2,1 miljoen wisselingen van zorgverzekering

2,1 miljoen wisselingen van zorgverzekering

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

2,1 miljoen wisselingen van zorgverzekering

Zo’n 2,1 miljoen Nederlanders hebben sinds 1 januari 2022 een andere zorgverzekering. Het gaat hier om verzekerden die van de ene naar de andere zorgverzekeraar zijn overgestapt of binnen dezelfde zorgverzekeraar kozen voor een ander verzekeringspakket.

Dat blijkt uit cijfers van de Vektis Zorgthermometer.

Achmea wint marktaandeel

Verzekeraar Achmea, waar onder meer Zilveren Kruis, FBTO en De Friesland onder vallen wint marktaandeel in 2022. Het concern heeft momenteel 29,3 procent van de markt in handen. Goed voor 5,1 miljoen verzekerden. Alle andere grote verzekeraars (VGZ, CZ en Menzis) verloren juist marktaandeel.

FBTO laat de grootste relatieve groei zien, namelijk maar liefst 67,5 procent.

Nieuwe overstappers

Een leuk gegeven is dat een derde van de overstappers in 2022 voor het eerst van zorgverzekeraar wisselde sinds 8 jaar. Tegelijkertijd heef zo’n 64 van de mensen sinds 2014 nog nooit een overstap gemaakt van ziektekostenpolis.

Meer polissen

In 2022 zijn er 60 verschillende basispolissen, wat 3 meer is dan vorig jaar. Het aantal restitutiepolissen – met vrije zorgkeuze – nam af, namelijk van 15 naar 11.

Aan de andere kant nam het aanbod combinatiepolissen juist toe, namelijk van 5 naar 12. Bij dit type polis kan de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verschillen, afhankelijk van het type zorg. Doorgaans ligt de vergoeding tussen de 50 en 90 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Veel verschil tussen combinatieverzekeringen

Tussen combinatieverzekeringen kan veel verschil zitten. Nationale-Nederlanden biedt in 2022 bijvoorbeeld een combinatiepolis waarbij je voor de meeste zorg vrije keuze en 100 procent vergoeding geldt, ook als de zorgverlener niet gecontracteerd is. Net als bij een restitutiepolis dus.

Maar bij andere combinatiepolissen krijg je slechts 60 procent vergoed voor zaken als dieetadvies, ergotherapie en kraamzorg, tenzij je gebruik maakt van een gecontracteerde aanbieder.

Premies gestegen

Vektis ontdekte een gemiddelde stijging van de basispremie van 43 euro, ofwel 2,8 procent. Zorgwijzer berekende eerder al een stijging van ruim 47 euro, ofwel 3,2 procent.

Individuele polissen fors goedkoper

Wat opvalt is dat zorgverzekeringen die individueel worden afgesloten maar liefst 54 euro op jaarbasis goedkoper zijn dan collectieve polissen. Dat verschil was vorig jaar slechts 36 euro.

De premiestijging van dit jaar is een lachtertje vergeleken met de verwachte premiestijging van volgend jaar. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat we mogelijk meer dan 180 euro per verzekerde meer gaan betalen.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Het aantal mensen met een collectieve ziektekostenpolis daalde dit jaar van 61,6 naar 59,7 procent. De verwachting is dat dit aantal per begin 2023 nog verder afneemt, gezien de overheid korte metten maakt met de collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.