Wordt de zorgtoeslag volgend jaar afgeschaft?

Bart Koenraadt 466 reacties

Er zijn serieuze plannen om de zorgtoeslag af te schaffen voor iedereen. 7 miljoen mensen in Nederland ontvangen op dit moment zorgtoeslag om te compenseren voor de premie en het eigen risico van de zorgverzekering. Maar de toeslag is onwenselijk vindt het kabinet, onder leiding van premier Rutte. Het kabinet wil eigenlijk van het hele toeslagenstelsel af.

Emeritus hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering, Wynand van de Ven en Erik Schut, hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg, komen daarom met een voorstel om de zorgtoeslag af te schaffen. Daarbij zijn er geen inkomenseffecten.

Voorstel

Het voorstel van de twee geleerden is om de zorgtoeslag af te schaffen en om tegelijkertijd de nominale premie te verlagen met 85 euro per maand. Werkgeversbijdragen verder blijven ongewijzigd

Hoe werkt het?

 1. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een nominale premie aan hun verzekeraar van gemiddeld zo’n 35 euro per maand.  
 2. Daarnaast betaalt iedere verzekerde 85 euro aan de Belastingdienst.
 3. Van die 85 euro wordt een deel afgetrokken, afhankelijk van het inkomen van de verzekerde.

Het is niet duidelijk hoe het kabinet tegen dit voorstel aankijkt en of dit voorstel al per 2021 kan worden ingevoerd.

Voordelen

Het plan van de (oud) hoogleraren kent een aantal belangrijke voordelen:

 • Toeslagenproblematiek wordt verminderd
 • Minder regelgeving en dus minder fraude, controles en terugvorderingen
 • Lagere administratieve lasten
 • Huishoudens hoeven geen zorgtoeslag meer aan te vragen

Een ander voordeel is dat het aantal wanbetalers in de zorg verder kan worden teruggedrongen. Dat komt omdat er geen prikkels meer zijn om de zorgtoeslag te gebruiken voor andere doeleinden dan de zorgverzekering. Het verlies is in zorgtoeslag wordt gebruikt om de premie sterk te verlagen.

Meer concurrentie

Het laatste belangrijke voordeel van een zorgstelsel zonder zorgtoeslag is de groter wordende concurrentie tussen zorgverzekeraars. Een positieve ontwikkeling, gezien marktwerking positieve effecten heeft op de zorgkosten.

In de nieuwe situatie blijven de absolute premieverschillen wellicht gelijk, maar nemen nemen de relatieve prijsverschillen juist sterk toe.

Hoe komt dat?

Als de nominale premie wordt verlaagd worden verzekeringen tegen een fors lagere premie aangeboden. Tussen een premie van 115 euro en 120 euro per maand (situatie nu) zit een relatief verschil van zo’n 4,3 procent. Tussen een premie van 35 en 30 euro (situatie zonder zorgtoeslag) zit een relatief verschil van bijna 17 procent.

Onderzoek heeft aangetoond dat consumenten gevoelig zijn voor relatieve prijsverschillen en zullen waarschijnlijk dus vaker overstappen.

Laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt. Goed idee of niet?

Bron: FD.nl

466 reacties

 • TT.van den Berg

  Zo! Dát is dan het einde voor mij..
  Ik kan me niet meer verzekeren voor ziektekosten van mijn A O W. Zónder pensioen als dit doorgaat !!
  Dan maar hopen dat ik niet oud word.
  Haal het geld op dáár waar het wél is! ( OF doe als regering zélf wat rustiger aan met geld smijten)

 • RR.atteveld

  Heel slecht idee van die heren, Jan met de pet gaat weer de boot in, kortom laat dé toeslag maar zo blijven, moet alleen meer toezicht op zijn, goed voor de werkgelegenheid.

 • VViktor

  De drie kabinetten Rutte hebben de afglopen 10 jaar alles afgebroken voor ‘de gewone man’. Dat is immers ook niet hun achterban.
  Heel even dreigden ze overstag te gaan en steunde samen met de PvdA toen (Asscher) voor ivoering van een inkomensafhankelijk zorgpremie. De VVD achterban stond op z’n achterste poten, kortom hij kwam er nooit. Mensen met zeer klein inkomen, krijgen de zoveelste veeg uit de pan.
  En dat terwijl links en rechts met geld wordt gegooid en de graaiers in Den Haag er zelf warmpjes bij zit.Het getuigt van een groot dedain naar de burger. Schande.
  Kijk ,natuurlijk wordt toeslagen als deze geld slechts rondgepompt.
  Maar geen mens gelooft toch dat de daling vanhet eigen risico blijven is. Een jaar later maken ze bekend dat hij wordt verhoogd van 85 euro naar 120 euro. En zo gaat dat dan door, jaar na jaar.
  En concurrentie onderling is ook een lachertje. De verzekeraars onderling letten goed op elkaar onderling en passen hier en daar met een eurootje aan.
  Je vaste zekerheid ben je met het afschaffen van de zorgtoeslag kwijt.
  Ik zou zeggen: in 2021 zijn verkiezingen, weg met die bende!

  • CClaire

   @Viktor

 • RRonald

  Ze maken de mensen nu blij met deze maatregel. Dit heeft in het eerste jaar waarschijnlijk een positief effect op het inkomen maar in de daaropvolgende jaren zullen de premies wel gewoon doorstijgen (zoals het nú ook gaat) en dan ben je dus vele malen duurder uit! Ook aan dat punt van die inkomensafhankelijke aftrekbaarheid zullen wel de nodige sluwe haken en ogen zitten…
  Los dáárvan vind ik het een goed idee om van het alarmsysteem af te stappen.

 • YYvonne

  Hou mijn hart vast heb hoge ziektekosten chronisch ziek Dat nieuwe plan betekend dat ik mijn ziektekosten verzekering niet langer kan betalen Dat is van een wia niet meer te doen!!

 • SSylvia

  Betaal je dan maandelijks 85 euro aan de belastingdienst? Of pas na elk jaar wanneer je belastingaangifte doet? Dat laatste betekent dat je een potje klaar moet hebben liggen om alles in 1x te betalen. Omdat ze naar je inkomsten kijken. Dat zal vast niet, toch?

  • KKarin

   @Sylvia
   85,00
   Wat maakt dat nu uit of je het maandelijks moet betalen of jaarlijks? € 85,00 is € 85,00 toch? En als het dan afgetrokken wordt van je inkomstenbelasting of niet, dat maakt toch niet uit? Als je iets terug krijgt wordt het er dan wel van afgetrokken, niet dan? Maar wat ik begrepen heb is het maandelijks.

 • SSuze lommerde

  Zelf geen zorgtoeslag, maar voor mijn zoon die haast niets heeft en chronische ziek is en niet meer kan werken en hoge kosten heeft en geeneens een eigen woning heeft en hier woont word gekort. Hij heeft al bijna niets zou heel erg asociaal vinden. Een ander die hier binnenkomt krijgt alles zowat gratis aan geboden, waar gaat dit heen. De hoge heren die zelf genoeg hebben en gezond zijn, beslissen over een ander. En fraude zal er altijd wel blijven vooral farmaceutische dat zijn pas boeven.

 • RRina

  Dat zou niet best zijn,dan zou ik niet weten hoe ik nog rond moet komen . Slecht plan

 • TThea

  De zorg is al voor veel mensen onbetaalbaar. Als dit doorgaat ga ik er €1oo euro op achter uit. Het wordt tijd dat meneer Rutte ook eens een jaar van een bijstandsuitkering moet leven. Dan praat hij wel anders.

  • MMij

   @Thea
   Dat zou ik nou graag mee maken.. Gewoon drie jaar lang rond zien te komen van 50 per week, wat echt alles en alles van af moet, eens kijken of hij dan ook nog zo hoog van de toren blaast

 • DD.Lamdaghri

  Goedemorgen
  Het zal nooit worden zoals het was deze regering heeft alles wat goed was kapot gemaakt.Ik weet niet waar het goed gaat in Nederland .Bij elke overheid instantie is een puinhoop denk aan de zorg die onbetaalbaar geworden.onderwijs.belasting. cbr.justitie.defensie.woningbouw. En te vergeten stikstof probleem die Nederland denkt alleen op te lossen en geld uit de zak kloppen van de burgers.Nederland is een rijk land maar niet voor eigen volk. Zolang er nog duizenden mensen die van de voedselbank leven moet deze regering zich schamen. Ik heb hier geen woorden voor.De regering probeert kapot te maken met belastingen te verhogen.Zolang de VVD in de regering blijft wordt alleen maar erger. Mensen maak jullie borst maar Nat .

  • YYvonne

   @D.Lamdaghri
   Helemaal mee eens Het is geen sociaal beleid En dat zal het ook nooit meer worden ben ik bang

  • JJan

   @D.Lamdaghri
   Klopt precies wat je zegt ik ben wel met je eens
   als niemand wat zegt en ook niet protesteerd wordt het hier in nederland heel ergere dingen armer wordt wordt nog armer rijker wordt nog rijker vieze systeem bahhh

 • VVeronigeu beer

  Nog meer armoede voor mensen met een minimum in komen AOW zieken mensen en uitkering deze mensen zijn vaak bijverzekerd om dat ze nog meer kosten hebben dan een gewoon normaal iemand die gezond is is nu 174 euro incl tandarts mogen deze mensen fan ook niet meer naar de tandarts weer meer mensen naar de voedselbank gaat goed met Nederland zorg word onbetaalbaar voor alleenstaande midden inkomens mensen met een minimum inkomen

 • BBram

  Ik vind dit een zeer slecht idee nu weet ik wat ik krijgt en dan moet ik het maar weer afwachten.
  We hebben al eerder iets veranderd in het zorgstelsel toen werd er al gewaarschuwd voor de hogere kosten ik meen dat de indiener daar van bij die opmerking met ze vinger in zijn keel zat maar we zij er denk nu wel achter dat we steeds meer gaan betalen en er steeds minder voor terug krijgen.

 • CC Vree

  Het is altijd hetzelfde,onder het mom van het is goed voor de burgers wordt het falen van de staat afgewenteld op de zwakkere in de samenleving.Geen goed idee,de verzekeringsmaatschappijen gaan hier weer goede sier mee maken,zo krijg je steeds meer het Angelsaksische model.Ieder voor zich en God voor ons allen.

  • KKarin

   @C Vree

   Ik ben meer voor “eerst ik (en mijn familie) en dan de rest” (figuurlijk dan hé)
   Dat zou je ook kunnen zien als “Nederland eerst en dan de rest” toch? Volgens mij is dat ook het “Angelsaksische model” zoals jij al schreef. En Engeland heeft het voorbeeld al gegeven, nu Nederland nog en de rest zal volgen. Ook al weten velen het niet, Nederland is vaak voorbeeld geweest voor vele ander Europese landen.

 • RReina

  Laten we premie betalen na rato , na inkomen dus , dan betalen we allemaal eerlijk. Maar daar zit de VVD niet op te wachten denk ik.

  • CC.Vree

   @Reina

   Goed idee,maar de zakenlui VVD zullen dat inderdaad niet toestaan.

  • PPeter konings

   @C.Vree

   Vn is een grote bacterie waar nog geen medicijn voor is , hopelijk komende verkiezingen dat ze deze graairatten uitroeien

 • TTrees

  Lijkt me dat het goed is voor werkende maar iedereen die leeft van een uitkering en de oudere met een klein pensioen er weer de dupe van gaan worden. De rijke worden weer rijker en de arme nog armer.
  GEEN GOED IDEE DUS.

  • JJuliana

   Goed idee

 • WWilhelmus

  Men kan dan wel de aanvragen bij de voedselbank uitbreiden voor de mensen met lage inkomens.
  Papier is geduldig en achter een bureau kun je van alles bedenken om de tijd vol te maken

  • MMaria Randolph

   @Wilhelmus
   Inderdaad Wilhelmus,
   Groot gelijk

  • BBram

   @Maria Randolph

  • KKarin

   @Wilhelmus

   Ik zou bijna zeggen “amen”. Maar weet je wel hoe lang die wachtlijsten zijn bij de voedselbank? Ik ga af en toe voor een Too good to go pakket, maar dat is maar afwachten wat je krijgt. Soms zit het mee, soms ook niet.

 • RRuud

  Het blijft toch grappig om te lezen dat men in Nederland elke keer op willekeurig welk gebied dan ook probeert om het wiel weer opnieuw uit te vinden en dat terwijl er, op juist dit specifieke gebied in Engeland een oplossing voorhanden ligt genaamd NHS…het leven kan zó simpel zijn!

  • BBilly

   @Ruud

   De NHS een oplossing? Lees je wel eens nieuws?
   Een NHS in Nederland zou een ramp betekenen.

   De NHS wankelt aan alle kanten in Engeland:
   – Ellenlange wachtlijsten (zelfs voor de huisarts tot 2/3 weken)
   – Kwaliteit verzorging en zorg laag
   – Tweedeling: de rijkeren sluiten een particuliere verzekering af en maken gebruik van uitstekende particuliere zorg (buiten de NHS om). De armen/middeninkomens moeten naar NHS-klinieken en zorgverleners.

  • CC.Vree

   @Billy

   Dat die NHS zo slecht is weet ik uit de ervaring van iemand die daar een familielid had wonen.Is gewoon doodgegaan o.dat men hem te oud vond voor behandeling.Niets aan gedaan zelfs geen palliatieve zorg .

  • MMij

   @C.Vree

   Ach dat is toch ook wat Klavertje graag wil… Geen zorg meer voor mensen ouder dan 70 als je de k ziekte hebt etc…..

  • KKarin

   @C.Vree
   Kan ook gewoon een hele slechte (huis)arts zijn geweest. Heb ik zelf meegemaakt met mijn man, huisarts heeft hem ook gewoon dood laten gaan.

  • CC.Vree

   @Ruud

   Nou dan weet je niet hoe de HS is i gericht.Daar geld al het recht van de sterkste en het Angelsaksische model.Ieder voor zich en God voor ons allen.Ben je in hun ogen te oud dan mag je dood gaan.Wordt er niets meer aan gedaan.

  • KKarin

   @C.Vree

   Ten 1ste, mijn man was niet oud, hij was 55 jaar. Ten 2de, hij was enorm benauwd en was plots kilo’s aangekomen, dat was vocht, zat in zijn boven benen. En wat stond er later bij de tuchtraad in het patiënten dossier van mijn man? Meneer had pijn in zijn flank. Nou? Ik was er verdorie zelf bij! Maar helaas ik had niets zwart op wit en meneer kon niets meer zeggen omdat hij al dood was. Dus werd de huisarts in het gelijk gesteld. 1 Ding is zeker, die huisarts is een enorme ongeïnteresseerde klungel die 4 van de 5 minuten op zijn computer scherm zit te loeren en ook nog eens een fraudeer is, die zijn patiënten dossier veranderd of te laat bijwerkt en alles vergeten is. En daar heb je dus het tuchtcollege voor nodig, maar helaas, in dit geval is de sterkste de arts, ook al is die voor een dergelijk geval een berispt. Ben ik blij dat ik die “klungel” niet meer als huisarts heb.

 • FFrunnikje

  Zonder €185 zorgtoeslag en met €85 lagere premie houden mensen zoals wij met een laag inkomen nog steeds een financieel gat van zo’n €100 per maand over!

  • Kkees

   @Frunnikje

   Dag Frunnikje even een vraag, de genoemde 185 zorg toe slag is dat voor 1 persoon? of voor 2 personen?
   Als je 85 per persoon zit je aan 170 euro
   Maar je weet het maar nooit met Den Haag

 • HHenk jansen

  Heel goed idee. Laat het snel ingaan.

  • Ttrijnie hebels

   @Henk jansen
   makkelijk praten voor jou jij hebt zeker een goed inkomen ik hang juist van die toeslagen af anders krijg ik geen eten meer

  • EEls

   @Henk jansen

   Jij bent zeker rijk, betaald jij dan onze rekening, ik leef met een uitkering en zorgtoeslag, mijn huur is mijn uitkering geld en wat ik overhoud dan ga naar mijn verzekering, ik heb ms. Dus betaald jij mijn huur en verzekeraars.

  • KKarin

   @Els

   Niet zo snel oordelen dames, niemand kent Henk Jansen toch? Kijk ik heb ook bijstand en als het bij 30 – 35 euro blijft heb ik er ook geen problemen mee. Maar als ik ook nog een 85 euro moet betalen dan wordt het een heel ander verhaal. Ik hoop dus ook dat mocht dit er door komen dat voor de mensen met een minimum die 85 euro kwijtgescholden wordt, anders wordt het echt op een houtje bijten.

  • SSou

   Zeker ben je zo in rijke die aan zich zelf alleen denkt …

 • MMarie

  Als chronisch zieke met uitkering ben je verplicht een hogere verzekering te nemen om enigzins specifieke vergoedingen te krijgen, daarnaast het eigen risico en alle bijbetalingen omdat niet alles vergoed wordt maakt de zorg duur. Er zijn veel mensen die niet naar specialisten gaan om op de zorgkosten te sparen. Als deze toeslag vervalt neemt dat aantal verder toe.

  • MMaartje

   @Marie

   Chronisch zieken en mensen met een beperking, mensen die niet aan werk kunnen komen, al deze groepen.

 • MMaartjr

  Heel leuk en aardig, behalve voor een grote groep mensen met een beperking die niet kunnen werken, of niet aan aangepast werk kunnen komen, en dus afhankelijk zijn van een uitkering. Deze groep ontvangt nu de maximale (€104) zorgtoeslag die (letterlijk) broodnodig is. Zonder is er gewoon geen geld over voor eten.

 • EEd

  Moet je daar voor geleerd hebben om.zulke verschrikkelijk uitlatingen te doen,wij AOW ‘ers ^hebben die zorgtoeslag nodig, Dat blijkt weer dat de heren van de politiek ( VVD ) totaal niet eens weten hoeveel wij allen nu al voor premie betalen. Hoezo concurrentie tussen zorgverzekeraars,ze maken onderling afspraken. Sinds de privatisering van de zorg,is de zorg onbetaalbaar geworden en hebben we tekorten aan medicijnen,Nederland is gewoon een derdewereldland geworden.
  Immers de politiek van de laatste 40 jaar hebben van ons land een vuilnisbelt gemaakt.

 • Ddavid

  het zou mooi zijn de zorgtoeslag afschaffen en 85 euro naar beneden is heel mooi maar let wel als dit gebeurd zit je over 5 jaar aan de maximale zorg die eerst verlaagd word met 85 euro en dan na 5 jaar dat je het dubbele moet betalen

 • MM.Daenen

  Hoe zit het mensen die met pensioen zijn of die alleen AOW hebben.
  Sommige hebben alleen een klein pensioen.

 • RRenet

  Op zich een prima plan, maar hoe zit het dan met studenten? Die hebben vaak geen inkomen om dit te verrekenen met de belasting? Dit plan werkt naar mijn idee alleen bij mensen die een normaal inkomen hebben en alle afdrachten bij de belasting doen

  • CChris

   @Renet

   Juist. Voor mij als student zonder ouders is dit een gigantisch probleem. Ik leef nu van stufi, huurtoeslag en zorgtoeslag, wat al minder is dan bijstand. Ik kom dus tekort waardoor ik nu al iedere maand op mijn laatste beetje spaargeld inteer. Het is al een onmogelijke situatie, nu dreigt het gewoon nog erger te worden.. Het is niet te doen. Ik wil niet denken aan de gevolgen, maar die zullen er wel komen.. Als ik mijn opleiding maar kan blijven volgen. Dus ik houd mijn hart vast

  • JJantjes

   @Renet

   Er word niks verkend met de belasting, je moet zelf max 85 euro per maand aan de belasting dienst betalen, het is dus goed mogelijk dat een student of gewoon iemand met ene minimum inkomen een veel lager bedrag, of misschien zelfs niets aan de belasting moet betalen.

   Kan mij niet voorstellen dat ze gaan verwachten da ten min inkomen 35 euro per maand aan zorg premie gaat betalen en dan ook nog 85 euro aan de belasting dienst.

 • HH,Schaap

  Ja hoor eerst iedereen €85 gegeven en binnen de korst mogelijke tijd weer met een verhoging van €50.

  • Kkees

   @H,Schaap

   Precies lekker kunnen wij het regering het niet maken toch 😉
   Mijn advies is dan ook stem op een partij die wel rekenen kan en omziet naar de zwakkere

 • KKoos

  Waarom niet de basis zorgverzekering via werkgever en belastingdienst
  Geen mensen die onverzekerd zijn .
  Aanvullend verzekering sluit je zelf af .
  Is er nog steeds markwerking .
  Hé lijkt dit niet een beetje op de oude ziekenfondsen verzekering

  • BBilly

   @Koos

   Ja dat lijkt inderdaad op het oude ziekenfonds en dat lijkt mij zeer onwenselijk. Dat stelsel is niet voor niets vervangen. In Engeland hebben ze ook een publiek stelsel (NHS). Nou dat werkt dus voor geen meter.

  • CC Vree

   @Billy

   Nee het oude ziekenfonds model had veel te veel beperkingen en de particulier kon zich goed verzekeren.Maar zoals het nu gaat met een zeer verwarrend woud van ziektekostenverzekeraars is het zeker niet goed geregeld.Ieder jaar weer veranderingen in prijs en mogelijkheden is funest.Buiten het gegoogel voor de ziekenhuizen en artsen met de prijzen die door de verschillende ziektekostenverzekeraars worden gehanteerd.Het is een onoverzichtelijk woud van prijzen en mogelijkheden voor de meeste mensen. Dit moet worden vereenvoudigt zonder dat het oude ziekenfonds model weer wordt gehanteerd.Dat was ook niet erg goed.

  • BBas frelink

   @C Vree
   Heerlijk terug naar ziekenfonds
   Toch blijft bewust zijn van de kosten een belangrijk item .Voorlichting over de kosten is een must. Zien en weten dat onze gezondheidszorg een groot goed is moet er ingeprent worden. Het aan je laars lappen
   Van raad of afspraken moet aangepakt worden . Zorg toeslag direct naar verzekeraars
   Bas Frelink Purmerend

  • GGea

   @Koos
   Kijk dit is nu een goed voorstel
   Gewoon weer terug naar jaren geleden …

  • NNorma

   @Gea

   Want vroeger was alles beter zeker? Laat me niet lachen

  • BBen

   @Norma

   Is het nu beter dan? Op sociaal gebied wat VROEGER is opgebouwd, is NU alles afgebroken. En het gerotzooi van de maffiose belastingambtenaren onder leiding van voornamelijk de VVD. Hoezo…. Nu beter?

 • RRonald.

  De zorg had nooit geprivatiseerd moeten worden, het is een grote commerciële business.

  • EElene

   @Ronald.
   Helemaal mee eens.
   Ze hadden een nieuw ziekenfonds systeem moeten bedenken, misschien in de leer gaan bij andere landen en vervolgens het oude ziekenfonds systeem op de schop moeten gooien, want dat functioneerde niet best.

   Maar de VVD-er Hoogervorst, die met dit plan kwam wreef zich bij voorbaat in de handen met “zijn marktwerking in de zorg” en de rest van de kamers volgde als makke schapen.
   En de burgers slikten dit zonder enig ècht groot protest.

 • DDebby

  Zou idd een veel betere oplossing zijn

 • Llonneke

  als je het zo uitlegt lijkt me dit een prima oplossing. zorgtoeslag is ook gewoon heel omslachtig en 1 groot administratieklusje.

  • EEsv

   @lonneke

   We kunnen ook eens gaan nadenken waarom mensen misbruik maken van de toeslagen met verrekeningen achteraf!

   Zou het komen omdat mensen gewoon niet rond kunnen komen van 1600 netto per maand?

  • RRobbert

   @Esv
   Je zit nu lekker criminaliteit goed te praten. Denk eens na.

 • Aantoine timmermans

  marktwerking in de zorg is de duurkoop in de nutsvoorziening.
  iedereen weet dat marktwerking leid tot de verkeerde effecten in de zorg die alleen nog maar in prijs gaan concureren, moeilijke klanten vogelvrij maken, en een wildgroei aan cowboys opleveren die het systeem melken, om het te melken en vooral zo min mogelijkervoor terug leveren.
  de overhead is mindblowing en dat alleen al verslind een vermogen.

 • KKarin

  @ckris

  Zo! Vertel, hoe doe je dat dan? Ik denk dat wel meer mensen dat willen weten.

 • KKarin

  @J klein

  Dat is geen lokkertje, maar en dooddoenertje. bijna iedereen denkt nu dat die minder gaat betalen, omdat er iets van 35 euro wordt vermeld. Helaas lezen mensen niet alles. Wtf, ook nog een 85 euro erbij betalen, ook al is het minder als je minder verdient of een uitkering hebt, maar dat kunnen mensen met een uitkering niet betalen hoor. En ik behoor daar ook bij helaas. Nu is het al elk “stuivertje” omdraaien (vroeger elk dubbeltje), wat zal het dan worden, dat de centen er weer komen? Ik word hier zo moe van, stress stress en nog eens stress.

 • KKim

  @Anoniem, ik werk 38 uur en ben chronisch ziek en ik betaal 200 aan mijn ziektekostenverzekering + eigen risico per maand. Ik krijg 40 euro zorgtoeslag en heb geen recht op huurtoeslag hebt u enig idee wat ik over houd en heb ik niet zo’n slecht salaris maar wel reiskosten enz. Ik heb misschien 100 euro meer te besteden dan iemand uit de bijstand vind u dat niet triest. Het is allemaal huilen met de pet op en ik vraag me werkelijk af hoe Rutte dit land nog kan besturen. En alweer staan ze hoog in de peilingen. Ik begrijp het niet meer…

 • AAlfred

  @Theo
  Ja en €85 naar de belastingdienst en geen zorgtoeslag meer, oja en €35 naar de zorgverzekering….. Hmmmm

 • JJohn

  @Theo
  Lees zelf even goed.
  Je betaald hetzelfde alleen aan twee verschillende partijen. 35 +85€

 • AAnnemiek Boots

  @Marton

  Zo is t Maron terug naar t ziekefonds en niet in déze Tijd, hebzuchtig managers ,die ons de Das om doen

 • RRene

  @Sander
  Hoi Sander bedankt, kijk anders even op de website, we moeten er nu met zijn allen voor gaan, we klagen al te lang,

 • SSander

  @Rene, kleine kans.
  Als de inhoud van je korte promo tekst het niveau binnen de partij weerspiegelt is die kans vrij klein.

 • GGabrielle

  @Willy wat dacht je van de middenstand wij krijgen geen zorgtoeslag of huurtoeslag helemaal niks betaal over al de volle mep me dochter is nu 18 nog geen inkomsten die betalen we ook wij moeten ook echt elk cent om draaien om rond te komen voor de middenstander is het ook geen vetpot hoor laat rutte daar ook is naar kijken

 • ZZo is dat terug naar vroeger, 1 ziekenfonds 1 voorzitter die zijn zakken vult ipv ? Voorzitters zorgverzekeraars en iedereen betalen ook die migranten en gespuis .

  @Willy

 • MMaria

  @Rosa

  Je heb gelijk in buiten land waar de kinderen wonen geen kinderbijslag hier ontvangen

 • EEd Zwaal

  @Leo Wessels
  Dat ben ik helemaal met je eens.Het kabinet doet er beter aan om de superwinsten van de grote maatschappijen aam te pakken. Vooral zij hebben geprofiteerd van de hoogconjunctuur en de werknemers wat kruimels toegeworpen, onder het mom van : dit is de beloning die voor het werk staat. Om van de gepensioneerden en studenten maar niet te spreken. Zij krijgen het steeds moeilijker. Het geld klotst tegen de plinten op, maar niet voor deze laatste groepen. Wel gingen deze superwinsten naar aandelen waardoor zij de winsten verder kunnen vergroten.
  Inderdaad het liberale principe van laisser faire. De VVD ten voeten uit.

 • TTheo

  @Pip, lezen jullie überhaupt wel?
  Er staat bij dat dan de premie met € 85,- naar beneden gaat, dus hoezo worden jullie gedupeerd?

 • PPip

  @Maya
  Zo is het gelijk heb je waarom worden we altijd gedupeert hij heeft geld genoeg maar wij niet belachelijk iedee

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.