Disclaimer

De informatie en vergelijkingsresultaten op Zorgwijzer zijn met de uiterste zorg samengesteld. Wij streven ernaar om alle getoonde informatie regelmatig bij te werken in overeenstemming met de ontwikkelingen op het gebied van zorgverzekering en gezondheidszorg. We doen ons best om alle verzamelde gegevens zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Het is echter belangrijk op te merken dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden die op onze website worden gepubliceerd. Ook zijn wij niet aansprakelijk in geval van storingen of onderbrekingen van de website, wat kan leiden tot vertraging in de informatie die u opvraagt.

Geen medisch advies

Zorgwijzer is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medisch advies. De informatie op Zorgwijzer wordt verstrekt met als doel behulpzame informatie te bieden aan de bezoekers. De informatie op Zorgwijzer heeft echter geen therapeutische of diagnostische waarde en is op geen enkele manier bedoeld ter vervanging van de bestaande relatie tussen een patiënt/sitebezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.

Zorgwijzer doet geen uitspraken over de voordelen of prestaties van specifieke medische behandelingen, medische producten of medische diensten.

Missie en doel

Zorgwijzer is een zorgsite die zich richt op het verstrekken van informatie en het laatste nieuws uit de gezondheidszorg en de zorgverzekering. Daarnaast biedt Zorgwijzer beoordelingen van zorgverzekeraars en de mogelijkheid om zorgverzekeraars te vergelijken op basis van verschillende criteria, zoals eigen risico, dekking en zorgkeuze.

De domeinnaam www.zorgwijzer.nl bestaat sinds 1998 en is al 20 jaar een bekend begrip in de zorgsector. Onze missie is om het zorgstelsel transparanter te maken en consumenten te voorzien van informatie die hen helpt bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot hun zorgverzekering.

Doelgroep

Zorgwijzer richt zich op een breed publiek, namelijk:

 1. Nederlanders die verplicht zijn om een zorgverzekering af te sluiten, wat in principe geldt voor alle mensen vanaf 18 jaar die in Nederland wonen en werken (met enkele uitzonderingen).
 2. Nederlanders die informatie zoeken over zorg en zorgverzekering, bijvoorbeeld met betrekking tot vergoedingen of ontwikkelingen in de regelgeving voor langdurige zorg.
 3. Op sommige Engelstalige pagina’s bieden wij informatie over zorgverzekeringen voor expats, zoals buitenlandse studenten of mensen die tijdelijk in Nederland komen werken.

Beleid voor evaluatie

Op Zorgwijzer vindt u een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars, inclusief bijbehorende premies en dekkingen.

Selectiecriteria

Sommige zorgverzekeringen worden niet op de website getoond. Dit zijn verzekeringen die worden aangeboden door zogenaamde volmachten. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar bedrijven die zorgverzekeringen (zowel basis als aanvullend) van andere verzekeraars aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen beheren en schadeclaims afhandelen.

In de vergelijkingsmodule van Zorgwijzer (www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker) kunt u een dynamische vergelijking maken tussen alle verschillende zorgverzekeraars op basis van premie, dekking en eigen risico. Het is echter niet altijd mogelijk om via Zorgwijzer de gewenste zorgverzekering af te sluiten, omdat wij niet met alle zorgverzekeraars samenwerken. Op de ‘Over ons’-pagina staat precies vermeld met welke zorgverzekeraars wij samenwerken.

Financiering

Zorgwijzer kan blijven bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen naar een nieuwe zorgverzekering. De commissie bedraagt gemiddeld 40 euro per afgesloten polis.

Er zijn geen andere inkomstenbronnen. Wij ontvangen geen financiële vergoeding voor het tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt uitsluitend bepaald door de hoogte van de premie, waarbij de laagste premie altijd bovenaan staat.

Redactioneel beleid

Het internetplatform Zorgwijzer opereert volledig onafhankelijk van sponsors of adverteerders, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Alle redactionele inhoud wordt zorgvuldig samengesteld zonder enige beïnvloeding van sponsors of zorgverzekeraars. De laatst bijgewerkte datum van elke pagina (behalve nieuwsartikelen) wordt duidelijk vermeld.

Beoordelingen

Zorgwijzer hanteert een strikt beleid met betrekking tot het tonen van klantbeoordelingen van zorgverzekeraars. Bezoekers van ons platform kunnen per jaar slechts één beoordeling indienen voor een zorgverzekeraar.

Een beoordeling wordt niet weergegeven op de site als:

 1. De beoordeling wordt geplaatst binnen hetzelfde kalenderjaar en afkomstig is van hetzelfde IP-adres.
 2. De beoordeling wordt geplaatst binnen hetzelfde kalenderjaar en afkomstig is van hetzelfde e-mailadres.
 3. De beoordeling onduidelijke of kwetsende inhoud bevat.
 4. De beoordeling verborgen reclame bevat.

Daarnaast hebben we technische maatregelen genomen om nepklantbeoordelingen te voorkomen, maar we kunnen hier niet dieper op ingaan om misbruik te voorkomen.

De initiatiefnemers van het internetplatform besteden veel tijd en middelen aan het waarborgen dat de inhoud van klantbeoordelingen de werkelijke ervaringen met een zorgverzekeraar zo nauwkeurig en volledig mogelijk weerspiegelt.

Web 2.0 Regels

Het platform Zorgwijzer biedt internetgebruikers de mogelijkheid om reacties te plaatsen op artikelen/nieuwsberichten.

Gebruikers

Internetgebruikers die reageren op artikelen moeten zich altijd respectvol en eerlijk gedragen en alleen informatie plaatsen waarvan ze weten dat deze correct is.

Alle internetgebruikers die reageren op artikelen/nieuwsberichten worden niet beschouwd als medische professionals. Als een medische professional medische informatie deelt in een reactie, moet hij/zij zich identificeren onder zijn/haar eigen naam, inclusief referenties.

In de Privacy Policy wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Reacties

Reacties moeten aan enkele voorwaarden voldoen:

 1. Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminatie bevatten.
 2. Een reactie mag geen verborgen advertenties/reclame bevatten.
 3. Een reactie moet worden geplaatst onder een daadwerkelijk actief e-mailadres.

Verder mogen reacties:

 • Geen medisch advies verstrekken.
 • Geen beweringen doen alsof iets wetenschappelijk is, zonder degelijke onderbouwing met betrouwbare bronnen.
 • Geen nepnieuws verspreiden.

Het is ook niet toegestaan om onder verschillende namen meerdere reacties te plaatsen.

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is echter niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of te verwijderen; dit kan alleen in overleg met de moderator.

Moderatie

Reacties worden dagelijks gescreend door een lid van het redactieteam en worden ook gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

De moderator behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Moderators hebben ook het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden naar het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaalde overtredingen kan de moderator de internetgebruiker blokkeren op basis van IP- en e-mailadres, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

Verantwoordelijkheid

Zorgwijzer is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de site plaatsen in reacties. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid. Reacties van bezoekers worden altijd beschouwd als persoonlijke meningen of ervaringen en weerspiegelen op geen enkele manier de denkwijze of standpunten van Zorgwijzer.

Bronvermelding

Op Zorgwijzer worden voor pagina’s met een medisch karakter externe bronnen gebruikt. Wanneer dit het geval is, wordt de gebruikte bron vermeld en voorzien van een tekstlink naar de bron.

Platformgebruikers worden verzocht een legitieme bron te vermelden als zij medische informatie delen die niet is gebaseerd op persoonlijke ervaring of algemene kennis. Statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap dienen altijd te worden onderbouwd met een betrouwbare bron.

Advertentiebeleid

Op Zorgwijzer worden alleen advertenties weergegeven op onze:

 1. Zorgvergelijker.
 2. Pagina’s van zorgverzekeraars.

Deze advertenties bestaan uit productvergelijkingen (zorgverzekeringen) met een doorklikfunctie naar de website van de adverteerder, waar de klant het product desgewenst kan afsluiten.

Alle redactionele inhoud, met enkele uitzonderingen, is vrij van advertenties.

Het auteursrecht van de inhoud van deze website berust bij Humbird B.V. (onder KvK nr. 64810372). Alle rechten zijn voorbehouden.

Het is verboden om zonder toestemming van Zorgwijzer stukken en/of gedeelten van de website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken voor zakelijke doeleinden, in welke vorm dan ook.

Cookies

Het beleid met betrekking tot cookies wordt uitgelegd in ons privacybeleid.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26-10-2023