Restitutie zorgverzekering steeds duurder en aanbod krimpt

Restitutie zorgverzekering steeds duurder en aanbod krimpt

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Restitutie zorgverzekering steeds duurder en aanbod krimpt

Het aanbod restitutiepolissen wordt per 1 januari 2021 verder ingeperkt, terwijl de premie naar verhouding steeds hoger wordt. Dat blijkt uit een analyse van deze site.

In het huidige overstapseizoen kies als je verzekerde uit nog maar 19 zorgverzekeringen met volledig vrije zorgkeuze. Dat waren er vorig jaar nog 22.

Maar veel belangrijker: restitutiepolissen worden steeds duurder. Zo kost een gemiddelde restitutieverzekering in 2021 maar liefst 160 euro meer dan het overige aanbod van zorgpolissen. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg dit verschil nog 57 euro.

Premieverschillen nemen toe

In 2021 kost een restitutiepolis gemiddeld 6,14 euro per maand meer dan nu. De naturapolis is gemiddeld 4,86 euro per maand duurder geworden. Het is dan ook niet verrassend dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering wederom hoger is.

De gemiddelde premie van een restitutie zorgverzekering komt uit op 133,27 euro. De overige zorgverzekeringen (natura en combinatie polissen) kosten volgend jaar gemiddeld 119,96 euro. Aan vrije zorgkeuze hangt dus een prijskaartje van ruim 13 euro per maand.

Trend laatste jaren

Het is overigens een trend van de laatste jaren dat de premie van de restitutiepolis ieder jaar meer stijgt dan die van de naturapolis, blijkt wel uit onderstaande gegevens met de gemiddelde premies in de afgelopen jaren:

20162017201820192020
Naturapolis€ 1.230€ 1.295€ 1.315€ 1.386€ 1.395
Restitutiepolis€ 1.287€ 1.393€ 1.428€ 1.531€ 1.547
Verschil€ 57€ 98€ 113€ 145€ 152

Ook Koen Kuijper van Zorgwijzer herkent deze ontwikkeling.

Vroeger liftten restitutiepolissen mee op de inkoopcontracten van naturapolissen, wat goedkoper was. Vergoeding van een restitutiepolis kon voorheen zelfs op basis van het gecontracteerde tarief. Maar dit soort trucjes worden eigenlijk niet meer toegepast, door aanscherping van de regelgeving en kritiek van toezichthouder NZa. De kosten van de restitutiepolis zijn daarom hoger, wat verzekerden merken in hun premie.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Op Zorgwijzer staat een dossier dat de verschillen tussen de naturapolis, restitutiepolis en combinatiepolis nader in kaart brengt.

Aanbod krimpt

Ook het aanbod restitutie zorgverzekering krimpt de laatste twee jaar.

Zo biedt het concern ONVZ in 2021 geen restitutiepolis meer aan, maar een combinatiepolis. Deze wijziging geldt ook voor de onderliggende labels: PNOzorg en VvAA.

Voor wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg heb je als ONVZ-verzekerde geen vrije zorgkeuze meer. Dat betekent dat er maximale vergoedingen gelden bij zorgaanbieders die geen contract hebben met ONVZ.

Kosten drukken

Naar eigen zeggen heeft ONVZ deze beslissing genomen om de kosten van de zorgverzekering zoveel mogelijk te drukken. De uitgaven voor niet-gecontracteerde zorg werden namelijk steeds hoger. Doordat ONVZ nu een combinatiepolis aanbiedt, stijgt de premie daarom met slechts 1,50 euro per maand per 2021.

Ook in 2019 werd aanbod restitutiepolissen kleiner. Toen stopten ProLife, Avero Achmea en De Friesland met hun vrije zorgkeuze verzekering. Verzekerden waren toen noodgedwongen om genoegen te nemen met een naturapolis, tenzij ze wisselden van verzekeraar.

Het wegvallen van een restitutiepolis kan grote gevolgen hebben voor een verzekerde.

Minder verzekerden

Omdat de restitutiepolis schaarser en duurder wordt zijn er ieder jaar minder klanten met dit type verzekering:

20162017201820192020
Naturapolis74,0%75,3%75,7%75,7%76,1%
Restitutiepolis22,0%19,3%19,2%18,9%18,3%
Combinatiepolis4,0%5,4%5,1%5,5%5,5%

Vooral tussen 2016 en 2017 daalde het aantal verzekerden met een restitutiepolis sterk.

Verzekeraars berekenen de hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg in toenemende mate door in de zorgpremie van verzekerden. Ook voor 2021 verwachten we dat daarom meer mensen gaan overstappen naar een goedkopere naturapolis.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis kies je als verzekerde zelf je zorgaanbieder en heb je altijd recht op vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief, zelfs als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeraar. Dat betekent dat je als patiënt niet hoeft bij te betalen voor zorg uit de basisverzekering, tenzij er een buitensporig hoge rekening wordt gevraagd.

Ook bij andere zorgpolissen, zoals de naturapolis of combinatiepolis mag je zelf je ziekenhuis of zorgverlener kiezen, maar kan het voorkomen dat je zelf een deel van de rekening betaalt, omdat de zorgaanbieder geen contract heeft met de verzekeraar.

Op Zorgwijzer staat een overzicht met alle restitutiepolissen die in 2021 worden aangeboden.

Bronnen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.