Zorgverzekering 2025

Per 1 januari 2025 worden er een aantal belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering verwacht die gevolgen kunnen hebben op je portemonnee, dekking en keuzes.

Welke veranderingen verwachten we?

Overzicht:

  • De zorgpremie stijgt, vermoedelijk tussen de 8 en 12 euro per maand
  • De zorgtoeslag zal meestijgen voor de laagste inkomensgroepen
  • Je betaalt nog maar 150 euro aan eigen risico per behandeling
  • Vergoeding van verkennend GGZ-gesprek in basispakket

 

1

Zorgpremie omhoog, vraag is met hoeveel

De kans is zeer groot dat de premie van de zorgverzekering in 2025 opnieuw stijgt. Reden zijn de hogere zorgkosten.

De zorgkosten stijgen al een tijdje als gevolg van:

  • Vergrijzing
  • Toename chronisch zieken
  • Hogere lonen

De zorgpremie steeg in 2024 met gemiddeld 9 euro per maand per verzekerde.

2

Eigen risico blijft op 385 euro, maar met maximum

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2025 op 385 euro per verzekerde. Dat is afgesproken door het demissionaire kabinet.

Hoewel er een meerderheid is in de Tweede Kamer die het eigen risico wil afschaffen, kan dit op zijn vroegst pas per begin 2026.

Voor 2025 overweegt het ministerie het eigen risico wel betaalbaarder te maken door een maximumbedrag van 150 euro per ingreep in te voeren.

3

Vergelijken wordt eenvoudiger

Je zorgverzekering vergelijken in 2025 wordt eenvoudiger en completer.

Een veel gehoorde klacht is nu nog dat de zorgverzekeraars de contracten met de ziekenhuizen en zorgverleners nog niet rond hebben aan het eind van het jaar.

Daar komt voor 2025 verandering in. Nieuwe regels zorgen ervoor dat alle contracten voor 12 november 2024 rond moeten zijn.

Laatste nieuws

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering
– Koen Kuijper

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

Uit onderzoek blijkt dat de premiehoogte de hoofdreden is waarom de meeste Nederlanders van zorgverzekering veranderen. In 2024 wisselden 1,3 miljoen Nederlanders, ofwel 7,4 procent van de verzekerden, van zorgverzekeraar.

Vooral de laatste twee jaar stegen de premies aanzienlijk met verhogingen 9 en 10 euro per maand. In 2024 kost een zorgverzekering gemiddeld 147,34 euro per maand.

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025
– Bart Koenraadt

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Vanaf 2025 vergoedt de basisverzekering een gratis verkennend gesprek voor Nederlanders met psychische problemen. Dit besluit van Zorginstituut Nederland beoogt de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten.

Dat kan door snelle identificatie van onderliggende problemen zoals eenzaamheid of schulden, wat intensieve GGZ-behandelingen kan verminderen.

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’
– Koen Kuijper

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze pleit voor een verplichte restitutiepolis bij alle Nederlandse zorgverzekeraars, gesteund door meer dan 5.000 zorgverleners.

De zorg voor chronisch zieken en GGZ-patiënten dreigt in het gedrang te komen door het verdwijnen of duurder worden van restitutiepolissen. Dit recht op vrije artsenkeuze, essentieel voor patiëntgerichte zorg, staat onder druk.

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond
– Koen Kuijper

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond

Vanaf 2025 wordt het kiezen van een zorgverzekering eenvoudiger dankzij nieuwe regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars en -aanbieders moeten contracten vóór 12 november afronden, waardoor verzekerden beter geïnformeerd zijn en minder risico lopen op onverwachte kosten.

Deze maatregel, ingaand op 1 april 2024, vereenvoudigt het contracteerproces en maakt het aanbod transparanter, waardoor verzekerden hun zorgverzekering beter kunnen kiezen.

Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)
– Koen Kuijper

Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)

Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)

Vanaf 1 januari 2025 worden belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering verwacht die invloed hebben op kosten, dekking en keuzes. De zorgpremie zal stijgen door toenemende zorguitgaven en vergrijzing, met een verwachte maandelijkse verhoging van 8 tot 12 euro voor de basisverzekering.

Zorgverzekeraars moeten meer investeren om aan hun zorgplicht te voldoen, wat leidt tot hogere premies. Daarnaast wordt het eigen risico mogelijk aangepast naar maximaal 150euro  per behandeling, terwijl het tot 2025 op 385 euro blijft. Ook wordt onderzocht of fysiotherapie terugkeert in het basispakket.

Eigen risico (€ 385) wordt voorlopig niet verlaagd of afgeschaft
– Koen Kuijper

Eigen risico (€ 385) wordt voorlopig niet verlaagd of afgeschaft

Eigen risico (€ 385) wordt voorlopig niet verlaagd of afgeschaft

In Nederland blijft het eigen risico in de zorg gehandhaafd op 385 euro. Voorstellen van de SP en GroenLinks-PvdA voor afschaffing of verlaging vonden geen meerderheid in de Tweede Kamer, ondanks brede politieke sympathie. De PVV stemde verrassend tegen, ondanks eerdere voorkeur voor afschaffing.

VVD en NSC zijn tegen vanwege de hoge financiële lasten. Afschaffing zou 6 miljard euro kosten en leiden tot een duurdere zorgverzekering. Critici wijzen ook op de geringe eigen bijdrage van Nederlanders aan zorgkosten en betwijfelen de link tussen eigen risico en zorgmijding.

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen