Pedicure vergoeding

Voor de behandeling van diverse voetklachten is voetzorg in de vorm van pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure vanuit de aanvullende verzekering

Vergoeding basisverzekering

Pedicure wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen:

 • Als je diabetes mellitus hebt
 • Als je een verhoogd risico hebt op voetulcera

De mate van vergoeding is afhankelijk van de voetproblemen.

Bij de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering wordt gewerkt met zorgprofielen.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

IndicatieClassificatieZorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement)Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteitSimms 1

Jaarlijks voetonderzoek
Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteitSimms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectieSimms 2

2
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekkenSimms 2
Verlies PS in combinatie met PAVSimms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde drukSimms 2

3
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde drukSimms 2
Inactieve CharcotSimms 3

4
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatieSimms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 wekenActief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 wekenActief ulcus
Overige indicatiesZiekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voorwaarden dekking

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

 • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013); of
 • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:

 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:

Invulling zorg

 1. De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherapeuten.
 2. De patiënt wordt door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben.

Bij optie 1:

Er hoeft minder of zelfs geen eigen risico te worden betaald. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners binnen de ketenzorg.

Bij optie 2:

De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen.

Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners. Anders kan de vergoeding lager uitvallen. Er geldt bij optie 2 wel een eigen risico voor de verzekerde.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering.

Een aanvullende dekking is mogelijk voor:

 1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel 1
 3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op:
Niet iedere zorgverzekeraar vergoed op alle drie de punten, dus controleer de voorwaarden goed. Bij punt 2 is het mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.

Voorwaarden

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
 • In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropodist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is altijd verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

a.s.r.

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvulling Start € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 16,50
Aanvulling Extra Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 39,50
Aanvulling Uitgebreid Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 57,50

a.s.r. (Ik kies zelf)

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Aevitae

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Anderzorg

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
50+ € 115 (algemene voetzorg)€ 18,65
Jongeren € 70 (algemene voetzorg)€ 23,05
Plus € 115 (algemene voetzorg)€ 24,80
Top € 115 (algemene voetzorg)€ 47,15
Gezinnen € 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 67,55

CZdirect

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

De christelijke zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Largepolis € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet€ 46,95
Extra Largepolis € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet€ 77,50

De Friesland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Extra € 125 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 26,95
AV Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 57,75

DSW

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Compact 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 9,75
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 46,00

FBTO

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Hema

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Interpolis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZonderZorgen € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet€ 31,75

inTwente

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Compact 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 9,75
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 46,00

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 19,25
IZA Extra Zorg 2 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 42,25
IZA Extra Zorg 3 € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 52,00
Classic Comfort € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 61,50

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 88,25
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 113,25

Just

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Menzis

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 29,57
Compleet € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 52,72

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend € 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 14,87
Extra Aanvullend € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 26,39
Uitgebreid € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 51,73

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optifit € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 46,95
Topfit € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 74,40

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus 75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)€ 25,00
Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits) € 47,95

Stad Holland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Compact AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 9,75
Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 48,75
Extra Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 67,75

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 33,25
UMC Extra Zorg 3 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 50,75

United Consumers

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZorgZeker 2 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 25,50
ZorgZeker 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 43,80

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 11,00
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 28,00
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 41,00

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 10,75
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 25,95
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 43,60

VGZbewuzt

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

VinkVink

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optimaal € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 44,42
Top € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 70,40
Excellent Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 144,78

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 37,95

ZieZo

Helaas, hier geen vergoeding voor pedicure in de aanvullende verzekering.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 3 Sterren € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet€ 40,75
Aanvullend 4 Sterren € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet€ 59,50

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Plus € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 53,15

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Pedicure