Disclaimer

Inhoudsopgave:

 1. Geen medisch advies
 2. Missie en doel
  – Doelgroep
 3. Evaluation policy
  – Selectiecriteria
  – Financiering
 4. Editorial policy
  – Klantbeoordelingen
 5. Web 2.0 regels
  – Gebruikers
  – Reacties
  – Moderatie
  – Bronvermelding
  – Verantwoordelijkheid
 6. Advertising policy
 7. Copyright
  – Cookies

De informatie en vergelijkingsresultaten op Zorgwijzer zijn met de uiterste zorg samengesteld. Daarbij zal getracht worden om alle getoonde informatie regelmatig aan te passen, overeenkomstig aan de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering en gezondheidszorg. Verder zal worden getracht om al de gegevens die wij hebben verzameld zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden die op onze website gepubliceerd zijn. Ook indien er sprake mag zijn van een storing of onderbreking van de website, wat resulteert in een vertraging van de door u opgevraagde informatie, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen medisch advies

Zorgwijzer is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op Zorgwijzer wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op Zorgwijzer heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.

Zorgwijzer maakt geen claims gerelateerd aan de voordelen of prestaties van een specifieke medische behandeling, medisch product of medische dienst.

Missie en doel

Zorgwijzer is een zorgsite gericht op de voorziening van informatie en het laatste nieuws uit de gezondheidszorg en de zorgverzekering. Verder toont Zorgwijzer beoordelingen van zorgverzekeraars en biedt de site de mogelijkheid om zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van verschillende criteria, zoals eigen risico, dekking en zorgkeuze.

De domeinnaam (www.zorgwijzer.nl) bestaat sinds 1998 en is daarom al 20 jaar een begrip in de zorg. Met deze website hebben we als missie het zorgstelsel transparanter te maken en de consument te voorzien van informatie die kan helpen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de zorgverzekering.

Doelgroep

Zorgwijzer richt zich op een relatief breed publiek, namelijk:

 • Nederlanders die verplicht zijn om een zorgverzekering af te sluiten. Hieronder vallen in principe alle mensen vanaf 18 jaar die in Nederland wonen en werken (uitzonderingen daargelaten).
 • Nederlanders die informatie zoeken in het kader van de zorg of de zorgverzekering, bijvoorbeeld met betrekking tot vergoedingen of ontwikkelingen in de regelgeving van de langdurige zorg.
 • Tot slot wordt er op een aantal Engelstalige pagina’s informatie geboden over zorgverzekeringen voor expats, zoals studenten uit het buitenland of mensen die hier vanuit het buitenland (tijdelijk) komen werken.

Evaluation policy

Op Zorgwijzer staat een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars. Ook de bijbehorende premies en dekkingen van de verzekeraars zijn hier te raadplegen.

Selectiecriteria

Sommige zorgverzekeringen worden niet op de website getoond. Dit zijn verzekeringen die worden aangeboden door zogenaamde volmachten. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen (basis en aanvullend) van een andere verzekeraar aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen voeren en schadeclaims afwikkelen.

In de vergelijkingsmodule van Zorgwijzer (//www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker) kan men een dynamische vergelijking maken tussen alle verschillende zorgverzekeraars op basis van premie, dekking en eigen risico. Het is helaas niet altijd mogelijk om via Zorgwijzer altijd de gewenste zorgverzekering af te sluiten. Dit komt omdat er niet met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsverband aanwezig is. Op de ‘over ons’-pagina staat precies met welke zorgverzekeraars wordt samengewerkt.

Financiering

Zorgwijzer kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.

Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.

Editorial policy (openheid redactionele inhoud)

Het internetplatform Zorgwijzer opereert onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk of anderszins.

De redactionele inhoud is zorgvuldig samengesteld zonder enige beïnvloeding van sponsors of zorgverzekeraars. Bij alle pagina’s (behoudens nieuwsartikelen) staat duidelijk aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Klantbeoordelingen

Zorgwijzer heeft een strikt beleid wat betreft het tonen van klant beoordelingen van zorgverzekeraars. Bezoekers van ons platform kunnen per jaar éénmalig een beoordeling indienen van een zorgverzekeraar.

Een beoordeling wordt niet op de site getoond indien:

 • De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde IP-adres afkomstig is.
 • De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde e-mailadres afkomstig is.
 • De beoordeling een onduidelijke of kwetsende inhoud bevat.
 • De beoordeling (verborgen) reclame bevat

Verder zijn er op technisch vlak maatregelen in acht genomen om onechte klantenreviews te weren en fraude te voorkomen. Helaas is het echter niet mogelijk om dieper in te gaan op deze maatregelen, omdat dit potentiële overtreders inzichten zou kunnen geven in het omzeilen van deze maatregelen.

De initiatiefnemers van het interplatform besteden veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de klantenreviews de daadwerkelijke ervaringen met een zorgverzekeraar zo juist en volledig mogelijk weerspiegeld.

Web 2.0 regels

Het platform Zorgwijzer biedt internetgebruikers de mogelijkheid om reacties te plaatsen op artikelen/nieuwsberichten.

Gebruikers

Internetgebruikers die reageren op artikelen dienen zich ten allen tijde respectvol en eerlijk te gedragen en alleen informatie plaatsen die naar eigen weten en verstand correct is.

Alle internetgebruikers die reageren op artikelen/nieuwsberichten worden nimmer beschouwd als medische professionals. Wanneer een medisch professional medische informatie verstrekt middels een reactie zal hij/zij verplicht zijn om zich te identificeren onder zijn/haar eigen naam, inclusief credenties.

In de Privacy Policy leest men terug hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Reacties

Reacties dienen bovendien aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminaties bevatten.
 • Een reactie mag geen (verborgen) advertenties/reclame bevatten.
 • Een reactie moet worden geplaats onder een daadwerkelijk actief e-mail adres.

Verder mag een reactie:

 • Geen medische adviezen verstrekken
 • Geen stelling innemen alsof iets wetenschappelijk is, zonder dat dit onderbouwd is met goede bronnen
 • Geen fake-nieuws verspreiden

Ook is het niet toegestaan om als één persoon meerdere reacties onder verschillende namen te plaatsen.

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of the verwijderen. Dit kan wel in overleg met de moderator.

Moderatie

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

Bronvermelding

Zorgwijzer maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.

Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaatst worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

Verantwoordelijkheid

Zorgwijzer is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de site plaatsen in een reactie. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Reacties van bezoekers worden ten allen tijde gezien als persoonlijke meningen of ervaringen en reflecteren op geen enkele manier de denkwijze of standpunten van Zorgwijzer.

Advertising policy (advertenties)

Op Zorgwijzer wordt alleen gebruik gemaakt van advertenties op onze:

Deze advertenties bestaan uit productvergelijkingen (zorgverzekeringen) met een doorklikfunctie naar de website van de adverteerder. Hier kan de ‘klant’ het product desgewenst afsluiten.

Alle redactionele inhoud, op een uitzondering na, is vrij van advertenties.

Het copyright van de inhoud van deze website berust bij Humbird B.V. (onder: KvK nr. 64810372). Alle rechten zijn voorbehouden. Het is verboden om zonder toestemming van Zorgwijzer, stukken en/of gedeelten van de website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken voor zakelijke doeleinden, in enige vorm of op enige wijze.

Cookies

Het cookies-reglement wordt uitgelegd in de privacy policy.

Deze pagina is geactualiseerd op: 08-05-2020