Medicijnen

Op het internet is ontzettend veel informatie te vinden over medicijnen. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om juist die informatie te vinden die je zoekt, bijvoorbeeld over gepast gebruik, bijwerkingen of over de kosten van een bepaald geneesmiddel. Zorgwijzer brengt in kaart waar je terecht kun voor betrouwbare informatie op farmaceutisch gebied.

Farmacotherapeutisch kompas

Het farmacotherapeutisch kompas biedt inzage in alle in Nederland verkrijgbare, bij het CBG geregistreerde medicijnen voor mensen. Daarnaast staan ook de geneesmiddelen van het European Medicines Agency (EMA) in het taxebestand van de Z-index.

Het farmacotherapeutisch kompas geeft informatie over tal van aspecten, zoals:

 • Gepast gebruik (toedieningsvorm)
 • Indicaties
 • Verpakkingsvorm en dosering
 • Bijwerkingen
 • Interacties
 • Contra-indicaties
 • Lactatie
 • Overdosering
 • Medicijnkosten

--> Ga naar het farmaceutisch kompas

Medicijnkosten

Voor meer informatie over de kosten en vergoeding van medicatie kun je terecht op de website medicijnkosten van de Rijksoverheid.

Via deze site krijgt men inzage in diverse zaken rondom de kosten van een bepaald geneesmiddel, zoals:

 • Wat het aflevertarief is van een medicijn
 • Of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen. Met andere woorden, wordt het middel vergoed door de basisverzekering
 • Welke voorwaarden er kunnen gelden in het kader van de vergoeding
 • Of je zelf dient bij te betalen voor het middel (eigen bijdrage)
 • Of er vervangende medicijnen zijn die wel helemaal worden gedekt door de verzekering.

--> Ga naar medicijnkosten.nl

Zie ook

Naast de bovenstaande sites zijn er nog een aantal andere sites waarin men relevante informatie over geneesmiddelen kan vinden:

 • Apotheek – website met uitgebreide informatie over medicijnen met of zonder recept.
 • European Medicines Agenency (EMA) – Europese organisatie, verantwoordelijk voor wetenschappelijke evaluatie, supervisie en veiligheidschecks van geneesmiddelen die zijn ontwikkeld voor gebruik in de Europese Unie.
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) – Nederlands bestuursorgaan van de rijksoverheid die zich bezighoudt met het beoordelen van de werkzaamheid, kwaliteit en risico’s van geneesmiddelen voor mensen en dieren.

Disclaimer

Zorgwijzer (een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen) wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan bezoekers. Deze zorgwijzer heeft geen therapeutische of diagnostische waarde. Ook is de informatie uit deze zorgwijzer niet bedoeld als vervanging van diensten, informatie of gegevens van artsen, specialisten of andere gediplomeerden en professionals.