Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico

Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico

Artikel door: Koen Kuijper - 3 reacties

Ruim 21 procent mijdt zorg door hoge kosten en eigen risico

Ruim één op de vijf Nederlanders die zorg nodig hebben, mijdt een bezoek aan een tandarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener vanwege hoge kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 9.219 mensen.

De hoge kosten van zorg buiten het basispakket en het eigen risico zijn voornaamste redenen voor het uitstellen of mijden van zorg. Hoe lager het inkomen, hoe vaker men zorg uitstelt of mijdt.

Vooral tandarts en fysio

Mondzorg en fysiotherapie bovenaan de lijst van meest gemeden of uitgestelde diensten. Van alle respondenten gaf 45 procent aan de tandarts te mijden en 23 procent de fysiotherapeut.

Een eerdere enquête van het UWV liet eveneens zien dat steeds meer Nederlanders de tandarts mijden vanwege de kosten.

 • Mondzorg zit niet in het basispakket, behalve voor kinderen, die de belangrijkste behandelingen gedekt krijgen.
 • Fysiotherapie wordt voor volwassenen alleen bij chronische aandoeningen gedekt, en dan pas nadat de eerste 20 behandelingen uit eigen zak zijn betaald.

Hoewel dit niet specifiek is onderzocht, kan het grote aantal zorgmijders de oorzaak zijn van toegenomen zorgkosten.

De kosten voor de tandarts zijn sinds 2017 bijvoorbeeld met 24 procent gestegen, blijkt uit cijfers die Zorgwijzer opvroeg.

Kosten van een aantal veelvoorkomende tandartsverrichtingen in 2017 en 2023:

SoortKosten 2017Kosten 2023
Periodieke controle€ 20,44€ 25,27
Gebitsreiniging (10 minuten)€ 24,12€ 29,82
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 15,06€ 18,62

Tandartspremies ook gestegen

Ook de premies in de aanvullende tandartsverzekeringen zijn de afgelopen jaren flink gestegen, blijkt uit gegevens van Zorgwijzer.

In 2015 betaalde een verzekerde van 28 jaar bij VGZ nog 16,29 euro per maand voor een vergoeding van 500 euro per jaar voor de tandarts. Inmiddels is diezelfde verzekering ruim een tientje duurder: 26,75 euro per maand.

Minder uitjes en verwarming lager

Van de respondenten gaf 36 procent aan de levensstijl te hebben moeten veranderen vanwege de hoge zorgkosten. Dit varieerde van het verminderen van sociale uitjes tot het verlagen van de verwarming.

Ik heb mijn sociaal leven op moeten geven en ik heb spullen moeten verkopen om niet in te grote problemen te komen.

Respondent uit het onderzoek

Bij 57 procent van de mensen had de uitgestelde of vermeden zorg invloed op de gezondheid in de vorm van pijn of klachten. Bij 62 procent zorgde het mijden van zorg voor een toename van stress of angst.

90 procent van de deelnemers heeft aan aandoening, zoals hart- en vaatziekten, een vorm van reuma, een longaandoening of een lichamelijke beperking.

Eigen risico omlaag, mondzorg en fysio in basispakket?

Volgens Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, lijkt het erop dat de zorg in Nederland niet voor iedereen toegankelijk is.

De Patiëntenfederatie wil daarom dat een nieuw kabinet maatregelen neemt om het probleem van zorgmijding aan te pakken en te voorkomen. De hoop is dat nieuwe verkiezingen resulteren in een kabinet dat het eigen risico verlaagt en mondzorg en fysiotherapie (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit het basispakket.

Zorgpremie weer omhoog

Er gaat ieder jaar steeds meer geld naar de zorg, en als gevolg van toenemende vergrijzing op vergrijzing, zal dit de komende jaren alleen maar nog meer worden. En, nu de roep om toegankelijkere zorg luider wordt, is de uitdaging om dit te bekostigen ook weer groter.

Er valt zeker wat te zeggen voor de ideeën van de Patiëntenfederatie, maar een lager eigen risico en een breder dekkend basispakket zorgen er ook voor dat de premie voor alle Nederlanders omhoog gaat.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Hoewel de uitbreiding van het basispakket voor sommigen een welkome verlichting zou betekenen, leidt het voor anderen dus tot een extra financiële last, vooral als ze geen directe behoefte hebben aan de extra diensten in het verzekerde pakket.

Discussie heviger

De discussie over de zorgkosten, de zorgpremie en het zorgstelsel zal de komende maanden waarschijnlijk heviger worden, vooral in de aanloop naar de verkiezingen.

Op Prinsjesdag krijgen we via de Miljoenennota meer inzicht in de verwachte basispremie in 2024. Het is verder al bekend dat het eigen risico in elk geval gelijk blijft op 385 euro.

Zorgverzekeraars beslissen uiterlijk 12 november over hun eigen zorgpremie voor de basis- en aanvullende verzekering. Verzekerden krijgen dan tot het einde van het jaar de kans om een switch te maken van verzekeringsmaatschappij.

Op onze 2024-pagina staat het belangrijkste nieuws rondom de zorgverzekering.

3 reacties

 • HH de Groot

  Het zou voor de meeste mensen veel goedkoper worden
  als ze afgerekend zouden worden per behandeling ipv
  een DBC. Dit is een hele reeks behandelingen die je
  betaald , al ben je maar tien minuten bij een specialist
  Mijn DBC kost 450 euro en heb daarvoor een
  telefonisch consult van 10 minuten.
  Dit is veel te duur en ik ga dit consult afzeggen en
  ga met vakantie , dat is veel leuker.

 • RRob de Wolff

  Mensen, die nog steeds hun stem aan neoliberale partijen geven, getuigen van een minimum aan solidariteit; totdat zij zelf aan de beurt komen en afhankelijk raken van onze zorgstelsel.
  Het chronische gebrek aan solidariteit onder de mensen betreft niet alleen het zorgstelsel, maar denk eens aan sectoren als onderwijs, landbouw, veeteelt, visserij, woningmarkt, enz.

 • SStem niet liberaal a.u.b.!

  Dat krijgen we er van door alsmaar op neoliberale partijen als de VVD en D66 te stemmen, waardoor de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten steeds duurder en steeds ontoegankelijker wordt. Liever met ons allen iets meer premie betalen dan rekening van de zorg maar bij chronisch zieken en gehandicapten met lage en middeninkomens neer te leggen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.