Medicijn obesitas vanaf 1 april vergoed door zorgverzekering

Medicijn obesitas vanaf 1 april vergoed door zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Medicijn obesitas vanaf 1 april vergoed door zorgverzekering

Vanaf 1 april 2022 heeft een kleine groep patiënten met ernstig overgewicht recht op vergoeding van een nieuw geneesmiddel uit het basispakket. Dat blijkt uit een advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het gaat om een primeur, want nooit eerder werd een medicijn tegen obesitas vergoed door de zorgverzekering.

Liraglutide, die onder de merknaam Saxenda wordt uitgebracht, zorgt ervoor dat het hongergevoel van de patiënt wordt afgeremd, waardoor iemand langzaam kan afvallen.

2.600 euro per jaar

Het geneesmiddel kost circa 2.600 euro per jaar. Die prijs valt mee als daarmee een ernstiger ziektebeeld kan worden voorkomen, zoals diabetes, hartfalen, een beroerte of etalagebenen. Bovendien verbetert de kwaliteit van leven.

Uit de bevindingen van het Zorginstituut komt naar voren dat Saxenda en een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) samen significant beter werken dan een GLI in combinatie met een placebo. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen minimaal 10 procent meer afvallen dan met een placebo.

Een GLI is een programma die mensen helpt om gezonder te eten, meer te bewegen en hun gedrag aan te passen. Hiervoor wordt geen eigen risico betaald. Voor medicatie wel.

Meer geneesmiddelen in de pijpleiding

Volgens het pharmaceutisch weekblad staan nog een tweetal andere middelen in de wachtrij om te worden opgenomen in het basispakket.

Het gaat om naltrexon, voor patiënten met een BMI van boven de 27. En om setmelanotide, voor mensen met een zeldzame, erfelijke vorm van obesitas.

Strenge voorwaarden vergoeding

Lang niet iedereen met (ernstig) overgewicht krijgt het Saxenda gedekt via zijn of haar zorgverzekering. Het gaat vooralsnog alleen om een kleine groep mensen, namelijk iedereen:

  • Met een BMI van boven de 40; of
  • Met een BMI van 35 of hoger, in combinatie met een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose
  • Geen diabetes type 2 heeft
  • Nog niet in aanmerking is gekomen voor een operatie, zoals een maagverkleining

Verder kom je alleen in aanmerking voor dekking via de zorgverzekering als je op dit moment al deelneemt aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Men spreekt van obesitas bij een BMI van boven de 30. Bij een BMI van 40 of hoger spreekt men van morbide obesitas.

Meer weten over overgewicht? Lees dan eens onze Zorgwijzer.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.