Zorgpremie met minimaal 127 euro omhoog in 2024

Zorgpremie met minimaal 127 euro omhoog in 2024

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Zorgpremie met minimaal 127 euro omhoog in 2024

De zorgpremie van Nederlanders gaat volgend jaar flink omhoog. Die verwachting scheppen de Nederlandse zorgverzekeraars in hun presentatie van de halfjaarcijfers. Volgens hen stijgen de zorgkosten exponentieel en kan een premiestijging niet achterblijven.

Volgens schattingen zou het kunnen gaan om een verhoging van minimaal 127 euro per Nederlander. Opmerkelijk is dat, volgens bronnen, de zorgtoeslag naar verwachting niet meestijgt.

Update (15-09): uit uitgelekte stukken van Prinsjesdag blijkt dat de premie volgend jaar richting 150 euro per maand gaat.

Update (19-09): de definitieve zorgcijfers naar aanleiding van de Miljoenennota in 2024 staan hier.

Premiestijging afgelopen jaren

Zorgwijzer heeft de afgelopen jaren bijgehouden wat een gemiddelde zorgverzekering in Nederland per maand kost.

2020202120222023
Gemiddelde premie
basisverzekering
€ 119,69€ 124,82€ 128,30€ 138,45

De gegevens laten een onmiskenbare stijgende trend zien in de kosten van de basisverzekering. Aan het begin van dit jaar nam de premie al toe met meer dan 10 euro per maand. Bovendien toonden recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) aan dat we kunnen verwachten dat de zorgpremie zal stijgen van ongeveer 138 euro per maand op dit moment naar 175 euro per maand in 2027.

Op basis van deze trendlijn en data voorspellen we dat de maandelijkse zorgpremie volgend jaar naar verwachting 149 euro zal bedragen, bij een eigen risico van 385 euro.

Een complete lijst van de actuele premies vind je hier terug.

Miljoenennota

Tijdens Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd, die doorgaans meer duidelijkheid schept over de verwachte ziektekostenpremie voor het volgende jaar. Deze nota bevat namelijk de begroting voor Volksgezondheid, inclusief de nominale premie voor het jaar 2024.

Zorgverzekeraars nemen deze nominale premie als uitgangspunt bij het vaststellen van hun eigen premies. Volgens de regelgeving dienen deze premies uiterlijk op 12 november aan alle verzekerden gecommuniceerd te zijn.

DSW uit Schiedam heeft de traditie om als eerste verzekeraar de basispremie voor het aankomende kalenderjaar te onthullen. Deze aankondiging vindt meestal plaats in de week na Prinsjesdag. Aan het begin van dit jaar ging de zorgpremie bij DSW omhoog met een substantiële 117 euro.

Zorgkosten stijgen exponentieel

De belangrijkste reden voor de hogere zorgpremie is de exponentiële stijging van de zorguitgaven. De komende vijf jaar stijgen deze met 3,5 procent per jaar, terwijl onze economie slechts met 1,2 procent per jaar groeit.

De hogere zorgkosten worden veroorzaakt door de inflatie en een groeiende vraag naar zorg. Het aantal chronisch zieken neemt toe en de samenleving vergrijst, wat resulteert in een groter aantal 65-plussers die niet alleen langer leven, maar ook meer zorg vereisen.

Door de toename van de zorgvraag zijn er meer artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast merkt zorgeconoom Wim Groot op dat in verschillende cao’s aanzienlijke salarisverhogingen zijn overeengekomen, wat de uitgaven verder verhoogt.

Versobering?

Velen zien de verhoging van de zorgpremie als een noodzakelijke stap om de groeiende kosten in de gezondheidszorg te dekken, maar vragen zich tegelijkertijd af hoe betaalbaar onze zorg nog is. Bij Zorginstituut Nederland en andere overheidsorganen groeit de discussie over hoe we de stijging van de zorgkosten het hoofd kunnen bieden.

Een van de opties is het versoberen van het verzekerde pakket, zodat deze voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Andere belangenorganisaties willen juist dat het basispakket wordt uitgebreid, bijvoorbeeld met een dekking voor de tandarts.

Zorgtoeslag niet hoger

Mensen met een lager inkomen zullen de stijging van de zorgpremie komend jaar bijzonder scherp voelen. Volgens bronnen uit Den Haag is er namelijk geen plan om de zorgtoeslag te verhogen. Op dit moment bedraagt de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden 154 euro per maand.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt dat het aantal mensen dat in armoede leeft volgend jaar zou kunnen toenemen tot maar liefst 1 miljoen Nederlanders.

Voor de laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering kun je terecht op onze 2024-pagina.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.