Zorgvergoedingen bij diabetes

Diabetes (suikerziekte) leidt vaak tot hogere zorgkosten. Het is daarom goed om te weten wat de basisverzekering precies vergoed. Daarnaast zijn er extra dekkingen beschikbaar via de aanvullende zorgverzekering.

Dit dossier brengt alle relevante zorgvergoedingen in kaart voor patiënten met diabetes type 1 en 2. Hierbij komt de basisverzekering én aanvullende zorgverzekering aan bod. De informatie kan je helpen een weloverwogen keuze te maken voor een ziektekostenverzekering. Bij diabetes is goede zorg en bijpassende zorgvergoeding namelijk essentieel.

Vergoeding zorgverzekering diabetes

Diabeteshulpmiddelen

Diabetici zijn afhankelijk van bepaalde hulpmiddelen. Deze krijgen en houden diabetes onder controle, zodat patiënten gewoon verder kunnen met de dingen die zij belangrijk vinden.

Basisverzekering

Diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige. Bovendien betaal je eigen risico.

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen als hij/zij:

 • Type 1 suikerziekte heeft en met insuline wordt behandeld, of;
 • Type 2 suikerziekte heeft, bijna is uitbehandeld met bloedsuikerverlagende middelen en de arts behandeling met insuline overweegt.

Hieronder staat een indicatief overzicht van de diabeteshulpmiddelen die vergoed worden via de zorgverzekering. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen.

Hulpmiddel

Categorie

Vergoeding

Insulinepen

Diabetici die afhankelijk zijn van insuline

Maximaal 1 keer per 3 jaar per insulinesoort + een reservepen (1 per merk)

Injectiepen of prikpen

Diabetici die afhankelijk zijn van insuline

Maximaal 1 keer per 2 jaar

Insulinepomp en toebehoren

Diabetici die afhankelijk zijn van insuline

1 keer per 4 jaar (bruikleen)

Bloedglucosemeter

Diabetici die afhankelijk zijn van insuline

1 keer per 3 jaar

Teststrips

Diabeten die zijn uitbehandeld zijn met orale bloedsuikerverlagende middelen en waarbij behandeling met insuline wordt overwogen

Eenmalig 100 teststrips en 100 lancetten

Diabeten die 1 tot 2 insuline-injecties per dag gebruiken

100 teststrips per kwartaal

Diabeten die 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebben

Maximaal 400 teststrips per kwartaal

Diabetici die een insulinepomp gebruiken

Maximaal 400 teststrips en 400 lancetten per kwartaal

Zwangerschapsdiabetes

400 teststrips tijdens de zwangerschap

Ketonen-teststrips

n.v.t.

Geen, tenzij u deze krijgt via het ziekenhuizen

Belangrijk om rekening mee te houden:

 • Meerverbruik van hulpmiddelen moet worden aangevraagd bij de verzekeraar.
 • Voor een draagbare insulinepomp heb je een verwijzing nodig van een internist.
 • De vergoeding kan lager uitvallen als de leverancier van de hulpmiddelen geen contract heeft met de zorgverzekeraar.
 • Bij sommige verzekeraars moet je eerst toestemming vragen als je gebruik wilt maken van een hulpmiddel (bij een niet-gecontracteerde leverancier).
 • Bij sommige leveranciers krijg je korting, waardoor een lager eigen risico-bedrag wordt aangesproken.

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er geen extra vergoedingen voor diabeteshulpmiddelen.

Geneesmiddelen

Veel diabetespatiënten zijn afhankelijk van bepaalde geneesmiddelen. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de lever minder bloedsuiker aanmaakt of dat het lichaam beter reageert op insuline.

Voorbeelden zijn:

 • Metformine
 • Sulfonylureumderivaten
 • Thiazolidinedionen
 • Meglitiniden

Sommige patiënten met suikerziekte slikken daarnaast medicijnen voor hun bloeddruk en/of cholesterol.

Basisverzekering

De huisarts, internist of een andere arts kan de noodzakelijke geneesmiddelen voorschrijven. Deze worden dan vergoed via de basisverzekering. Je betaalt hiervoor je verplicht (en vrijwillig) eigen risico. De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen is 250 euro.

Op medicijnkosten.nl kun je vinden of er voor bepaalde geneesmiddelen (en merken) een eigen bijdrage geldt.

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er vergoedingsmogelijkheden voor de eigen bijdrage die voor bepaalde (merken) geneesmiddelen geldt.

-->Vergoeding eigen bijdrage geneesmiddelen

Voetzorg

Veel mensen met diabetes krijgen problemen met hun voeten. Dit is een van de meest vervelende complicaties en noemt men ook wel de ‘diabetische voet’. Screening en goede voetzorg kan bestaande problemen aanpakken en nieuwe problemen voorkomen.

Basisverzekering

Mensen met een risico op voetproblemen hebben recht op voetzorg, bijvoorbeeld van een podotherapeut. Maar eerst moet het risico op voetproblemen worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde 'Simm’s classificatie'. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren wordt een zorgprofiel bepaald. Deze wordt vastgesteld door een huisarts, podotherapeut of medisch specialist.

Het zorgprofiel bepaalt welke zorg je vergoed krijgt:

Zorgprofiel*VergoedingEigen risico
Zorgprofiel 0: geen verhoogd risico voetproblemenGeenn.v.t.
Zorgprofiel 1, 2, 3 of 4Jaarlijks voetonderzoek (screening) bij een (huis)arts of podotherapeutEr geldt geen eigen risico als het voetonderzoek wordt uitgevoerd door een huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut.
Zorgprofiel 2, 3 of 4Alle noodzakelijke zorg die aan de hand van een persoonlijk zorgplan wordt opgesteld. Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van ulcussen (huidzweren), frequente controles en podotherapie.Er geldt geen eigen risico als de zorg wordt uitgevoerd door een huisarts, praktijkondersteuner, podotherapeut of pedicure die werkt onder een podotherapeut.

* Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg je nodig hebt (en krijgt)

Een podotherapeut kan de voetbehandeling uitbesteden aan een gediplomeerde pedicure waarmee hij/zij afspraken heeft gemaakt. De podotherapeut blijft in dit geval altijd de hoofdbehandelaar.

Het is belangrijk dat de pedicure:

 • Staat ingeschreven bij een bekende organisatie, zoals het kwaliteitsregister voor Pedicures (van stichting ProCert), het Register Paramedische Voetzorg of het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners van KABIZ in samenwerking met de NMMV.
 • Gekwalificeerd is voor voetverzorging van diabetici.

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering zijn er vergoedingsmogelijkheden voor voetzorg van diabetici die geen recht hebben op voetzorg uit de basisverzekering. Dit geldt voor patiënten met zorgprofiel 1. Bij hen is er sprake van verlies van gevoel of een doorbloedingsstoornis.

De mate van vergoeding en bijkomende voorwaarden hangen af van de zorgverzekeraar en het gekozen pakket. Doorgaans is de vergoeding te gebruiken voor:

 • Podotherapie.
 • Voetverzorging en behandeling aan huid- en nagelaandoeningen ter vermindering van pijnklachten.
 • Voetbehandelingen/verzorging om voetwonden te voorkomen.

-->Vergoeding pedicure/voetzorg

Let op: cosmetische pedicure wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Raadpleeg de polisvoorwaarden van je aanvullende zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de exacte regels rondom jouw vergoeding.

Dieetadvies

Voeding kan een zeer grote invloed hebben op mensen met diabetes. Voor hen is het extra belangrijk om gezond te eten en slimme keuzes te maken met betrekking tot eten. Daarnaast kunnen diabetici baat hebben bij een bepaald dieet.

Een diëtist kan je hierbij helpen door:

 • Samen met jou kijken naar je voedingsgewoonten, eetgedrag, leefstijl en motivatie.
 • Je adviezen te geven om je bloedsuiker onder controle te krijgen en op een gezond gewicht te blijven.
 • Een bepaald dieet te adviseren dat beter is voor je.

Basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt deels gedekt door de basisverzekering, ongeacht of je nu diabetes hebt of niet.

Je hebt recht op vergoeding van drie behandeluren per kalenderjaar. Er geldt hiervoor geen eigen risico als de diëtist onderdeel vormt van een keten (ketenzorg), waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen.

Aanvullende verzekering

Door een aanvullende verzekering af te sluiten, kun je de vergoeding vanuit de basisverzekering aanvullen. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en pakket. Houdt bovendien rekening met de voorwaarden die je verzekeraar stelt. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden.

--> Vergoeding dieetadvies

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Door lid te worden van de Diabetesvereniging Nederland (DVN) ontvang je ervaringsdeskundige tips en betrouwbare informatie over (zorg bij) diabetes. Dat kan je leven als diabetespatiënt gemakkelijker maken. De kosten hiervoor zijn 49,90 euro per jaar.

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging, maar wel vanuit de aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering biedt dekking voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging, bijvoorbeeld de DVN. Hier kunnen bepaalde voorwaarden aan gelden. Raadpleeg de voorwaarden die jouw zorgverzekeraar hanteert.

--> Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 

Tip: aftrekbare zorgkosten

Sommige kosten die je in verband met diabetes maakt, zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Door deze kosten op te voeren, hoef je minder belasting te betalen.

De onderstaande kosten zijn aftrekbaar:

 • Vervoerskosten: met het openbaar vervoer, taxi of auto naar een arts of behandelaar
 • Premie voor een insulinepompverzekering
 • Medicijnen en hulpmiddelen
 • Dieetkosten (die staan op de dieetlijst)

Let op: alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekering zijn fiscaal aftrekbaar.

Verder moeten je zorgkosten boven een bepaald drempelbedrag komen, voordat je deze kunt aftrekken. Je kunt het aftrekbedrag zelf berekenen. In de onderstaande link staat meer informatie daarover.

--> Meer informatie over aftrekbare zorgkosten

Bronnen:

 • Dvn.nl
 • Diabetesfonds.nl
 • Zorginstituutnederland.nl (verzekerde zorg)
 • Polisvoorwaarden zorgverzekeraars