Jaarcijfers zorgverzekeraars zien er anders uit door corona

Jaarcijfers zorgverzekeraars zien er anders uit door corona

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Jaarcijfers zorgverzekeraars zien er anders uit door corona

De nieuwe jaarcijfers van zorgverzekeraars pakken door corona heel anders uit. Veel reguliere zorg werd uitgesteld en er zijn regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor de gemiste kosten.

De komende tijd maken verzekeraars de jaarcijfers van 2020 bekend. Het wordt dan ook duidelijk hoe de coronauitgaven zich verhouden tot de inkomsten, premie en buffers. Al is nu al duidelijk dat de jaarcijfers een heel ander beeld zullen laten zien dan in voorgaande jaren.

Buffers gegroeid

Achmea, waar Zilveren Kruis, FBTO en Interpolis onder vallen, meldt alvast dat diens financiële buffers zijn gegroeid. Veel ‘dure’ reguliere zorg heeft plaats moeten maken voor behandeling van coronapatiënten. De financiële reserves konden daardoor toenemen. In maart volgen de definitieve resultaten.

Een toename in financiële reserves is meestal goed nieuws voor verzekerden, omdat de buffers kunnen worden ingezet om de premie zo min mogelijk te laten stijgen.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Ook bij andere verzekeraars is de kans groot dat de buffers zijn toegenomen.

Geld blijft beschikbaar

Het geld dat in de kas van de verzekeraars belandt, verdwijnt overigens niet en blijft beschikbaar voor de zorg. De buffers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om om:

  • De premiestijging (in 2022) beperkt te houden
  • Te investeren in vernieuwing en kwaliteitsverbetering

Vaststellen zorgpremie

Het vaststellen van de ziektekostenpremie, die verzekerden dit jaar betalen, bleek ontzettend lastig vanwege corona. De pandemie bracht veel onzekerheid.

Zo was het bij het vastellen van de premie lastig om te voorspellen hoe de coronacrisis zich zou ontwikkelen en in hoeverre corona invloed zal hebben op de zorgkosten in 2021. Verwacht wordt dat wederom veel minder reguliere zorg kan worden verleend dan voor de pandemie.

Tot slot was vorig jaar onzeker of alle verzekeraars een bijdrage zouden krijgen uit het Zorgverzekeringsfonds. Volgens de laatste inschattingen zou het gaan om 1,2 miljard euro over 2020 en 2021.

Zorgpremie 2022

Ook de zorgpremie van 2022 wordt lastig om vast te stellen voor verzekeraars. In hoeverre wordt de reguliere zorg in dat jaar weer opgepakt?

En in hoeverre hebben de mensen die dit jaar ziek zijn geworden invloed op de te maken kosten in 2022? Veel coronapatiënten die zijn opgenomen, hebben namelijk te maken met langdurige klachten.

Hoewel veel reguliere zorg is en wordt uitgesteld, betekent dat niet dat deze zorg in de toekomst niet meer gaat plaatsvinden. De kans is aanwezig dat 2022 daarom een piekjaar wordt en de niet-geleverde zorg van 2021 dan wordt ingehaald.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.