‘Premie zorgverzekering 2021 met honderden euro’s omhoog’

‘Premie zorgverzekering 2021 met honderden euro’s omhoog’

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

‘Premie zorgverzekering 2021 met honderden euro’s omhoog’

Door de coronacrisis gaan de premies voor de zorgverzekering van 2021 mogelijk met een paar honderd euro omhoog. Dat stellen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink in een opiniestuk op Wynia’s Week. Beiden zijn hoogleraar gezondheidseconomie.  

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de uitgaven voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders enorm toegenomen. Aan de andere kant zijn er ook zorginstellingen die veel minder omzet draaien en overeind gehouden moeten worden.

Update (07-09-2020): Miljoenennota 2021: definitieve cijfers

De overheid en zorgverzekeraars geven daarom veel meer geld uit dan normaal.

Steun

Kort nadat de crisis uitbrak, werd door zorgverzekeraars al bekend gemaakt dat er speciale regelingen kwamen om de extra kosten voor ziekenhuizen op te vangen. En ook zorgverleners die minder omzet kunnen draaien worden grotendeels gecompenseerd voor hun verliezen. Faillissement van bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten en zelfstandige behandelklinieken kan daarmee worden voorkomen.

Nu de druk op de zorg afneemt, kan gelukkig een deel van de reguliere zorg worden hervat. Iets dat zeer belangrijk is voor de continuïteit: zorg die langere tijd wordt uitgesteld, stapelt zich namelijk op en resulteert in nog hogere kosten op de langere termijn.  

Hoe dan ook staat het vast dat de zorgkosten door alle maatregelen explosief zijn toegenomen. Het gaat om vele miljarden euro’s.

Stijgende zorgkosten

Als de zorgkosten stijgen moet dat door iemand betaald worden. Je raadt het al: de gewone Nederlander.

De zorgkosten worden betaald uit vier collectieve potjes:

  • Premie basisverzekering
  • Eigen bijdragen en eigen risico
  • Inkomensafhankelijke bijdragen
  • Belasting

Als de zorgkosten stijgen, betekent dat dus dat ook er in minstens een van de potjes meer geld moet komen.   

Volgens Groot en Maassen van den Brink gaan we het terugzien in de zorgpremie. Zorgverzekeraars zijn genoodzaakt om de premie van de zorgverzekering te verhogen.

De overheid kan echter ook besluiten om de verdeling van hogere zorgkosten anders te organiseren, bijvoorbeeld door verhoging van het eigen risico of de inkomensafhankelijke bijdrage. Hoe dan ook gaan burgers dit merken in hun portemonnee.

Minder koopkracht

“De coronacrisis kost ons allemaal geld”, stellen Groot en Maassen van den Brink.

En dat heeft een effect op de koopkracht:

De stijging van de zorgverzekeringspremie gaat ten koste van het besteedbaar inkomen. De daling van het besteedbaar inkomen door de stijging van de zorgpremies zal de economische recessie nog verder versterken.

Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink

Reserves

Gelukkig hebben zorgverzekeraars nog wel flinke financiële reserves in kas. Ze zeggen dan ook dat groot deel van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis kunnen worden betaald uit deze reserves.

De afgelopen jaren werden de reserves vooral gebruikt om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden. Per verzekerde wordt jaarlijks gemiddeld 30 tot 40 euro betaald uit deze reserves als soort subsidie op de premie. Een basisverzekering werd soms zelfs beneden de kostprijs aangeboden.

Daar is volgend jaar duidelijk minder ruimte voor. Ziekenhuizen geven aan zo’n twee miljard aan omzet te hebben misgelopen voor reguliere zorg. Daarnaast is er de komende jaren zo’n drie miljard extra voor alle coronazorg. Ook huisartsen en andere zorgaanbieders willen compensatie voor hun extra uitgaven.

Prinsjesdag

Tijdens Prinsjedag, op 16 september, weten we min of meer hoeveel meer premie we in 2021 gaan betalen voor de basisverzekering. Ook wordt dan bekend wat de plannen zijn voor de zorgtoeslag en het eigen risico.

Uiteindelijk mogen de zorgverzekeraars in november echter zelf bepalen welke premie zij vragen voor hun zorgverzekering. Voor 13 november moeten alle nieuwe premies voor 2021 bekend zijn gemaakt.

De kans is groot dat de premieverschillen tussen onderlinge verzekeraars wederom groot zullen zijn. Het loont dan ook om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het overige aanbod.

Bron:

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.