Zorgwijzer: beugel

Een beugel is nodig als de stand van de tanden niet goed is, bijvoorbeeld als de tanden teveel naar voren staan of als de kiezen niet goed op elkaar passen.

Met een beugel wordt de stand gecorrigeerd waardoor je geen problemen krijgt met je gebit, bijvoorbeeld met kauwen of tandenpoetsen. Daarnaast ziet het gebit er natuurlijk beter uit als alle tanden mooi recht staan. Het oog wil immers ook wat.

  • Op deze pagina zie je precies wat iedere verzekeraar dekt voor orthodontie.
  • In dit artikel vind je de hoogste en beste verzekeringspakketten voor 2024

Deze Zorgwijzer legt uit wat een orthodontist doet, hoeveel een beugel kost en wat er eventueel vanuit de zorgverzekering wordt vergoed.

Orthodontist zoeken

Voor gespecialiseerde tandzorg, gericht op de stand van je tanden, ga je naar de orthodontist. Meestal gebeurt dit na verwijzing van de tandarts. De orthodontist bekijkt hoe je tanden staan, maakt een afdruk (en röntgenfoto’s) van je gebit en beoordeelt of er een beugel nodig is. Hij/zij stelt een behandelplan op dat meestal 2 tot 3 jaar in beslag neemt.

Zodra de beugel is gezet, is het nodig om de beugel af en toe te controleren of hij nog goed staat. Ook het resultaat van de beugel wordt gemonitord.

Op zoek naar een orthodontist?

Kijk dan op ZorgkaartNederland voor een overzicht van orthodontisten en bijbehorende beoordelingen.

Hoeveel kost een beugel?

Veel mensen vragen zich af hoeveel een beugel voor hun kind of voor zichzelf gaat kosten. Dit is sterk afhankelijk van het type beugel dat nodig (of gewenst) is en hoe lang de behandeling duurt. Gemiddeld kun je rekenen op een kostenplaatje tussen de 2.500 en 3.000 euro totaal voor de onder- en bovenkaak (volledige behandeling).

De orthodontist brengt de kosten gelukkig gespreid in rekening. Ook de verzekering kan (een deel van) de kosten dekken. Nadat het behandelplan door de orthodontist is opgesteld, krijg je inzage in de te verwachte kosten.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat bovendien een overzicht van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven voor orthodontie per verrichting.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering biedt normaal gesproken geen vergoeding voor orthodontie. Zorgverzekeraars hanteren strenge criteria en zullen alleen in uitzonderlijke gevallen overgaan tot een zorgvergoeding, bijvoorbeeld bij een schisis (hazenlip).

In alle overige gevallen kan men ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Vergoeding aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars maken in het kader van vergoeding voor orthodontie dikwijls onderscheid tussen vergoedingen voor kinderen (tot 18 jaar) en volwassenen (vanaf 18 jaar).

Veel zorgverzekeraars bieden een aanvullende vergoeding voor orthodontie.

Bij het vergelijken van pakketten is het belangrijk dat je op vier zaken let:

1. Maximale vergoeding

Hoeveel bedraagt de maximale vergoeding van de verzekeraar en is deze eenmalig (per persoon) of per jaar? Weegt de vergoeding op tegen de premie die je aan de verzekeraar betaalt?

2. Vergoedingspercentage

Sommige verzekeraars vergoeden slechts een bepaald percentage van de behandeling, bijvoorbeeld 75 of 80 procent van de kosten tot een bepaald maximumbedrag.

3. Medische selectie

Hanteert de zorgverzekeraar een medische selectieprocedure, bijvoorbeeld een (gezondheids)verklaring van de tandarts/orthodontist? Zo ja, dan kan het zijn dat je de verzekering niet kan afsluiten, bijvoorbeeld omdat de behandeling al is gestart of deze op korte termijn nodig is.

4. Wachttijd

Bij veel aanvullende verzekeringen die orthodontie vergoeden, geldt er een wachttijd voor de verzekering. Dat betekent dat je als verzekerde al wel een heel jaar premie betaalt, maar nog geen recht hebt op de vergoeding voor orthodontie.

Pas nadat het jaar verstreken is kun je gebruiken maken van de ortho-dekking.

Tips bij een aanvullende verzekering

Het kan lonen om soms al wat eerder dan nodig een aanvullende verzekering met dekking voor orthodontie af te sluiten. Als men op het laatste moment wacht met het afsluiten, kan soms niet voorkomen worden dat de aspirant-verzekerde wordt geweigerd als gevolg van de medische selectie. Ook kan er een wachttijd gelden.

Als de premie van de aanvullende polis hoger is dan de orthodontiebehandeling, is het voordeliger om geld apart te zetten voor de bekostiging van een beugel. Dit geldt met name bij volwassen, omdat hier de vergoedingen beperkter zijn.

Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-vanaf-18-jaar

Tevens is er voor de vergoeding van orthodontie voor volwassen vaker een medische selectie of wachttijd van toepassing.