Duurzaam zorgverzekeringen vergelijken? Deze scoren het best

Duurzaam zorgverzekeringen vergelijken? Deze scoren het best

Artikel door: Bart Koenraadt - 2 reacties

Duurzaam zorgverzekeringen vergelijken? Deze scoren het best

Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks miljoenen euro’s aan zorgpremie van verzekerden. Daarmee betalen ze ziekenhuizen en andere zorgverleners. Een deel van het geld dat binnenkomt, wordt belegd, bijvoorbeeld in obligaties, aandelen en fondsen. Niet iedere verzekeraar belegt echter even duurzaam.

Is duurzaamheid een belangrijk thema voor je bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering voor 2021?

Dan is dit artikel echt wat voor jou.

Wie is het meest duurzaam?

Verzekeraars a.s.r. en achmea behoren momenteel tot de meest duurzame verzekeraars. Dat blijkt uit de scores van de Eerlijke Verzekeringswijzer, die is opgezet door Amnesty International. De scores komen uit de 6e actualisering van hun doorlopende beleidsonderzoek (januari 2020).

Onder a.s.r vallen twee merken voor de zorgverzekering, namelijk Ditzo en De Amersfoortse. Achmea heeft meerdere zorglabels, namelijk Zilveren Kruis, ZieZo, FBTO, Pro Life en De Friesland.

Benieuwd naar wat al deze verzekeraars kosten in 2021?

Vergelijk deze zorgverzekeringen hier

Verzekeraar NN scoort redelijk. Op sommige vlakken krijgt het een hoog cijfer en op andere vlakken weer een stuk minder.

De andere zorgverzekeraars die zijn beoordeeld, namelijk CZ, Menzis en VGZ scoren op de meeste vlakken minder goed als het gaat om duurzaam beleggen, zo stellen de betrokken organisaties.

Overzicht scores

De eerlijke verzekeringswijzer kent scores toe tussen de 1 en 10 op verschillende onderdelen, zoals klimaatverandering, mensenrechten, wapens, arbeidsrechten, gendergelijkheid en dierenwelzijn.

Dit zijn de gemiddelde scores van de in Nederland actieve zorgverzekeraars:

 1. A.s.r.: 8,3
 2. Achmea: 7,1
  • Zilveren Kruis, ZieZo, FBTO, De Friesland en Pro Life
 3. NN: 5,3
 4. VGZ: 2,6
  • Onder andere Besured, Bewuzt, Promovendum, IZA en IZZ
 5. Menzis: 2,0
  • Anderzorg
 6. CZ: 1,9
  • CZdirect en Just

Een compleet overzicht van de scores per onderdeel staat op de website eerlijkegeldwijzer.nl.

Wat maakt een verzekeraar duurzaam?

Maar wat maakt een zorgverzekeraar eigenlijk duurzaam?

Bij duurzaamheid gaat het vooral om de keuzes die de verzekeraars maken op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen. Belegt de verzekeraar bijvoorbeeld in groene energie en natuur of juist in olie, tabak en wapens? Het maakt nogal een verschil.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Overzicht van een 5-tal belangrijke onderdelen waarnaar wordt gekeken bij de duurzaamheidsscore.

1. Mensenrechten

Bij het onderdeel mensenrechten wordt gekeken in hoeverre de verzekeraar belegt in bedrijven die de mensenrechtenverdragen naleeft.

Verzekeraar a.s.r. scoort op dit vlak een 10 als het gaat om beleid. Achmea scoort een 7. CZ en Menzis scoren slecht op dit vlak, stelt de Eerlijke Verzekeringswijzer. De verzekeraars verwachten in algemene zin van bedrijven dat mensenrechten worden gerespecteerd, maar dit is niet in detail uitgewerkt. Er is daarnaast geen beleggingsbeleid over landrechten van inheemse volken en andere betrokken landgebruikers.

2. Dierenwelzijn

Op het gebied van dierenwelzijn scoort alleen a.s.r. een voldoende (een Op dit onderdeel gaat het erom in hoeverre verzekeraars eisen stellen aan de behandeling van dieren. Ze kunnen hierin zelf invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door te beleggen in sectoren waarin dieren niet worden gebruikt, gefokt of gevangen voor commerciële doelen, zoals de farmaceutische industrie.

3. Klimaatverandering

De ideale verzekeraars vermindert haar eigen uitstoot en belegt in bedrijven die bijdragen aan de ontwikkeling van schone energie.

A.s.r scoort hier op dit gebied het beste met een 7. Ook Achmea heeft net aan een voldoende. CZ, Menzis en VGZ scoren wederom minder op hun beleid ten aanzien van klimaatverandering. Er worden bijvoorbeeld geen duidelijke klimaateisen gesteld aan de bedrijven waarin het belegt.

4. Wapens

Ten aanzien van het beleggingsbeleid voor wapens scoort verzekeraar asr uitstekend. Het bedrijf sluit productie en onderhoud van en handel in controversiële wapens en controversiële wapenhandel uit.

CZ krijgt een ruime onvoldoende van de verzekeringswijzer. Er geen duidelijk beleid over de leverantie van wapens en wapensystemen aan falende of fragiele staten, conflictgebieden of landen die gevoelig zijn voor corruptie. Wel sluit het bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie van chemische wapens en landmijnen.

Geen van de zorgverzekeraars investeert in bedrijven die wapens of militaire goederen levert aan repressieve regimes, fragiele staten of landen die in oorlog zijn.

5. Bonussen

Menzis, CZ en VGZ krijgen als enige een ’10’ als het gaat om bonussen. Dat houdt onder meer in dat de bonussen die worden uitgekeerd gematigd zijn en zijn gekoppeld aan langetermijndoelstellingen, duurzame en niet-financiële factoren.

Achmea en NN scoren op dit onderdeel een onvoldoende. A.s.r scoort een zes.

2 reacties

 • RReaguurder

  Goed punt. Duurzaamheid in producten en diensten zie ik nog niet veel (aan de buitenkant, in de apotheek, bij de dokter of tandarts (medicijnen of tandpasta) – hoewel het uiteraard niet om marketing draait).

 • Mmarieke van veelen

  In dit onderzoek wordt duurzaamheid (MVO) beoordeeld op de impact van de beleggingen van de verzekeraars. Zorgverzekeraars zijn er natuurlijk primair om zorg te vergoeden, in te kopen, voor haar polishouders. Volgens mij is in dit onderzoek nog niet meegenomen of ze bij de zorginkoop ook duurzaamheids criteria stelt. De zorgsector Nederland zelf is namelijk alleen al verantwoordelijk voor zo’n 7% van onze CO2-uitstoot

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.