Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023

Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023

Artikel door: Koen Kuijper - 13 reacties

Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023

Het nieuwe regeerakkoord is ondertekend en op 10 januari staat er een gloednieuw kabinet op het bordes.

Eén ding is duidelijk: er is werk aan de winkel. Ook op het gebied van de zorg en zorgverzekering. De plannen voor de komende jaren liggen klaar, terwijl een enkele zelfs al vaststaat voor 2023.

Een overzicht van wat je (waarschijnlijk) te wachten staat:

Collectieve korting zorgverzekering verdwijnt

Per 1 januari 2023 komt er een einde aan de collectieve korting op de basisverzekering. Deze wijziging is al wettelijk geregeld door ex-minister van Volksgezondheid, Tamara van Ark.

Momenteel krijg je als verzekerde nog 5 procent korting op je maandelijkse premie. Daar komt per 2023 dus een einde aan.

Een collectieve zorgverzekering wordt per 2023 nog minder aantrekkelijk, waardoor het aanbod collectieve polissen waarschijnlijk zal dalen. Het vergelijken van verzekeringen wordt daardoor ook een stuk overzichtelijker.

Bart Koenraadt – Zorgwijzer

Wat zou het verdwijnen van de korting concreet voor jou betekenen?

Een voorbeeld:

Stel je betaalt nu 124,88 euro voor de basisverzekering (Basis Zeker) van Zilveren Kruis. Zonder de collectiviteitskorting (5 procent) zou je premie uitkomen op 131,45 euro. Een verschil van ruim 6,50 euro per maand.

Nog wel korting mogelijk bij aanvullende verzekering

Collectieve zorgverzekeringen mogen overigens wel blijven bestaan. Een korting op de premie is echter alleen mogelijk bij een aanvullende- of tandartsverzekering.

Verder blijft het toegestaan om gerichte aanvullende pakketten aan te blijven bieden voor collectief verzekerden.

Zorgstelsel niet ter discussie

In het regeerakkoord wordt het woord ‘zorgverzekering’ geen enkele keer genoemd. Wel wordt gesuggereerd dat ons zorgstelsel niet gaat veranderen in deze regeerperiode.

Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig.

Regeerakkoord 2021 – 2025

Duidelijk is wel dat er talloze verbeteringen in ons zorgstelsel nodig zijn om te garanderen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft, zoals:

 • Grip op stijgende zorgkosten
 • Focus op passende zorg
 • Een andere invulling van het eigen risico
 • Meer aandacht voor preventie, sport en bewegen

Er komt geld bij

Als gevolg van dubbele vergrijzing zullen de zorguitgaven de komende jaren verder toenemen dan eerder werd gepland. In 2022 geven we ruim 91 miljard euro uit aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2023 zal dit ruim 93 miljard euro bedragen. Dat is ongeveer evenveel als we uitgeven aan Onderwijs, Defensie, Landbouw, Justitie en Veiligheid én buitenlandse zaken samen.

(klik voor een vergroting)

 Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: rijksfinancien.nl

In het regeerakkoord blijkt verder dat er 1,5 miljard euro wordt ingezet om ons te wapenen tegen pandemieën, bijvoorbeeld door in te zetten op Europese voorraden van medicijnen en beschermingsmiddelen en door de IC-capaciteit flexibel te vergoten.

Zorgkosten in toom houden

Ondanks wat sommige politieke partijen beweren, wordt er dus niet bezuinigd op de zorg. Er komt juist ieder jaar meer geld bij.

Het in toom houden van de zorguitgaven is echter wel hard nodig, want als er niets gebeurt betaalt de gemiddelde Nederlanders in 2060 maar liefst 16.000 euro aan zorgkosten. Een verdriedubbeling ten opzichte van nu. Dit zou ook betekenen dat een derde van alle Nederlanders in de zorgsector werkzaam is.

Het kabinet wil daarom iets doen om de stijgende zorgkosten te beteugelen. Dit gaat echter pas gebeuren vanaf 2026. Er moet ongeveer 5 miljard euro minder worden uitgegeven, bijvoorbeeld door strenger te selecteren welke zorg wel en niet wordt vergoed en door strikte tariefafspraken te maken.

Werken in de zorg aantrekkelijker

Om personeelskosten en ziekteverzuim op te lossen, moet werken in de zorg aantrekkelijker worden. Daarom worden onder meer de salarissen verhoogd.

Daarnaast worden er stappen ondernomen om de werkdruk te verlagen en komen er gerichte verbeteringen in waardering en de onregelmatigheidstoeslag.

Stijging zorgpremie

Doordat de zorgkosten per 2023 weer met enkele miljarden stijgen, zal dit zich hoogstwaarschijnlijk vertalen in een gemiddelde stijging van de zorgpremie. Naar verwachting zal dit gaan om gemiddeld 3 tot 6 euro per verzekerde per maand.

Een andere manier om de stijgende kosten te betalen, is een verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage of een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

Andere invulling eigen risico

De nieuwe coalitie wil het eigen risico anders gaan invullen, zodat deze betaalbaarder en toegankelijker wordt. De verwachting is dat er dit jaar waarschijnlijk nog niet zo veel gaat veranderen. Wijzigingen kosten tijd en het nieuwe kabinet heeft tijd nodig om deze door te voeren.

Maar voor 2023 is de kans aanwezig dat je als verzekerde niet in één keer je volledige eigen risico kwijt bent, bijvoorbeeld als je een dure behandeling moet ondergaan. Er komt dan mogelijk een maximum eigen risicobedrag per behandeling, bijvoorbeeld 100 euro per keer.

Ook wordt er gekeken naar manieren om de stapeling van eigen bijdragen binnen de zorgverzekering, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, tegen te gaan.

Alleen passende zorg in het basispakket

In het regeerakkoord komt naar voren dat de focus komt te liggen op passende en doelmatige zorg. Alleen zorg die bewezen effectief is zal worden vergoed via de zorgverzekering. Dit kan betekenen dat er hardere keuzes gemaakt gaan worden, bijvoorbeeld bij het wel of niet vergoeden van nieuwe, dure medicijnen tegen kanker.

We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg.

Regeerakkoord 2021 – 2025

Kortom, de komende jaren zal er strenger getoetst worden op nieuwe en bestaande zorg in het basispakket.

Verbetering contracteerproces

Verder wordt gekeken naar een verbetering van het zogenaamde contracteerproces, bijvoorbeeld binnen de GGZ en wijkverpleging.

Als in de GGZ en wijkverpleging ongecontracteerde zorg onvoldoende afneemt, wordt de aanpak verstevigd.

Regeerakkoord 2021 – 2025

Zo wordt er gesproken over een verplichte kwaliteitsregistratie en een onafhankelijke indicatiestelling. Als ook dit niet voldoende blijkt, kan de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg worden verlaagd voor de patiënt.

NIPT en 20-wekenecho

Het idee is om de niet-invasieve prentale test (NIPT) straks voor alle vrouwen gratis ter beschikking te stellen. Hetzelfde geldt voor de 20-wekenecho.

Lees ook: deze zorg wordt vergoed bij zwangerschap en bevallen

Een belangrijk onderdeel van de prenatale screenings moet de counseling, reflectie en voorlichting zijn over de mogelijkheden van leven met een beperking.

Meer aandacht voor preventie

Ten slotte wil het nieuwe kabinet dat er meer oog komt voor een gezonde levensstijl van jongs af aan. Er komt meer focus op sport, voeding en bewegen. Gezonde keuzes worden gepromoot, terwijl ongezonde keuzes worden ontmoedigt.

Zo komt er waarschijnlijk een belasting op suikerhoudende dranken (de zogenaamde suikertaks), worden de accijnzen op tabak worden verhoogd en het doel is om de BTW op groente en fruit te verlagen naar 0 procent.

13 reacties

 • EEdu

  Ik ben suikerpatient en krijg elke 3 maanden voor 13 euro medicijnen. Dan heb ik nog de pech dat ik een injectie moet krijgen met Avastin in mijn ogen. Die injectievloeistof kost 3,95. Van tijd tot tijd ga ik naar de mondhygiëniste die 20 minuten met me bezig is. Wat blijkt? De apotheek krijgt 75 euro verstrekkingskosten, het ziekenhuis rekent 475 euro voor het geven van het prikje in de ogen, de mondhygiëniste kost omgerekend 240 euro per uur terwijl ze zelf een salaris krijgt van 13 euro per uur. En iedereen maar schoppen tegen de farmaceutische industrie die alles zo duur zou maken. Het zijn de compleet uit de hand gelopen salarissen van artsen, specialisten en hun ‘overheadkosten’ als luxe gebouwen, Tesla’s en andere leaseauto’s. Daar mag best eens paal en perk aan worden gesteld.

 • Jj vd brink

  jammer mensen,maar de gewone man blijft(en steeds meer) betalen,er komt geen verandering meer in helaas!

 • JJohan

  Beste Lord Stefan,

  Ik denk niet dat het beter wordt als FvD aan de macht komt (dit is meer een site voor SP ook hé), dan zal het niet zo gaan als met die andere rechtse partijen. Dat gaat echt niet helpen.
  Een inkomensafhankelijke eigenrisico en niet meer dan 100 euro per behandeling lijken me prima ideeën. Ik had vorig jaar mijn vinger tussen de deur en hulp 385 euro weg. Of ik ff wil betalen …. kan niet in delen, want die financiële ruimte heb ik niet met een sociaal minimum. Ik ben het eens met afschaffen van die zorgverzekeringen die nu alle macht hebben en veel geld in bezit hebben, geld voor de zorg !!

  • KKatootje

   @Johan

   Hoi Johan, ik werk al 25j in de zorg en zie hem al 25j aftakelen. Elk jaar krijgt de zorg er geld bij. Dit geld word verkeerd besteed. Er worden dure gebouwen gezet, nieuwe dure apparaten, dure dokters maar nooit meer zusters.
   Dat gaat ook nooit gebeuren!
   Als je wil dat de zorg veranderd moet je het hele systeem veranderen. Het systeem is nu namelijk zo ingericht dat er verdient moet worden. De zorg draait niet om zorg maar om geld verdienen.
   Ik heb als productie manager gewerkt in een verpleeghuis. Dan denk je huh? Productie? Ja productie, want bedbezetting is productie draaien. Elk leeg bed kost geld en dat willen we niet. Dus alles moet vol liggen. Dat is een proces dat wil je niet weten hoor! Soms bij de beesten af hoe dat verloopt. Verpleeghuizen maken afspraken met zorgkantoor achmea. Dat zorgkantoor bepaald dan hoeveel zorg je mag leveren dus 50 demente opnames per jaar. Als je dan een sterfgeval heb in oktober en nr 51 op de wachtlijst is aan de beurt dan word die niet opgenomen. Pas in januari want je krijgt nr 51 niet meer betaald!!!
   Mocht het nou zo zijn dat je 45 opnames heb ipv 51 dan ga je alles doen om toch maar aan die 51 te komen want ander mag je volgend jaar geen 51 opnemen maar 48. En dan kan het zomaar zijn dat je te kort komt en…je krijgt natuurlijk minder geld. Dit is 1 aspect van de zorg. Zo kan ik duizenden benoemen. Die huisartsenposten hebben bakken met geld! Dat is ook zo een systeem waar je misselijk van word met de verkoop van diensten voor heel veel geld.

   Dus ik vind het fijn dat mensen zoveel vertrouwen hebben in de overheid etc maar ik kan je vertellen dat het nooit gaat veranderen.

   Het systeem houd het systeem in stand! Pas als je het afbreekt en op nieuw bouwt kan het veranderen. En dat gaan ze nooit doen.

   Zorg word voor de rijke net als in Amerika krijgen we straks arme klinieken. Oneee die hebben we al! Want er zijn zorgpolissen die online afgesloten en goedkoper waarbij je in Rotterdam alleen maar naar het Ikazia ziekenhuis mag en geen enkel ander want dat is te duur.

   Word wakker mensen. Stem wat je wil dit gaat nooit verander.

 • WWilly

  Zorg moet weer terug na de staat geen tussenpersoon meer met eigen verdienmodel gewoon net als 30 jaar geleden evenals openbaar vervoer onderwijs jeugdzorg politie nu wil iedereen iets aan de ziekte verdienen dus men is doorlopend bezig hoe kan ik aan je blijven verdienen als ik je ziek houd.
  Voorbeeld ik kreeg te horen u heeft acute spierontsteking gaan zware verslavende medicijnen gebruiken waarop ik zei nee wil een echte oplossing hij keek mij aan en sloeg de map dicht en zei ik ben met u klaar en dat in 4 minuten er kwam geen oplossing wel van 3 personen een rekening. DIT BEDOEL Ik.

 • FFrancis

  Het dringt maar niet door dat alleen het bezoek aan de huisarts “gratis” is. Je eigen bijdrage van 385 euro gaat in bij het 1ste pilletje dat je voorgeschreven krijgt. Ik zie mijn huisarts niet eens, vraag mijn herhaalmedicijnen o.a. voor schildklier, reuma, ernstige botontkaling per telefoon aan en meteen gaat het eigen risico lopen. Dus NIET pas als je naar het ziekenhuis gaat, zoals onze politici denken. En zijn er medicijnen die bij jouw verzekeraar niet preferent zijn dan geldt er ook nog een eigen bijdrage van maximaal 250 euro, althans dat was in 2021 zo. Ze weten dit niet eens in dit k..kabinet. overigens stijgen de zorgpremies door de salarisverhogingen van het zorgpersoneel. Ik gun ze graag een goed salaris maar waarom moet dat uit de zorgpremies worden betaald en kan dat niet uit bijv. De Algemene middelen. Alle grote verzekeraars hebben het aantal fysiobehandelingen fors teruggeschroefd bijv. Menzis van 18 naar 12. En van 30 naar 20. Schandalig. En nog duurder geworden!

  • KKatootje

   @Francis

   Voor elk telefoontje krijgt je huisarts €5 voor elk bezoekje €10. Als je belt voor een verwijzing krijgt hij €5 telefoon en €20 voor de brief schrijven. Een bezoek aan de dr is 10 min. Voor elke poh-er krijgt ie geld en veel, voor medicatie goed voorschrijven dus diclofenac met omeprazol word hij beloond in geld, voor een assistent die ouderen bezoek word hij beloont. Voor elke patient ingeschreven krijgt hij €15 voor iedereen die ouder is dan 60 een opslag en deze opslag word meer en meer naar de leeftijd maar ook als je in een achterstands wijk zit. Dan heb je de bezoekjes en de samenwerkingsverbanden nog. Elke snee die die zet €90. Die huisarts kost je je eigen risico niet maar verdient ook bakken geld. Daarbij zijn de meeste nog arrogant ook!

 • LLens

  Het blijft een zooitje wat er zit diep triest dat we het nog paar jaar vol moeten houden ik hoop echt dat het nog dit jaar het kabinet valt

 • HHr.Serge

  Deze kabinet maakt iedereen gek.

 • RRob Bogers

  Belachelijk voor woorden. Weer duurdere pemies en forse eigen
  bijdragen. Steeds mindere zorg. De gewone man wordt steeds meer gepakt!

 • LLord Stefan

  Beste heer Kuijper,

  Mag ik u erop wijzen, dat het kabinet NIET “gloednieuw” is!!! Het zijn de zelfde onkundige, vreselijke partijen, als Rutte III, dat viel, omdat er GROVE blunders waren gemaakt.
  Echter, de ministers krijgen andere portefuilles, waardoor Nederland nòg méér vernietigd wordt!
  Bezuinigingen op de zorg, terwijl de burger méér gaat betalen!
  Dat nieuwe NEP-kabinet moet gauw vallen en FvD moet de macht krijgen!
  Dàn pas wordt Nederland weer gezond en leefbaar!
  Zorg wordt verbeterd en uitgebreid, verzekeringspremies omlaag, omdat er op nutteloze zaken (ontwikkelingshulp, klimaatverandering en migratie) FORS bezuinigd gaat worden!
  Dus… Haal even het woordje “gloednieuw” weg en dan mag mijn reactie verwijderd worden.

  Met vriendelijke groet,

  Lord Stefan.

  • FFreddie

   @Lord Stefan

   FvD…. serieus, die gaan alles oplossen….Joker Stefan.

  • KKatootje

   @Lord Stefan

   FvD gaat dit niet oplossen. Geen enkele partij overigens. Als de politiek zaken zouden oplossen zouden we niet nu in zo een belabberde maatschappij leven.
   De afgelopen 30 jaar zijn er vele partijen geweest en ze hadden allemaal goede plannen en van niet een goed plan is een goede uitwerking gekomen. Het volk, jij en ik dus, werd er alleen maar slechter van. Elke x weer. Zo ook nu. Zodra partijen aan de top zitten gaan ze der eigen weg. Het systeem houd het systeem in stand. Je denkt toch niet dat forum de macht heeft ons politieke stelsel om te gooien? Al stemt heel nl er op nog niet. De enige die die macht hebben is het volk. Maar dat de kt dat ze door te stemmen iets kunnen veranderen.

   Ik stem blanco uit protest. En nee dan komt je stem niet op de grote hoop, hij gaat niet verloren en ook niet naar de grootste prtij. Door te stemmen houd je het systeem waar je zo tegen bent in stand. Dus mocht forum groot worden en er veranderd niets in 4j dat ze regeren niet huilen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.