Zorgwijzer: beugel

Een beugel is nodig als de stand van de tanden niet goed is, bijvoorbeeld als de tanden teveel naar voren staan of als de kiezen niet goed op elkaar passen.

Met een beugel wordt de stand gecorrigeerd waardoor je geen problemen krijgt met je gebit, bijvoorbeeld met kauwen of tandenpoetsen. Daarnaast ziet het gebit er natuurlijk beter uit als alle tanden mooi recht staan. Het oog wil immers ook wat.

Deze Zorgwijzer legt uit wat een orthodontist doet, hoeveel een beugel kost en wat er eventueel vanuit de zorgverzekering wordt vergoed.

Orthodontist zoeken

Voor gespecialiseerde tandzorg, gericht op de stand van je tanden, ga je naar de orthodontist. Meestal gebeurt dit na verwijzing van de tandarts. De orthodontist bekijkt hoe je tanden staan, maakt een afdruk (en röntgenfoto’s) van je gebit en beoordeelt of er een beugel nodig is. Hij/zij stelt een behandelplan op dat meestal 2 tot 3 jaar in beslag neemt.

Zodra de beugel is gezet, is het nodig om de beugel af en toe te controleren of hij nog goed staat. Ook het resultaat van de beugel wordt gemonitord.

Op zoek naar een orthodontist? Kijk dan op ZorgkaartNederland voor een overzicht van orthodontisten en bijbehorende beoordelingen.

Hoeveel kost een beugel?

Veel mensen vragen zich af hoeveel een beugel voor hun kind of voor zichzelf gaat kosten. Dit is sterk afhankelijk van het type beugel dat nodig (of gewenst) is en hoe lang de behandeling duurt. Gemiddeld kun je rekenen op een kostenplaatje tussen de 2000 en 3000 euro totaal voor de onder- en bovenkaak (volledige behandeling).

De orthodontist brengt de kosten gelukkig gespreid in rekening. Ook de verzekering kan (een deel van) de kosten dekken. Nadat het behandelplan door de orthodontist is opgesteld, krijg je inzage in de te verwachte kosten. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat bovendien een overzicht van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven voor orthodontie per verrichting.

Vergoedingen zorgverzekering

De basisverzekering biedt normaal gesproken geen vergoeding voor orthodontie. Zorgverzekeraars hanteren strenge criteria en zullen alleen in uitzonderlijke gevallen overgaan tot een zorgvergoeding, bijvoorbeeld bij een schisis (hazenlip). In alle overige gevallen kan men ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Zorgverzekeraars maken in het kader van vergoeding voor orthodontie dikwijls onderscheid tussen vergoedingen voor kinderen (tot 18 of 23 jaar) en volwassenen.

Voor kinderen

De meeste zorgverzekeraars bieden een aanvullende vergoeding voor orthodontie.

Bij het vergelijken is het belangrijk dat je op een aantal zaken let:

  • De maximale vergoeding: hoeveel bedraagt de maximale vergoeding en is deze eenmalig of per jaar? Weegt de vergoeding op tegen de premie die je aan de verzekeraar betaalt?
  • Vergoedingspercentage: sommige verzekeraars vergoeden slechts een bepaald percentage van de behandeling.
  • Medische selectie: hanteert de zorgverzekeraar een medische selectieprocedure, bijvoorbeeld een (gezondheids)verklaring van de tandarts/orthodontist alvorens de verzekering kan worden afgesloten?
  • Wachttijd: geldt er een wachttijd voor de verzekering waardoor je als verzekerde, bijvoorbeeld wel één jaar premie betaalt, maar nog geen recht hebt op de vergoedingen voor orthodontie?
  • Voorwaarden: gelden er nog (beperkende) voorwaarden die relevant zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de leeftijd van de verzekerde?

Het kan lonen om soms al wat eerder dan nodig een aanvullende verzekering met dekking voor orthodontie af te sluiten. Als men op het laatste moment wacht met het afsluiten, kan soms niet voorkomen worden dat de aspirant-verzekerde wordt geweigerd als gevolg van de medische selectie.

Als de premie van de aanvullende polis hoger is dan de orthodontistische behandeling, is het voordeliger om geld apart te zetten voor de bekostiging van een beugel.

Voor volwassenen

Voor volwassen zijn de vergoedingen voor orthodontie beperkter en ligt de premie vaak hoger. Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-vanaf-18-jaar

Tevens is er voor de vergoeding van orthodontie voor volwassen vaker een medische selectie van toepassing.