Reuma en artrose: zorgvergoedingen

Voor mensen met artrose of een andere reumatische aandoening is goede zorg essentieel. Dat houdt in dat ook de zorgverzekering goed moet passen bij de wensen en eisen van de patiënt. Het vinden van een geschikte, voordelige zorgverzekering – met de juiste vergoedingen – is echter geen gemakkelijke taak.

Doel

Dit dossier kan daarbij goed van pas komen. Deze brengt namelijk in kaart:

 • Welke relevante zorgvergoedingen er zijn vanuit het basispakket, wat er precies gedekt wordt en welke voorwaarden er kunnen gelden in het kader van de vergoeding.
 • Welke extra vergoedingsmogelijkheden er zijn vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • Hoe men als reumapatiënt een weloverwogen keuze kan maken voor een (nieuwe) zorgverzekering.
Reuma artrose zorgverzekering

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering dekt het grootste deel van de essentiële zorgkosten als je te maken krijgt met reuma of (poly) artrose. Denk hierbij aan:

 • Huisartsenzorg
 • Consulten en behandelingen bij een reumatoloog of orthopedisch chirurg
 • Medicatie in verband met reuma of artrose

Daarnaast zijn er verschillende dekkingen voor paramedische zorg. Deze richten zich vooral op het verminderen van de klachten en de functionele gevolgen van de aandoening. De onderstaande zorgvormen worden door de basisverzekering (deels) vergoed:

Oefentherapie en fysiotherapie

Het is wetenschappelijk bewezen dat oefen- of fysiotherapie effectief is in het verminderen van klachten.

Voor mensen met artrose van de heup of knie is er sinds 2018 een basisvergoeding opgenomen in de zorgverzekering voor fysiotherapie of oefentherapie:

Dekking per jaarEigen risico van toepassing?
12 behandelingen bij een fysio- of oefentherapeutJa

Waar hou je rekening mee?

Bij andere reumatische aandoeningen zal er vanuit het basispakket geen vergoeding mogelijk zijn. Veel reumapatiënten zijn daarom aangewezen op een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie.

Ergotherapie basisverzekering

Een ergotherapeut kan helpen bij het omgaan met de gevolgen van een reumatische aandoening, bijvoorbeeld door het aanleren van technieken die ervoor zorgen dat de gewrichten zo min mogelijk worden belast. Ook kan de ergotherapeut hulpmiddelen adviseren die de dagelijkse bezigheden kunnen vergemakkelijken.

Ergotherapie wordt tot op zekere hoogte vergoed vanuit het basispakket:

Dekking per jaarEigen risico van toepassing?
10 uur ergotherapieJa

Waar hou je rekening mee?

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding heb je soms een verwijzing nodig van een arts, zoals een bedrijfsarts, medisch specialist of huisarts. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeraar of de therapeut.

Diëtiek basisverzekering

Gewicht speelt een belangrijke rol in de belasting van de gewrichten en spieren. Iedere kilo minder, is weer een kilo minder druk. Dit geldt in het bijzonder als er sprake is van artrose in de heup of het been.

Een diëtist kan je op een verantwoorde en gezonde manier helpen met afvallen.

Dekking per jaarEigen risico van toepassing?
Drie uur aan consulten/adviesJa, behalve als dieetadvies plaatsvindt via de ketenzorg.

Waar hou je rekening mee?

De vergoeding kan lager uitvallen als je kiest voor een diëtist die geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Dit geldt met name bij een naturaverzekering.

Orthopedische schoenen

Sommige reumapatiënten hebben behoefte aan een speciale, orthopedische schoen. Deze zorgt ervoor dat de drukverdeling in de schoen optimaal is en er voldoende ruimte is voor de tenen.

Dekking per jaarEigen risico van toepassing?
Schoen wordt vergoed, maar er geldt een eigen bijdrage van 126 euro per paar. Per 15 maanden mag er een nieuwe schoen worden aangevraagd. Een reservepaar mag vaak al na 3 maanden.Ja

Waar hou je rekening mee?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist, zoals een reumatoloog of orthopeed. Een verwijzing van de huisarts is niet voldoende, tenzij het gaat om een orthopedische voorziening aan een confectieschoen. In het laatste geval geldt er ook geen eigen bijdrage.

Hulpmiddelen

Tot slot zijn er vanuit de basisverzekering diverse mogelijkheden voor vergoeding van bepaalde hulpmiddelen waar patiënten met reuma of artrose baat bij kunnen. Deze hulpmiddelen kunnen worden vergoed vanuit:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Welke middelen worden vergoed, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen reglement.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Soms zal blijken dat de basisverzekering eigenlijk niet afdoende dekt en dat er behoefte is aan extra zorg. Een aanvullende verzekering kan dan een uitkomst zijn.

Fysiotherapie

Voor veel mensen met reuma of artrose wordt fysiotherapie al een aantal jaren niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Desalniettemin zijn veel patiënten nog steeds erg afhankelijk van oefentherapie of fysiotherapie. Een zorgverzekering met aanvullende dekking voor fysiotherapie is dan ook vaak gekozen.

Houdt in het oog dat sommige verzekeraars een medische selectieprocedure hanteren voor aanvullende pakketten met vergoeding voor meer dan 36 behandelingen fysiotherapie per jaar. Dit betekent dat de verzekeraar je aanvraag voor een bepaalde verzekering kan weigeren.

Ergotherapie aanvullend

Als de 10 uur uit de basisverzekering onvoldoende is, kan de vergoeding van ergotherapie worden uitgebreid middels een aanvullende verzekering. Aanvullende pakketten vergoeden tussen de 2 en 10 uur extra ergotherapie.

Diëtiek aanvullend

3 uur dekking voor dieetadvies is voor de meeste mensen te mager. Een aanvullende verzekering kan 1 tot 8 uur extra dekking geven. Bij enkele aanvullende pakketten geldt zelfs een volledige vergoeding.

Let er op dat sommige verzekeraars alleen de kosten van een gewichtsconsulent vergoeden en niet de kosten bij een diëtist.

Alternatieve geneeswijzen

Veel patiënten met artrose of een andere reumatische aandoening kiezen naast een reguliere behandeling, ook voor alternatieve methoden. Er zijn een groot aantal alternatieve geneeswijzen waar mensen baat bij kunnen hebben.

Houdt er rekening mee dat zorgverzekeraars voorwaarden hanteren bij de vergoeding van specifieke geneeswijzen. Controleer daarom eerst of je wel recht hebt op vergoeding, voordat je begint met de behandeling.

Voetzorg

Mensen met reuma hebben dikwijls klachten aan de voeten. Extra voetzorg, middels een podotherapeut of pedicure kan dan een uitkomst zijn. Ook zijn er dekkingen mogelijk voor steunzolen.

Voetzorg bij reuma wordt echter niet gedekt door de basisverzekering (behalve orthopedische schoenen). Een aanvullende verzekering is wel mogelijk. Houdt bij het uitkiezen van een aanvullende polis rekening met de voorwaarden die kunnen gelden. Sommige zorg wordt bijvoorbeeld alleen vergoed na expliciete toestemming (machtiging) van de verzekeraar. Controleer daarom goed of de zorg die je nodig hebt wel wordt vergoed in jouw situatie bij de betreffende verzekeraar.

Stappenplan – zorgverzekering kiezen

Het onderstaande stappenplan kan je helpen om erachter te komen welke zorgverzekering het beste bij je past. Let op: dat kan ook je huidige verzekering zijn.

1. Bepaal je zorgbehoefte

Verandert er iets aan je zorgbehoefte en wensen op zorggebied of blijft dit ook volgend jaar hetzelfde?

 • Er verandert iets: als er iets verandert, pas je huidige verzekering waarschijnlijk niet meer bij je. Ga naar Stap 2.
 • Er verandert niets: ook als er niets verandert in je zorgbehoefte, is het essentieel om te controleren of je zorgverzekeraar niets heeft veranderd in de dekking of voorwaarden. Ga naar Stap 2.

2. Neem je huidige zorgpolis en verzekeraar onder de loep

En stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat is de nieuwe premie van de basis- en aanvullende verzekering die ik heb en past die binnen mijn budget?
 • Is er iets veranderd in de voorwaarden of de dekking? Krijg ik nog steeds dezelfde kosten vergoed of is de dekking misschien verlaagd?
 • Kan ik nog steeds terecht bij mijn vertrouwde zorgverleners en behandelaars?

3. Vergelijk zorgverzekeringen

Als je jouw nieuwe premie te hoog vindt of als er iets is veranderd in de dekking of voorwaarden, is het zaak om actie te ondernemen:

Vergelijk je huidige zorgverzekeraar met het volledige aanbod zorgverzekeringen en verzekeraars. Bekijk of het elders goedkoper kan, beter kan of dat je jouw dekking op een passende wijze kunt uitbreiden.

Let op:

In sommige situaties zal blijken dat het goedkoper is om bepaalde zorg uit eigen portemonnee te betalen, omdat de premie die je betaalt voor een aanvullende verzekering hoger is dan wat de verzekeringsmaatschappij uitkeert aan vergoeding.

4. Stap over (of niet)

Heb je elders een goedkopere, beter dekkende en/of geschiktere zorgverzekering gevonden? Aarzel dan niet om over te stappen van zorgverzekering. Houdt wel rekening met het volgende:

 • Overstappen kan ieder jaar vanaf de 3e week in november tot en met 31 december.
 • Bij een overstap wordt je oude zorgverzekering automatisch opgezegd.
 • Houdt rekening met een eventuele medische selectie die geldt bij enkele tand- en aanvullende verzekeringen.