Duizenden euro’s niet vergoed voor medische behandeling buitenland

Duizenden euro’s niet vergoed voor medische behandeling buitenland

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Duizenden euro’s niet vergoed voor medische behandeling buitenland

Nederlanders die voor medische behandeling naar het buitenland gaan, komen vaak van een koude kermis thuis. Veel kosten worden namelijk helemaal niet vergoed. Zo moest een Nederlandse patiënt onlangs ruim 6.500 euro bijbetalen voor de zorg die ze ontving in een Belgisch ziekenhuis, zoals verblijf in een eenpersoonskamer. Haar Nederlandse zorgverzekering dekte dit niet.

En steeds meer mensen lopen risico op dit soort fratsen, waarschuwt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De verwachting is namelijk dat steeds meer Nederlanders gebruik gaan maken van zorg in het buitenland vanwege de wachttijden in Nederland.

Uitstel zorg door corona

Vanwege corona zijn veel reguliere behandelingen in ziekenhuizen uitgesteld. Er ligt zelfs een ware vloedgolf aan uitgestelde niet-spoedeisende behandelingen. De wachttijden nemen daardoor toe waardoor de keuze voor een snellere behandeling in het buitenland interessant wordt.

Maar aan medische zorg in het buitenland kan een hoge prijs hangen. Zeker als je van te voren niet overlegt met je zorgverzekeraar of tekent voor zaken die niet onder de standaard dekking vallen.

Europese afspraken

De zorgverzekering wordt in Europees verband beschouwd als een sociale ziektekostenverzekering. Op basis van Europese afspraken is het mogelijk om met voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar zorg te ontvangen in een andere EU/EER-lidstaat. Hierbij maakt het niet uit welke type polis (natura, restitutie, etc.) iemand heeft gekozen.

In goed overleg met de verzekeraar is dus veel mogelijk als het gaat om planbare zorg in België of Duitsland. De verzekeraar is er immers indirect ook bij gebaat als je op tijd wordt geholpen. Uitstel van zorg kan namelijk ook resulteren in complexere en duurdere zorg op de langere termijn.

Voorkom verrassingen

Hoeveel je vergoed krijgt is sterk afhankelijk van de kosten in het buitenland en het type behandeling. Normaliter krijg je in elk geval gedekt van wat in Nederland gebruikelijk is. Belangrijk is wel dat voorafgaand aan je behandeling alles duidelijk is rondom de vergoeding, zodat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.

De zorgverzekering van de verzekerde speelt alleen een rol als er kosten van de behandeling in de andere EU/EER-lidstaat voor rekening van de verzekerde zijn gebleven, bijvoorbeeld bij het voorbeeld in de intro.

Toestemming verleend?

Wordt toestemming door de verzekeraar verleend? Dan ontvangt de verzekerde een S2 formulier van de zorgverzekeraar dat hij kan afgeven bij de buitenlandse zorgaanbieder, waarna vergoeding plaatsvindt volgens de voorwaarden van de sociale ziektekostenverzekering van de lidstaat van behandeling.

De zorgaanbieder declareert bij het plaatselijke ‘ziekenfonds’ van die lidstaat, zodat de administratieve afwikkeling eigenlijk buiten de verzekerde om gaat. De kosten worden dus vergoed volgens de wettelijke regels van dat land, alsof je daar verzekerd bent.

Neem contact op met je zorgverzekeraar om hier meer te weten over te komen.

Bron: SKGZ

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.