Miljoenennota 2021: dit verandert er aan je zorgverzekering

Miljoenennota 2021: dit verandert er aan je zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Miljoenennota 2021: dit verandert er aan je zorgverzekering

Dinsdag is tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 door de minister van financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staan de belangrijkste financiële plannen voor volgend jaar, ook rondom de zorg.

Wat verandert er allemaal aan je zorgverzekering in 2021 en in hoeverre heeft corona invloed op deze wijzigingen?

Het belangrijkste nieuws is dat onze zorgpremie met 59 euro omhoog gaat op jaarbasis. Slechts 1 euro van deze stijging is te wijten aan de coronacrisis.

Belangrijkste cijfers

  2020 2021 Verschil
Bruto zorguitgaven (Zvw + Wlz) 78,6 mld. 80,6 mld. + 2 mld.
Nominale premie (totaal) € 1.414 € 1.473 + € 59
Verplicht eigen risico € 385 € 385 n.v.t.
Maximale zorgtoeslag (1 persoon) € 1.250 € 1.294 + € 44
Maximale zorgtoeslag (gezin) € 2.397 € 2.496 + € 99
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers 6,70% 7,00% + 0,30%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers 5,45% 5,75% + 0,30%
Inkomensafhankelijke premie Wlz 9,65% 9,65% n.v.t.

Infographic

Overzicht van de belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering van 2021

Zorgpremie

Het kabinet heeft uitgerekend dat zorgverzekeraars in 2021 minimaal 1.473 euro aan premie moeten hanteren om alle kosten voldoende te dekken. Dit is de nominale premie en betekent een stijging van 59 euro ten opzichte van dit jaar.

De maandelijkse nominale premie bedraagt 122,75 euro per maand, ofwel bijna 5 euro meer dan nu het geval is.

De genoemde premiestijging betreft een berekening van de overheid. Uiteindelijk bepalen de verzekeraars zelf hun eigen premie voor de basis- en aanvullende verzekering.

Het beleid van zorgverzekeraars is onveranderd: we willen geen grote schokken aanbrengen in de zorgpremie. Maar dat is precies waar het voor mij stopt. Verder is het aan de zorgverzekeraars zelf.

Dirk-Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, in NRC

Hogere lonen zorgmedewerkers

De stijging van de nominale premie wordt vooral veroorzaakt door de hogere lonen van zorgpersoneel. In 2020 krijgen zij er 3,28 procent aan salaris bij. In 2021 stijgen hun inkomens met 3,24 procent.

Ook de bonussen van respectievelijk 1.000 en 500 euro netto voor verplegend personeel spelen een rol in de hogere zorguitgaven.

Zorg rondom corona

De hogere kosten die ziekenhuizen hebben moeten maken in verband met corona komen op het bordje van de zorgverzekeraars. Die zullen hun reserves moeten aanspreken. Verzekeraars met veel reserves hoeven hun premie mogelijk minder te laten stijgen dan verzekeraars die er financieel gezien minder goed voor staan.

Zo staan Eno, Zorg en Zekerheid en CZ er met een solvabiliteit van ongeveer 160 procent er beter voor dan DSW en ONVZ met een solvabiliteit van iets meer dan 130 procent.

Uit de stukken van de rijksbegroting voor VWS blijkt dat de zorgpremie slechts 1 euro hoger uitvalt in verband met de coronakosten.

Eerste zorgpremie

DSW is de eerste verzekeraar die haar premie voor 2021 bekend maakt. Dit vormt vaak een goede graadmeter voor de premie van de overige zorgverzekeraars, waarna je alle polissen met elkaar kunt gaan vergelijken. De verwachting is dat DSW precies een week na Prinsjesdag (22 september) diens prijs voor de basisverzekering onthult.

DSW heeft al aangegeven dat de premie mild zal gaan stijgen bij hen.

Ook wordt de in de media verwachte premiestijging in 2021 besproken. “Die bedragen zijn onzin” geeft Aad als reactie op de voorspelde 150 euro stijging volgend jaar. Zeker omdat er veel reguliere zorg is weggevallen in deze periode, brengt dit de hoge kosten van de coronazorg in balans.

Aad de Groot, directeur DSW

Lees ook: dit is de zorgpremie van DSW (in 2021)

Zorguitgaven

In 2021 stijgen de zorguitgaven van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) met 2 miljard euro naar een totaal van 80,6 miljard euro. Dit betekent een stijging van 2,5 procent.

Per Nederlander

De gemiddelde zorgkosten per Nederlander komen komend jaar uit op 5.939 euro. Dat is een stijging van 309 euro ten opzichte van dit jaar.

Zorguitgaven per Nederlander in 2020 en 2021

Ruim 10 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) gaat op aan de begroting voor zorg.

Onderaan deze pagina zie je waar het extra zorggeld naartoe gaat.

Collectieve korting

Begin 2020 werd de korting voor collectieve zorgverzekeringen bij wet verlaagd van 10 naar 5 procent. In 2021 blijft deze wijziging van kracht.

In de Zorgthermometer van Vektis kwam in april naar voren dat de collectieve zorgverzekering gemiddeld gezien duurder is dan een zorgpolis die individueel wordt afgesloten.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is de afgelopen jaren gelijk gebleven op 385 euro. Ook in 2021 geldt dit bedrag.

Wel behouden verzekerden de mogelijkheid om hun eigen risico vrijwillig te verhogen, in ruil voor een korting op hun premie.

In onderstaande grafiek wordt de hoogte van het eigen risico getoond sinds 2011. Sinds 2016 is dit bedrag gelijk gebleven.

Het eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering, hoewel bepaalde zorgvormen, zoals de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, zijn uitgesloten.

Zorgtoeslag

Omdat de nominale premie volgend jaar met 59 euro stijgt, worden mensen met een lager inkomen gecompenseerd. Zij zien hun zorgtoeslag iets toenemen met maandelijks maximaal:

 • 3,67 euro (alleenstaanden)
 • 8,25 euro (gezinnen)

De definitieve hoogte van de zorgtoeslag is pas te berekenen nadat alle zorgverzekeraars hun premie voor 2021 bekend hebben gemaakt.

Deze wijzigingen leiden in totaal tot 38 miljoen euro aan hogere uitgaven voor de zorgtoeslag.

Basispakket

Het basispakket wordt in 2021 iets uitgebreid. Een deel van de uitbreidingen is al in 2020 doorgevoerd.

Een overzicht van de verruimingen en wijzigingen in de basisverzekering:

Extra zorg bij corona

Vanuit de basisverzekering komt er ruimere dekking voor (ex) coronapatiënten, die te maken hebben met langdurige klachten, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid.

Zij kunnen gebruik maken van extra paramedische zorg:

 • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

Let op: deze dekking wordt al sinds juli 2020 vergoed via de basisverzekering. Ook in 2021 behouden patiënten er recht op. Je betaalt wel je eigen risico.

Oefen- en fysiotherapie bij COPD

De vergoeding van oefentherapie of fysiotherapie uit de basisverzekering wordt verruimd voor patiënten met COPD. Om precies te zijn gaat het om COPD-patiënten in klasse B met een hoge ziektelast én beperkte fysieke capaciteit.

Zij hebben volgend jaar echt op:

 • Maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar
 • Maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren

Nieuwe medicijnen kanker

In 2020 zijn er een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker aan het basispakket toegevoegd.

 • Lynparza, onder merknaam Olaparib, tegen eierstokkanker (per 16 april 2020)
 • Axicabtagene ciloleucel, onder merknaam Yescarta, tegen lymfeklierkanker (per 1 mei 2020)
 • Durvalumab bij specifieke vormen van longkanker (per 1 september 2020)
 • Abemaciclib bij bepaalde vormen van borstkanker (per 1 september 2020)

Vervoer van en naar dagbehandeling

Het vervoer van en naar dagbehandeling wordt vanuit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling aan het basispakket toegevoegd.

Het gaat hierbij om ziekenvervoer van en naar dagbehandeling dat onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.

Geen eigen risico voor specifieke groepen

Per 2021 hoeven donoren geen eigen risico te maken voor medische kosten in verband met hun donatie. Op die manier zijn er geen financiële belemmeringen om patiënten die een orgaan nodig hebben te helpen. Voorheen moesten zij voor medische kosten die ontstonden na 13 weken nog wel eigen risico te betalen.

Verder hebben slachtoffers van seksueel geweld per september dit jaar recht op directe vergoeding van medische kosten, zonder eigen risico. Zij dienen dan wel binnen zeven dagen hulp te zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). De vergoeding is voorlopig tijdelijk en geldt tot eind augustus 2021.

Inkomensafhankelijke bijdragen

Voor een belangrijk deel wordt onze zorg gefinancierd via inkomensafhankelijke premies. Hoe meer je verdient, hoe meer je via je inkomen bijdraagt aan de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bij werknemers wordt de Zvw-premie en Wlz-premie ingehouden door de werkgever. Ondernemers en gepensioneerden ontvangen een aparte aanslag van de Belastingdienst

Zvw

In 2021 stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw met 0,3 procent.

Zvw-premieBijdrage in 2020Bijdrage in 2021
Werknemers 6,70%7,00%
Ondernemers/gepensioneerden 5,45%5,75%

Wlz

Het percentage dat wordt ingehouden op het inkomen voor de Wlz blijft gelijk:

Wlz-premieBijdrage in 2020Bijdrage in 2021
Werknemers9,65%9,65%
Ondernemers/gepensioneerden9,65%9,65%

Waar gaat ons zorggeld naartoe?

Circa 63 procent onze zorguitgaven (ruim 50 miljard euro) wordt in 2021 besteed aan de Zorgverzekeringswet. Hieronder vallen curatieve zorgvormen, zoals huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, geneesmiddelen en geneeskundige geestelijke zorg.

Circa 34 procent gaat op aan de Wlz (intensieve langdurige zorg). De rest wordt besteed aan overige zorg.

Waar gaat in 2021 het extra zorggeld naartoe?

Maatregelen coronacrisis

In 2020 en 2021 maakt het kabinet 6,7 miljard euro vrij voor crisismaatregelen in verband met corona. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van medische bescherming en de testcapaciteit van de GGD.

MaatregelBedrag in 2020Bedrag in 2021
Onderzoek naar het virus42 miljoen25 miljoen
Aanschaf medische bescherming (zoals mondkapjes)1,59 miljard-0,06 miljard
Testcapaciteit RIVM/GGD300 miljoenonbekend
Ontwikkeling Vaccin en medicijn455 miljoen300 miljoen
Bonus zorgpersoneel1,33 miljard834 miljoen
Ondersteuning zorgpersoneel33 miljoen3 miljoen
GGD’s en veiligheidsregio’s511 miljoen459 miljoen
IC-capaciteit118 miljoen167 miljoen
Meerkosten Wlz190 miljoenonbekend
Overig236 miljoen169 miljoen
Totaal4,8 miljard1,9 miljard

Door de coronacrisis is het belang van digitale zorg groter geworden. De regering trekt hier dan ook extra geld voor uit. Voor ondersteuning en zorg op afstand wordt extra geld uitgetrokken.

Zorgpersoneel

Naast de eerdere genoemde salarisverhoging en bonus voor zorgpersoneel trekt het kabinet de komende jaren ook meer dan 200 miljoen euro uit voor het aantrekken van zorgpersoneel, bijvoorbeeld door werken in de zorg aantrekkelijker te maken, de werkdruk te verlagen, administratieve lasten terug te dringen en meer zelfstandigheid te creëren.

Jeugdzorg

Gemeenten krijgen extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren. In 2022 komt dit neer op 300 miljoen euro extra.

Terugdringen dakloosheid

Tot slot besteed de Rijksoverheid 200 miljoen euro in 2020 en 2021 voor het terugdringen van dakloosheid, bijvoorbeeld door te zorgen voor nieuwe woonplekken en begeleiding.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.