Merendeel Nederlanders maakt zich zorgen over duurdere zorgverzekering in 2024

Merendeel Nederlanders maakt zich zorgen over duurdere zorgverzekering in 2024

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Merendeel Nederlanders maakt zich zorgen over duurdere zorgverzekering in 2024

De stijgende zorgpremie en een lagere zorgtoeslag zet de portemonnee van de Nederlandse bevolking komend jaar verder onder druk. 61 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over het kunnen betalen van hun zorgverzekering in 2024. Dit blijkt uit een onderzoek van Zorgwijzer, dat is uitgevoerd door Multiscope onder 3.208 respondenten.

Uiterlijk 12 november worden alle nieuwe premies voor 2024 door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. Verzekerden houden hun hart vast, want de verwachtingen wijzen op forse prijsstijgingen.

Verwachting 2024

De Miljoenennota voorspelt dat de zorgpremie komend jaar met bijna 12 euro per maand zal stijgen ten opzichte van 2023. DSW, een middelgrote zorgverzekeraar, bevestigt deze tendens als eerste met een verhoging van 11,50 euro per maand. Ook bij Zorg en Zekerheid en Stad Holland stijgen de premies fors.

Toch is de duurdere zorgverzekering niet de enige kopzorg. De Miljoenennota voorspelt ook een daling van de zorgtoeslag in hetzelfde jaar. Voor iemand met een minimumloon betekent dit een terugval van 327 euro op jaarbasis. Voor een gezin dat op het sociale minimum zit, wordt een verlaging van 253 euro verwacht, blijkt uit de gepubliceerde documenten.

Door stijgende energiekosten, duurdere boodschappen en de oplopende zorgpremie zitten steeds meer mensen financieel in het nauw. Daardoor zal sneller de keuze gemaakt worden om te bezuinigen op de tandverzekering of aanvullende verzekering.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Bezorgdheid onder Nederlanders

De peiling van Zorgwijzer, uitgevoerd door Multiscope, legt de breed gedeelde ongerustheid onder de bevolking bloot.

Negen procent maakt zich grote zorgen over het mogelijk niet kunnen betalen van de zorgverzekering in 2024. 52 procent geeft aan in lichte tot gemiddelde mate bezorgd te zijn. Een minderheid van 39 procent maakt zich helemaal geen zorgen over het kunnen betalen van hun zorgverzekering.

Zorgverzekering aanpassen of overstappen

In reactie op de zorgen van consumenten, overweegt een aanzienlijk deel van de ondervraagden wijzigingen aan te brengen in hun zorgverzekering, bijvoorbeeld door:

  • Een aanpassing te maken in de huidige zorgverzekering (28%)
  • Te wisselen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering (25%)

Veelgenoemde overwegingen

Het deel van de respondenten dat nadenkt over een aanpassing of overstap, is gevraagd naar de achterliggende redenen en overwegingen.

De belangrijkste zijn:

  • Overstappen naar een andere zorgverzekering met een lagere premie. (57%)
  • Het verlagen of schrappen van de dekking in de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandheelkundige zorg. (40%)
  • Overstappen naar een andere zorgverzekeraar voor betere dekking, voorwaarden en/of service. (35%)

Kuijper waarschuwt echter dat sommige van deze beslissingen risico’s met zich mee kunnen brengen.

Het verhogen van het eigen risico en het verlagen van de dekking is een riskante zet voor mensen die het financieel al moeilijk hebben. Als ze ineens medische zorg nodig hebben, hebben ze het benodigde geld vaak niet op de plank liggen en komen ze in de knel.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Groot deel Nederlanders honkvast

Van de ondervraagde respondenten blijft 47 procent honkvast bij de huidige zorgverzekeraar, zonder wijzigingen.

Onder deze subgroep blijkt de voornaamste reden te liggen in de tevredenheid over de bestaande dekking, service en voorwaarden (72 procent). 18 procent vreest voor onvoorziene (financiële) consequenties bij een verandering van verzekeraar, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of omdat men onder behandeling is. 10 procent is niet (chronisch) ziek of onder behandeling maar is wel bang voor extra kosten of problemen na de overstap.

16 procent blijft zitten, omdat er via de werkgever of ledenorganisatie een collectieve korting wordt gegeven. 17 procent vind overstappen of aanpassingen maken complex en tijdrovend.

Gemiddeld stapt zo’n 6 tot 7 procent van de bevolking over van zorgverzekering, blijkt uit cijfers van Vektis. Begin dit jaar was er een record van 8,5 procent, wat neerkomt op 1,5 miljoen verzekerden.

Over het onderzoek

Het veldwerk voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november 2023.

In totaal hebben 3.208 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De respondenten
zijn Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit aantal is teruggebracht naar n=1.009 om de
steekproef goed te verdelen over geslacht en leeftijdsgroep.

In de rapportage is een afronding van percentages toegepast om altijd exact op 100%
uit te komen. Daarbij zijn eventuele afrondingsverschillen (maximaal 1%) gecorrigeerd
op de antwoordoptie met het hoogste percentage.

De volledige verantwoording is hier terug te lezen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.