Niet bewezen zorg verdwijnt  uit basispakket

Niet bewezen zorg verdwijnt uit basispakket

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Niet bewezen zorg verdwijnt  uit basispakket

Update 8 september 2022: Integraal zorgakkoord: onbewezen zorg uit basispakket, lees hier.

Zorginstituut Nederland gaat vanaf nu strenger letten op welke zorg wel en niet in het basispakket thuishoort. Het zou dan ook kunnen gebeuren dat behandelingen of geneesmiddelen niet meer door de basis zorgverzekering worden vergoed, bijvoorbeeld als blijkt dat ze te weinig effectief zijn.

Het Zorginstituut geeft advies aan de regering over de opname van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen in het basispakket. Die adviezen worden meestal volledig overgenomen.

Eerste adviezen

Om de nieuwe werkwijze kracht bij te zetten, komt het Zorginstituut op 5 oktober met drie adviezen over een drietal kankermedicatie. Bij twee van de drie middelen moet er eerst onderhandeld worden over een fors lagere prijs, voordat deze worden opgenomen in het basispakket.

Bij het derde middel, een combinatietherapie tegen nierkanker, vindt het Zorginstituut dat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is op een algehele overlevingswinst voor de patiënt. Daarom zal het middel vooralsnog niet worden gedekt via de basisverzekering.

Omstreden

Het schrappen van zorg uit het basispakket kwam in het verleden weinig voor. En wanneer dit wel gebeurde, kon dit altijd rekenen op veel kritiek vanuit patiëntenorganisaties en de politiek.

Zo adviseerde het Zorginstituut in 2019 bijvoorbeeld om een hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten niet meer te vergoeden, omdat er geen toegevoegde waarde zou zijn.

Ingrepen in het basispakket liggen zeer gevoelig, maar zijn noodzakelijk om de solidariteit onder ‘ons prachtige zorgsysteem’ te bewaren.

Sjaak Wijma – Zorginstituut Nederland

Zorg die nu niet bewezen effectief is en waar op korte termijn geen wetenschappelijk bewijs voor wordt aangeleverd, kan uit het basispakket gaan verdwijnen. Er moet echt worden aangetoond dat patiënten baat hebben bij de behandeling.

Zorgkosten in toom houden

Het nieuwe en striktere toezicht van het adviesorgaan moet ervoor zorgen dat de zorgkosten in Nederland niet te snel stijgen. Als we niets doen stijgen de zorguitgaven in 2040 naar 174 miljard euro, voorspelde de Sociaal-Economische Raad (SER).

Voor 2021 is 80,6 miljard euro begroot voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Dat is 2 miljard meer dan in 2020. Circa 48 miljard wordt besteed aan zorg uit het basispakket.

Zorgkosten en premie

Een Nederlander betaalt per 2021 gemiddeld bijna 6.000 euro per jaar aan de zorg. Dat is ruim 300 euro meer dan nu. Hieronder vallen belastingen, premies en eigen bijdragen.

Als gevolg van de hogere zorgkosten stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage in 2021 met 0,3 procent. Ook de zorgpremie gaat met circa 6 tientjes omhoog, voorspelde de overheid tijdens Prinsjesdag.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.