Dit gaat veranderen aan je zorgverzekering in 2022 (voorspelling)

Dit gaat veranderen aan je zorgverzekering in 2022 (voorspelling)

Artikel door: Koen Kuijper - 3 reacties

Dit gaat veranderen aan je zorgverzekering in 2022 (voorspelling)

Met de verkiezingen in aantocht en de aanhoudende coronacrisis blijft de zorg een veelbesproken onderwerp in Nederland.

De komende periode zullen er ongetwijfeld veranderingen worden aangekondigd, bijvoorbeeld rondom het eigen risico, het basispakket of ons zorgstelsel. Ook rondom de zorgpremie zal er veel te doen zijn. 

In dit artikel blikken we alvast vooruit naar 2022. Wat gaat er veranderen in de zorg en zorgverzekering?

Zorgpremie stijgt

In 2021 steeg de zorgpremie met bijna vijf euro per maand naar gemiddeld 124,60 euro. We verwachten dat de zorgpremie in 2022 wederom gaat stijgen. Daarmee wordt de stijgende trend van de afgelopen jaren doorgezet.

We noemen de vier belangrijkste oorzaken voor de stijgende premie.

1. Salarissen zorgpersoneel stijgen

In 2021 stijgen de lonen van zorgemedewerkers met circa 3,2 procent. Dat blijkt uit een voorlopige tariefberekening. Ook in 2022 gaan de lonen waarschijnlijk weer omhoog. Verzekerden gaan opdraaien voor deze extra kosten middels een hogere premie.

Daarnaast is er de komende jaren veel extra zorgpersoneel nodig in de zorg. Om nieuwe mensen aan te trekken, gaan de budgetten dus omhoog, bijvoorbeeld voor werving en scholing. Dat kan zich ook vertalen in een stijgende premie.

De kans is verder aanwezig dat het zorgpersoneel opnieuw wordt beloond voor hun enorme inzet tijdens de coronacrisis. We gaan dat zeker voelen in onze portemonnee, hoe terecht een eventuele bonus ook is.

2. Toenemende vergrijzing

De bevolking in Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Met andere woorden, het aantal ouderen in de totale bevolking neem toe in verhouding met het aantal jongeren. Dat betekent automatisch ook een geleidelijke stijging van de zorgkosten, aangezien ouderen meer zorgbehoevend zijn.

3. Reserves verzekeraars nemen af

Afgelopen jaar hebben de zorgverzekeraars diep in hun buidel moeten tasten om de zorgkosten voor corona op te vangen. Denk aan het opschalen van de ic-capaciteit, bescherming van het zorgpersoneel en het organiseren van plaats voor revaliderende coronapatiënten.

Verder hebben de meeste verzekeraars reserves aangeboord om de premie voor 2021 betaalbaar te houden. VGZ zette bijvoorbeeld 44 euro in per verzekerde.

Als de buffers van verzekeraars verder teruglopen, betekent dat automatisch dat er voor 2022 minder geld beschikbaar om de premiestijging te dempen. Het gevolg is een duurdere zorgverzekering.

Eigen risico wordt aangepast

Steeds meer politieke partijen willen het eigen risico afschaffen of verlagen.

Zelfs in de huidige coalitie wordt daarover gesproken:

 • Het CDA wil het eigen risico gelijk houden, maar voorkomen dat je deze in één klap moet betalen, bijvoorbeeld als je een dure behandeling nodig hebt.
 • D66 wil naar eigen zeggen naar een ‘slimmer’ eigen risico. Zij willen het bedrag wat mensen maximaal hoeven te betalen terugschroeven naar 100 euro per behandeling, met een maximum van 4 behandelingen per jaar. Het eigen risico zou dan stijgen naar 400 euro. Ook geneesmiddelen en hulpmiddelen zouden daaronder vallen.
 • De VVD wil het eigen risico ook gelijk houden en het maximale bedrag per behandeling maximeren, zodat je nooit in één keer je volledige eigen risico kwijt bent aan een dure ingreep. Zelfde principe als bij het CDA.
 • De ChristenUnie stelt eenzelfde soort idee voor. Het wil medische behandelingen indelen in categorieën met een lage, gemiddelde of hoge eigen bijdrage, bijvoorbeeld 25, 100 en 250 euro. Zo is het onmogelijk om in één klap je eigen risico vol te maken.

Het grootste deel van de oppositie wil het eigen risico verlagen of afschaffen, wat resulteert in een hogere inkomensafhankelijke bijdrage of stijging van de premie.

Dat er iets aan het eigen risico gaat veranderen, is dus zo goed als zeker. De vraag is of dit al in 2022 gaat gebeuren.

Niet bewezen zorg verdwijnt uit basispakket

Zorginstituut Nederland gaat vanaf nu strenger letten op wel en niet zou moeten worden vergoed via de zorgverzekering. Alleen behandelingen die voldoende bewezen zijn en gezondheidswinst opleveren horen thuis in het basispakket.

Dat betekent automatisch dat de basisverzekering er in 2022 er wel eens anders uit kan komen te zien qua inhoud. Behandelingen en medicijnen die zich onvoldoende hebben bewezen, kunnen mogelijk zelfs worden geschrapt.

Zinnige zorg

Om de zorgkosten verder in te perken, is het verder aannemelijk dat er wordt gekeken naar gezondheidswinst voor behandelingen en geneesmiddelen in het basispakket, bijvoorbeeld binnen de oncologische zorg.

Het is niet altijd logisch om medisch gezien alles uit de kast te halen voor een marginale gezondheidswinst. Zeker als daar een enorm prijskaartje aan hangt.

Bart Koenraadt (Zorgwijzer)

In het programma Zinnige Zorg heeft het Zorginstituut een werkwijze ontworpen waarmee het basispakket systematisch wordt doorgelicht. Het idee hiervan is dat ineffectieve of onnodige zorg wordt tegengaan en onnodige kosten worden verbeterd.

Meer samenwerking, minder marktwerking

Vanuit de politiek komen er toenemende geluiden dat de marktwerking in de zorg op sommige plekken is doorgeslagen, bijvoorbeeld in de GGZ, waar marktwerking leidt tot selectie aan de poort. Patiënten met zeer complexe problemen worden minder snel geholpen, omdat zij minder opleveren.

Volgens sommige linkse politici laat de coronacrisis zien dat er problemen zijn met dit zorgstelsel en dat deze daarop moet worden afgerekend. Anna van Poucke, zorgexpert bij consultant KPMG is het daar niet me eens.

Hoe vaak komt dit soort pandemieën voor? De coronacrisis is niet maatgevend voor de zorgkwaliteit. Eigenlijk onderstreept deze pandemie hoe goed Nederland voor mensen met een slechte gezondheid zorgt. Kwetsbare ouderen sterven door Covid-19, maar konden zeker 85 jaar of ouder worden. In landen met een slechtere gezondheidszorg waren zij al eerder overleden.

Zorgexpert Anna van Poucke in het Parool

Het werkt waarschijnlijk averechts als we overstappen naar een ander zorgstelsel denken Gezondheidseconomen. Zij zijn het er over eens dat het juist zaak om het huidige stelsel verder te verbeteren. Volgens hen is het niet logisch om je stelsel in te richten op zo’n uitzonderlijke crisis.

Marktwerking wordt vaak te snel als oorzaak aangemerkt. Er zijn verkeerde productieprikkels, maar dat worden er steeds minder.

Gezondheidseconoom Marcel Canoy in het Parool

Ondanks de kritiek die er is op ons stelsel, bijvoorbeeld ten aanzien van de complexe bekostiging en regeldruk, blijkt uit evaluatie dat de ‘gereguleerde’ marktwerking ons ook veel heeft gebracht.

Ziekte voorkomen wordt beloond

Aan de gezondheid van mensen verdient nog vrijwel niemand in dit zorgstelsel, wel aan ziekte. Maar dat kan volgend jaar misschien wel eens gaan veranderen.

In het actieplan voor het behoud van het Nederlandse zorgstelsel schrijven Zorginstituut Nederland en de NZa dat er versneld wordt ingezet op het toelaten van innovatieve digitale zorg en zorg gericht op preventie. Ook het bekostigingssysteem wordt onder de loep genomen. Dat is nu ook sterk gericht op het genezen van ziekten, in plaats van het voorkomen.

Concrete wetswijzigingen kunnen zich dit jaar aandienen om zo al in 2022 van kracht te worden.

Zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars zetten in toenemende mate in op preventie:

 • A.s.r. introduceerde vorig jaar a.s.r. Vitality. Deze is in 2021 vier maanden gratis als je naar Ditzo of De Amersfoortse bent overgestapt. 
 • Menzis heeft al langer het ‘SamenGezond’ leefstijlprogramma.
 • VGZ heeft een speciale en gratis mindfulness app ontwikkeld.

Je ziet dat steeds meer verzekeraars de stap maken naar preventieprogramma’s en een speciale gezondheidsapp. Het is een kwestie van tijd eer dat iedere verzekeraar dit aanbiedt aan haar verzekerden.

Bart Koenraadt (Zorgwijzer)

Ook bij andere verzekeraars wordt er aan de weg getimmerd op het vlak van preventie.

3 reacties

 • WWolter

  Rutte kan beter zijn geld aan de burgers van Nederland geven dan de zorgpremie te verhogen. De Jong is net zo en geldklopper, Hoe verzin je het om de zorgpremie te verhogen laat ze hun loon maar verminderen, dan liegen ze niet zoveel meer

 • PPeter

  afname van reserves ? Gister op de telegraaf gelezen dat de zorgverzekeringen vam achmea flink winst hebben gemaakt in 2020…

  • RRenske

   @Peter

   Dat liegen van de zorgverzekeringen hebben ze geleerd van kabinet Rutte en Co. We worden met alles straal voor de gek gehouden.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.