Pedicure

PedicureVoor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure

Vergoeding basisverzekering

In 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
 • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
 • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de onderstaande aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Basic 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 5,76 p/m
  Plus 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 12,76 p/m
  Top 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 33,60 p/m
  Vip 100% € 150 (diabetes & reumatoide artritis) € 54,75 p/m
 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Royaal 100% € 100 (€ 25 per behandeling, bij reuma of diabetes) € 25,75 p/m
  Excellent 100% Volledig (diabetes, reuma of herseninfarct) € 49,25 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • CZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Basis 100% € 70 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 7,75 p/m
  Plus 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 18,95 p/m
  Top 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 33,85 p/m
  Jongeren 100% € 70 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 18,65 p/m
  Gezinnen 100% € 115 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 45,00 p/m
  50+ 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 17,05 p/m
 • CZdirect

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • De Amersfoortse

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvulling Budget 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 9,75 p/m
  Aanvulling Basis 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 16,40 p/m
  Aanvulling Uitgebreid 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 26,25 p/m
  Aanvulling Optimaal 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 42,50 p/m
 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Extra 100% € 125 (diabetes en reumatoide artritis) € 22,95 p/m
  AV Optimaal 100% € 200 (diabetes en reumatoide artritis) € 42,95 p/m
 • De Goudse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra 100% € 100 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 22,35 p/m
  Compleet 100% € 150 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 34,58 p/m
  Comfort 100% € 500 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 58,74 p/m
  Top 100% Volledig (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • DSW

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Compact 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  AV Top 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 34,25 p/m
 • FBTO (modules)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Voetzorg 100% Budget: € 150 voor pedicurezorg, podotherapie en steunzolen (maximaal € 25 per behandeling voor pedicure) € 8,49 p/m
  Module Voetzorg biedt vergoeding voor pedicurezorg, podotherapie/podologie en klassieke orthopedische steunzolen
 • FNV Zorgcollectief

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  FNV Zorg 1 100% € 100 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 6,25 p/m
  FNV Zorg 2 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 27,40 p/m
  FNV Zorg 3 100% € 200 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 37,75 p/m
  FNV Zorg 4 100% € 250 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 89,55 p/m
  FNV Primazorg 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 19,40 p/m
 • HEMA zorgverzekering

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 1 100% Budget: € 100 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 7,00 p/m
  Aanvullend 2 100% Budget: € 200 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 14,50 p/m
  Aanvullend 3 100% Budget: € 200 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 26,00 p/m
 • ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Interpolis

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  ZonderZorgen 100% € 150 (€25 per behandeling) (Reuma en diabetes) € 17,94 p/m
 • inTwente

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Compact 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  AV Top 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 34,25 p/m
 • IZA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  IZA Extra Zorg 1 - € 125 (voor podotherapeut en pedicure samen) € 12,75 p/m
  IZA Extra Zorg 2 - € 250 (voor podotherapeut en pedicure samen) € 23,25 p/m
  IZA Extra Zorg 3 - € 250 (voor podotherapeut en pedicure samen) € 35,25 p/m
  IZA Extra Zorg 4 - € 350 (voor podotherapeut en pedicure samen) € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% € 90 bij reumatische en diabetische voet (i.c.m. Zorg voor de Zorg) € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% € 180 bij reumatische en diabetische voet (i.c.m. Zorg voor de Zorg) € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Menzis

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  JongerenVerzorgd 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 15,95 p/m
  ExtraVerzorgd 1 100% € 100 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 6,95 p/m
  ExtraVerzorgd 2 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 19,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 100% € 200 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 41,95 p/m
 • National Academic

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 2 100% € 70 (bij diabetes) € 29,95 p/m
  Aanvullend 3 100% € 150 (bij diabetes) € 49,95 p/m
 • OHRA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 100% € 50 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 10,64 p/m
  Extra Aanvullend 100% € 100 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 20,23 p/m
  Uitgebreid 100% € 150 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Benfit 100% € 100 (bij reuma en diabetes) € 22,32 p/m
  Optifit 100% € 200 (bij reuma en diabetes) € 38,59 p/m
  TopFit 100% Volledig (bij reuma en diabetes) € 56,73 p/m
  Superfit 100% Volledig (bij reuma en diabetes) € 110,67 p/m
 • OZF

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Royaal 100% € 150 (€ 25 per behandeling, bij diabetes Simm’s 0 of reuma) € 19,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  JongerenVerzorgd 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 14,35 p/m
  ExtraVerzorgd 1 100% € 100 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 6,25 p/m
  ExtraVerzorgd 2 100% € 150 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 17,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 100% € 200 budget voor: podotherapie, steunzolen en pedicure € 37,75 p/m
 • PNOzorg

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Compleet 100% € 230 (diabetes en reumatoïde artritis) € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Largepolis 100% € 100 (€ 25 per behandeling, bij diabetes of reuma) € 33,50 p/m
  Extra Largepolis 100% € 150 (€ 25 per behandeling, bij diabetes of reuma) € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Optimaal 100% € 70 (bij diabetes) € 30,90 p/m
  Excellent 100% € 150 (bij diabetes) € 54,90 p/m
 • Salland

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Plus 75% 75% tot € 125, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 19,95 p/m
  Top 75% 75% tot € 250, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 32,50 p/m
 • Stad Holland

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Compact AV 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  Uitgebreide AV 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 34,25 p/m
  Extra Uitgebreide AV 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 46,25 p/m
  AV Zorg Riant 75% 75% max. 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 58,25 p/m
 • Umc

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  UMC Extra Zorg 2 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 7,49 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 17,99 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 30,14 p/m
  Single/Duo Uitgebreid - € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 41,99 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 54,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 48.89 p/m
 • Unive

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis) € 8,95 p/m
  Aanvullend Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 19,50 p/m
  Aanvullend Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 32,50 p/m
  Gezin 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 55,75 p/m
  Vitaal 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 49,75 p/m
 • VGZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis) € 7,49 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 17,99 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 30,14 p/m
  Single/Duo uitgebreid - € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 41,99 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 54,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 48,89 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Plus 100% € 100 (diabetes en reumatoïde artritis) € 21,60 p/m
  Optimaal 100% € 200 (diabetes en reumatoïde artritis) € 37,35 p/m
  Top 100% Volledig (diabetes en reumatoïde artritis) € 54,90 p/m
  Excellent 100% Volledig (diabetes en reumatoïde artritis) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra ZEKUR 100% € 500 (reumatoïde artritis) € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Zilveren Kruis

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 3 Sterren 100% € 100 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 24,95 p/m
  Aanvullend 4 Sterren 100% € 150 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 45,95 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV-Plus 100% € 210 (diabetes en reumatoïde artritis) € 45,20 p/m
  AV-Totaal 100% € 210 (diabetes en reumatoïde artritis) € 99,00 p/m
 • ZorgDirect

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Plus 75% 75% tot € 125, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 18,96 p/m
  Top 75% 75% tot € 250, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 30,88 p/m

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!