Zorgverzekering 2025

Per 1 januari 2025 worden er een aantal belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering verwacht die gevolgen kunnen hebben op je portemonnee, dekking en keuzes.

Welke veranderingen verwachten we?

Overzicht:

  • De zorgpremie stijgt, vermoedelijk tussen de 8 en 12 euro per maand
  • De zorgtoeslag zal meestijgen voor de laagste inkomensgroepen
  • Je betaalt straks nog maar 150 euro aan eigen risico per behandeling
  • Vergoeding van verkennend GGZ-gesprek in basispakket

 

1

Zorgpremie omhoog, vraag is met hoeveel

De kans is zeer groot dat de premie van de zorgverzekering in 2025 opnieuw stijgt. Reden zijn de hogere zorgkosten.

De zorgkosten stijgen al een tijdje als gevolg van:

  • Vergrijzing
  • Toename chronisch zieken
  • Hogere lonen

De zorgpremie steeg in 2024 met gemiddeld 9 euro per maand per verzekerde.

2

Eigen risico voorlopig nog 385 euro, maar met maximum

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2025 en 2026 op 385 euro per verzekerde.

In het nieuwe coalitieakkoord liggen wel plannen klaar om het eigen risico te verlagen naar 165 euro per 1 januari 2027.

Tot die tijd wordt het eigen risico mogelijk wel betaalbaarder door een maximumbedrag van 150 euro per ingreep in te voeren.

3

Vergelijken wordt eenvoudiger

Je zorgverzekering vergelijken in 2025 wordt eenvoudiger en completer.

Een veel gehoorde klacht is nu nog dat de zorgverzekeraars de contracten met de ziekenhuizen en zorgverleners nog niet rond hebben aan het eind van het jaar.

Daar komt voor 2025 verandering in. Nieuwe regels zorgen ervoor dat alle contracten voor 12 november 2024 rond moeten zijn.

Laatste nieuws

Zorgpremie stijgt maar door, is deze straks nog te betalen?
– Bart Koenraadt

Zorgpremie stijgt maar door, is deze straks nog te betalen?

Zorgpremie stijgt maar door, is deze straks nog te betalen?

In de afgelopen twee jaar is de premie van zorgverzekeringen met circa 20 euro per maand gestegen. Onder leiding van premier Schoof wil de aanstaande regering het eigen risico verlagen naar 165 euro, wat jaarlijks 4,3 miljard euro kost.

Een rekening die waarschijnlijk op het bordje komt van de burger in de vorm van hogere premies en een hogere inkomensafhankelijke bijdrage.

Meeste Nederlanders hebben onnodig dure zorgverzekering
– Koen Kuijper

Meeste Nederlanders hebben onnodig dure zorgverzekering

Meeste Nederlanders hebben onnodig dure zorgverzekering

Meer dan de helft van de Nederlands heeft een onnodig dure zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van de NZa en ACM. De toezichthouders stellen dat er een te groot aanbod is van basispolissen en dat deze teveel op elkaar lijken.

Doordat verzekerden niet de juiste keuze maken en terecht komen bij een te dure zorgpolis, lopen zij gemiddeld 103 euro per jaar mis.

Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?
– Koen Kuijper

Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?

Eigen risico gaat omlaag, maar wie betaalt straks de rekening?

Per 1 januari 2027 wordt het eigen risico verlaagd van 385 naar 165 euro per jaar, met een maximum van 50 euro per behandeling. Dit blijkt uit het coalitieakkoord dat vandaag is gepresenteerd. PVV-leider Geert Wilders wilde het eigen risico volledig afschaffen, maar dat is niet gelukt.

De verlaging kost jaarlijks 4,3 miljard euro, waardoor de zorgpremies waarschijnlijk verder zullen stijgen. Patiëntenfederatie Nederland is blij met deze maatregel.

Dit is waarom 1,7 miljoen Nederlanders van zorgverzekering wisselden
– Bart Koenraadt

Dit is waarom 1,7 miljoen Nederlanders van zorgverzekering wisselden

Dit is waarom 1,7 miljoen Nederlanders van zorgverzekering wisselden

In 2024 kozen 1,7 miljoen Nederlanders, bijna 10 procent van alle verzekerden, voor een nieuwe zorgverzekeraar, voornamelijk vanwege hoge premies. De gemiddelde premie steeg naar 1.768 euro per jaar, gedreven door hogere zorgkosten, vergrijzing en inflatie.

Tegelijkertijd daalde het aantal aanvullend verzekerden door de toenemende kosten, en minder Nederlanders kozen voor collectieve verzekeringen of verhoogd eigen risico.

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering
– Koen Kuijper

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

Premie blijft belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

Uit onderzoek blijkt dat de premiehoogte de hoofdreden is waarom de meeste Nederlanders van zorgverzekering veranderen. In 2024 wisselden 1,3 miljoen Nederlanders, ofwel 7,4 procent van de verzekerden, van zorgverzekeraar.

Vooral de laatste twee jaar stegen de premies aanzienlijk met verhogingen 9 en 10 euro per maand. In 2024 kost een zorgverzekering gemiddeld 147,34 euro per maand.

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025
– Bart Koenraadt

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Vanaf 2025 vergoedt de basisverzekering een gratis verkennend gesprek voor Nederlanders met psychische problemen. Dit besluit van Zorginstituut Nederland beoogt de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten.

Dat kan door snelle identificatie van onderliggende problemen zoals eenzaamheid of schulden, wat intensieve GGZ-behandelingen kan verminderen.

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’
– Koen Kuijper

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze pleit voor een verplichte restitutiepolis bij alle Nederlandse zorgverzekeraars, gesteund door meer dan 5.000 zorgverleners.

De zorg voor chronisch zieken en GGZ-patiënten dreigt in het gedrang te komen door het verdwijnen of duurder worden van restitutiepolissen. Dit recht op vrije artsenkeuze, essentieel voor patiëntgerichte zorg, staat onder druk.

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond
– Koen Kuijper

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond

Contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen voortaan eerder rond

Vanaf 2025 wordt het kiezen van een zorgverzekering eenvoudiger dankzij nieuwe regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars en -aanbieders moeten contracten vóór 12 november afronden, waardoor verzekerden beter geïnformeerd zijn en minder risico lopen op onverwachte kosten.

Deze maatregel, ingaand op 1 april 2024, vereenvoudigt het contracteerproces en maakt het aanbod transparanter, waardoor verzekerden hun zorgverzekering beter kunnen kiezen.

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen