Therapie bij long COVID niet meer vergoed via zorgverzekering

Therapie bij long COVID niet meer vergoed via zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Therapie bij long COVID niet meer vergoed via zorgverzekering

Vanaf vandaag, 1 juli, verdwijnt de vergoeding uit de basisverzekering voor paramedische herstelzorg voor patiënten met long COVID. Zij moeten de kosten voor de behandeling dus grotendeels zelf gaan betalen of deze laten vergoeden via een afgesloten aanvullende zorgverzekering.

Voor patiënten die al zijn begonnen met de behandeling van long COVID, is er een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2025.

Langdurige klachten

Naast de acute fase van corona krijgt een klein deel van de patiënten te maken met langdurige klachten, zoals ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Dit werd later bekend als long COVID.

De overheid vond in 2020 dat er iets moest gebeuren voor mensen met ernstige en aanhoudende klachten na een corona-infectie. Daarom werd in juli dat jaar een zorgpakket bestaande uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie toegevoegd aan het basispakket.

Geen aantoonbaar effect

Zorginstituut Nederland stelt nu vast de long COVID therapieën geen aantoonbaar positief effect hebben op patiënten. Hoewel sommige patiënten ervaren dat ze wel degelijk baat hebben bij de behandeling, blijkt uit onderzoek dat er geen verschil is tussen groepen die de behandeling wel of niet hebben gevolgd. Sterker nog, inspanningen kunnen zelfs leiden tot achteruitgang bij sommige patiënten.

Losse behandeltrajecten bij fysiotherapeuten en andere paramedici blijven via de normale huisartsroute wel vergoed binnen het basispakket.

Inzet op onderzoek

Op financieel vlak verschuift de focus van het toewijzen van middelen voor behandeling naar het investeren in onderzoek met als doel om de behandeling van long COVID te verbeteren.

Zo is er een nieuw landelijk meldpunt voor long COVID opgestart, waar patiënten zich kunnen aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek. Het meldpunt werd opgezet door het RIVM en is het eerste resultaat van de 32 miljoen euro die het kabinet vorig jaar beschikbaar stelde voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van long COVID.

Overgangsregeling

De tijdelijke vergoeding voor eerstelijns multidisciplinaire paramedische herstelzorg voor post-COVID patiënten stopt dus volledig na 1 januari 2025.

Voor patiënten die momenteel multidisciplinaire paramedische herstelzorg ontvangen, geldt er een overgangsregeling:

  • Ministerie van VWS biedt de overgangsregeling aan tot 1 januari 2025.
  • Patiënten mogen hun huidige behandeltraject van maximaal 6 maanden afronden.
  • Na 1 januari 2025 wordt de multidisciplinaire paramedische herstelzorg niet meer vergoed.
  • Individuele onderdelen van paramedische zorg, zoals ergotherapie, diëtetiek en logopedie, blijven mogelijk vergoed.
  • COVID-zorg verleend door huisarts of ziekenhuis blijft vergoed.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.