Pedicure

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure

Vergoeding basisverzekering

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

  • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
  • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
  • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de onderstaande aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

  • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
  • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

De vergoedingen zijn bijgewerkt voor 2018.

Aevitae

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Basic € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 5,48 p/m
Plus € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 12,13 p/m
Top € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 32,88 p/m

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Avéro Achmea

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Royaal € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 27,95 p/m
Excellent € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 49,25 p/m

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

CZ

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Basis € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 7,75 p/m
50+ € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 17,05 p/m
Jongeren € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 18,95 p/m
Plus € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 19,70 p/m
Top € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 35,95 p/m
Gezinnen € 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 46,75 p/m

CZdirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

De Amersfoortse

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvulling Start € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 7,50 p/m
Aanvulling Extra Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 17,75 p/m
Aanvulling Uitgebreid Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 28,25 p/m
Aanvulling Optimaal Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 43,50 p/m

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
AV Extra € 125 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 23,25 p/m
AV Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 43,50 p/m

Delta Lloyd

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Extra € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 24,60 p/m
Compleet € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 38,06 p/m
Comfort € 500 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 64,64 p/m
Top Volledig vergoed (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 143,09 p/m

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

DSW

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Basisdekking buitenland (spoedeisend) 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 0,00 p/m
Vergoeding: 100% van medisch noodzakelijke zorg, die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland.
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 35,00 p/m

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

FNV

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
FNV Zorg 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 6,25 p/m
FNV Primazorg € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,40 p/m
FNV Zorg 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 27,40 p/m
FNV Zorg 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 37,75 p/m
FNV Zorg 4 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 89,55 p/m

Hema

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 7,00 p/m
Aanvullend 2 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 15,00 p/m
Aanvullend 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 27,00 p/m

Interpolis

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
ZonderZorgen € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 19,75 p/m

inTwente

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Basisdekking buitenland (spoedeisend) 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 0,00 p/m
Vergoeding: 100% van medisch noodzakelijke zorg, die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland.
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 35,00 p/m

IZA

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
IZA Extra Zorg 1 € 125 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 13,25 p/m
IZA Extra Zorg 2 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 24,25 p/m
IZA Extra Zorg 3 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 36,50 p/m
IZA Extra Zorg 4 € 350 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 79,50 p/m

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 90 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 52,50 p/m
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 180 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 96,00 p/m

Menzis

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
ExtraVerzorgd 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 6,95 p/m
JongerenVerzorgd € 150 (bij bepaalde aandoeningen)€ 16,95 p/m
ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,95 p/m
ExtraVerzorgd 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 41,95 p/m

National Academic

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend 2 € 70 (bij diabetes)€ 29,95 p/m
Aanvullend 3 € 150 (bij diabetes)€ 52,95 p/m

OHRA

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend € 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 11,68 p/m
Extra Aanvullend € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 22,23 p/m
Uitgebreid € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 41,99 p/m

ONVZ

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Benfit € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 22,88 p/m
Optifit € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 38,59 p/m
Topfit Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 58,17 p/m

OZF

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
AV Royaal € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 20,50 p/m

PMA zorgverzekering

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
ExtraVerzorgd 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 6,25 p/m
JongerenVerzorgd € 150 (bij bepaalde aandoeningen)€ 15,25 p/m
ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 17,95 p/m
ExtraVerzorgd 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 37,75 p/m

PNOzorg

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Compleet € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 67,42 p/m

Pro Life

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Largepolis € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 34,75 p/m
Extra Largepolis € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 66,50 p/m

Promovendum

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Ideaal € 70 (bij diabetes)€ 19,90 p/m
Excellent € 150 (bij diabetes)€ 54,90 p/m

Salland

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Plus 75% vergoed tot € 125; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 19,95 p/m
Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 32,50 p/m

Stad Holland

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Compact AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 7,50 p/m
Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 35,00 p/m
Extra Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 47,25 p/m
AV Zorg Riant 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 59,75 p/m

Umc

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
UMC Extra Zorg 2 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 19,50 p/m
UMC Extra Zorg 3 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 31,75 p/m
UMC Extra Zorg 4 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 88,50 p/m

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 7,49 p/m
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 17,99 p/m
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 30,14 p/m
Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 41,99 p/m
Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 48,89 p/m
Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 54,99 p/m

Univé

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 9,75 p/m
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,75 p/m
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 32,75 p/m

VGZ

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 7,49 p/m
Aanvullend Beter € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 17,99 p/m
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 30,14 p/m
Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 41,99 p/m
Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 48,89 p/m
Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 54,99 p/m

VvAA

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Plus € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 21,65 p/m
Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 36,52 p/m
Top Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 55,04 p/m
Excellent Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 112,77 p/m

ZEKUR

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Extra ZEKUR € 500 (bij reumatoide artritis)€ 30,95 p/m

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Zilveren Kruis

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Aanvullend 3 Sterren € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 27,50 p/m
Aanvullend 4 Sterren € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 50,50 p/m

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
AV Plus € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 43,65 p/m
AV Totaal € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 94,95 p/m

ZorgDirect

Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
Online Gemak - Plus 75% vergoed tot € 125; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 18,95 p/m
Online Gemak - Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 32,50 p/m

Vind een goedkopere verzekering met deze dekking

Dit overzicht is geactualiseerd op: 13 november 2017 - Aan de bovenstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

Was deze informatie nuttig?
Vertel ons wat wij kunnen verbeteren?