Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?

Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?

Het eigen risico van de zorgverzekering wordt per 1 januari 2027 verlaagd. Dat blijkt uit de plannen van het coalitieakkoord, dat vandaag werd gepresenteerd.

PVV-leider Geert Wilders wilde het eigen risico het liefst helemaal afschaffen, maar dat is dus niet gelukt.

De verlaging van het eigen risico heeft gevolgen voor de zorgpremie, die waarschijnlijk verder zal gaan stijgen.

165 euro per jaar, tot 50 euro per ingreep

In plaats van 385 euro betalen verzekerden straks nog maar 165 euro op jaarbasis. Dat betekent een verlaging van 220 euro. Met name chronisch zieken en patiënten die hun eigen risico altijd opmaken, profiteren van de maatregel.

Naast de structurele verlaging van het eigen risico komt er ook een maximum eigen risicobedrag van 50 euro dat een patiënt betaalt voor iedere behandeling, zo staat in de budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord.

Volgens de bestaande plannen zou het eigen risico per 2025 ook al gaan naar maximaal 150 euro per gebeurtenis.

Op Zorgwijzer lees je hoe het eigen risico precies werkt.

Overzicht

Een schematisch overzicht van de wijzigingen:

JaarEigen risicoMax. bedrag per behandeling
2024€ 385€ 385
2025€ 385€ 150*
2026€ 385€ 150*
2027€ 165€ 50
*Volgens bestaande plannen

Gerichte lastenverlichting 2025 en 2026

In 2025 en 2026 is er 2,5 miljard euro (per jaar) beschikbaar gesteld om gerichte lastenverlichting te bieden aan burgers. Dit geld is bedoeld om huishoudens te ondersteunen in aanloop naar de verlaging van het eigen risico. Het is nog onduidelijk hoe deze lastenverlichting precies wordt ingezet.

Premie moet omhoog

De verlaging van het eigen risico gaat ieder jaar minimaal 4,3 miljard euro kosten. Het is verreweg de grootste financiële ingreep uit het coalitieakkoord. De miljarden moeten linksom of rechtsom worden gefinancierd.

De verwachting is daarom dat de zorgpremie verder zal gaan stijgen. De afgelopen jaren stegen de prijzen van zorgverzekeringen al met zo’n 10 euro per maand. Ook in 2025 wordt een (forse) stijging voorzien. Vanaf 2027 kan de stijging van de zorgpremies nog verder oplopen.

Een gemiddelde basisverzekering kost nu 147,34 euro per maand, blijkt uit cijfers van Zorgwijzer.

Een andere optie om de verlaging van het eigen risico te bekostigen, is om het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet te verhogen, zodat een groter deel van het inkomen wordt ingehouden voor de zorgkosten.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Hogere zorgvraag

Door de hogere zorgvraag stijgen de zorgkosten, maar er zijn ook andere effecten.

Doordat het eigen risico wordt verlaagd en in stukjes wordt betaald, is de kans groot dat er een grotere belasting op het zorgstelsel komt. De werkdruk in de zorg zou flink kunnen toenemen, waardoor de wachttijden voor specialistische zorg kunnen oplopen.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Volgens zorgeconoom Xander Koolman zou het goed zijn om als zorgaanbieders kritischer te kijken naar de zorgvraag, bijvoorbeeld door te kijken welke behandeling het meest effectief is en wat echt belangrijk is. Dat gaat verder dan het enkel ‘gewoon’ proberen te verwerken van alle zorgvraag.

Patiëntenfederatie Nederland blij

Patiëntenfederatie Nederland is blij met de plannen van de beoogde regering. Volgens hen is een verlaging van het eigen risico een goede eerste stap om stapeling van zorgkosten en zorgmijding tegen te gaan.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.