Meer Nederlanders kunnen premie zorgverzekering niet betalen

Meer Nederlanders kunnen premie zorgverzekering niet betalen

Artikel door: Thomas van Campenhout - geen reacties

Meer Nederlanders kunnen premie zorgverzekering niet betalen

Het aantal Nederlanders dat hun zorgpremie niet meer kan betalen, is voor het eerst in tien jaar toegenomen. Het aantal geregistreerde wanbetalers steeg van 170.000 in 2022 naar 179.000 eind 2023, volgens recente cijfers van het CAK.

De premie van een basisverzekering is de afgelopen twee jaar met gemiddeld 18 euro per maand gestegen. Ook in 2025 wordt opnieuw een forse premieverhoging verwacht.

Voor ‘straf’ hogere premie

Wie zijn premie structureel niet op tijd kan betalen, wordt als wanbetaler aangemeld bij het CAK. Hoewel hun zorgverzekering actief blijft, betalen zij als ‘straf’ een verhoogde bestuursrechtelijke premie. In plaats van de gemiddelde maandelijkse zorgpremie van 147 euro voor een basisverzekering, betalen zij 160,60 euro voor slechts basisdekking.

Op dit moment hebben dus zo’n 179.000 Nederlanders te maken deze verhoogde zorgpremie te maken.

JaarAantal wanbetalers in Nederland*
2013314.138
2014325.810
2015312.037
2016277.023
2017249.044
2018223.714
2019202.702
2020189.652
2021170.221
2022170.541
2023178.916
*Aangemeld bij het CAK

Gezinsleden op de polis van een wanbetaler worden niet als wanbetaler geregistreerd; alleen de verzekeringsnemer is verantwoordelijk. Kinderen behouden recht op gratis basiszorg, inclusief mondzorg.

Op Zorgwijzer staat een dossier met de volledige uitleg (en gevolgen) van regeling wanbetalers.

Vooral grote steden

In grote steden ligt het aantal wanbetalers het hoogst. Rotterdam heeft met 2,9 procent van de inwoners die als wanbetalers zijn geregistreerd het hoogste percentage, significant hoger dan het landelijk gemiddelde van ongeveer 1,2 procent. Ook Den Haag, Almere en Lelystad doen het niet goed.

Extra hoge premie niet meer van deze tijd

Schuldhulpverleners pleiten voor het afschaffen van de extra premie voor wanbetalers. Ze stellen dat deze maatregel juist leidt tot meer financiële problemen en niet past binnen de huidige maatschappelijke opvattingen over schulden.

Die boete op het hebben van schulden past niet in de tijdgeest. Je loopt bovendien het risico dat mensen in een negatieve spiraal belanden.

Renate Richters (schuldhulpverenging NVVK) in het AD

Ook het CAK zelf, de instantie die de verhoogde premie int, is tegen de boetepremie voor wanbetalers.

Meer betalingsproblemen verwacht

Volgens Zorgwijzer zal het aantal betalingsproblemen met de zorgpremie de komende jaren waarschijnlijk toenemen. De nieuwe regering wil het eigen risico verlagen, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd worden door een stijging van de zorgpremie.

De verwachte daling van het eigen risico biedt alleen verlichting voor mensen die daadwerkelijk zorg nodig hebben. Echter, de stijgende zorgpremie zal de financiële druk op alle huishoudens verhogen.

Koen Kuijper (expert zorgverzekeringen)

De laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering in 2025 volg je via onze nieuwspagina en X-pagina.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.