Zorgvergoedingen bij astma

Er zijn in Nederland meer dan een half miljoen mensen met astma. Deze groep heeft vaak te maken met hogere zorgkosten. Het is daarom goed om te kijken wat er voor hen wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering.

In dossier staat daarom een overzicht van alle zorg en vergoedingen die bij astma van pas zouden kunnen komen. Op die manier kun je als astmapatiënt zelf een geschikte zorgverzekering vinden.

Overzicht vergoedingen

Soort zorgVergoeding basisverzekeringVergoeding aanvullende verzekeringEigen risico*
HuisartsVolledigN.v.t.Nee
KetenzorgVolledigN.v.t.Nee
MedicijnenMeestal volledig, tenzij je kiest voor een duurder merkJa, voor eigen bijdrage medicijnenJa
Stoppen-met-rokenprogrammaVolledigN.v.t.Nee
LogopedieVolledigN.v.t. Ja
DieetadviesMaximaal 3 behandeluren per jaarJa, voor extra behandelurenJa
FysiotherapieNee
(volwassenen). Deels vergoeding voor kinderen tot 18 jaar
Ja, voor extra behandelingenNee
Alternatieve geneeswijzenNeeJa, budget per jaarNee
Lidmaatschap patiëntenverenigingNeeJaNee

*Het eigen risico geldt nooit voor dekkingen uit de aanvullende verzekering of voor kinderen jonger dan 18

Huisarts

Bij astmatische klachten is de huisarts het (eerste) aanspreekpunt. Hij/zij kan door middel van wat testjes controleren of er bij jou sprake is van astma. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en worden er afspraken gemaakt over:

 • Medicatie.
 • Doel en vorm van de behandeling.
 • Wat je zelf kunt doen om met astma om te gaan.
 • Met wie je contact kunt opnemen bij bepaalde problemen, zoals acute benauwdheid.

Bij complexere gevallen kan de huisarts ook doorverwijzen naar een longarts in een ziekenhuis of zelfstandige behandelkliniek.

Vergoeding huisarts

De huisarts en praktijkondersteuner huisarts (POH) worden volledig vergoed door de basis zorgverzekering. Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Ketenzorg

In sommige gevallen wordt samen met je huisarts bepaald dat je gebruik gaat maken van een zogenaamd ketenzorgprogramma. Dit is een speciaal zorgprogramma ‘astma’ waarbij je kunt rekenen op verschillende soorten zorg:

 • Jaarlijkse controles en hulp bij zelfmanagement
 • Ondersteuning bij een longaanval
 • Hulp bij stoppen met roken (indien nodig)
 • Hulp via de diëtist (indien nodig)

Bij het zorgprogramma astma zijn verschillende zorgverleners betrokken, zoals:

 • De huisarts
 • Een longarts
 • Een praktijkondersteuner of gespecialiseerd (long)verpleegkundige
 • Een diëtist

Vergoeding ketenzorg

Het mooie aan ketenzorg is dat de zorgkosten volledig worden gedekt door je basisverzekering, zonder eigen risico.

Medicijnen

Er zijn verschillende soorten astma-medicijnen die kunnen helpen om de symptomen van astma tegen te gaan.

Veel medicijnen worden geïnhaleerd, zoals:  

 • Luchtwegverwijders, zoals: salbutamol, terbutaline of salmeterol.
 • Luchttwegbeschermers, zoals beclometason of budesonide.

Andere middelen worden juist weer geslikt, zoals:

 • Ontstekingsremmers, zoals: montelukast.
 • Corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison en dexamethason).

Vergoeding medicijnen

Medicijnen van astma worden in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel je eigen risico. Let er verder op dat je verzekeraar in veel gevallen alleen de goedkoopste variant van een werkzame stof vergoed. Dit noemt men het preferente middel.

De maximale wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen bedraagt 250 euro per jaar. Deze betaal je voor een medicijn kiest dat duurder is dan het medicijn dat je standaard krijgt voorgeschreven. Voor deze eigen bijdrage kun je jezelf aanvullend verzekeren.

Stoppen-met-rokenprogramma

Astma en roken is een hele ongezonde combinatie. De rook van sigaretten prikkelt namelijk de longen.

Ook werkt astmamedicatie minder goed als je rookt. Desalniettemin rookt ongeveer een kwart van alle mensen met astma.

Mensen met astma wordt dan ook sterk aangeraden om te stoppen met roken. Een stoppen-met-rokenprogramma kan daarbij uitkomst bieden.

Zo’n programma kan bestaan uit:

 • Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken, bijvoorbeeld via persoonlijke coaching of groepstrainingen
 • Nicotine-vervangende middelen
 • Medicijnen

Vergoeding stoppen-met-rokenprogramma

Eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s worden per 2020 volledig gedekt door de basisverzekering.

Belangrijk punt is dat er geen eigen risico betaald hoeft te worden als:

 • Je gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder
 • De medicatie wordt gecombineerd met gedragsmatige begeleiding en daarmee expliciet onderdeel is van een stoppen met roken programma.

Logopedie

Een logopedist kan astmapatienten helpen bij:

 • Het aanleren van een gezond stemgebruik
 • Aanleren van gecontroleerde ademhaling tijdens het spreken en tijdens astma-aanvallen
 • Ademverdeling bij het spreken
 • Het verminderen van chronische hoest

Logopedisten werken in hun behandeling soms samen met fysiotherapeuten of oefentherapeuten.

Vergoeding logopedie

Logopedie wordt op verwijzing volledig vergoed door de basisverzekering. Bij volwassenen wordt wel eerst het eigen risico aangesproken. Declaraties worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

In het kader van de vergoeding is het wel belangrijk dat de logopedist een contract heeft gesloten met de verzekeraar, anders kan de vergoeding lager uitvallen.

Dieetadvies

Bij astma is het belangrijk om gezond te eten. Samen met voldoende bewegen, zorgt het namelijk voor een goede lichamelijke conditie en weerstand. Astmapatiënten met een goede lichamelijke conditie voelen zich fitter, hoesten minder en hebben minder last van benauwdheid.

Astmapatiënten die gebruik maken van ontstekingsremmers hebben bovendien behoefte aan extra calcium en vitamine D, omdat er vanwege bijwerkingen een groter risico bestaat op botontkalking.

Een diëtist kan helpen bij het samenstellen van een gezond dieet in jouw situatie

Vergoeding dieetadvies

Dieetadvies wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Patiënten hebben recht op vergoeding van de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Daarna zijn de kosten voor eigen rekening of voor die van de aanvullende verzekering.

Indien de zorg wordt gedekt uit de basisverzekering betaal je bovendien je eigen risico, tenzij dieetadvies onderdeel uitmaakt van ketenzorg.  

Fysiotherapie

Veel astmapatiënten zijn gebaat bij fysiotherapie om hun klachten onder controle te krijgen. Het kan voor velen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt echter niet vergoed bij astmatische klachten, tenzij er sprake is van COPD. Ook kinderen tot 18 jaar hebben recht op maximaal 18 behandelingen per jaar, mits er een verwijzing is afgegeven door de huisarts.

Volwassenen kunnen eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

Alternatieve geneeswijzen

Hoewel er voor de meeste alternatieve geneeswijzen weinig wetenschappelijk bewijs bestaat, zijn er wel degelijk veel patiënten met astma bij gebaat.

Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Bij alternatieve geneeswijzen voor astma denk je aan:

Het wordt over het algemeen aangeraden om alleen gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen in overleg met een arts.

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Er bestaan meerdere patiëntenverenigingen voor astmapatiënten. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van leven voor deze groep mensen, bijvoorbeeld door middel van:

 • Ondersteunen van onderzoek naar richtlijnen en behandelingen bij astma
 • Interactie tussen patiënten te bevorderen
 • Voorzien van actuele informatie en handvatten

Vergoeding patiëntenverenigingen

Meerdere zorgverzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding voor de kosten van het lidmaatschap bij een patiëntenvereniging. Let wel goed op de voorwaarden per pakket en verzekeraar.

Bronnen

 • Longfonds.nl
 • Apotheek.nl