheid moet alles in het werk stellen om deze in te kopen. Want ze zijn hard nodig. Dus werkt echt wel. Al is het maar voor bv 50%. Ze hadden moeten leren van de Sars en Mexicaanse griep en hier in Nederland een paar leegstaande fabriekspanden vol moeten zetten. Ze kosten nog niet zo lang geleden een paar cent. Dan hadden ze deze gratis naar de inwoners kunnen sturen. Zwakste al eerste( die al griep vaccinatie krijgen). was een stuk goedkoper geweest dan nu inkopen en had ook een soort van controle gebracht.

  • PPJ

   Geweldig dit nieuws!! Schonere lucht in China, Zuid Korea en Italië. Moeder Natuur slaat keihard terug als wij mensen de Aarde niet respecteren. Laat dit een les zijn en dat het ons brengt naar de volgende level van Bewustzijn.
   Het belangrijkste in dit alles is het gedrag onderling in Liefde & Licht volhouden en zeker waardering blijven hebben voor de natuur.

  • SSanne

   @PJ mijn het is alsof ik me zelf hoor, dit is wat ik zeg ,als mensen mij vragen , wat vind jij er nu over? Nou precies wat jij schrijft.

  • MMia

   @PJ

   Hier denk ik al heel lang over na.
   Het kon zo niet door blijven gaan toch

   Fijn om dit positiefs allemaal te lezen

  • CChantal

   @PJ
   100% mee eens!! Zolang wij slopen, roofbouw plegen en varkens en andere dieren met tienduizenden tegelijk uitmoorden, zal de aarde steeds meer uitputten en tegengas geven.

  • BBram

   @Harrie

   Jij trekt verbanden die er niet zijn. Er is bewijs dat mondkapjes (op de manier waarop ze gebruikt worden door de meeste mensen) eerder negatief werking hebben voor mensen die nog niet besmet zijn dan een positieve bedrage leveren.

  • TTiny

   @Harrie
   Achteraf is alles zoveel gemakkelijker te beoordelen!
   Wat heb jij gedaan, Harrie…mondkapjes ingekocht?

  • BBarry

   Beste @Harrie,
   De mondkapjes werken niet. Alleen degene met eigen lucht tank.

 • PPlompje

  Betreft de TBC vaccinatie. Als iemand van nu zeg 72 als 5 jarig jongetje TBC heeft gehad. Zou die daar dan nog baat bij hebben betreft antilichamen of weet ik veel wat. Of is dat te lang geleden?

  • EEdwin

   @Plompje
   Dat is te lang geleden. Het TBC vaccin heeft ook niet als doel om antistoffen op te wekken (het stimuleren van de specifieke immuniteit), maar om de “aangeboren immuniteit” (innate immuniteit) te stimuleren, waardoor de gevaccineerde mensen hopelijk meer weerstand tegen het virus hebben. Onderzoekers hebben laten zien dat de TBC vaccinatie de kans op infectie met bepaalde pathogenen kan verminderen voor een termijn van tenminste enkele maanden. Dit staat in de wetenschappelijke literatuur bekend onder het begrip “innate training”. Bij mijn weten is nog niet aangetoond dat dit ook voor COVID19 zou helpen, maar dat hopen ze met dit onderzoek te doen.

 • EEdwin

  Het is positive dat het in chicha de goede
  Kant op gaat met het coronavirus
  Maar ik het al wel verwacht dat door de
  Luchtverovteeieneging in China komt

 • Wwilma

  Ik verbaas me erover dat Chloroquine, al een week of zes geleden in het nieuws als middel tegen de symptomen die bij Corona horen, nu pas wordt ingezet!! (En dat nog heel selectief….)
  Weet iemand hoe dat kan?
  Verder: sterkte voor ieder en blijf aardig voor elkaar!

  • AAndrea

   @wilma, idd ik verbaas me hier ook over.

  • TTrudy

   @wilma

   Dat verbaast mij ook heel erg!
   Chloroquine bestaat al sinds 2004
   het is een bestaand medicijn en voorradig
   in Nederland. Het is anti viraal middel
   tegen oa Sars en Corona.
   Ik begrijp ook niet waarom dit middel
   niet op de markt komt…!
   Ik verbaas me daar echt over..

  • NNiels

   @Trudy
   Chloroquine werd verwacht inzetbaar te zijn tegen sars, maar is nooit getest voor dit gebruik, want er waren geen patienten meer. Het is voornamelijk in gebruik als malaria medicijn. Het staat momenteel zoals hierboven beschreven is in de behandelrichtlijnen van het rivm en het wordt dus gebruikt voor behandeling. Maar, het is dus niet klinisch (op mensen) getest voor werking op cornovirussen als mers/sars/covid . Het zou in theorie dus ook best kunnen dat je er slechter van wordt ipv beter. Kortom: Het wordt wel gebruikt, maar ongetest en daarom zullen patienten hier zelf toestemming voor moeten geven. Hopelijk kan je hier wat mee.

  • NNiels

   Overigens kan je chloroquine prima krijgen in Nederland, wordt vaak voorgeschreven voor andere doeleinden. Het is dus geen exotisch, nieuw geneesmiddel.

  • WWilma

   @Niels en de anderen: zojuist op nieuwsuur: hoopgevende inzet van dit en andere (oa HIV-remmers) middelen. Op dát soort nieuws zitten we te wachten. Sterkte voor iedereen!

  • EElla

   @Trudy
   Chloroquine bestaat zeker al sinds begin jaren ’90 en is een antimalaria middel. Wordt gebruikt in gebieden waarvan men weet dat kinine onvoldoende is. Beide middelen worden dan voorgeschreven. Chloroquine heeft bij, langdurig, gebruik nare bijwerkingen.

  • Jjan

   @wilma
   longartsen zijn juist teleurgesteld in dit middel , lees ik vandaag iin de krant, veel zware bijwerkingen, die je écht niet kunt gebruiken als je al in ademnood op je buik op de ic ligt. Overgeven hoort er bv ook bij…..zie je het voor je? dat kan natuurlijk niet.
   Dat tbc vaccin, misschien is dat een lichtpuntje.
   Ik weet 1 ding, dat er ook vele jonge kerngezonde mensen doodziek zijn geworden, zoals topsporters, dus die houding van, ik overleef het wel , is supernaief en dom.
   Over 3 jaar zullen we misschien te weten komen , hoe het kan dat sommigen hele milde klachten kregen en anderen doodziek werden.
   Tot die tijd is het russische roulette, heb je mazzel of pech.

  • LLucienne

   @wilma Chloroquine is een anti-malaria middel en heeft behoorlijk wat zware bijwerkingen. Je kunt er bijvoorbeeld blind van worden. Dat is de reden waarom je het altijd maar zo kort mogelijk moet gebruiken en ook de reden waarom het niet structureel preventief wordt toegepast door mensen die in een Malaria land wonen.

 • RRachel

  Ondanks de vervelende situatie hoop ik wel dat we er iets van leren. Ik vind het zelf al heel mooi om te zien dat er zoveel minder schade aan het milieu gedaan wordt. Dat doet je toch denken: zo simpel kan het dus zijn! Gewoon minder spullen maken / kopen en minder in de auto zitten.
  Daarnaast merk je dat bedrijven creatieve oplossingen bedenken om toch diensten te kunnen leveren. Dat vind ik een groot voordeel van deze situatie: we moeten massaal van onze gewone pad afslaan en creatief en innovatief zijn. Schijnbaar hebben wij mensen een grote duw nodig om ons in de juiste richting te bewegen.
  Veel mensen moeten nu thuiswerken en hopelijk blijkt hier uit dat dit eigenlijk heel goed te doen is en gaan er hierdoor minder auto’s de weg op: stikstof overschot? Weg!
  Desondanks hoop ik dat de situatie snel verbeterd en dan vooral voor de (kleine) ondernemers, het zou heel vervelend zijn als door deze situatie weer mensen op straat komen te staan.
  Houd vol allemaal, zorg goed voor jezelf en je naasten en blijf veilig 🙂

  • RRita

   @Rachel
   mooi, helemaal mee eens

 • RRaymond

  Ik begrijp de reactie op het virus wel, maar……
  Nu na 3 weken zijn er 43 mensen overleden (sterkte voor alle nabestaanden) dat zijn er dus gemiddeld 2 per dag, vorig jaar stierven er 23 mensen per dag!!! aan de griep (influenza) maar toen was niemand in paniek en aan het hamsteren.
  Ik vind deze toestand dus persoonlijk erg overdreven terwijl ik zeker begrijp dat dit virus zich sneller kan verspreiden.
  Nogmaals, sterkte voor iedereen en hopen op een snelle en goede afloop.

  • JJeroen

   @Raymond
   In italie stierven er vorig jaar geen 200 per dag aan de griep en 2 per dag is alleen zo laag omdat die ziekte eerst een aanloopje nodig heeft en nu er meerdere besmettingen zijn, zal het ook flink oplopen. Zou willen dat je gelijk had maar daar lijkt het niet op

  • RRoy

   @Raymond
   Klopt als een bus. In het najaar van 2018 stierven er meer mensen aan een griepvirus. Bijna 10000 mensen wel te verstaan!! En nee je moet dit virus ook niet onderschatten en sterkte gewenst voor alle mensen. Want ik merk dat er velen onder lijden, op wat voor manier dan ook.

  • JJanneke

   @Roy, Als we gaan voor groepsimmuniteit zal COVID19 40 tot 80.000 doden geven. Veel meer dan bij een griepepidemie.

  • CCindy

   @Raymond
   Het zijn er nu gemiddeld 2 per dag, maar ik weet niet of je het sneeuwbaleffect hebt waargenomen, per dag loopt het aantal dagen in een stroomversnelling op dus over een maand ligt dat gemiddelde een heel stuk hoger. Dit is ook geen griepvirus, maar een longontstekingsziekte.

  • JJoljols

   @Raymond
   Kijk naar Italië, vandaag meer dan 450 doden in 1 dag

  • DDiet

   @Raymond

   Hee… ennnn je bent alweer achterhaald. Twee dagen later boven de 100. Heb je hem door? Dat noemen we exponentiële groei…

   jongens doe er toch niet zo laatdunkend over. Positief blijven is goed maar nuchter en behoedzaam ook. We willen Italië niet achterna zoals nu ook Spanje.

  • DDinges

   @Raymond Er van uitgaande dat die cijfers kloppen… ‘De’ griep is er niet. Er zijn allerlei griepvirussen, en ja die kunnen oude/zwakke mensen inderdaad fataal worden. Dit is echter een enkel virus dat zich heel snel verspreidt en met grote gevolgen.

   Daarnaast vind ik het noemenswaardig dat 20% van alle patienten opgenomen moet worden in het ziekenhuis, en dat de ziekte wekenlang kan aanhouden. Dit is niet het geval bij een normaal griepje.

   Het is nu 23 maart, in een maand tijd zijn 4,749 mensen besmet geraakt met het virus (waarschijnlijk nog veel meer, gezien men in NL niet getest wordt bij relatief lichte klachten), 213 zijn overleden en slechts 2 hersteld.

 • AAdrie

  Is er geen desinfecterend middel om het handvat van de boodschappenkar schoon te maken voordat we de winkel ingaan.
  Gebruik van plastic handschoenen in de supermarkt. Nu zitten we met z n allen aan de handvaten van de koelafdeling. enz

  • GGerda v d Berg-Kommers

   In Ede bij de Boni stond een ontsmettingsmiddel met een papieren “doek” klaar bij de karretjes!

  • MMarion

   @Adrie dat is inderdaad een grote bacteriën bron. Je kunt zelf ook wegwerp handschoenen meenemen. Ik heb ze vanmorgen ook gebruikt. Leg ze in je auto of stop ze in je jaszak.

  • AAakkerman

   @Adrie ja wat ik er vind dat plastik hand schoenen aan te doen de booschap karren pakt iedereen nu
   Met blote handen beet dus hand schoentjes maar aan.in de super markt winkels en de produkten die
   Wij met zijn allen beetpakken dat zou ook een oplossing zijn

  • DDopje

   @Aakkerman

   Wat dacht je van gewoon thuis weer je handen wassen hoeven al die plastic handschoenen ook niet denken we nog steeds aan het mileu/ plastic afval berg ? Ik vind het ook mooi om te zien dat het een positief effect heeft op de schone lucht. We moeten gewoon minder spullen maken en minder vliegen alleen als het echt nodig is of iedereen zoveel vlieguren per jaar…zonder aarde heb je ook niks aan je stomme geld…ik kies voor de aarde…

  • Ppiet

   @Adrie
   gewoon dunne stoffen handschoenen aandoen en daar alles mee pakken en niet aan je gezicht zitten met je handen.
   Dan kom je thuis en gooi je ze meteen in een bak heet water met wat bleekmiddel en was je meteen je handen.
   Eigenlijk zou je dan ook meteen alle voorverpakte dingen schoon moeten maken met een chloordoekje, want vaak hebben er allerlei mensen aan gezeten met hun handen in de winkel. Als alles schoon is, nog een keer handen wassen en drogen, dan pas openmaken. Klaar. Bewerkelijk, maar dat kolerevirus blijft op gladde oppervlakken nog een tijdje in leven, helaas. Niet op ruwe oppervlakken. Daarom is boodschappen doen op dit moment ook een enorm stressvol gebeuren. Hoezo uitje? Een uitje zal het zijn voor domme mensen.
   Daarna handschoenen even uitspoelen met water en ophangen in de zon buiten tot ze droog zijn en de volgende keer weer gebruiken.
   Maar er zijn meerdere methodes. Die wagentjes zullen goed ontsmet moeten worden, keer op keer, zo ook, die vieze glazen koelingsdeuren, die meestal onder de vlekken zitten.

 • TThamara

  Hallo allemaal,
  Ja ik heb n vraag, ik heb het vermoedde dat ik het virus al voor carnaval gehad heb.
  Ik werk nl als zzper in de terminale zorg en heb toen met mijn team een patiënt verzorgd waar ik ziek ben geworden en waarvan ik nu achteraf denk qua ziekte verloop en lokatie (Tilburg ) zou dat zomaar kunnen.
  Hoe kun je daar nu achter komen of dat echt zo is?
  Is hier n test voor?

  • DDanielle

   @Thamara

   Dat idee heb ik ook dat ik het al voor de carnaval al heb gehad. Zelfde klachten als die beschreven worden. Of we er ooit achterkomen geen idee. Vervelend is het wel

 • AAngelique gieling

  Hallo allemaal,

  Heel eerlijk gezegd heb ik over de corona virus, een eigen mening, het is goed dat deze maatregelen zijn getroffen maar aan de andere zijde als ik kijk naar de andere landen tegen over Nederland hebben wij wel meer beschikking met het natuur, als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika las Vegas bijvoorbeeld heel veel gebouwen op elkaar niet eens een stukje natuur tussen de bevolking de ene winkel naast de andere winkels en kijk het verkeer even daar alles op 4 wielen gaat de hele dag en nacht gaat het door weken lang door. Als ik kijk naar Nederland hebben wij als Nederlanders toch wel meer natuur in onze gemeenschap dat doet ook wat heel veel landen zijn vele malen mensen overleden aan de virus maar nederland 43 mensen is niet veel tegen over de andere landen het is al erg genoeg dat er mensen aan dit virus kwam te over lijden. Daar naast zeg ik jullie als een van de gelovige dit is nog niet het einde het is pas de begin van alles de ergste moet nog komen, en dat is mijn mening en mijn vermoedens als ik al zie hoe we met onze eigen aarde om gaan het milieu verbruik het omgaan met de natuur bomen worden omgekapt voor huizen dan komt er consequenties en gevolgen dit is er 1 van er volgen nog meer voor de gelovigen lees de bijbel dit is nog maar het begin. Van alle ellende wat er nog gaat komen

  • SSjoerd

   @Angelique gieling Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden Angelique!

  • SSamira

   @Angelique gieling

   Je hebt gelijk!

  • WWieb

   @Angelique gieling
   Hier spreekt iemand die dus nooit in Las Vegas is geweest. Het is niet zo groot. Veel nationale parken buiten L V.
   Een uur rijden en je ziet geen huis meer. Prachtige omgeving

  • DDutchy

   @Wieb

   Helemaal mee eens! Ik heb zelf in Amerika gewoond, ga er nog elk jaar naar toe. Vorig jaar in Las Vegas mooie natuur in gemeenschap gezien. Al die ruimte die we in Nederland niet kennen!!

  • KKevin

   @Angelique gieling
   Het klopt wat je zegt dat 43 doden niet veel is vergeleken andere landen maar dat komt omdat het hier nog maar net begonnen is. Als je er bij stil staat dat het aantal doden vanaf de laatste dagen bijna is verdubbelt dan zul je er over een paar dagen achter komen dat het hier ook wel erg gaat worden. Al helemaal vanwege het feit dat Nederland al zo veel waarschuwingen heeft gehad van andere landen en dan uiteindelijk pas maatregelen ging treffen. Ook het idee van groeps immuniteit gaat helemaal de verkeerde kant op straks want mensen kunnen wél meerdere keren besmet raken, zoals in China en Italië nu ook gebeurde. Ik snap niet waar dat ze mee bezig zijn hier ze leren niks van andere landen.

  • EErnst Mijnsbergen

   @Angelique gieling
   Inderdaad Angelique. Het staat o.a. beschreven in Mattheus 24, Lucas 17 en 21 en Marcus 13

  • CColeta Verhoeven

   @Angelique gieling

   Hi Angelique wij hebben sedumdaken laten aanleggen ,dan geef je de grond die was weggenomen door je huis, terug aan de natuur
   het verbetert ook de luchtkwaliteit.
   Het helpt niet tegen corona, maar wel voor betere luchtkwaliteit.

  • DDutchy

   @Angelique gieling

   Amerika is zoveel meer dan Las Vegas! !
   Ik kan je garanderen dat er heel veel natuur in de gemeenschap is . In Nederland woon je veel dichter op elkaar dan Amerika.

  • JJ. Voerman

   @Angelique gieling Inderdaad, de Bijbel geeft ons duidelijke tekenen die aangeven dat het einde nabij is en dat de komst van Christus voor de deur staat. Lucas 21:9-11. Oorlogen, onlusten, aardbevingen, pestziekten en hongersnoden worden genoemd en dat maken we regelmatig mee. Deze tekenen zijn er wel altijd geweest maar in onze dagen is de frequentie ongeëvenaard. We worden door Gods genade wakker geroepen om een beter, onzelfzuchtig leven te leiden voor onze medemensen en tot eer van onze Schepper door de 10 geboden die Hij aan de mens heeft gegeven te gehoorzamen. Het Corona-virus mag als een roepstem van God worden gezien om te beseffen hoe broos het leven eigenlijk is en hoe afhankelijk wij zijn van Gods bescherming. Psalm 91 moedigt ons aan onze toevlucht te zoeken in de schuilplaats van de Allerhoogste en te vernachten in de schaduw van de Almachtige… want Hij is het die redt van de verderfelijke pest. Met Zijn vlerken beschermt Hij en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser. We hebben niet te vrezen… voor de pest die in het duister rondwaart… Al vallen er duizend aan uw zijde… tot u zal het niet genaken. Deze bemoedigende woorden mogen ons temidden van de corona-crisis aansporen om op God te vertrouwen. Bij Hem zijn wij veilig en geborgen. Laten we onze hoop vestigen op de Almachtige Schepper van hemel en aarde en laten we in ons doen en laten rekening met Hem houden, dan zal Hij rekening met ons houden, wis en zeker !

  • EEsther

   @J. Voerman Samen…

 • EEdith v/d Kuijl

  Mischien ook vermelden hoeveel mensen er weer genezen zijn in nederland. Die moet je toch weer aftrekken van het aantal wat ziek is geworden. Dus hoeveel mensen zijn er NU ziek en hoeveel zijn er weer genezen. En hoe snel genees je? Verder voor iedereen doe voorzichtig en bedenk ergens zal het goed voor zijn. Maar dat ontdekken wij na deze crisis. Zoals Cruijf altijd zij elk nadeel heeft zijn voordeel.

  • PPaultje

   @Edith v/d Kuijl
   Dat kunnen we helemaal niet (bijhouden van exacte aantal genezingen), omdat heel veel mensen niet getest worden of ze het hebben. Mensen met mildere klachten die door Corona kunnen komen moeten zelf in quarantaine. Worden niet getest. Onvoldoende capaciteit voor en voor beleid maakt het ook niet uit of je het wel of niet weet.
   Er wordt alleen nog maar getest als dit belangrijk is. Bijvoorbeeld een arts die klachten heeft. In principe moeten de zorgverleners wel werken. Ook bij klachten. Behalve als ze koorts hebben. Dan wel belangrijk dat zij anderen niet gaan besmetten.
   Of bij opname van een patiënt, waarbij voor de behandelaars het noodzakelijk is om te weten of het om Corona gaat.

  • SSilvi

   @Edith v/d Kuijl

   dat wou ik ook weten en heb volgende informatie gevonden;

   How many people have recovered? The Dutch are not keeping these statistics. People are considered to have recovered and be non-infectious 24 hours after having no symptoms.

   Read more at DutchNews.nl:

 • JJet Coenen

  Een viroloog vertelde dat het corona virus niet “overleefd “ bij hoge temperaturen 50/60 graden C
  Dus zou stomen kunnen helpen, bij beginnende klachten in de bovenste luchtwegen. Een stoomcabine met Eucalyptus in ieder ziekenhuis, lijkt mij het ei van Columbus.
  Groet Jet

  • PPieter

   @Jet Coenen

   Stoombad zelf is steriel, maar kunnen jouw cellen niet steriel maken, die gaan ook dood bij 50 graden!

  • TTerry

   @Jet Coenen

   Ei van Colombia is iedereen mondmaskers

 • Nnanja

  @Mike

  Ooit van tussen de regels doorlezen gehoord en van humor?
  Ik denk dat @ teppie het ook met @ Dorien eens is.

 • SSaskiaO

  Er is een ban in China op de verkoop van wilde dieren voor voedsel! Hopelijk blijft dit zo. Vind ik heel goed nieuws. Nu de rest van de dieren nog. En fijn dat jullie de CO2 uitstoot ook bespreken. Hopelijk blijft deze trend zich ook voortzetten. Zo zie je maar dat de mens wel degelijk verantwoordelijk is voor klimaatverandering, maar dat we er ook heel snel iets aan kunnen doen. Gezond voor iedereen.

  • Ppaulien

   @SaskiaO
   Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik hoop dat we nu leren dat we ook voor het klimaat drastische maatregelen kunnen nemen. Kijk wat het effect nu al is in de lucht. Schonere lucht. Minder lawaai van verkeer. Ik hoor meer vogels en ga elke dag naar buiten wandelen ( alleen of met iemand op gepaste afstand) om hiervan te genieten.

 • AAnoniem

  Betekent dit dat als er veel ouderen sterven door corona, dat hiermee het pensioenfonds geen tekort meer heeft omdat ze nu veeel geld niet hoeven uit te keren, dat iedereen weer mag stoppen op zijn 65e ?

  • HHans

   @Anoniemhoe dom kun je zijn?
   En onmenselijk en egoïstisch

  • JJina

   @Anoniem schandalig!!! Hoe durf je zoiets te zeggen?! Vergeet niet dat deze ouderen het land hebben opgebouwd en dat jij over een paar jaar ook onder ouderen hoort

  • HHk

   @Anoniem
   Je moet je schamen dergelijke uitspraken te plaatsen. Ook jij behoort straks tot de ouderen en hoe zou jij het vinden als er zo over gesproken wordt?

  • RR ten Brinck

   @Anoniem

   Het is geen vreemde vraag, anoniem heeft die vraag, dus mag gewoon gesteld worden

  • DDaan

   @R ten Brinck

   Zou lekker wezen toch. Ja je kan stellen dat dit egoistisch is maarja, survival of the fittest.

  • FFleur

   @Anoniem. Kan heel veel zeggen op deze belachelijke onzin maar hou wijselijk mijn mond

  • GGreta Snijder

   @Anoniem Spoor jij wel???

  • NNicole

   @Anoniem

   Met deze uitspraak ook gedacht aan de mensen met een zwakke gezondheid? Ik ben 44jaar jong en heb MS welke op dit moment erg slecht gaat en ik dus vrijwel geen weerstand heb. Ik krijg een IVA uitkering tot mijn pensioen leeftijd (net als veel andere die niet méér kunnen werken) hoe erg ik dit ook vind! Ik werkte in de gezondheidszorg waar op dit moment het personeel KEIHARD nodig is……maar dat onder de zwakke er ook meer zullen sterven is dan weer gunstig omdat er dan IVA uitkeringen niet meer betaald hoeven te worden zodat er bij het UWV weer meer geld vrijkomt?!?! Iedereen mag reageren zoals hij/zij dit willen maar vind dit wel erg kort door de bocht! Ik heb niet voor deze ziekte gekozen maar doodgaan is voor mij dus minder erg als voor een ‘gezond’ iemand want ik kost de gezondheidszorg en overheid teveel geld? Als we zo gaan redeneren hoe solidair zijn we dan als Nederlanders onder elkaar in deze crisistijd? Moeten we juist niet voor iedereen zo goed mogelijk zorgen wat dat verdienen we toch ALLEMAAL!!

  • DDiet

   @Nicole zo is het meis. Blijf gezond

  • EE. Roemer

   @Anoniem
   Mooi literair gezegd. Vraag mag gesteld worden.
   Inhoud: niet te hopen of te wensen natuurlijk!

  • AAnnet

   @Anoniem
   Lijkt me wel he! Wonderbaarlijk trouwens hoeveel geld ineens beschikbaar blijkt om de economie te redden. Dat kunstje kunnen ze toch ook wel uithalen om de pensioenen te redden? Of gebruiken ze juist onze pensioenpot waar wij burgers voor krom hebben gelegen wederom stiekem als noodoplossing? Daar ben ik bang voor……

 • CC

  Weet iemand of je mag koken voor je gezinsleden als je ziek bent? Kun je het virus via het eten verspreiden of alleen van mens tot mens?

 • FFrieda

  Wat heerlijk. Eindelijk gezond verstand dat de positieve ontwikkelingen óók benoemt!

 • Ggoedgemutst

  Economische klap maar het milieu knapt in snel tempo op. Uiteindelijk is een goede gezondheid belangrijker dan een goed gevulde portemonnee.

  • SSilvi

   @goedgemutst

   eens! geld is gewoon papier! wij, alle mensen, moeten niet zo gierig zijn voor geld, maar aan de milieu en mensheid denken! geen wilde dieren eten! Als er geen vraag naar is, is er ook geen aanbod nodig, dus ik hoop wij kunnen alle uit deze crisis leren en zo een toekomstige crisis voorkomen!

  • Wwim

   @goedgemutst
   jij hebt het begrepen, de coronacrisis is een zegen voor het milieu.
   Het milieu, het klimaat is miljarden keren belangrijker dan geld.
   Er zijn gewoon veel te veel mensen op deze aardbol.
   Dus je zult massatoerisme en dus de lichtvaart als geheel moeten laten verdwijnen. Zo ook nutteloze industrie, vooral chemische.
   Eigenlijk moeten we van geluk spreken, dat dit virus niet veel dodelijker is, zoals bv ebola. Als het klimaat zó snel blijt opwarmen, dan kun je er vergif op innemen, dat er vele dodelijke virussen zullen ontstaan die de wereld zullen lamleggen.

 • MMike

  Ik heb veel goede reacties gelezen hier.

  Voor alle domme reacties heb ik een antwoord en een vraag

  Waarom doen jullie zo dom als een ezel

  En ik vind dat sommige echt geen brein hebben

  Voor alle mensen die serieus over corona hebben gesproken

  Het is heel goed dat alles even stil licht.
  Goed voor het mileu

  Als je iets nodig hebt zo als eten
  Of goederen spullen kleding pak je laptop en bestel maar

  Voor alle mensen die ziek zijn geworden en dood zijn gegaan sterkte

  Voor alle mensen die ziek zijn sterkte

  Ik heb meschien corona maar is al bijna weg

  Heb contact gehad met iemand die in aanmerking is gekomen met iemand met corona paar dagen flink Gesnotert alleen nu nog wat kriebels in mn keel en last van Longen maar het is bijna weg dus mensen corona gaat van zelf weg ons lichaam is het medicijn ik denkt dat wij gewoon de cellen moeten krijgen die ons imuum systeem verbeterd maar ben geen arts helaas

  • DDaan

   @Mike; jij noemt meerdere mensen hier ‘dom’.

   Ik zal al je spellingsfouten achterwege laten.
   Maar zelf wens je mensen die dood zijn gegaan sterkte…. huh? Is dat een vorm van intelligentie?
   En dan: ‘cellen krijgen die je immuunsysteem verbetert?’ Je snapt het inderdaad niet nee. En om het te snappen hoef je echt geen arts te zijn.

   Sorry hoor!! Maar vreemde dingen die je schrijft beste kerel.
   Wees voorzichtig met andere mensen dom noemen, oke!

  • MMichael

   @Daan, zo met je eens, helaas heeft Mike de behoefte compensatie voor zijn eigen tekorten te zoeken bij de ander

  • MMissty

   @Michael
   Weet je wat ik juist dacht: ‘inderdaad maakt Mike veel taalfouten, maar het valt me op dat hij zinniger dingen zegt (voor wie begrijpt wat hij bedoelt, en dat doe ik) dan vele andere reageerders die misschien minder fouten maken en hier die zo positief zitten te zijn!’

  • TTim

   @Daan
   Zullen we in deze tijd eens lief zijn voor elkaar? Mike zal het goed bedoelen maar het komt er inderdaad nogal krom uit. Misschien wordt het nu tijd voor opbouwende kritiek in plaats van afbrekende kritiek. Men is onzeker (ik ook) en wil blijkbaar deze onzekerheid en angst delen. Zonder desinformatie mag wat mij betreft iedereen het van zich af schrijven.
   @ Mike
   Ik raad je aan om je tekst nogmaals te lezen voordat je het plaatst, en indien mogelijk voortaan te nuanceren.

  • DDouwe

   @Daan. Inderdaad cellen aanmaken die je immuunsysteem verbeteren. Specifieke T-cellen voor het Corona virus. Lichaam gaat het virus herkennen en onthouden voor een volgende besmetting. Zo verkrijg je immuniteit. Het commentaar op de spelling is je gegeven;-)

  • MMarcel

   @Daan
   Zo, die Mike is ook weer ff op z’n plek gezet, want hij reageert niet, dus hij begrijpt het wel.

  • NNick

   @Mike
   Ik begrijp wat je oprecht bedoeld Mike. Taal en stel fouten doen hier/nu niet terzake.
   De wereld veranderd niet door “een mening” maar eerder door een “houding”.

  • WWillem

   @Nick. Jij kan er ook wat van, wat spellingsfouten betreft. En je gebruikt corona door te zeggen dat het er niet toe doet.

  • MMark

   @Mike, dode mensen sterkte wensen!?

 • AAlmelo

  Ik ben heel erg verdrietig, maar ik merk nu dat gezondheid voor alles gaat!
  De mensheid was zijn mensheid vergeten en was alleen nog maar bezig met social media en macht. Ik merk dat mensen nu thuis zitten een heel stuk hygiënischer zijn en dat iedereen ook echt oprecht met zijn medemens bezig is en eraan denkt!
  Het is echt iets ergs dat de wereld door zoiets is getroffen maar, ik mag wel zeggen dat alles schoner is en de lucht zo helder is als wat ik 31 jaar niet heb gezien! Waren we maar altijd zo als mens zijnde en konden we genieten van ook de mooie dingen van de wereld en de mensheid!

 • KKim

  Ik wil je iets laten weten waar ik aan denk en wat mij enorm bezig houdt.
  Het valt mij op dat het Coronavirus op plekken is gekomen waar de economie te goed ging en te machtig werden.

  A) China (productie, industrie.
  B)Zuid- Korea (Samsung)
  C) Noord Italië wat de grootste industriële gebied van Europa is geworden.
  D) Iran met het verrijken van uranium.

  Wie heeft er baadt bij om deze landen plat te leggen met de aanwezigheid van het Coronavirus?

  • KKarin de bakker

   @Kim, ik begrijp jou helemaal!
   IK dacht/denk daar ook veel overna!?

  • CCora

   @Karin de bakker ik dacht precies zo. Economie overbevolking en klimaat.

  • Mmark

   @Kim
   Waarom willen mensen altijd dat er een of ander complot is?

  • DDaan

   @mark

   Nou ja, zo dacht ik ook over die 9-11 gekkies maar die hadden achteraf ook gelijk. Als je echt naar de verklaringen en het bewijs gaat kijken is ook meer dan duidelijk dat het niet kon gebeuren zonder mensen binnen de overheid. Ik denk alleen wel dat roepen dat corona een man made complot is zonder enig bewijs wel wat ver gaat in dit stadium.

  • FFrieda

   @Kim
   Iedereen heeft er baat bij dat de vervuiling en de uitputting van de aarde ophoudt. Moeder aarde geeft antwoord op hoe we met haar omgaan.

  • DDaan

   @Anoniem
   Wauw …vet onaardig onaardig hoe je op Kim reageert.
   Precies hoe je moet reageren op je medemens! En dat ook nog anoniem, lekker makkelijk zeg.

   Applaus voor jou!!!!

  • TTheo

   @Kim
   Ik dacht dat ik paranoide was toen mijn gedachte ook die weg op ging ik geloof er nu nog sterker in dat het virus op hoog niveau bewust is gecreeerd.
   De economische klap kan een nieuwe crisis veroorzaken.
   Dan te denken aan het op peil houden van de mensheid gaat het niet natuurlijk dan spelen de machtigen voor god.

  • MMarjolein

   @Theo
   Ik geloof ook dat het een complot is. Net als de ziekte ‘Lyme’ dat heb ik uitgeplozen toen ik t kreeg 8 jaar geleden en het voelt heel aannemelijk

  • RRachel

   @Kim, ik denk niet dat het een bewuste zet is geweest, het ligt er volgens mij meer aan dat mensen in ontwikkelde landen reizen en zich veel verplaatsen en dus het virus hebben verspreid.

  • WWil

   @Kim

   Hoi Kim ik zie dat ik niet de enigste ben die hier zo over denkt. Blij dat er toch nog mensen zijn die zich niet in paniek door de massa laten meesleuren en gewoon door denkt. Gr Will

 • AArmand vd Spil

  Beter een lockdown zoals nu dan een lockdown dat iedereen ziek en bij bosjes neervallen.
  De regering en wereld doet wat het moet doen.
  En China heeft echt zn best gedaan om uitbraak te voor komen. Alleen had niemand meer naar China mogen vliegen terwijl WHO best wist wat de aard van het beestje was. Maar er moet eerst iets gebeuren voordat we maatregelen mogen treffen. Teleurstellend. Was mij niet overkomen.

  Weet weet niet of je het weet maar er is nog een virusuitbraak in China waar je niet goed van wordt. O ja. wat dan. Nou de vogelgriep. O die komt vast niet overvliegen. Hoop het niet nee. Hebben we er een probleem bij. Kom Ari laten we op een andere planeet wonen. Hebben we teminste ons eigen ruimtepak. Nee mensen als we kijken naar de evolutie van de mens zijn heus wel meer dingen gebeurd. Wij komen er doorheen.

  Ik denk dat we inderdaad door de zomer en de maatregellen die nu genomen worden we van het virus de baas worden. Maar dat in de toekomst nog dreigingen zijn van buiten Europa met dit virus, omdat we nog lang niet immun zijn. Dit virus moet 100% uit ons land en verweg gehouden worden. Hierop zullen passende maatrelen alniet doorslagevende acties komen om ons leefgebied en economie van Nederland, dat van Europa en andere werelddelen leefbaar te houden. Ons leven zal zover het zich toelaat zich aanpassen en er zal weer tot leven komen.

 • Gguus

  Wanneer mogen we het volgende virus verwachten?

  • KKarin

   @guus is deze niet genoeg dan?

 • RRachid yilmaz

  Ik wil dit zeggen over corana ik ben zelf hiv patiënt ik heb gevoel gehad dat ik de corana hebt gekregen,want ik voelde me zo benauwd dat ik bijna geen adem meer kreeg veel hoesten ik werd warm, ik heb gelijk wat eerder me medicijn genomen wat ik voor hiv gebruikt na twee uur der na had ik geen benauwdheid geen hoesten dus zo medicijn helpt jammer dat ze voor krietieke mensen dit niet gebruiken p.s heb ook doorgegeven aan RIVM en ze doen niks mee tot nu toe echt jammer

  • MMireille

   @Rachid yilmaz
   Wat is de naam van het medicijn? Ze hebben 4 uur geleden een behandel-aanpassing gedaan. Australie geeft aan dat combi malaria en hiv medicatie zouden werken

  • DDonna

   @Mireille

   Geldt deze aanpassing ook al hier in Nederland ?
   Heb er gister ook overgelezen, tenminste voor in Australië.
   De resultaten zouden hoopvol zijn als ik mij niet vergis.

  • RRachied yilmaz

   @Mireille dat zijn hivremmers die het virus doden 600mg efavirenz 200mg emtricitabine 245 tenofovirdisopraxil wat me opgevallen is het verminderd de klachten heb nog wel prikkels met hoestbuien maar dat is kwestie van uitzieken deze pil heeft wel verzorgd dat ik geen koorts en ademen weer normaal is geworden ik denk als ik nu deze pil niet had dat ik problemen mee had gehad met ademen en koorts en ik adviseer ook veel mensen om veel water te drinken dat het virus naar je immuun system gaat dat daar afgevochten wordt meestal blijft ik je keel hangen daarom duurt het lang om beter te worden

  • Ssmets hilde

   @Rachid yilmaz
   Ik leef met je mee en wens je het allerbeste:
   zo’n 2 erge problematieken tegelijk dat moet zwaar zijn om te dragen.
   Ik wens je veel moed, sterkte en hoop dat je virus niet nog bij krijgt
   groetjes, Hilde

  • Jjohan

   @Rachid yilmaz

   Hallo Rachid,

   Dit is al bekend. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Het medicijn dat jij waarschijnlijk gebruikt wordt in combinatie met andere medicijnen toegediend. Het probleem is natuurlijk dat het om een vrij nieuw ´onbekend’ virus gaat. En dat er natuurlijk verschillende dingen worden uitgeprobeerd om te kijken wat het beste werkt. Hier het linkje van voor de behandelmethodes.

  • AAb te l

   @Rachid yilmaz

   6 teentjes knoflook per maaltijd werken zeer goed.
   Niet dat het helpt tegen corona, maar iedereen blijft wel 2 meter uit de buurt.

 • VVigilante

  De miljarden verspilling aan de EU direct stopzetten en gebruiken
  om de voorraden aan te vullen die de gezondheidszorg nodig heeft.

 • AAd Gitaarman

  Nu ook de gevaarlijke nadelen van het globalisme aan het licht komen, krijgt nationale democratie weer bestaansrecht. Dat vind ik wel positief nieuws.

  • Mmark

   @Ad Gitaarman

   Men lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Stel je niet zo aan dwaas

  • TTineke Duinker

   @mark
   Ik geloof dat je iets gemist hebt, of je bent gewoon dom

 • Vv zadelhoff

  Wellicht helpt een reeds lopende luchweg behandeling tegen andere besmetting.

 • Jj.

  het corona virus zet ons mensheid even terug naar waar het eigenlijk om gaat: betrokkenheid naar elkaar en de natuur. Dat wat we deze weken leren zou mooi zijn om mee te nemen in onze toekomst! Doen we dit wereldwijd dan scheelt dat een stuk aan problemen en biedt het enorm perspectief! We kunnen het, dat bewijzen we nu!

  • DDiet

   @j.
   Verstandige reactie

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.