Zorgwijzer: depressie

Een depressie is een psychische aandoening die de gevoelens, gedachten en stemming van mensen raakt. Mensen die depressief zijn, zijn langdurige tijd somber en hebben vrijwel nergens zin in. Ze verliezen vaak interesse in de dingen om zich heen en kunnen niet echt meer genieten.

Men spreekt van een depressie als de gevoelens van neerslachtigheid minstens twee weken duren. Hierbij hoort ook een gebrek aan motivatie.

Depressie is de meest voorkomende psychische aandoening. Het percentage Nederlanders dat ooit in zijn leven een depressie krijgt, ligt op bijna 19 procent.

Hoe herken ik een depressie?

Je kunt een depressie herkennen als je te maken hebt met bepaalde symptomen. Volgens omgaanmetdepressie.nl wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen kernsymptomen en aanvullende symptomen.

Symptomen

 • Een sombere/neerslachtige stemming
 • Een duidelijk verminderde interesse in (bijna) alle activiteiten of duidelijk verminderd plezier in (alle) activiteiten

Ook andere symptomen kunnen optreden:

 • Minder eetlust en gewichtsverlies of juist toegenomen eetlust met gewichtstoename
 • Regelmatig verstoorde nachtrust, slapeloosheid of juist heel veel slapen
 • Rusteloosheid, agitatie of een geremd gevoel
 • Vermoeidheid en verlies aan energie
 • Gevoel van waardeloosheid of een sterk schuldgevoel
 • Concentratieproblemen: moeite met nadenken of het nemen van beslissingen
 • Terugkerende gedachten aan de dood of gedachten/fantasieën over zelfdoding

Met een depressie functioneer je meestal slecht (of niet) op je werk en in je vrije tijd.

Depressie test

De diagnose depressie wordt gesteld door een arts, meestal een psychiater. De diagnose is belangrijk om toegang te krijgen tot bepaalde hulpverlening, evenals vergoeding van bepaalde medische zorg.

Op het internet zijn verschillende tests beschikbaar om jezelf te testen om een depressie of andere psychologische aandoening. Enkele voorbeelden:

Hoe wordt een depressie behandeld?

Het is belangrijk om depressieve klachten serieus te nemen.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij psychische problemen en klachten. Hij of zij kan hulp, advies en ondersteuning bieden. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH). De POH kan wat langer de tijd voor je nemen en je ook een zelfhulpmodule voorschrijven.

Lichte depressieve klachten worden vaak binnen een aantal weken minder, maar in sommige gevallen kan de depressie mild of ernstig zijn en langer duren.

In dat geval kan:

 • Een huisarts of psychiater medicatie voorschrijven. Het gaat dan om antidepressiva.
 • Een arts je verwijzen naar een psycholoog of psychiater binnen de basis GGZ
 • Een arts je verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ
 • Een andere vorm van hulp bieden

Praktische tips

Bij een depressie zijn er ook veel dingen die je zelf kunt doen om klachten te verminderen. De onderstaande tips zijn samengesteld met behulp van dokterdokter.nl en psyned.nl.

1. Eet en drink gezond

Voldoende voeding, gezond eten en drinken, zijn belangrijke zaken om je lichamelijk zo goed mogelijk te voelen. Een lagere lichamelijke weerstand kan ervoor zorgen dat je vatbaarder bent voor een depressie of depressieve klachten.

2. Zorg voor structuur

Bij een depressie of depressieve klachten is het belangrijk om structuur te houden. Dat houdt in:

 • Elke dag eten op ongeveer dezelfde tijdstippen
 • Sta iedere dag rond dezelfde tijd op en ga naar bed op een vast tijdstip
 • Zorg iedere dag voor voldoende slaap, maar niet te veel of te weinig.

Er zijn nog andere manieren om structuur aan te brengen, bijvoorbeeld door om de dag te gaan hardlopen.

3. Kom in beweging

Bij een depressie hebben mensen vaak de neiging om veel thuis te blijven en stil te blijven. Regelmatige beweging is belangrijk en kan helpen bij het voorkomen of verminderen van een milde of lichte depressie. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen, hardlopen of fietsen. Eigenlijk zijn alle sporten geschikt.

Bij het sporten komen lichamelijke stoffen (endorfinen) bij in het lichaam waardoor we ons fijner voelen.

4. Verminder alcohol- en drugsgebruik

Alcohol en drugs hebben een verstorende werking op de hersenen. Ze kunnen tijdelijk ontspannend of opbeurend werken, maar op lange termijn hebben ze juist een averechts effect. Probeer daarom te matigen met alcohol en vermijd verdovende middelen.

5. Onderneem (sociale) activiteiten

Ontspannende (sociale) activiteiten geven je afleiding en ademruimte. Dit kan beginnen met een hobby, een nuttig klusje of het lezen van een boek. Of ga met vrienden of familie wat leuks doen. Probeer je zelf niet te isoleren, hoe moeilijk dat misschien ook is.

6. Praat erover

Het kan erg opluchten om over je depressieve gevoelens of gedachten te praten met iemand die je vertrouwt. Iemand die jou kent, kan je helpen herinneren aan positieve punten die je misschien zelf uit het oog bent verloren.

7. Overweeg zelfhulp

Via het internet zijn er verschillende zelfhulpmodules die je kunnen helpen bij het omgaan met een depressie:

Wat vergoedt mijn zorgverzekering?

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hieraan gelden wel bepaalde voorwaarden.

Vergoeding basisverzekering

 • De huisarts en POH worden volledig vergoed door je basis zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico
 • Medicijnen die de huisarts voorschrijft worden ook vergoed. Hiervoor geldt wel je eigen risico.
 • Basis- of gespecialiseerde GGZ bij een depressie wordt vergoed door je zorgverzekering als er een diagnose is gesteld volgens DSM V. Je betaalt wel je eigen risico.

Heb je vragen over de vergoeding van psychologische zorg bij een depressie? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Vergoeding aanvullende verzekering

Er zijn ook mogelijkheden om psychologische of psychosociale hulp vergoed te krijgen via de aanvullende zorgverzekering. Er hoeft dan geen diagnose te worden gesteld. De zorg wordt dan vaak vergoed onder de noemer ‘complementaire of alternatieve geneeswijzen':

Bronnen

Deze Zorgwijzer is samengesteld met behulp van de onderstaande bronnen:

 • Omgaanmetdepressie.nl
 • Depressie.nl
 • Dokterdokter.nl
 • Psyned.nl
 • Mentaalbeter.nl

Disclaimer

De informatie in dit artikel wordt beschikbaar gesteld met als enig doel behulpzame informatie te verstrekken aan bezoekers. Deze informatie heeft geen therapeutische of diagnostische waarde noch is deze informatie bedoeld als vervanging van diensten, informatie of gegevens van artsen, specialisten of andere gediplomeerden en professionals. Medisch advies, medische vragen, klachten of symptomen behoren besproken te worden met een gediplomeerd arts of professional.

Samenstellers van de zorgwijzers noch Zorgwijzer.nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of effectiviteit van de bovenstaande informatie. Het gebruik van de informatie is op volledige verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.