Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

Artikel door: Bart Koenraadt - 6 reacties

Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

In dit artikel blikken we alvast vooruit op de zorgverzekering in 2024. Welke veranderingen en ontwikkelingen zitten eraan te komen?

We vroegen het aan Koen Kuijper, expert zorgverzekeringen. In dit artikel beantwoord hij een aantal prangende vragen.

Gaat de zorgpremie omhoog in 2024?

“Ja, ook in 2024 verwacht ik dat de premie in nagenoeg alle zorgverzekeringen weer gaat stijgen.

De eerste reden hiervoor is dat de financiële buffers van zorgverzekeraars steeds verder afnemen, waardoor er minder geld is om de premies van verzekerden laag te houden.

De tweede – en meest belangrijke reden – is dat de zorguitgaven al jaren in een stijgende trend zitten.

JaarZorguitgavenStijging
201841,6 miljard euro4,0%
201943,3 miljard euro4,1%
202045,6 miljard euro5,3%
202149,8 miljard euro9,2%
Uitgaven Zorgverzekeringswet (CBS)

Ook dit jaar en komend jaar stijgen de totale uitgaven. Die rekening moet linksom of rechtsom worden betaald. Dit heeft een stijging van de zorgpremie tot gevolg.”

Grote rol bij overstap

Afgelopen jaarwisseling wisselde een recordaantal Nederlanders over van zorgverzekeraar. Volgens definitieve cijfers van kenniscentrum Vektis zou het gaan om zo’n 1,5 miljoen mensen. De hoogte van de premie speelde daarin een centrale rol.

Er leek bij consumenten vooral onvrede te bestaan over de forse premieverhogingen bij de collectieve verzekeringspakketten. Bij drie van de vier grote verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis steeg de premie van de collectieve zorgverzekering met 13 tot 19 euro per maand.

Het is dan ook geen verrassing dat juist deze concerns veel klanten zagen vertrekken:

 • Zilveren Kruis: – 190.000 klanten
 • Menzis: – 170.000 klanten
 • VGZ: – 132.000 klanten

Ook in 2024 zal de prijs van de zorgverzekering bepalen welke verschuivingen er gaan plaatsvinden.

Wat gebeurt er met het eigen risico?

“Er is afgesproken dat het eigen risico in elk geval tot 2026 gelijk blijft. Verzekerden betalen tot die tijd dus een maximumbedrag van 385 euro uit eigen zak.

Een vrijwillige verhoging van het eigen – tot maximaal 885 euro – blijft gewoon mogelijk, ook in 2024, verwacht ik.”

Eigen risico gaat anders werken

In 2025 gaat de werking van het eigen risico wel wat veranderen. Als je een dure behandeling ondergaat van bijvoorbeeld 3.500 euro ben je straks nog maar 150 euro per keer kwijt. Het eigen risico moet daardoor betaalbaar blijven en slimmer worden. Het zou zelfs een positief effect hebben op de zorgkosten.

Voordat de nieuwe regels rondom het eigen risico van kracht gaan, hebben verzekeraars nog wel tijd nodig om hun digitale systemen hierop aan te passen.

Gaat de eigen bijdrage omhoog?

“Op dit moment is de eigen bijdrage voor geneesmiddelen nog maximaal 250 euro per verzekerde. Ik acht de kans klein, maar niet onmogelijk dat hier per 2024 verandering in komt. Al staat op de website van de Rijksoverheid nergens dat de eigen bijdrage in 2024 ook weer 250 euro is.”

Eigen bijdrage vs. eigen risico

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn twee verschillende dingen.

Voor de goede orde, je betaalt een eigen bijdrage voor:

 • Een geneesmiddel dat slechts gedeeltelijk wordt vergoed via de basisverzekering
 • Een niet-preferent middel, bijvoorbeeld een duurder merk medicijn met dezelfde werkzame stof

Eigen risico betaal je eigenlijk altijd als je medicatie krijgt voorgeschreven.

Stijgt de zorgtoeslag?

“Ja, de zorgtoeslag gaat in 2024 meestijgen met de gemiddelde premie, is mijn voorspelling. Dit hebben we de afgelopen jaren namelijk ook zien gebeuren toen de zorgpremie steeg.

Op dit moment ontvangen alleenstaanden maximaal 154 euro per maand aan toeslag. Voor gezinnen (toeslagpartners) is dit 265 euro in de maand.

In 2023 heeft een recordaantal mensen recht op zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen voor het in aanmerking komen op zorgtoeslag fors naar boven zijn bijgesteld.”

Wat staat ons nog meer te wachten?

“Net als voorgaande jaren verwacht ik eind 2023 en begin 2024 weer een hoop gedoe rond de contractering van ziekenhuizen en klinieken. Dit is iets wat al jaren speelt en waar maar geen verbetering in lijkt te komen.

Met de afgelopen jaarwisseling was de helft van alle contracten nog niet rond tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Zelfs begin februari lag het percentage van het aantal afgeronde onderhandelingen bedroevend laag bij een aantal partijen:

 • DSW: 71%
 • CZ: 70%
 • Menzis: 65%
 • VGZ: 65%

Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Aevitae en ASR schijnen het iets beter te doen, maar ook daar lopen de onderhandelingen soms stroef. Het is dus iets dat bij alle verzekeringsmaatschappijen aan de orde is.

Hoewel ik er een hard hoofd in heb, spreek ik de hoop uit dat mensen voor 2024 wel een zorgverzekering kunnen kiezen waarbij de contractering van ziekenhuizen voor de overstap volledig rond is.

Lukt dat niet, dan zou het een goed idee zijn als verzekerden later in het jaar alsnog van zorgverzekering kunnen wisselen als de onderhandelingen met hun zorgaanbieder in het water vallen.”

6 reacties

 • MMB

  MB

  Door dat de zorg ontkoppelt is van de staat is er een enorme concurrentie ontstaan en uitwisseling van monopolievorming. En niet te vergeten de aandeelhouders die hier profijt van hebben. Zij hebben zeker het grootste monopoliepositie. Laten wij ook de grote farmaceutische bedrijven hierin meenemen.

  De zorg wordt slechter omdat de verzekeraars het zelf uithollen.

  Ziekenhuizen maken ook misbruik van zorg voornamelijk specialisten en chirurgen.
  Huisarts geneeskunde Dirk Van Duppen uit 2014 schreef:
  “Verwijdering van de baarmoeder vormt een mozaïekpatroon, met een overwicht in het noorden. Volgens de studie zijn die ingrepen ‘in veel gevallen onterecht’. Een verklaring voor de frequentie zou volgens de studie onder meer te wijten zijn aan ‘de densiteit van het aanbod’, ‘een aanbodsgedreven beleid’, ‘een overdreven enthousiasme bij de chirurgen’. Kortom: een prestatiegericht betalingssysteem met inhalige specialisten. De gezondheidszorgmarkt verschilt van een klassieke markt van consumptiemiddelen. Niet de patiënt is koning, maar de dokter. Hij beslist welke onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen een patiënt krijgt. Toch is zijn financiële verantwoordelijkheid gering. Integendeel, de betaling per prestatie is een blanco cheque. Een arts kan zoveel onderzoeken doen of behandelingen voorschrijven als het hem of zijn portemonnee belieft. Een snellere genezing, zelfbehandeling of echt preventief werken en zo ziekten voorkomen worden in dit systeem financieel afgestraft, terwijl medicalisering wordt beloond. Op de geneesmiddelenmarkt, maar ook in de klinische biologie, de medische beeldvorming, de technische prestaties in de inwendige geneeskunde en zelfs in de chirurgie tref je specialisten die direct belang hebben bij medische overconsumptie. Niet te verwonderen dat farmaceutische bedrijven of handelaars in medisch materiaal al hun marketingkracht op hen concentreren.”

  De vergrijzing (zeer discriminerend) is steeds een terug komend excuus dat de premie duurder wordt maar zou het niet kunnen zijn dat Nederland extreem over bevolkt is.

  Een mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend premie dat van belang is van persoon tot persoon is er niet. Een aanvullend tandarts verzekering zit ook allerlei andere vergoedingen bij zoals voorbeeld;(kraamzorg, onzin wat voor U niet nodig is. Kortweg ;( je betaalt mee voor een ander.
  Het zou burgers in de portemonnee schelen zelf een premie te laten kiezen die voor hun noodzakelijk is.

  Het verbaasd mij dat Nederlanders alles goed vinden wat de regering beslist voor de burger.
  En burgers met gemak dit toelaten. Demonstreren tegen dit soort beleid wordt nauwelijks of niet gedaan.

  Het is in het belang voor de burger om dit te kunnen voorkomen om niet stil zwijgend hiermee akkoord te gaan.
  De regering kan gewoon hun gang gaan met het manipuleren van de burger en beslissen over ons lot met wetten die door ons strot geduwd worden (grof gezegd).

  Wij laten ons ook niet intimideren, manipuleren of wil opleggen door een familielid, kind, vriend, vriendin, man, vrouw en buren.

  Als een bevolking voor zichzelf en voor zwakkeren in ons samenleving geen vuist maken, dan is er geen zelfrespect. Wij kunnen klagen achter gesloten duren en 4 muren. Met 5 miljoen burgers naar het Binnenhof marcheren zal meer invloed hebben.

 • MMevr. JE

  En dan hebben we het nog niet eens over wat zorgverzekeraars (niet) vergoeden aan mensen die onder de Wlz vallen. Dat gat heet “zorgval”. Ontstaan in 2015 toen de regering alle zorg ging verdelen in potjes: gemeente, WMO, zorgverzekeraars en Wlz. Om dat “gat” te vullen heeft minister De Jonge in 2018 de “overbruggingszorg” ingesteld. Die moet je zelf aanvragen (als je als demente in de Wlz terecht komt), want die wordt niet automatisch verstrekt door onze zorgverzekeraars, als zij dit al in hun pakket hebben opgenomen. De situatie achter de schermen is nog veel erger dan jullie geklaag over € 385,– E.R. p/j etc. Miv 01-01-2024 betaal je in die zorgsector een eigen bijdrage naar inkomsten en vermogen. Daaraan gerelateerd ontvang je zorg. Zo van: “Oh, u heeft alleen maar AOW? Tja, dan kunnen we u 1x per 3 wekken douchen”. “Meneer, wat fijn, u heeft naast uw AOW een goed pensioen. Hiermee kunnen we u elke week 2x douchen”.
  Je moet en blijft betalen aan de zorgverzekeraars voor je medicatie en voor de rest werken ze niet mee aan het verlenen van échte zorg.

 • LL.J

  Dus wij worden uit geknepen, wanneer hou dat op, mogen wij nog leven hebben.
  welk idiote heeft dat bedacht, mensen die het al zo moeilijk hebben, jaren zicht rot gewerkt, Nederland op gebouw en nu worden wij uitgeknepen, terug naar het oude systeem, weg met zorgverzekeringen, een pakket een verzekeringmaatschappy. veel goed koper. en je weet waar aan toe bent, want nu worden wij mensen die die aan onderkant leven de keel dicht geknepen. ik ben al zo belazerd. deze regering moet zicht doodschamen, de mensen die Nederland heeft opgebouwd, en op het fluweel zitten en ons laten stikken.
  weg met dit pakket, een betaalbare pakket. betalen is normaal maar dat de ouderen niet eens meer een boterhammen kan eten, of nog ergen schaam te loos .

 • PPeter Jansen

  Gedoe(uiterst grimmige onderhandelingen) tussen ZKV-en en behandelaren(w.o. ziekenhuizen) zou voorbij zijn als verplicht wordt dat de onderhandelingen zijn afgerond voordat de verzekeraars met hun nieuwe premies komen in november.

 • MMevr.H.

  Lees ik het goed? Chronisch zieken betalen dus €385.00 + € 250 voor geneesmiddelen via recept vd huisarts? + supplementen ook op recept het volledige bedrag?
  Dit geteld bij het feit, dat sinds 2015 via de gemeente lagere indicaties worden afgegeven géén maatwerkvoorzieningen. Dat betekent dat AOWers onder het bestaansminimum vallen.

  • DDhr P

   @Mevr.H.: Het eigen risico van 385 is gemaximeerd tot 250 voor medicijnen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.