Straks eigen bijdrage bij bezoek aan huisarts?

Koen Kuijper 10 reacties

Een eigen bijdrage bij een bezoek aan de huisarts kan onnodige zorg én stijging van de zorgkosten voorkomen. Dat stelt radioloog Erik-Jan Haanraadts in het Parool.

De specialist wil dat we van het idee af moeten dat de huisarts ‘gratis’ is, want dat is het namelijk niet. Een kleine financiële barrière kan volgens de specialist van het OLVG voorkomen dat mensen voor kleinigheden naar de huisarts gaan en onnodig worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Hoog PHPD-gehalte

Corona heeft er volgens Haanraadts voor gezorgd dat de verschillen tussen meer en minder essentiële zorg duidelijker zichtbaar zijn geworden.

Jaarlijks voert het OLVG, waar Haanraadts werkzaam is, zo’n 50.000 radiologische onderzoeken uit op verwijzing van huisartsen. Een groot deel van die verwijzingen zijn het gevolg van mensen met een hoog PHPD-gehalte (Pijntje Hier Pijntje Daar), stelt Haanraadts.

Maar door de komst van het coronavirus is het aantal mensen op de radiologie met een hoog PHPD-gehalte fors afgenomen, zegt Haanraadts:

Juist deze groep hebben we de afgelopen drie maanden nauwelijks gezien. Dat resulteerde in bepaalde weken in een daling van het aantal onderzoeken van meer dan 60 procent.

Erik-Jan Haanraadts – Radioloog OLVG

De PHPD-ers zijn simpelweg nooit verwezen door de huisarts, omdat er een gebrek was aan capaciteit voor de huisartsenpraktijken, poliklinieken en ziekenhuizen. Volgens Haanraadts was er voor het eerst was er een barrière om naar de dokter te gaan. Het aantal onderzoeken binnen de reguliere zorg daalde op sommige moment met meer dan 60 procent.

Klachten ‘verdampt’

Inmiddels draait de afdeling radiologie van het OLVG weer op volle toeren. De capaciteit is weer grotendeels op orde en iedereen durft ook weer te komen.

Maar van een vloedgolf aan achtergestelde zorg, wat je eigenlijk zou verwachten, is geen sprake op de afdeling. En dat is opvallend: een groot deel van de klachten lijkt ‘verdampt’ te zijn. Het is voorzichtig bewijs dat er in het verleden veel zorg wordt geleverd werd, terwijl dat eigenlijk niet nodig was.

Bescheiden eigen risico invoeren

Haanraadts pleit er daarom voor om bij huisartsenbezoeken een bescheiden eigen risico in te voeren, bijvoorbeeld gelijk aan de kosten van een pakje sigaretten.

Iedereen weet dat één barrière met kop en schouders boven alle andere uitsteekt, en dat is een financiële. Op het moment dat elektrisch autorijden fiscaal aantrekkelijk is, schieten de verkoopcijfers van elektrische auto’s omhoog. Wordt het iets minder aantrekkelijk, dan dalen ze weer net zo hard. Zo werkt het ook in de zorg.

En, wanneer iemand echt iets heeft, zal dit naar mijn stellige overtuiging geen belemmering vormen om naar de huisarts te gaan. 

Erik-Jan Haanraadts – Radioloog OLVG

Het idee is dat mensen met PHPD-klachten door de eigen bijdrage twee keer zullen nadenken voordat ze naar de huisarts gaan. Als daarmee onnodige zorg kan worden voorkomen, kunnen op die manier veel kosten bespaard blijven. “De zorgpremie hoeft daardoor niet zo snel meer te stijgen. Misschien kan het eigen risico op termijn wel omlaag”, stelt ook Koen Kuijper van Zorgwijzer.

Niet populair

Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het voor politieke partijen geen populaire beslissing om voor iedereen een eigen bijdrage in te voeren. Maar volgens Haanraadts zou het wel van politieke moed betuigen als er op dit vlak verantwoordelijkheid wordt genomen.

Pijnlijke maatregelen zijn onvermijdelijk. Nemen we die niet? Dan wordt ons zorgstelsel onbetaalbaar en zullen de consequenties veel vervelender zijn.

Erik-Jan Haanraadts – Radioloog OLVG

In elk geval staat vast dat er zonder maatregelen een kostenstijging wordt verwacht van 87 miljard nu, naar 174 miljard euro in 2040. Een rekening die ergens van betaald moet worden.

Bron:

10 reacties

 • PPeter

  ah zorgwijzer heeft die artikel na mijn reactie toegevoegd.

  Maar inderdaad, dat was de intervieuw die op het npo was gegeven, waar ik het over had.

 • PPeter

  Wat betreft de zorgpremie voor volgend jaar, Aad de groot, directeur van DSW, zei afgelopen zondag, dat de bedragen die Wim de Groot noemde pure onzin is, en dat het gewoon een normale jaarlijkse verhoging word.

  Zal dus wel ergens tussen de 3 a 6 euro per maand zitten, wat natuurlijk toch al weer een aardig verhoging is, maar niet in de buurt bij wat Ome wim voorspeelde.

  er staat een artikel over op de NPO radio site, maar als ik link wil plaatsen hier, word het hele breciht niet geplaatst 😉

 • EEgypt

  Als we zo door gaan met de zorg is deze alleen nog voor de rijken.
  We gaan Amerika achterna, en je ziet hoe het daar gaat. Verdomde slecht. Ik dacht dat de zorg voor iedereen was, let op het woord was,maar op deze manier niet meer. We betalen ons al blauw aan de zorg en moeten alsnog sommige medicijnen zelf betalen. TE GEK VOOR WOORDEN.

 • Hhar

  Ja, maar dan moet de eigenhuisarts ook wel komen en niet een stagere. om naar wonden etc te kijken. ook urine bekijken is haar eerste zorg. Blaasontsteking zelf constateren daarna eventueel ziekenhuis. en geen gependel naar uroloog voor onderzoek, voor urine onderzoek door de huisarts moet uroloog weten of er geen ontsteking ligt oom aan onderzoek te beginnen.

 • Hhar

  De huis artsen krijgen voor elke patient van de verzekering al een vergoeding.
  Dus is hier ook.
  Het moet inderdaad inkomensafhankelijk zijn.
  Dr haansraadts zal wel een maatschap hebben zoals zoveel artsen?.
  Maar voor oudere mensen is dit niet op te brengen die in de AOW zitten met een pensioentje of geen pensioentje.
  Hij zou AOW krijgen dan is hij gauw uitgeserveerd.
  Deze is al jaren niet geindexeerd, is is net maar met 17 euro verhoogd.
  Dr haansraadt het getuigd niet erg uw inzicht hierin, het was voor het virus nog erger.
  De lonen hadden al jaren omhoog gemoeten maar niet zo als het systeem nu is, verhoging is 50 euro maar dan ook die verhoging van 50 euro op de bankrekenig van de mensen.
  Doet men dit niet dat compenseren dan lopen we allemaal dadelijk met niets rond
  en worden de salarissen dadelijk afgeroomd.

 • DDoktersassistente

  -Dhr Haanraadts is ( al heel lang) een gerespecteerd radioloog, maar van huisartsen-geneeskunde weet hij te weinig “mensen komen voor bijna alles naar de dokter”:
  -er zijn 2 poortwachters om te zorgen dat mensen niet onnodig naar de dokter gaan en/of verwezen worden:
  in de eerste plaats de doktersassistente, die mensen alleen laat komen als dat de uitkomst van de triage is;
  ten tweede de huisarts, die de patiënt zelf behandelt c.q. geruststelt.
  -door de hele organisatie zal de eigen bijdrage niet kostenbesparend zijn.
  -Alle medische verrichtingen buiten de huisartsenpraktijk vallen al onder het eigen risico.
  Als er al ruim wordt gedeclareerd, is dat door de specialisten zelf, daar valt de meeste winst te behalen
  -De vergelijking met fiscale aantrekkelijkheid voor elektrische auto’s is een lachertje, blijkbaar
  verdient een specialist zo veel dat hij zich niet kan voorstellen dat slechts enkelen zich überhaupt zoiets zouden kunnen permitteren.
  Onze patiënten (binnenstad Amsterdam) mogen geen drempelvrees krijgen om te komen wanneer ze zorg nodig hebben.
  De vergelijking met de kosten van een pakje sigaretten is suggestief en op zijn minst onaardig.

  Komt u een week meelopen in onze praktijk om uw empathie weer op te poetsen!

 • Ppeter

  Waarom is het eigen risico eigen niet inkomensafhankelijk?

  • PPaulien

   @peter

   Dat vinden ze niet nodig want juist de mensen met de laagste inkomens zijn relatief gezien vaker ziek. Ook de ouderen met een klein of geen pensioen, arbeidsongeschikten en mensen in de bijstand. Daar plukken ze al zo veel van dat het niet nodig is om het naar inkomen te rekenen. Triest maar waar. De zwakkeren zijn altijd de l*l.

 • Bbollen alex

  ik vindt dat niet meer dan normaal een kleine eigen bijdrage voor de huisarts dit zou voor alles zo moeten zijn kijk naar belgie daar is dat ook zo en de mensen betalen heel at minder zorgverzekering

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.