Zorgverzekering 2023

Dit weten we tot dusver over de zorgverzekering in 2023.

1

Zorgkosten

Zorgpremie hard omhoog

Uit voorlopige koopkrachtberekeningen van het kabinet in de voorjaarsnota blijkt dat de zorgpremie met maar liefst 228 euro per verzekerde stijgt in 2023. Dit is maandelijks zo’n 19 euro.

De becijfering betreft de nominale premie die zorgverzekeraars als richtlijn gebruiken voor het vaststellen van hun eigen premies.

Op Prinsjesdag (20 september) volgt de officiële bekendmaking van de nominale premie.

2

Rekenmachine met stethoscoop

Einde collectieve korting

Per 1 januari 2023 krijgen verzekerden geen collectiviteitskorting meer op hun basis zorgverzekering. De korting van 5 procent die nu nog geldt, gaat dan verdwijnen.

Het afschaffen van de korting zal waarschijnlijk leiden tot een daling van het aantal collectieve verzekeringen. Het aanbod polissen wordt daardoor overzichtelijker en eenvoudiger te vergelijken.

Een collectieve korting op de aanvullende polis blijft wel toegestaan.

3

Visuele beschrijving van het eigen risico voor de zorgverzekering

Wijziging eigen risico

In het regeerakkoord komt naar voren dat er wordt gepleit voor een andere invulling van het eigen risico. Het doel is om het verplichte bedrag van de zorgverzekering betaalbaarder te maken, zodat mensen niet in één keer 385 euro hoeven te betalen.

Om dit te bereiken komt er mogelijk een maximum eigen risico per behandeling. Het is onwaarschijnlijk dat het eigen risico per 2023 boven de 400 euro uitkomt.

Laatste nieuws

Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023
– Koen Kuijper

Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023

Dit zijn de belangrijkste plannen voor je zorgverzekering in 2023

Iedereen in Nederland heeft vorige maand de gelegenheid gehad om te wisselen van zorgverzekeraar. Maar wat staat onze zorg en zorgverzekering te wachten in 2023? Een aantal wijzigingen is al aangekondigd, maar in het regeerakkoord komen er nog een aantal nieuwe plannen naar voren.

Zorgwijzer maakte overzicht van de belangrijkste plannen voor 2023 en de jaren erna.

13 reacties

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat verandert er in de zorgverzekering van 2023?

Er is nog weinig bekend over de vormgeving van de zorgverzekering in 2023.

Wat weten we al wel?

Een overzicht van de verwachte wijzigingen:

Collectieven worden aangepakt

De overheid zet vanaf 1 januari 2023 een streep door de collectiviteitskorting die verzekeraars geven op de basisverzekering.

In 2022 bedraagt deze korting nog maximaal 5 procent, ofwel zo’n 5 tot 7,50 euro per maand. Daar komt dus een einde aan.

Vele miljoenen Nederlanders zijn collectief verzekerd, vaak via de werkgever. Zij zullen dit gaan merken in hun portemonnee.

Premie waarschijnlijk hard omhoog

De eerste koopkrachtberekeningen laten een alles behalve rooskleurig beeld zien. Hierin blijkt namelijk dat zorgverzekerden zo’n 15 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan hun zorgverzekering. Dat is jaarlijks 180 euro.

Mensen met een collectieve ziektekostenverzekering zullen hun premie waarschijnlijk een stuk meer zien stijgen dan mensen met een individuele polis.

Harde keuzes in basispakket

In het regeerakkoord is afgesproken dat de overheid meer gaat aansturen op passende zorg in het basispakket. Dat houdt in dat alleen bewezen zorg onderdeel zal gaan uitmaken van de verplichte basisverzekering.

Mogelijk worden er harde keuzes gemaakt waarbij bepaalde medicijnen of behandelingen (met onvoldoende wetenschappelijk bewijs) verdwijnen uit het basispakket. Ook met het oog om de snel stijgende zorgkosten.

Eigen risico betaalbaarder

De nieuwe coalitie wil het wettelijke eigen risico anders gaan invullen, zodat deze behapbaarder wordt.

Concreet kan dit voor 2023 betekenen dat je het eigen risico niet in één keer kwijt kunt zijn, bijvoorbeeld als je een dure ingreep moet ondergaan in het ziekenhuis. Er geldt dan bijvoorbeeld een limiet van 100 euro per keer.

Belangrijke data

20 september 2022

Prinsjesdag 2022: de Miljoenennota wordt gepresenteerd door het Kabinet.

In dit document staan de belangrijkste plannen en keuzes ten aanzien van de begroting voor Volksgezondheid, zoals de nominale zorgpremie (van 2023), het eigen risico, de zorgtoeslag en andere zaken rondom ons zorgstelsel.


27 september 2022

Op of rond deze dag maakt zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste zorgpremie voor het nieuwe jaar bekend. Althans, dat is de verwachting.

De kans is groot dat de premie stijgt, omdat de zorgkosten ook toenemen en het eigen risico gelijk blijft.


13 november 2022

Vanaf deze dag is het mogelijk om je zorgverzekering te vergelijken voor 2023. Alle zorgverzekeraars moeten dan namelijk hun nieuwe premies bekend gemaakt. Daarnaast is er duidelijkheid over de dekking in de aanvullende verzekering.

Bekijk wat dit voor jouw situatie betekent in onze zorgvergelijker. Vanaf dit moment heb je 7 weken de tijd om over te stappen van zorgverzekering.


31 december 2022

Dit is officieel de laatste dag waarop je kunt wisselen van zorgverzekering voor 2023.

Bij een overstap op uiterlijk 31 december wordt je oude ziektekostenpolis automatisch opgezegd. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan op de eerste dag van 2023.


31 januari 2023

Dit is de allerlaatste dag waarop het mogelijk is om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen voor 2023.

Belangrijk: om in januari nog een nieuwe zorgpolis af te sluiten moet jouw oude verzekering al wel zijn opgezegd.