Pedicure

PedicureVoor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure

Vergoeding basisverzekering

In 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
 • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
 • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de onderstaande aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2016. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Basic (VGZ) 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 9,36 p/m
  Plus (VGZ) 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 11,76 p/m
  Top (VGZ) 100% € 75 (diabetes & reumatoide artritis) € 31,38 p/m
  Vip (VGZ) 100% € 150 (diabetes & reumatoide artritis) € 48,30 p/m
 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Avéro Achmea

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Royaal 100% € 100 (€ 25 per behandeling, bij reuma of diabetes) € 23,50 p/m
  Excellent 100% Volledig (diabetes, reuma of herseninfarct) € 47,00 p/m
  Beter voor Nu 100% € 200 (€ 25 per behandeling, bij reuma, diabetes of herseninfarct) € 34,53 p/m
 • Azivo

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV-Basis 100% Budget: € 50 (podotherapie, pedicure en steunzolen) € 10,50 p/m
  AV-Top 100% Budget: € 100 (podotherapie, pedicure en steunzolen) € 32,00 p/m
  AV-TopExtra 100% Budget: € 150 (podotherapie, pedicure en steunzolen) € 66,35 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • CZ

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Basis 100% € 70 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 7,45 p/m
  Plus 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 18,20 p/m
  Top 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 32,40 p/m
  Jongeren 100% € 70 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 18,20 p/m
  Gezinnen 100% € 115 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 43,30 p/m
  50+ 100% € 230 (ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 16,55 p/m
 • CZdirect

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • De Amersfoortse

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvulling Budget 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 9,10 p/m
  Aanvulling Basis 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 14,90 p/m
  Aanvulling Uitgebreid 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 23,55 p/m
  Aanvulling Optimaal 100% Volledig (diabetes en reumatoide artritis) € 39,60 p/m
 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV Extra 100% € 125 (diabetes en reumatoide artritis) € 20,95 p/m
  AV Optimaal 100% € 200 (diabetes en reumatoide artritis) € 38,95 p/m
 • De Goudse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Delta Lloyd

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Extra 100% € 100 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 20,79 p/m
  Compleet 100% € 150 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 33,84 p/m
  Comfort 100% € 500 (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 57,78 p/m
  Top 100% Volledig (reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen) € 133,02 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • DSW

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV Compact 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  AV Top 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 32,75 p/m
  AV TopPlus 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 44,75 p/m
  AV Zorg Riant 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 55,50 p/m
 • FBTO (modules)

  Aanvullende module Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Voetzorg 100% Budget: € 150 voor pedicurezorg, podotherapie en steunzolen (maximaal € 25 per behandeling voor pedicure) € 6,99 p/m
  Module Voetzorg biedt vergoeding voor pedicurezorg, podotherapie/podologie en klassieke orthopedische steunzolen
 • FNV Zorgcollectief

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  FNV Zorg 1 100% € 100 (bepaalde aandoeningen) € 6,25 p/m
  FNV Zorg 2 100% € 150 (bepaalde aandoeningen) € 27,40 p/m
  FNV Zorg 3 100% € 200 (bepaalde aandoeningen) € 30,24 p/m
  FNV Zorg 4 100% € 250; bij bepaalde aandoeningen (vergoeding valt samen met podotherapie, steunzolen en pedicure) € 89,55 p/m
  FNV Primazorg 100% € 150, bij bepaalde aandoeningen (vergoeding valt samen met podotherapie en steunzolen) € 17,95 p/m
 • HEMA zorgverzekering

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend 1 100% Budget: € 100 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 7,00 p/m
  Aanvullend 2 100% Budget: € 200 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 14,00 p/m
  Aanvullend 3 100% Budget: € 200 (diabetes of reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met podotherapie/steunzolen € 24,00 p/m
 • IAK

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Extra Compleet 100% Volledig (reumapatiënten) € 22,87 - € 54,87 p/m
  Comfort 100% Volledig (reumapatiënten) € 39,42 p/m
 • ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Interpolis

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  ZonderZorgen 100% € 150 (€25 per behandeling) (Reuma en diabetes) € 16,30 p/m
 • inTwente

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV Compact 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  AV Top 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 32,75 p/m
 • IZA (is VGZ per 2016)

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend Basic 100% € 115 (bij reuma/diabetes) € 20,95 p/m
  Aanvullend Classic 100% € 115 (bij reuma/diabetes) € 42,95 p/m
  Aanvullend Perfect 100% € 115 (bij reuma/diabetes) € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Extra 2 100% € 90 bij reumatische en diabetische voet (i.c.m. Zorg voor de Zorg) € 49,00 p/m
  Extra 3 100% € 180 bij reumatische en diabetische voet (i.c.m. Zorg voor de Zorg) € 95,00 p/m
 • Kettlitz Wulfse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Menzis

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  JongerenVerzorgd 100% € 150 (bepaalde aandoeningen) € 15,95 p/m
  ExtraVerzorgd 1 100% € 100 (bepaalde aandoeningen) € 6,95 p/m
  ExtraVerzorgd 2 100% € 150 (bepaalde aandoeningen) € 19,30 p/m
  ExtraVerzorgd 3 100% € 200; bij bepaalde aandoeningen (vergoeding valt samen met podotherapie, steunzolen en pedicure) € 41,65 p/m
 • National Academic

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend 2 100% € 70 (bij diabetes) € 28,95 p/m
  Aanvullend 3 100% € 150 (bij diabetes) € 48,95 p/m
 • OHRA

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend 100% € 50 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 10,64 p/m
  Extra Aanvullend 100% € 100 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 19,81 p/m
  Uitgebreid 100% € 150 (reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen) € 36,72 p/m
 • ONVZ

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Benfit 100% € 100 (bij reuma en diabetes) € 22,32 p/m
  Optifit 100% € 200 (bij reuma en diabetes) € 38,59 p/m
  TopFit 100% Volledig (bij reuma en diabetes) € 56,73 p/m
  Superfit 100% Volledig (bij reuma en diabetes) € 110,67 p/m
 • OZF

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV Royaal 100% € 150 (€ 25 per behandeling, bij diabetes Simm’s 0 of reuma) € 18,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  JongerenVerzorgd 100% € 150 (bepaalde aandoeningen) € 14,35 p/m
  ExtraVerzorgd 1 100% € 100 (diabetes of reumatoide artritis) € 6,25 p/m
  ExtraVerzorgd 2 100% € 150 (bepaalde aandoeningen) € 17,37 p/m
  ExtraVerzorgd 3 100% € 200 (bepaalde aandoeningen) € 37,48 p/m
 • PNOzorg

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Compleet 100% € 230 (diabetes en reumatoïde artritis) € 63,55 p/m
 • Pro Life

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Largepolis 100% € 100 (€ 25 per behandeling, bij diabetes of reuma) € 33,00 p/m
  Extra Largepolis 100% € 150 (€ 25 per behandeling, bij diabetes of reuma) € 62,50 p/m
 • Promovendum

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Optimaal 100% € 70 € 29.90 p/m
  Excellent 100% € 150 € 49.90 p/m
 • Salland

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Plus 75% € 125, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 17,50 p/m
  Top 75% € 250, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 29,90 p/m
 • Salland ZorgDirect

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Plus 75% € 125, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 17,95 p/m
  Top 75% € 250, diabetes en reumatoïde artritis (budget voetverzorging) € 29,25 p/m
 • Stad Holland

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Compact AV 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 7,50 p/m
  Uitgebreide AV 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 32,75 p/m
  Extra Uitgebreide AV 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 44,75 p/m
  AV Zorg Riant 75% 6 behandelingen (€ 15 per behandeling), voor diabetespatiënten € 55,50 p/m
 • Studenten Goed Verzekerd

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend 3 Sterren 100% € 100 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 23,00 p/m
  Aanvullend 4 Sterren 100% € 150 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 42,00 p/m
 • Umc

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  UMC Extra Zorg 2 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 16,75 p/m
  UMC Extra Zorg 3 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 27,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 100% € 115 (budget voor podotherapie en pedicure samen) € 77,75 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  VGZ Aanvullend Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 7,19 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 17,29 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 28,99 p/m
  Gezin Pakket 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 52,49 p/m
  Vitaal Pakket 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 46,99 p/m
  Fit & Vrij Pakket - o.v. totaal zorgtegoed (€ 1000) € 39,49 p/m
 • Unive

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Extra Zorg polis Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis) € 8,95 p/m
  Extra Zorg polis Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 18,95 p/m
  Extra Zorg polis Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 31,95 p/m
  Gezin 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 53,95 p/m
  Vitaal 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 46,95 p/m
  Fit & Vrij - o.v. totaal zorgtegoed (€ 1000) € 39,95 p/m
 • VGZ

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  VGZ Aanvullend Goed 100% € 100, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis) € 7,19 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 17,29 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% € 500, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 28,99 p/m
  Gezin Pakket 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 52,49 p/m
  Vitaal Pakket 100% € 300, uit budget voetbehandelingen (diabetes en reumatoïde artritis); vergoeding valt samen met andere voetzorg, zoals steunzolen € 46,99 p/m
  Fit & Vrij Pakket - o.v. totaal zorgtegoed (€ 1000) € 39,49 p/m
 • VvAA

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Plus 100% € 100 (diabetes en reumatoïde artritis) € 21,60 p/m
  Optimaal 100% € 200 (diabetes en reumatoïde artritis) € 37,35 p/m
  Top 100% Volledig (diabetes en reumatoïde artritis) € 54,90 p/m
  Excellent 100% Volledig (diabetes en reumatoïde artritis) € 112,50 p/m
 • YouCare

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • ZEKUR

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Extra ZEKUR 100% € 500 (reumatoïde artritis) € 27,25 p/m
 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

 • Zilveren Kruis

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  Aanvullend 3 Sterren 100% € 100 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 23,00 p/m
  Aanvullend 4 Sterren 100% € 150 (diabetes en reumatoïde artritis); tot 25 euro per behandeling € 42,00 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m
  AV-Plus 100% € 210 (diabetes en reumatoïde artritis) € 43,25 p/m
  AV-Totaal 100% € 210 (diabetes en reumatoïde artritis) € 94,00 p/m
 • Zorgeloos Care

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor pedicure.

Vraag & Antwoord

 • Wat krijg ik vergoed uit het basispakket?

  De dekking vanuit een basisverzekering is voor iedereen hetzelfde en wordt jaarlijks door het kabinet vastgesteld. Maar wat wordt er dit jaar standaard uit vergoed...

  Lees meer
 • Welke zorgverzekeraars hanteren een medische selectie?

  Het kan zijn dat een zorgverzekeraar voor een aanvullende zorgverzekering of tandartspakket een medische selectie hanteert. Dan moet je eerst worden gekeurd, voordat je recht hebt op een vergoeding.

  Lees meer
 • Wat zijn de huidige veranderingen in de zorg?

  De zorg en de zorgverzekering verandert ieder jaar. Wat is er precies dit jaar gewijzigd voor jouw situatie en wat kan je volgend jaar verwachten...

  Lees meer
 • Bekijk alle veelgestelde vragen