Coronavirus: wie draait op voor de zorgkosten?

Bart Koenraadt 1 reactie

Als gevolg van de coronacrisis zijn de zorgkosten in Nederland sterk gestegen. Ziekenhuizen hebben veel kosten moeten maken voor de coronazorg. Aan de andere kant hebben zij veel minder kunnen declareren voor reguliere zorg. Volgens het FD gaat het om een gat van zo’n 2 miljard euro plus nog eens 3 miljard voor de komende jaren.

Het is de vraag wie deze rekening gaat betalen? Zijn het de zorgverzekeraars via hun financiële reserves? Of misschien toch de overheid via de belastingen? De kans is ook aanwezig dat de burger het op een meer directe manier gaat voelen, namelijk via een verhoging van de zorgpremie.

Ik bespreek de drie opties.

1. Inzet reserves

Een eerste mogelijkheid om de financiële buffers van zorgverzekeraars aan te spreken om de coronakosten te betalen. De aanwezige reserve voor de basisverzekering is 9,4 miljard euro (eind 2018). In theorie genoeg om het gat op te vullen.

Toch is de kans klein dat dit volledige bedrag benut mag worden, omdat een deel van dit bedrag moet worden aangehouden van De Nederlandsche Bank (DNB).  

Aad de Groot van DSW vindt dat een deel van de reserves moeten worden aangesproken:

Het zijn reserves die in bijzondere situaties moeten worden ingezet en dit is een bijzondere situatie.

Aad de Groot in het FD

Andere verzekeraars zien de reserves als geld dat door verzekerden is opgespaard en moet worden gebruikt om de premiestijging van de komende jaren het hoofd te blijven bieden.

2. Belastingen

De kans is groot dat de reserves een deel van de oplossing vormen, maar dat er ook naar het ministerie van VWS wordt gekeken. Die kunnen via de hogere belastingen extra geld stoppen in het zorgverzekeringsfonds. Alle verzekeraars krijgen ieder een stuk van deze taart, afhankelijk van het aantal verzekerden in hun portefeuille en diens gezondheidsprofiel.

De burger kan via deze optie zoveel mogelijk worden ontzien, omdat de verhoogde belastingen over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Het effect op de portemonnee van consumenten blijft beperkt, stellen Anna Dijkman en Saskia Jonker van het FD.

3. Zorgpremie

Een veel directere oplossing om de kosten van de coronacrisis voor de zorg op te vangen is om de zorgpremie de komende jaren met stapjes te verhogen. Volgens een opiniestuk van Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, beiden hoogleraar gezondheidseconomie, zou de premie dan met een paar honderd euro moeten stijgen.

Tijdens Prinsjesdag, op 15 september, weten we in hoeverre de premie van de zorgverzekering ongeveer gaat stijgen in 2021. Dit gebeurt via de nominale premie, een soort richtlijn van het ministerie. Verzekeraars kunnen daar vervolgens hun eigen invulling aan geven. De hoogte van het eigen risico wordt wel door de overheid bepaald.

Onderhandeling

Er wordt nu op verschillende terreinen onderhandeld over de vraag hoe (en door wie) de zorgrekening moet worden betaald. Zo onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars op dit moment met elkaar over een compensatieregeling.

Ziekenhuizen willen een zak geld voor hun verlies aan inkomsten en hogere kosten. De budgetten die zijn afgesproken zouden dan moeten worden uitbetaald, ook al staat daar veel minder geleverde zorg tegenover.

Bereidheid

Gelukkig lijkt er bij de zorgverzekeraars bereidheid om te betalen en faillissementen te voorkomen, maar een blanco cheque is niet aan de orde. Er moet ook iets tegenover staan. Bij de verzekeraars heerst namelijk een zekere angst dat er straks te weinig prikkels zijn bij zorgaanbieders om op de kosten te letten. Volledige transparantie over de inkomsten en uitgaven van ziekenhuizen zou een oplossing kunnen vormen, zodat de verzekeraars weten waar ‘hun’ geld naartoe gaat.

In de eerste of tweede week van juni wordt er een akkoord verwacht tussen de ziekenhuizen en verzekeraars. Er is ‘vertrouwen’ dat ze er samen met elkaar gaan uitkomen.

Onderlinge kosten verzekeraars

In het akkoord wordt ook besproken hoe verzekeraars de rekening onderling gaan verdelen. De premie mag niet bij de ene verzekeraar veel harder omhoog gaan dan bij de ander. Feit is namelijk dat bepaalde verzekeraars namelijk meer kosten hebben dan anderen.

CZ is bijvoorbeeld marktleider in het hard getroffen Brabant en moet daarom meer kosten maken. Menzis daarentegen, is marktleider in de Noordelijke en Oostelijke regio’s en heeft het daardoor minder zwaar te verduren.

Bron:

1 reactie

  • Ffrederik

    laat de politiek eerst maar eens goede voorlichting geven op gezond eten -bv onverzadigte vetzuren. krijg je ook minder zieken

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.