‘Nederlands zorgstelsel één van de beste in Europa’

‘Nederlands zorgstelsel één van de beste in Europa’

Artikel door: Thomas - 4 reacties

‘Nederlands zorgstelsel één van de beste in Europa’

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels van Europa. Ons zorgsysteem biedt bovengemiddeld kwalitatieve en toegankelijke zorg in vergelijking met andere landen om ons heen.

Dat concludeert de argumentenfabriek in een rapport getiteld ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’, in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.

De Zorgverzekeringswet (Zvw), gebaseerd op gereguleerde marktwerking, bestaat nu 13 jaar. Tijd om de balans op te maken.

Kosten

Ook de uitgaven van de Zvw zijn relatief laag en stabiel vergeleken met andere (Noordwest-) Europese landen. Marktwerking speelt daar mogelijk een rol in, aangezien door economen is beoordeeld dat de Zvw heeft geholpen om de zorguitgaven in toom te houden.

In het rapport van de argumentenfabriek wordt de vergelijking gemaakt met Denemarken, een land met een zorgstelsel dat volledig door de overheid wordt geregeld.

Opvallend is dat in Denemarken de uitgaven voor curatieve zorg relatief hoog zijn, terwijl de uitgaven in Nederland juist relatief laag zijn. De langdurige zorg blijkt dan weer relatief duur ten opzichte van andere landen in Europa.

Concurrentie

Ook de concurrentie tussen zorgverzekeraars heeft zijn vruchten afgeworpen. Sinds de invoering van de Zvw zijn verzekeraars efficiënter gaan werken, blijkt uit een analyse van de Nederlandsche Bank (DNB). DNB vergeleek daarin de operationele kosten en marge van particuliere zorgverzekeraars vóór de invoering van de Zvw in 2006 met die van zorgverzekeraars ná de invoering.

Wat blijkt? De zorg is goedkoper geworden door de marktwerking. Door de toenemende concurrentie besparen verzekeraars zo’n 800 miljoen euro per jaar. De gewone burger heeft daar direct van geprofiteerd. Zonder marktwerking had de zorgpremie hoger uitgepakt dan nu.

Kwaliteit

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Eurostat heeft Nederland maar weinig vermijdbare sterfgevallen, die met preventie of behandeling voorkomen hadden kunnen worden. Dit is direct een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onze zorg.

Nederlanders hebben dan ook een hogere levensverwachting dan de Denen, Duitsers en Fransen. Het staat op plek 8 in Europa.

Toegankelijkheid

Ook de drempel naar zorg is laag. Vergeleken met andere Europese landen ervaren Nederlanders een benedengemiddelde drempel om gebruik te maken van zorg in verband met geldgebrek, reisafstand of wachttijd.

4 reacties

 • Hhar

  Jula,

  Precies, u heeft het bij het rechte eind.

  Wat denkt u van alle telefonische gesprekken?.vanuit het ziekenhuis en alle thuiswerkers nu?.

 • JJula

  Een Nederlandse zorgverzekeraar (VGZ) laat onderzoek doen naar de zorg en concludeert dat Nederland tot de top behoort. Dit valt mijn inziens onder de noemer “de slager die zijn eigen vlees keurt”.

  • FFroukje

   @Jula

   Desalniettemin is het onderzoek onafhankelijk gedaan en zijn de bronnen helder. De verzekeraar heeft bovendien geen invloed gehad op de resultaten.

   Het is trouwens niet de eerste keer dat blijkt dat ons zorgstelsel er goed uit komt. Jaar op jaar blijkt dat we op het gebied van kwaliteit goed scoren, maar de kosten wel hoog zijn.

  • HHannah

   @Jula

   Exact, ja. Dit is ook wat ik denk als ik dit lees.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.