Zorgverzekering 2022

Alles wat je moet weten over je zorgverzekering in 2022.

1

Zorgpremie gaat omhoog

De zorgpremie stijgt in 2022 met gemiddeld 44 euro. Dat blijkt uit een voorspelling van het kabinet.

Maar hoeveel ga jij betalen aan premie in 2022?

 • Dit is uiterlijk 12 november bekend
 • Daadwerkelijke stijging valt mogelijk hoger uit

Op deze pagina vind je de nieuwe zorgpremies als allereerste.

2

Verhoging zorgtoeslag 2022

De hogere zorgpremie wordt gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Deze toeslag is er voor alle Nederlanders met een laag inkomen.

In 2022 is de maximale zorgtoeslag:

 • 1 persoon: € 1.323 (+ € 36)
 • Gezin: € 2.527 (+ € 40)

De definitieve zorgtoeslag wordt midden november door de Belastingdienst bekend gemaakt.

3

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft in 2022 gelijk op een bedrag van 385 euro. Dit kan vrijwillig verhoogd worden naar 885 euro in ruil voor een premiekorting.

Onder het eigen risico vallen onder andere:

 • Ziekenhuiszorg
 • Medicijnen
 • Psychologische zorg

Op de lange termijn zijn er plannen om het eigen risico anders in te richten.

Laatste nieuws

Deze zorgverzekeraar gaat danslessen vergoeden
– Koen Kuijper

Deze zorgverzekeraar gaat danslessen vergoeden

Deze zorgverzekeraar gaat danslessen vergoeden

Zorgverzekeraar De Friesland (onderdeel van Achmea) gaat per 1 januari 2022 danslessen vergoeden voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dans kan namelijk gezondheidswinst opleveren voor deze groep. Zo verbetert de balans en groeit het zelfvertrouwen.

Vergoeding van de danslessen vindt plaats via de aanvullende verzekeringen AV Extra en AV Optimaal. De vergoedingen bedragen 350 euro per jaar voor AV Extra en 500 euro per jaar voor AV Optimaal. Daarmee kan iemand vrijwel iedere week ‘gratis’ op les. De twee pakketten kosten respectievelijk 23,95 en 52,50 euro maand.

1 reactie
Zorgpremie 2022 omhoog door vloedgolf uitgestelde zorg
– Bart Koenraadt

Zorgpremie 2022 omhoog door vloedgolf uitgestelde zorg

Zorgpremie 2022 omhoog door vloedgolf uitgestelde zorg

De zorgpremie kan in 2022 wel eens fors gaan stijgen. Zorgverzekeraars verliezen coronasteun van de overheid en er staat een enorme klus te wachten voor ziekenhuizen om uitgestelde zorg in te halen. Ook het eigen risico blijft wederom gelijk. De zorguitgaven gaan daardoor flink stijgen, zo is de verwachting.

Ondertussen zijn veel chronisch zieken in Nederland het kind van de rekening. Zij zien hun zorguitgaven toenemen, jaar in, jaar uit. Sommigen zijn maandelijks meer dan 400 euro per maand kwijt aan premies, eigen bijdragen en zaken die niet worden vergoed.

8 reacties
‘Kosten tandarts weer terug in de basisverzekering?’
– Koen Kuijper

‘Kosten tandarts weer terug in de basisverzekering?’

‘Kosten tandarts weer terug in de basisverzekering?’

De medische organisatie Dokters van de Wereld maakt stampij over het hoge aantal Nederlanders dat niet naar de tandarts gaan, omdat ze niet zijn verzekerd voor deze zorg. Zij stellen dat mondzorg weer onderdeel moet worden van het basispakket (in de zorgverzekering). Kosten: zo’n slordige 2 miljard euro per jaar.

Een petitie is inmiddels zo’n 75.000 keer ondertekend. Het is echter onwaarschijnlijk dat er op korte termijn iets gaan veranderen aan dekkingen van de basisverzekering. Er is namelijk nog geen nieuw kabinet die dit soort knopen kan doorhakken.

33 reacties
Premie aanvullende zorgverzekering terugvragen; kan dat?
– Bart Koenraadt

Premie aanvullende zorgverzekering terugvragen; kan dat?

Premie aanvullende zorgverzekering terugvragen; kan dat?

Het overgrote merendeel van Nederland heeft een aanvullende zorgverzekering, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, mondzorg of alternatieve geneeswijzen. Toch zijn er veel mensen die maar nauwelijks van hun polis gebruik maken. Zou het niet eerlijk zijn dat zij een deel van hun betaalde premie terugkrijgen?

Het simpele antwoord is ‘nee’. Een verzekering is geen abonnement en bedoelt om onverwachte zorgkosten te dekken. Als iedereen zou redeneren dat een verzekering altijd geld moet opleveren, zou de aanvullende verzekering niet meer bestaan.

5 reacties
Kunstalvleesklier straks vergoed door zorgverzekering?
– Koen Kuijper

Kunstalvleesklier straks vergoed door zorgverzekering?

Kunstalvleesklier straks vergoed door zorgverzekering?

Patiënten met diabetes type 1 kunnen binnen enkele jaren waarschijnlijk rekenen op vergoeding van een kunstvleesklier via de basisverzekering. Dat meldt Zorginstituut Nederland op haar website. Mogelijk volgt er in de toekomst een advies voor dekking via de basisverzekering.

De kunstalvleesklier is veelbelovend en zou de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes kunnen verbeteren. Dat geldt met name voor patiënten die moeite hebben met het reguleren van hun bloedsuikerwaarden.

1 reactie
Corona stuwt zorguitgaven naar 116 miljard euro
– Thomas

Corona stuwt zorguitgaven naar 116 miljard euro

Corona stuwt zorguitgaven naar 116 miljard euro

De coronacrisis stuwt de totale zorguitgaven in 2020 naar 116 miljard euro. Daardoor stijgen de zorgkosten als percentage van het bbp van van 13,2 procent in 2019 naar 14,5 procent in 2020. Een recordhoogte. En de kans is aanwezig dat dit percentage dit jaar nog hoger komt te liggen, omdat er ook in 2021 veel uitgaven zijn gemaakt als gevolg van corona.

Zorgexperts vermoeden dat de ziektekostenpremie in 2022 flink kan gaan toenemen. Het eigen risico blijft namelijk gelijk. Het is ook mogelijk dat de inkomensafhankelijke bijdrage zal stijgen. Hierdoor gaat een groter percentage van het inkomen, de uitkering of het pensioen op aan de gezondheidzorg.

9 reacties
Eigen risico blijft toch gelijk op 385 euro
– Bart Koenraadt

Eigen risico blijft toch gelijk op 385 euro

Eigen risico blijft toch gelijk op 385 euro

Het eigen risico, die geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering, blijft in 2022 steken op een bedrag van 385 euro per verzekerde. De Tweede Kamer nam een motie aan waarin staat dat dit drempelbedrag bevroren moet worden. Indien de motie niet zou worden aangenomen, zou het eigen risico volgend jaar mogelijk stijgen tot ver boven de 400 euro.

Ondanks dat het eigen risico gelijk blijft, willen de meeste politieke partijen er juist iets aan doen, zoals verlagen of hervormen. Sommige partijen willen er helemaal vanaf.

6 reacties
Fysiotherapie bij long Covid langer vergoed via zorgverzekering
– Koen Kuijper

Fysiotherapie bij long Covid langer vergoed via zorgverzekering

Fysiotherapie bij long Covid langer vergoed via zorgverzekering

Mensen die na corona langdurig kampen met klachten als benauwdheid, vermoeid en conditieverlies, hebben tot 1 augustus 2022 recht op vergoeding van bepaalde zorg via de basisverzekering. Het gaat hier specifiek om fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, dieetadvies en logopedie.

In eerste instantie zou de regeling gelden tot 1 augustus 2021, maar is dus nu verlengd. Ook wordt de regeling ruimer opgezet, zodat je in de eerste zes maanden na de eerste ziekteverschijnselen nog aanspraak kunt maken op de regeling.

4 reacties

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wijzigingen zorgverzekering 2022

Wat kunnen we verwachten van de zorgverzekering in 2022?

Een overzicht van de wijzigingen die bekend zijn:

Zorgpremie

De zorgpremie stijgt volgend jaar naar 1.509 euro gemiddeld per Nederlander. Dat is 125,75 euro per maand en betreft een raming van de overheid.

Let op: als het aan het kabinet ligt komt hier nog eens 13 euro (ruim 1 euro per maand) bij. Dit heeft te maken met de hogere salarissen voor zorgpersoneel.

Verder is bepalen de verzekeraars zelf hun eigen zorgpremie voor komend jaar.

Waarom stijgt de zorgpremie?

4 redenen:

 1. Het eigen risico blijft gelijk
 2. Salaris van zorgpersoneel stijgt
 3. Er meer zorgpersoneel nodig is
 4. Er is sprake van vergrijzing

Rond 12 november zijn alle definitieve premies van de zorgpolissen bekend.

Zorgtoeslag

Doordat de zorgpremie iets hoger is in 2022, stijgt de zorgtoeslag voor de laagste inkomens.

Het kabinet heeft daarom een inschatting gemaakt van de toeslag voor 2022:

 • Een alleenstaande krijgt er 36 euro op jaarbasis bij
 • Een gezin krijgt er 40 euro bij op jaarbasis bij

Nadat alle premies bekend zijn, weten we meer over de definitieve hoogte van de zorgtoeslag.

Basispakket

Het basispakket komt volgend jaar onder strenger toezicht. Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) willen de zorg in Nederland toegankelijker en betaalbaar houden.

Dit betekent onder meer dat er nauwlettender wordt gekeken naar welke zorg doelmatig, waardegedreven en effectief is. Medicijnen en behandelingen die hier niet aan deze criteria voldoen, kunnen daardoor makkelijker verdwijnen uit het basispakket.

Wat verandert er?

 • Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie worden per 1 januari 2022 worden vergoed
 • Twaalf veelbelovende interventies van uiteenlopende zorgbehandelingen worden voorwaardelijk toegelaten in het basispakket
 • Er komt een dekking voor drie nieuwe medicijnen tegen chronische migraine bij specifieke patiëntengroepen

Verder zullen verzekeraars zetten steeds meer in op preventie. Soms staat daar zelfs een korting van de zorgpremie tegenover.

Eigen risico

Er is dit jaar gestemd in de Tweede Kamer om het eigen risico wederom gelijk te houden voor 2022. Die motie is aangenomen. Ook volgend jaar betaal je dus 385 euro aan verplicht eigen risico.

Verder blijft de mogelijkheid bestaan om dit bedrag vrijwillig op te hogen tot een maximum van 885 euro.

Voor de langere termijn wordt er al gesproken over een aanpassing van het eigen risico. Veel partijen vragen om een eerlijker systeem, waarbij je nooit in één keer je volledige eigen risico kwijt kunt zijn.

Vergelijken

Vanaf 12 november is het weer mogelijk om alle zorgverzekeringen van 2022 met elkaar te vergelijken. Mogelijk kun je geld besparen door over te stappen naar een andere verzekeringspolis.

Let bij het vergelijken van verzekeringen vooral op de volgende punten:

 • De premie per maand
 • De keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners
 • De dekking van de aanvullende verzekeringen
 • Extra voorwaarden, zoals een wachttijd

Belangrijke data

21 september 2021

Prinsjesdag 2021: de Miljoenennota wordt gepresenteerd gepresenteerd door het demissionaire Kabinet.

Hierin staan de belangrijkste plannen en keuzes ten aanzien van de begroting voor Volksgezondheid, de nominale zorgpremie (van 2022), de zorgtoeslag en andere zaken rondom ons zorgstelsel.


28 september 2021

Op deze dag maakt DSW traditiegetrouw de eerste zorgpremie van 2022 bekend. Althans, dat is de verwachting.

De kans is groot dat de premie stijgt, omdat de zorgkosten ook toenemen en het eigen risico gelijk blijft.


13 november 2021

Vanaf nu is het mogelijk om je zorgverzekering te vergelijken voor 2022. Alle zorgverzekeraars moeten inmiddels hun premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering bekend hebben gemaakt.

Bekijk wat dit voor jouw situatie betekent in onze zorgvergelijker. Vanaf dit moment heb je 7 weken de tijd om over te stappen van zorgverzekering.


31 december 2021

Dit is de laatste dag waarop het mogelijk is om over te stappen van zorgverzekering voor 2022.

Bij een overstap op uiterlijk 31 december wordt je oude polis automatisch stopgezet. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan in op 1 januari 2022.


31 januari 2022

Dit is de laatste dag waarop het mogelijk is om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten voor 2022.

Let op: je oude zorgverzekering moet al wel zijn opgezegd als je hiervan gebruik wilt maken.