Laatste nieuws

Grootste zorgverzekeraar van Nederland wil vrijwillig eigen risico afschaffen
– Koen Kuijper

Grootste zorgverzekeraar van Nederland wil vrijwillig eigen risico afschaffen

Grootste zorgverzekeraar van Nederland wil vrijwillig eigen risico afschaffen

Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar in Nederland, pleit voor afschaffing van het vrijwillige eigen risico om de zorg toekomstbestendiger te maken. 13 procent van de Nederland heeft een eigen risico van 385 euro of hoger.

De verzekeraar presenteert ook suggesties gericht op preventie, innovatie, domeinoverstijgende samenwerking en digitale zorg om een gelijker speelveld in het zorgstelsel te creëren.

Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico
– Koen Kuijper

Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico

Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico

In 2022 heeft 20 procent van de respondenten uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland zorg gemeden of uitgesteld vanwege financiële zorgen. Vooral mondzorg en fysiotherapie werden vaak overgeslagen.

De federatie roept daarom op tot verlaging van het eigen risico en het vergoeden van deze diensten via de verplichte basisverzekering. Dat zal echter ook gemoeid gaan met hogere premies in de zorgverzekering van 2024.

Nederlanders onvoldoende verzekerd voor zorgkosten buitenland
– Koen Kuijper

Nederlanders onvoldoende verzekerd voor zorgkosten buitenland

Nederlanders onvoldoende verzekerd voor zorgkosten buitenland

Veel Nederlanders zijn onvoldoende verzekerd voor ziektekosten in het buitenland, wat kan leiden tot hoge onverwachte kosten. Zorg, vooral in privéklinieken, kan duurder zijn dan in Nederland en basisverzekeringen dekken vaak niet het volledige bedrag.

Repatriëring kan ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het is aan te raden om voor de vakantie te controleren of je voldoende gedekt bent en indien nodig je dekking uit te breiden.

Zorgverzekeraars verplicht om ‘tweeling’ zorgverzekeringen te tonen
– Bart Koenraadt

Zorgverzekeraars verplicht om ‘tweeling’ zorgverzekeringen te tonen

Zorgverzekeraars verplicht om ‘tweeling’ zorgverzekeringen te tonen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe regels gemaakt om het makkelijker te maken voor mensen om de juiste zorgverzekering te kiezen.

Ze willen dat verzekeraars vanaf 1 november 2023 duidelijk laten zien welke polissen erg op elkaar lijken, zodat consumenten beter kunnen vergelijken en kiezen.

Tandarts terug in basispakket: gezonde keuze of pijnlijke beslissing?
– Koen Kuijper

Tandarts terug in basispakket: gezonde keuze of pijnlijke beslissing?

Tandarts terug in basispakket: gezonde keuze of pijnlijke beslissing?

Steeds meer Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de kosten, volgens een enquête van de FNV. Dokters van de Wereld en FNV bepleiten voor tandheelkundige zorg in het basispakket, suggererend dat dit bredere gezondheidsproblemen en toekomstige kosten kan voorkomen.

Minister Kuipers (VWS) kan zich hier niet in vinden. Hij beweert dat opname in het basispakket niet per se leidt tot meer tandartsbezoeken en mogelijk de algemene zorgkosten en -premies verhoogt.

Goedkopere zorgverzekering kan duur uitpakken;  onduidelijk wat wordt vergoed
– Bart Koenraadt

Goedkopere zorgverzekering kan duur uitpakken; onduidelijk wat wordt vergoed

Goedkopere zorgverzekering kan duur uitpakken;  onduidelijk wat wordt vergoed

Veel Nederlanders worden verrast door hoge zorgrekeningen door de uitgeklede dekking van hun goedkope zorgverzekering, volgens een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Met name bij zorgaanbieders zonder contract met de zorgverzekeraar moeten patiënten vaak een deel van de rekening, variërend van 100 tot 500 euro, zelf betalen.

Het aantal Nederlanders met zo’n uitgeklede polis stijgt, grotendeels omdat ze voor een lagere premie kiezen die niet alle zorgkosten dekt. De patiëntenfederatie pleit voor betere informatievoorziening door zorgaanbieders en een eenvoudiger vergoedingssysteem.

Dit wordt het eigen risico van je zorgverzekering in 2024
– Bart Koenraadt

Dit wordt het eigen risico van je zorgverzekering in 2024

Dit wordt het eigen risico van je zorgverzekering in 2024

Het eigen risico van de basis zorgverzekering blijft in 2024 staan op een bedrag van 385 euro. Het kabinet had eerder overwogen om het eigen risico te verhogen, maar zag daar uiteindelijk van af.

Vanaf 2025 vindt er wel een aanpassing plaats in de werking van het eigen risico. Een verzekerde betaalt dan nog maar 150 euro per keer van zijn of haar eigen risico, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisbehandeling of medische ingreep.

Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen
– Koen Kuijper

Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen

Hoe jij meebetaalt aan een lagere zorgpremie van anderen

Onderzoek van adviesbureau Equalis laat zien dat 87 procent van de verzekerden meebetaalt aan een lagere zorgpremie van Nederlanders die hun eigen risico vrijwillig verhogen. Gemiddeld gaat het om een premieverhoging van 11 euro op jaarbasis.

Voornamelijk jonge, gezonde mannen kiezen voor een hoger eigen risico. Ouderen en chronisch zieken maken er, logischerwijs, het minste gebruik van.