Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen

Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen

De kans is groot dat een deel van je zuurverdiende geld wordt gebruikt om een lagere zorgpremie van anderen te financieren. Dat blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Equalis.

Hieruit blijkt dat van alle verzekerden de premie met 11 euro per jaar wordt verhoogd, enkel en alleen om de premiekorting voor degenen mét een vrijwillig eigen risico te bekostigen.

Is dit te verantwoorden of is het tijd om het vrijwillig eigen risico af te schaffen?

15 tot 20 euro per maand korting

Iedereen met een zorgverzekering heeft de mogelijkheid om zijn of haar eigen risico vrijwillig te verhogen, in ruil voor een korting op de zorgpremie.

Verzekerden met een maximaal eigen risico – van 885 euro – profiteren van een premiekorting die kan oplopen tot zo’n 20 euro per maand.

Volgens de officiële cijfers had 13 procent van de verzekerden in 2022 een vrijwillig eigen risico. Dat betekent dat de overige 87 procent dus meebetaalt aan een korting die ze zelf niet ontvangen. Dit wordt ook wel kruissubsidiëring genoemd.

Vooral jonge, gezonde mannen

Vooral jonge, gezonde mannen met een hoge sociaaleconomische status onder de 55 jaar kiezen voor een verhoogd eigen risico. Chronisch zieken en lager opgeleiden maken er het minste gebruik van.

Dat lijkt niet eerlijk.

Vergeten wordt dat jonge en gezonde verzekerden meebetalen aan de hoge zorgkosten van ouderen en zieken. Bovendien dragen mensen met een hoger inkomen meer via de hogere inkomensafhankelijke bijdrage dan mensen met een lager inkomen.

Vrijwillig eigen risico seksistisch?

Volgens GroenLinks zou het vrijwillig eigen risico zelfs seksistisch zijn, omdat vrouwen hogere zorgkosten hebben dan mannen, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap, geboorte en anticonceptie.

Daar lijkt de partij echter een denkfout te begaan, want de meeste zorg rondom bevalling en zwangerschap valt helemaal niet onder het eigen risico.

Hoewel het klopt dat vrouwen in hun leven meer zorgkosten maken met mannen, heeft dit vooral te maken met levensverwachting. Mannen worden over het algemeen minder oud, omdat ze vaker te maken krijgen met levensbedreigende ziekten, gevoeliger voor alcohol- en drugsmisbruik en vaker werken in zware en gevaarlijke beroepen.

Afschaffen of behouden?

Ongeveer 60 procent van de verzekerden met vrijwillig eigen risico zou bereid zijn om geen vrijwillig eigen risico meer te hebben om kruissubsidie tegen te gaan.

Toch is de minderheid van de Nederlanders voorstander van afschaffing van het eigen risico. 47 procent van de mensen zonder vrijwillig eigen risico pleit voor afschaffing. Voor mensen met een vrijwillig eigen risico is dit 34 procent.

Kans op afschaffing lijkt klein

De kans is klein dat het kabinet besluit het vrijwillige eigen risico af te schaffen per 2024. In een brief van gezondheidsminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat het bedrag van 11 euro per jaar zeer klein is vergeleken met de totale risicosolidariteit van gezonde verzekerden met ongezonde verzekerden.

In het komende overstapseizoen blijft het dus hoogstwaarschijnlijk mogelijk je zorgpremie te verlagen via een hoger eigen risico. Zorgverzekeraars Salland, a.s.r. en Zorg en Zekerheid behoren bij de verzekeraars die de hoogste eigen risico-korting geven.

Bron onderzoek: Equalis

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.