Miljoenennota 2024: dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering

Miljoenennota 2024: dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - 70 reacties

Miljoenennota 2024: dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering

Vandaag, tijdens Prinsjesdag, hebben we met de presentatie van de Miljoenennota een nieuwe kijk gekregen op de begroting van 2024 voor Volksgezondheid.

Wij hebben alle cijfers voor je doorgespit en de belangrijkste wijzigingen rondom de Zorgverzekeringswet voor je in kaart gebracht, zoals de zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag.

We duiken er gelijk in.

Belangrijkste punten voor 2024

Wat gaat er volgend jaar veranderen?

 • De nominale zorgpremie gaat met 142 euro omhoog
 • Zorguitgaven per Nederlander met 508 euro omhoog
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk
 • De zorgtoeslag valt lager uit ten opzichte van 2023
 • De inkomensafhankelijke bijdrage daalt licht

Cijfers en verschillen

 20232024Verschil
Nominale premie (totaal)€ 1.650€ 1.792+ € 142
Verplicht eigen risico€ 385€ 385Geen
Zorgkosten per Nederlander€ 6.637€ 7.145+ € 508
Maximale zorgtoeslag (1 persoon)€ 1.850€ 1.523– € 327
Maximale zorgtoeslag (gezin)€ 3.166€ 2.913– € 253
Zvw-premie werknemers6,68%6,57%– 0,11%
Zvw-premie werkgevers5,43%5,32%– 0,11%
Wlz-premie9,65%9,65%Geen
Cijfers zijn op jaarbasis

Zorgpremie stijgt 12 euro per maand

In de rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de nominale premie komend jaar omhoog gaat met een bedrag van 142 euro per verzekerde. Dit komt neer op een stijging van net geen 12 euro per maand.

 • Een basisverzekering kost in 2024 naar verwachting gemiddeld 149,33 euro per maand
 • Zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november zelf de definitieve premie van hun polissen

De zorgpremie stijgt, omdat de zorgkosten ook hard stijgen. Hoe dit komt wordt verderop in het artikel uitgelegd.

Richtlijn

De nominale premie is een schatting van de overheid van wat een gemiddelde volwassene per jaar aan premie zou moeten betalen voor een basisverzekering. In deze schatting wordt dus geen rekening gehouden met kortingen, toeslagen of andere invloeden.

De laatste jaren is de nominale premie fors gestegen, blijkt wel uit onderstaande grafiek.

Jouw premie in 2024

Zorgverzekeraars gebruiken de nominale premie als richtlijn. De daadwerkelijke premie die je in 2024 gaat betalen, wordt door de individuele zorgverzekeraars vastgesteld en kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen pakket.

Op onze overzichtspagina worden alle nieuwe premies voor volgend jaar getoond, zodra ze bekend zijn.

Als eerste jouw premie weten?

Via onze X-pagina (voorheen Twitter) wordt – zodra dit bekend is – direct gedeeld wat de nieuwe premie van jouw zorgverzekering in 2024 gaat worden en of er veranderingen plaatsvinden in jouw polis.

–> Volg ons hier

Prijsverschillen

Ieder jaar variëren de prijzen van basisverzekeringen aanzienlijk. Dit kan bijvoorbeeld komen door aangepaste voorwaarden, waardoor een verzekeraar de polis voordeliger kan aanbieden. Daarnaast kan efficiënt ingekochte zorg de kosten drukken, wat resulteert in een mildere premiestijging.

Ten slotte gebruiken sommige verzekeraars een groter deel van hun reserves om de premies zo laag mogelijk te maken. Bepaalde partijen hebben meer geld in kas dan anderen. Zorg en Zekerheid, Achmea, EUCARE hebben naar rato de hoogste reserves.

Het kabinet gaat er in de begroting ervan uit dat zorgverzekeraars gemiddeld 84 euro per verzekerde uit hun reserves putten.

Zorgkosten per Nederlander 508 euro hoger

Vertalen we de totale uitgaven naar gemiddelde zorgkosten per Nederlander, dan komen we voor 2024 uit op 7.145 euro per Nederlander. Een groei van maar liefst 508 euro ten opzichte van 2023.

In dit schema zit de opsomming van de gemiddelde zorguitgaven per hoofd van de bevolking:

De hogere zorguitgaven zitten hem met name in de stijging van de nominale premie en een groter absoluut deel van het gemiddelde inkomen dat via premies opgaat aan de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Oorzaak stijging

Er zijn een drietal kernoorzaken voor de stijgende zorgkosten:

 1. Inflatie: Kostenstijgingen voor gezondheidszorg- en ict-diensten binnen de gehele zorgsector
 2. Salarisgroei in de zorg: Verschillende CAO’s hebben een aanzienlijke salarisverhoging doorgevoerd.
 3. Stijgende zorgvraag: Door de vergrijzing en toename van chronische patiënten is de vraag naar zorg groter.

Wat verder nadelig kan uitpakken, is de financiële Instabiliteit bij sommige zorgaanbieders, stelt hoogleraar Wim Groot.

Ziekenhuizen kampen soms met rode cijfers, terwijl ze tóch moeten onderhandelen met verzekeraars over onder meer vergoedingen en tarieven. Omdat niet alle kosten rechtstreeks verhaald kunnen worden, ligt het in de lijn der verwachting dat deze deels verrekend worden in een hogere zorgpremie.

Wim Groot (Zorgeconoom)

Het CPB heeft doorgerekend dat de zorgpremie in 2027 op zo’n 175 euro per maand zal liggen als er niets wordt gedaan om de snelle stijging van de kosten tegen te gaan.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft komend jaar gelijk op 385 euro per verzekerde. Dat heeft het kabinet al eerder besloten toen het nog missionair was.

Niet meer in stukjes

Een voorstel van minister Kuipers om het eigen risico per 1 januari 2025 aan te passen naar maximaal 150 euro per behandeling, is door de kamer controversieel verklaard. Dat betekent dat het voorstel niet wordt aangenomen.

Na de verkiezingen in november zal er ongetwijfeld nieuw beleid komen ten aanzien van het eigen risico. Veel politieke partijen willen het eigen risico afschaffen of anders inrichten.

Zorgtoeslag hard omlaag

De zorgtoeslag gaat in 2024 fors omlaag ten opzichte van het huidige kalenderjaar. Dat komt doordat de zorgtoeslag dit jaar tijdelijk extra was verhoogd om koopkrachtsteun te verlenen. Deze tijdelijke verhoging komt te vervallen.

Dit betekent dat alleenstaanden en gezinnen komend jaar veel minder zorgtoeslag krijgen dan in 2023.

Voor mensen die nu het maximale bedrag ontvangen, is dit de daling:

 • Alleenstaanden: – €27 per maand
 • Gezinnen: – € 22 per maand

Er is wel sprake van een stijging wanneer men de tarieven met het jaar 2022 vergelijkt.

2021202220232024*
Alleenstaanden€ 107€ 111€ 154€ 127
Gezinnen€ 207€ 211€ 265€ 243
*Voorspelling op basis van Miljoenennota

De definitieve bedragen worden later openbaar, zodra de verzekeraars hun nieuwe premies voor komend jaar bekend hebben gemaakt.

Inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Iedereen die in Nederland werkt, pensioen ontvangt of een uitkering heeft, draagt via een inkomensafhankelijke bijdrage bij aan de Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is een vastgesteld percentage van het inkomen.

Volgend jaar daalt het percentage voor alle groepen.

Je situatie 20232024
Loondienst6,68%6,57%
Ondernemer5,43%5,32%
Gepensioneerd5,43%5,32%
AOW5,43%5,32%
WW, WAO, WIA, Anw6,68%6,57%
Bijstand via SVB5,43%5,32%
Bijstand via gemeente6,68%6,57%

Bij de meeste Nederlanders wordt de inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) door de werkgever betaald op basis van je bruto inkomen.

In dit kennisdossier vind je alles over de inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw-premie).

Wlz-premie

De premie die iedereen betaalt als bijdrage voor de Wet langdurige zorg blijft in 2024 gelijk op 9,65 procent, blijkt uit de stukken van de Rijksbegroting.

Basispakket blijft vrijwel hetzelfde

Er zijn geen grote wijzigingen in de dekking van het basispakket.

Er wordt slechts een aantal dingen toegevoegd of verlengd in de dekking:

1. Flexibilisering van kraamzorg

 • Kraamzorg wordt flexibeler en kan langer vergoed worden dan de huidige 10 dagen na de bevalling.
 • De kraamzorgperiode waarin vergoed kan worden, wordt verlengd tot maximaal 6 weken na de bevalling.
 • Het aantal uren kraamzorg dat per situatie wordt geleverd, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK) en bedraagt tussen de 24 en 80 uur.

2. Paramedische herstelzorg na Covid-19

 • Extra herstelzorg na Covid-19, waaronder fysiotherapie en ergotherapie, is momenteel voorwaardelijk opgenomen in het basispakket tot 1 augustus 2023.
 • Deze regeling wordt verlengd tot 1 januari 2025.
 • Verzekerden hebben recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

3. Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

 • Er zijn nieuwe nationale afspraken voor een gecombineerde aanpak van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen.
 • Een centraal onderdeel van deze aanpak is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen, die nu onderdeel uitmaakt van het basispakket.
 • Het programma heeft een duur van drie jaar en omvat een breed scala aan diensten, van anamnese tot een tweejarige GLI en een onderhoudsfase.

4. Valpreventie voor ouderen

 • Het demissionaire kabinet heeft besloten dat ouderen met een verhoogd valrisico recht hebben op valpreventieve beweeginterventies.
 • Ouderen met een matig valrisico worden vanuit de gemeente aangeboden een valpreventieve beweeginterventie te volgen.
 • Voor ouderen met een hoog valrisico, die eerst door een screening worden beoordeeld, wordt vanaf 2024 de valpreventieve beweeginterventie vergoed vanuit het basispakket.

Blijf op de hoogte

Blijf via onze nieuwspagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering in 2024.

Vanaf 13 november kun je de premies, dekkingen en voorwaarden van alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

70 reacties

 • JJ.Bangma

  Het zou zinvol zijn als de zorgverzekeraars stoppen met dure TV -en radioreclames en ook niet meer meedoen met vergelijkingssites. Ik heb begrepen dat de vergelijkingssites alleen al zo’n 60 miljoen euro opstrijken en tel daarbij ook de reclamekosten op, dan kom je misschien wel aan 100 miljoen euro. Dat geld kan beter aan de zorg besteed worden of premieverlaging.

 • JJ.Bangma

  Het zou zinvol zijn als de zorgverzekeraars stoppen met dure TV -en radioreclames en ook niet meer meedoen met vergelijkingssites. Ik heb begrepen dat de vergelijkingssites alleen al zo’n 60 miljoen euro opstrijken en tel daarbij ook de reclamekosten op, dan kom je misschien wel aan 100 miljoen euro. Dat geld kan beter aan de zorg besteed worden of premieverlaging.

 • JJanny Kok

  De werkelijkheid over de gestegen zorgkosten is gedetailleerder dan de genoemde vergrijzing, gestegen loonkosten en inflatie. Lees De Medische Omerta en je weet meer. Geneeskunde is vaak niet meer dan een door de medische industrie gecontroleerde promotie van geneesmiddelen en behandelingen. Artsen en de medische industrie maken handig gebruik van de commerciële mogelijkheden van ons zorgsysteem; ethiek, transparantie en zorgzaamheid staan daarbij niet altijd voorop. Soms wordt een patiënt bijvoorbeeld een betere behandeling onthouden, alleen vanwege het inkomen van de arts. Dat betoogt prof. Dr. Jim Reekers in zijn boek De Medische Omerta; Over horen, zien en zwijgen in het zorgstelsel.

 • PPauline Nouwen

  Nederlanders worden besodemieterd waar ze bij staan. In alles worden we gekort en ook de schuld op de vergrijzing gooien. Leugenaars !! Weet je waar wij voor mogen betalen? Alles wat hier naar toe wordt gehaald in het paradijs en alles gratis krijgt en ook de ministers met hun belachelijk hoge salaris en wachtgeld. Dat moet een aangepakt worden. Die zijn nog erger dan een roedel wolven. Dit alles gaat een keer goed fout, let maar op mijn woorden !!

 • TTetris

  Die stijging komt helemaal niet door de GELOGEN VERGRIJZIJNG MAAR DOOR DE ONGEBREIDELDE IMPORT UIT HET BUITENLAND!!!

  DE NEDERLANDER MAG BETALEN EN HET IMPORT SCHORUM KRIJGT HET GRATIS!!

  OPGEROT MET DIT SMERIGE WEF TUIG AAN DE GALG ER MEE!!

 • DDe wit

  Een hoop op en aanmerkingen ,en toch weer VVD stemmen zoals gewoonlijk

 • AANTWAN

  De zorgkosten zijn hoog maar die kleine groep mensen die dat moet betalen dat weegt niet op die tegen nietbetalers o.a .die in Ter Apel en elders hier in Nederland binnen komen . En het ergste is nog die kleine groep mensen die betalen die krijgen niet nogeens de juiste behandelingen vergoed voor die patiënten hard nodig hebben schandalig. En uit ervaring heb ik meegemaakt dat in het ziekenhuis die buitenlanders nog beter zorg krijgen ondanks dat ze niet betalen schandalig hier in geluksland Holland en nu hoop ik dat leden van alle politieke partijen in Nederland deze alle reacties aandacht krijgen en bestuderen nu voor die aankomende verkiezingen in november ben benieuwd dank u Gr

 • EEls

  Stem op wilders

 • TTon

  Het is heel simpel.
  1)we moeten langer werken.
  Zware beroepen kijken ze niet naar.
  2) stress neemt alleen maar toe.
  Weer hogere kosten.
  Ben he lid van een sport vereniging.
  Dan gaat daar volgende jaar de verhoging heen.
  3) men wil niet ziek worden.
  Maar kan gebeuren.
  Door het eigen risico.
  Gaat men het herstel uitstellen.
  Ook het medicijn gebruik smeer je uit
  Om de kosten te drukken.
  Chronische zieken.
  Worden gestraft voor dat ze zien zijn.
  4 ) de kosten worden deels bepaald door overheid en verzekeraars.
  5) de oudere en zieke krijgen overal de schuld van.
  Kuipers wilde niet het eigen risico afschaffing.
  Dat scheelde te veel in komsten voor de schat kist.
  6) heel veel mensen komen in de schulden.
  Dan kunnen ze het niet meer betalen.
  Daar legt het rijk nog eens een vette boete op.
  Advies is.
  Laat je niet lijden door heel veel beloftes.
  Die ze niet waar kunnen maken.
  Want een hand reiking aan de voorkant.
  Is en mes steek in rug.
  En dat geeft weer meer zorg(kosten)

  • WWillem

   Wij zijn definitief vertrokken uit NL maar zijn wel in de EU gebleven. Naar een mooie warm & zonnig land, je WAO & pensioen ontvangen geen belastingen dat doen als resident daar wel

 • VVirginia

  Gewoon de beste oplossing stemmen voor Wilders !!!!!!

  • TTetris

   @Virginia

   Zo is dat!

 • JJean. T

  Schande, haal meer buitenlanders binnen, maar de regering durft geen Nee te zeggen.
  wij betalen wel.

 • JJean. T

  Schande, haal meer buitenlanders binnen, maar de regering durft geen Nee te zeggen.
  wij betalen wel.

 • HHans W.

  Ik begrijp dat er gereageerd wordt maar DE NEDERLANDSE TAAL is men niet(meer) machtig. Tjonge jonge, wat een aanfluiting!

  • PPauline Nouwen

   @Hans W.
   Is dat de enige “aanfluiting”, waar jij je druk om kan maken??

 • HHans W.

  Ik begrijp dat er gereageerd wordt maar DE NEDERLANDSE TAAL is men niet(meer) machtig. Tjonge jonge, wat een aanfluiting!

 • AAwm v Rossum-Martijn

  Gewoonweg schandalig ,nog meer armoede voor ouderen ,ik zie oude mensen plastick flesjes uit prullenbakken halen dat doen ze niet voor niks .haal maar vluchtelingen binnen ,die kosten niks, aowers hebben hard gewerkt voor hun centen . Je moet eens tjekke ook mensen met n uitkering of dat wel reëel is er lopen er ook misbruikers bij .de regering help ons echt in de armoede .

 • AAmore

  Scherp je blik om te ontdekken wie een ander laat vertellen.!!!

 • TTheo de jong

  We halen mensen binnen die geen nederlander zijn geven hun geld een woning
  En wie betaald dat wij betalen dat
  En dan die mensen in de zorg gelijk opslag en dat moeten wij betalen
  Absurd idioot

 • IIrene

  Ze moeten aan de ouderen denken en niet aan de gelukzoekers hun krijgen alles en wij niets schande stem op Wilders dan komt het goed

  • PPeter van de Merwe

   @Irene
   Ik vindt het asociaal dat wij maar moeten betalen aan alles wat de regering doet en dat de koningshuis lekker op miljoenen zit en alles wordt betaald uit een fons om dat hij statis is en dan nog het geld wat de regeringsleiders hebben vergokt van onze pensioenen geld laat hun dat maar terug betalen die zakkenvullers en dan die verzekeringen ze wonen in een huis van miljoenen wat ze jatten van ons ter wel de Nederlanden bij de voedselbank lopen vuilen ratten. Sorry voor mij woord gebruik. maar wij zijn het echt zat rot die gelukzoekers er uit. en die op vreters die te lui zijn om te werken aan pakken niet werken ook geen uitkering.
   Ik betaal me rot en heb vorig jaar een ongeluk gehad en ik vroeg hulp die kreeg ik niet om dat ik een zzp-er bent maar ik mag wel betalen.en dat is niet normaal

  • AArjen

   @Peter van de Merwe

   Helemaal mee eens Peter

 • AAstrid Brongers

  Ik heb heb het al eerder gezegd, en zo te zien ben ik de enige niet. Het ziekenfonds moet terug, en wat mij betreft zo snel mogelijk, anders is het te laat. Ik weet zeker dat het kan. Waar een wil is, is een weg. Maar die wil ontbreekt. Niet alles kan worden teruggedraaid, maar het ziekenfonds wel, dat weet ik heel zeker. Waarom gebeurt dat niet, als het kan ? Waar komt die onwil vandaan ? Vroeger kon het toch ook ? Is er toen ooit iets misgegaan ? Volgens mij niet. Ik zeg het nog 1 keer : ziekenfonds terug !

  • MMichael

   Hoi Astrid
   Er kwam vd week een stukje voorbij in de tweede kamer, een lid die vertelde dat de zorgverzekeraars 320 miljoen winst hadden gemaakt in 2022 !

   Nederland is nog moeilijk te repareren ze hebben de laatste 20 jaar alles weggegeven alle normen en waarden zijn weg .
   Als een boer demonstreert komt het leger er aan te pas en mensen die zich vastplakken op de grote weg die betaald worden , en zonder gegevens weer bij het ado Den Haag stadion naar huis gestuurd zonder te vervolgen!

  • AAstrid Brongers

   @Michael
   Ja, normen en waarden zijn inderdaad helemaal verdwenen. Ik zie het zelf ook somber in.

 • AA

  LHBT+? Kabinet 2024

 • MMartha

  We kunnen allemaal wel reclameren en blijven klagen ,het helpt toch niet want die gasten in Den Haag doen toch niet wat wij willen het zijn gewoon zakkenvullers .Rijken worden rijker en arme worden armer en ik verzeker je die verlaging van de zorgtoeslag wordt nog erger hoor.
  Dit is vast een voorbode over een paar jaar is het er helemaal van af .

 • DD.de Boer

  Hoeveel zorg verzekeraars zijn er en hoeveel CEO managers met er onder ook nog eens dik betaalde managers,? Vroeger had je het ziekenfonds en particulieren. Minder kosten aan boven genoemde. En dan durft men te beweren dat door marktwerking alles goedkoper is? Al die verzekeraars maken vette winst over onze rug. En waar komt die winst terecht? Ik zeg terug naar vroeger. Komt de winst terug bij het rijk en houden we miljoenen over die we nu aan al die werknemers van die verzekeraars moeten betalen.

 • JJohan D.

  Ik ben helemaal niet voor de SP maar hun idee voor een nieuw soort ziekenfonds steun ik van harte. Door massale inkoop en afspraken met de zorg, zullen de prijzen sterk dalen. In een modern land als Spanje zit de ziekenzorg gewoon in de belasting. Wij gaan echter de VS achterna. Ziektekostenverzekering alleen nog betaalbaar voor een elite.

 • VVissertje

  Wat er niet bij vermeld word dat we ook voor de nieuwe Nederlanders moeten betalen. Want zij hebben recht op zorg. En zo worden we keer op keer belazerd.

  • JJef Loyen

   @Vissertje
   Terechte opmerking.De massale integratie kost ons meer dan gewenst !

  • SStan Ny

   @Jef Loyen, en het einde is niet in zicht. Ook voor de uitkeringen. Het sociale stelsel gaat nog instorten en dat gaat niet lang meer duren.

 • GGea

  Ik lees hierboven verschillende reden waarom en waardoor de zorgpremie omhoog gaat, en waarom de zorgtoeslag omlaag gaat. Er staat niet in vermeld dat de reden ook is: opvang Oekraïne, opvang migranten enz. enz. Wie proberen jullie nu weer voor gek te verslijten?

  • JJef Loyen

   Terechte reactie.Bijzonder laf om dit niet te vermelden.

  • HHofman Hélène

   @Gea
   Kennen jullie het’gezegde’ :
   Houden jullie het(klootjes)volk dom,dan houden(maken) wij ze arm…..

 • TTheo blokker

  Ik vind het gek dat ik voor kraamzorg moet betalen .ik ben man ben 68 jaar oud .is er een verzekering waar ik dat niet hoeft betalen groetjes

  • DDanna

   @Theo blokker ja die zijn er zeker. Ik heb alleen tandarts en basis

  • SStanNy

   @Theo blokker erger nog eat dacht u van IVF.

  • HHeine

   @Theo blokker vrouwen betalen ook mee voor jouw (eventuele) prostaat-operatie. Heb je wel eens van solidariteit gehoord?

 • VVAN EYCKEN ELISABETH

  Graag zou ik de veranderingen zien in Belgie aub.Met dank.

 • WWilly

  Heb even vlug een rekensommetje gemaakt ga er gewoon op achteruit volgend jaar komt brandstof verhoging nog bij dus transport kosten worden ook weer hoger dus boodschappen vliegen ook weer door het dak wordt alleen maar slechter hie nu met de verkiezingen houwen ze je allemaal een lekkere worst voor maar op het eind van het liedje houden we allemaal een lege darm over bloed zuigers in den haag

  • DDanna

   @Willy dan nog €90,- energie belasting en de netwerksites gaan met €96,- per jaar omhoog. En dan nog zeggen dat we 1,8 % koopkracht erbij krijgen

  • JJohan D.

   @Willy Stem straks dan voor een fatsoenlijke partij die vóór belasting verlaging, een emigratie stop en niet een onzinnig klimaat en stikstof beleid voorstaat. Sowieso dat hele CO2 verhaal is een hoax!

 • AAshoka

  Schande dat in Nederland op de basisvoorzieningen dan bedoel ik op etenswaar, zorg en wonen belastingen worden geheven. Het is een basisrecht van elk burger, dus op deze drie categorieën moet belasting afgeschaft worden. Dan halen ze t geld elders vandaar. Dit is allemaal bedacht om het hard werkende volk te onderdrukken. Een verdienmodel meer is t niet, een vorm van afpersing. Schande dat hulpbehoevenden jaar in en jaar uit hier zwaar gebukt er onder gaan. In een rijk land zoals Nederland hoort geen armoede, dat burgers naar het voedselbank moeten, kinderen niet fatsoenlijk kunnen eten, dan gaat er heel wat mis in dit land. De machthebbers die hebben in de afgelopen decenia een potje van gemaakt en t wordt met de komende jaren niet beter op.
  Het vertrouwen in de politiek is ver zoek, de schandalen liegen er niet om. Beloftes worden niet altijd waargemaakt, terwijl de burgerij zich netjes moet houden aan de bureaucratie.
  Belasting betalen vind ik niet erg, maar er zijn ook grenzen en in dit land zijn we de draad kwijt. Systemen falen keer op keer, de vraag is hoe lang dit op deze manier nog vol te houden is…

 • HHenk

  Beste mensen, ik vraag me steeds af hoe dit allemaal mogelijk is. Zorg kosten gaan omhoog, alles wordt duurder, overal moet op bezuinigd worden, en zo kun je wel doorgaan. Als je gezond bent heb je het al behoorlijk moeilijk om alles te betalen, maar als je ziek wordt dan bent of word, dan kom je in handen van de verzekeraars of zorg, dit is waar we hier in Ned. voor staan.

  • TTetris

   @Henk

   Dat komt omdat de STOMME MASSA NOG STEEDS OP DE VERKEERDE PARTIJEN STEMT!

   Dus EIGEN SCHULD DIKKE BULT!!!

 • MMehmet

  Hoi mensen we worden aan alle kanten gepakt ik zal kort maar waar verhaal vertellen wat ik mee gemaakt heb ik had jaren pijn maar men kan niets vinden im kreeg berg medicijnen dat kost geld en helpt niet tot ik in buitenland was op vakantie daar hebben ze me wel geholpen en binnen paar dagen was ik pijn vrij ik vertel de arts waarom in nederland niet is gelukt om van de pijn af te komen dokter zegt eerlijk gezegt zij weten ook goed waar de oorzaak zit maar ze willen niet dat je beter wordt want iedere bezoek naar dokter naar ziekenhuis brengt geld op daarom

 • HHenk

  Ja en dat komt omdat alle uitgeprocedeerde die er uit moeten door alle rutte kabinetten er niet uit gezet worden, dus hun probleem is nu ons Nederlanders probleem en die gaan ook naar artsen en specialisten ze hebben geen rechten op financiële bijdrage van de staat van verloedering Nederland en die kosten moeten wij Nederlandse bevolking ophoesten en dat is grijze diefstal van de minder bedeelde Nederlanders. Zo ok die ton die deze koning krijgt onzin het is een titel meer is het niet hij betaald geen inkomsten belasting de andere ook niet , er is een media stop wat foto’s mag je niet tonen in het buitenland wel, maar wij moeten hun wel jaar in jaar uit onderhouden? Opzouten en dirct ook die kraan dicht. Amalia wil het geld niet daar moeten deze koning met zijn vrouw een voorbeeld aan nemen. Daar Door stijgen de kosten omdat er geen weerstand is en alle regeringen er een puinhoop van hebben gemaakt, de persoon die het ziekenfonds heeft afgeschaft voor deze oplichters bende zorgverzekeraars was heel erg ziek zwaar gestoord tbs er . Je krijgt iets maar wordt dubbelzijdig terug gehaald en dus blijft het het zelfde. Fijn zo een puinbak. Bedankt regeringen rutte en companen.

 • BBouman

  Weet niet wie dit verzonnen hebt maand premie ziekenfonds omhoog toeslag omlaag dit kan je niet verkopen de gene die dit verzonnen heeft ophangen en stenigen zo als in de bijbel ken nu al niet mij eigen risico betalen heb al 4 jaar regeling dit kan gewoon niet basta

 • MMeijers oerlemans

  Ik schaam heel diep dat ik Nederlander ben ..hier heb ik 50 jaar gewerkt en nog niets is er van terecht gekomen van ieder kabinet foei dit had ik anders gezien oplichters zijn jullie bedankt gr mev meijers

 • Rroelof

  de zorgpremie ga omhoog maar de zorgtoeslag die ga weer om laag dan komen de mensen nog niet rond dit is en schande ze moeten net in duitsland doen belasting vrij

 • HHans van Dijk

  Waar hebben jullie het percentage gevonden voor de werkgeversbijdrage van de ZvW?

  • KKoen Kuijper

   @Hans van Dijk

   Die staat in de begroting van VWS voor 2024.

  • HHans van Dijk

   @Koen Kuijper Heel erg bedankt! Ik heb hem gevonden

 • MMirjam

  De inkomensafhankelijke premie stijgt niet zoals in het artikel vermeld, maar daalt voor alle groepen

  • KKoen Kuijper

   @Mirjam

   Dank!
   Gecorrigeerd.

  • TTeun

   @Mirjam
   waar kan ik die percentages – werkend, uitkeringsgerechtigden- teugvinden?

  • TTeun

   @Mirjam
   inmiddels de % gevonden. Belangrijk is wel het maximum bedrag waarover je die bijdrage betaalt. Dat zal stijgen t.o.v. 2023. Gezien het verleden denk ik dat je in euro’s -veel ?- meer gaat betalen

  • HHugo van Leusen

   Dat is dus 9 eurocent per jaar

 • Ppeter

  127 euro per maand max zorgtoeslag? Dat gaat problemen geven, als de basis premie al 149 euro per maand is, maar aanvullend is in veel gevallen toch echt nodig, een beetje tandarts pakket kost je al zo 22 euro per maand, voor een aanvullende pakket met fysio en zo erin nog meer.

  Dus 200 euro per maand lijkt mij in veel gevallen zeker niet overdreven, een paar moet dan netto zeker ieder 73 euro per maand betalen, dan heb ik eigen risico nog niet eens mee gerekend.

  Dit lijkt mij erg veel geld voor de laagste inkomens. Waarschijnlijk zullen velen hun aanvullende verzekering opzeggen, wat alleen maar nog meer kan kosten.

  • Jjantje

   @peter
   hoezo opkomen voor de lage inkomens? als ik dit lees gaan ze er dik op achteruit . armoedebestrijding?? alleenstaande met een uitkering zijn dus weer de dupe.

  • LLenie

   @jantje
   Ja wij alleenstaande de oudere met een aow zijn weer de sigaar

  • IItje

   @peter

   Klopt ik heb aow en ik he door heel mijn lichaam atrose. Dat is elk jaar extra fisio. Dan ga ik nu 200 euro betalen. Dat lukt niet dus geen fisio meer,, triest triest

  • LLaura

   @peter een reguliere tandarts controle kost 22 euro en een gaatje vullen 25 euro. Als je niet veel meer nodig hebt (dus geen dure behandelingen in het vooruitzicht) en je gaat 1x per jaar op controle, dan betaal je uit eigen zak 22 euro per jaar i.p.v. per maand via de verzekering. Iets om over na te denken voor volgend jaar om de kosten te drukken 😉

 • AA

  @Noortje
  Het geldt gaat in zakkenvullers van die rijke populistische en ukrainien

 • Ddiny

  @roelof

  helemaal mee eens ,alles terug sturen wat hier niet thuis hoort. grenzen hadden dicht moeten blijven. meeste zijn geluk zoekers.
  ik zal kort zijn. ik noem : Koninkrijk der Nederlanden
  Koninkrijk der immigranten.
  den haag trekken miljarden uit voor die asielzoekers, 2 miljard voor de Nederlanders.stuur terug wat hier niet thuis hoort, want ik denk dat vele Nederlanders (die er nog zijn) met mij eens zijn. terug naar het land waar zij vandaan komen. komen gewoon voor ons geld.

 • NNoortje

  Wij klagen maar komen niet in actie
  Zeker wij betalen voor de gelukszoekers het koningshuis
  En niet de vergrijzing is schuld nee kijk naar het nieuws de toestroom asielzoekers.niemand houd ze tegen vol is vol.als ik aan de grens geen paspoort heb kom ik het land .niet binnen maar hun mag je niet tegenhouden.dan moet dit veranderd worden
  De oorlog hetzelfde miljarden gaan er naartoe hier boeten wij ook voor dit geld moeten wij betalen.maar wanneer ziet men in dat hun die oorlog nooit kunnen winnen nu Poetin samen met Korea.
  Dit wordt een derde Wereldoorlog.ik weet wie ik in november kies jullie hopelijk ook

 • Rroelof

  @Irene de groot dit is geen nederland meer ze laat ons gewoon verhongeren als de asylzoekers die krijg meer euro dan en nederland de mensen uit oekrainers die ga weer terug als de oorlog voor bij is waar de asylzoekers weg komen is geen oorlog meer terug naar heen eigen land

 • LLeslie

  @Irene de groot

  Heb 22jaar in espane gewoond alles maar ook alles gratis medicijnen zelf kopen maar zijn 3 keer zo goedkoper als hier
  Scandinavische landen gratis Zwitserland gratis tering zakkenvullers

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.