Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Zo ziet jouw zorgverzekering er in 2024 uit

In dit artikel blikken we alvast vooruit op de zorgverzekering in 2024. Welke veranderingen en ontwikkelingen zitten eraan te komen?

We vroegen het aan Koen Kuijper, expert zorgverzekeringen. In dit artikel beantwoord hij een aantal prangende vragen.

Gaat de zorgpremie omhoog in 2024?

“Ja, ook in 2024 verwacht ik dat de premie in nagenoeg alle zorgverzekeringen weer gaat stijgen.

De eerste reden hiervoor is dat de financiële buffers van zorgverzekeraars steeds verder afnemen, waardoor er minder geld is om de premies van verzekerden laag te houden.

De tweede – en meest belangrijke reden – is dat de zorguitgaven al jaren in een stijgende trend zitten.

JaarZorguitgavenStijging
201841,6 miljard euro4,0%
201943,3 miljard euro4,1%
202045,6 miljard euro5,3%
202149,8 miljard euro9,2%
Uitgaven Zorgverzekeringswet (CBS)

Ook dit jaar en komend jaar stijgen de totale uitgaven. Die rekening moet linksom of rechtsom worden betaald. Dit heeft een stijging van de zorgpremie tot gevolg.”

Grote rol bij overstap

Afgelopen jaarwisseling wisselde een recordaantal Nederlanders over van zorgverzekeraar. Volgens definitieve cijfers van kenniscentrum Vektis zou het gaan om zo’n 1,5 miljoen mensen. De hoogte van de premie speelde daarin een centrale rol.

Er leek bij consumenten vooral onvrede te bestaan over de forse premieverhogingen bij de collectieve verzekeringspakketten. Bij drie van de vier grote verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis steeg de premie van de collectieve zorgverzekering met 13 tot 19 euro per maand.

Het is dan ook geen verrassing dat juist deze concerns veel klanten zagen vertrekken:

  • Zilveren Kruis: – 190.000 klanten
  • Menzis: – 170.000 klanten
  • VGZ: – 132.000 klanten

Ook in 2024 zal de prijs van de zorgverzekering bepalen welke verschuivingen er gaan plaatsvinden.

Wat gebeurt er met het eigen risico?

“Er is afgesproken dat het eigen risico in elk geval tot 2026 gelijk blijft. Verzekerden betalen tot die tijd dus een maximumbedrag van 385 euro uit eigen zak.

Een vrijwillige verhoging van het eigen – tot maximaal 885 euro – blijft gewoon mogelijk, ook in 2024, verwacht ik.”

Eigen risico gaat anders werken

In 2025 gaat de werking van het eigen risico wel wat veranderen. Als je een dure behandeling ondergaat van bijvoorbeeld 3.500 euro ben je straks nog maar 150 euro per keer kwijt. Het eigen risico moet daardoor betaalbaar blijven en slimmer worden. Het zou zelfs een positief effect hebben op de zorgkosten.

Voordat de nieuwe regels rondom het eigen risico van kracht gaan, hebben verzekeraars nog wel tijd nodig om hun digitale systemen hierop aan te passen.

Gaat de eigen bijdrage omhoog?

“Op dit moment is de eigen bijdrage voor geneesmiddelen nog maximaal 250 euro per verzekerde. Ik acht de kans klein, maar niet onmogelijk dat hier per 2024 verandering in komt. Al staat op de website van de Rijksoverheid nergens dat de eigen bijdrage in 2024 ook weer 250 euro is.”

Eigen bijdrage vs. eigen risico

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn twee verschillende dingen.

Voor de goede orde, je betaalt een eigen bijdrage voor:

  • Een geneesmiddel dat slechts gedeeltelijk wordt vergoed via de basisverzekering
  • Een niet-preferent middel, bijvoorbeeld een duurder merk medicijn met dezelfde werkzame stof

Eigen risico betaal je eigenlijk altijd als je medicatie krijgt voorgeschreven.

Stijgt de zorgtoeslag?

“Ja, de zorgtoeslag gaat in 2024 meestijgen met de gemiddelde premie, is mijn voorspelling. Dit hebben we de afgelopen jaren namelijk ook zien gebeuren toen de zorgpremie steeg.

Op dit moment ontvangen alleenstaanden maximaal 154 euro per maand aan toeslag. Voor gezinnen (toeslagpartners) is dit 265 euro in de maand.

In 2023 heeft een recordaantal mensen recht op zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen voor het in aanmerking komen op zorgtoeslag fors naar boven zijn bijgesteld.”

Wat staat ons nog meer te wachten?

“Net als voorgaande jaren verwacht ik eind 2023 en begin 2024 weer een hoop gedoe rond de contractering van ziekenhuizen en klinieken. Dit is iets wat al jaren speelt en waar maar geen verbetering in lijkt te komen.

Met de afgelopen jaarwisseling was de helft van alle contracten nog niet rond tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Zelfs begin februari lag het percentage van het aantal afgeronde onderhandelingen bedroevend laag bij een aantal partijen:

  • DSW: 71%
  • CZ: 70%
  • Menzis: 65%
  • VGZ: 65%

Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Aevitae en ASR schijnen het iets beter te doen, maar ook daar lopen de onderhandelingen soms stroef. Het is dus iets dat bij alle verzekeringsmaatschappijen aan de orde is.

Hoewel ik er een hard hoofd in heb, spreek ik de hoop uit dat mensen voor 2024 wel een zorgverzekering kunnen kiezen waarbij de contractering van ziekenhuizen voor de overstap volledig rond is.

Lukt dat niet, dan zou het een goed idee zijn als verzekerden later in het jaar alsnog van zorgverzekering kunnen wisselen als de onderhandelingen met hun zorgaanbieder in het water vallen.”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.