Pedicure (2019)

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening.

Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure

Vergoeding basisverzekering

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

  • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
  • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure. Er kan gekozen worden uit een dekking van 100 euro tot aan 250 euro of meer.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

  • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
  • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

  • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
  • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Basic € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 5,48
Plus € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 12,13
Top € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 32,88

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Avéro Achmea

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Royaal € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 28,95
Excellent € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 53,95

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Basis € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 7,90
50+ € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 17,45
Jongeren € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 19,35
Plus € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 20,10
Top € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 36,95
Gezinnen € 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 48,20

De Amersfoortse

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvulling Start € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 7,75
Aanvulling Extra Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 18,25
Aanvulling Uitgebreid Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 30,50
Aanvulling Optimaal Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 46,25

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Extra € 125 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 22,95
AV Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 46,50

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

DSW

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Basisdekking buitenland (spoedeisend) 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 0,00
Vergoeding: 100% van medisch noodzakelijke zorg, die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland.
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 36,00

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Hema

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 7,50
Aanvullend 2 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 15,00
Aanvullend 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 29,00

Interpolis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZonderZorgen € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 21,75

inTwente

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Basisdekking buitenland (spoedeisend) 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 0,00
Vergoeding: 100% van medisch noodzakelijke zorg, die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland.
AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 36,00

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 € 125 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 13,25
IZA Extra Zorg 2 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 24,25
IZA Extra Zorg 3 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 36,50
IZA Extra Zorg 4 € 350 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 79,50

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 90 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 52,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 180 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 96,00

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Menzis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ExtraVerzorgd 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 6,95
JongerenVerzorgd € 150 (bij bepaalde aandoeningen)€ 17,50
ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 20,50
ExtraVerzorgd 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 41,95

National Academic

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 € 70 (bij diabetes)€ 30,95
Aanvullend 3 € 150 (bij diabetes)€ 54,95

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 23,45
Compleet € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 37,65
Comfort € 500 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 65,95
Top Volledig vergoed (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 136,50

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend € 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 11,40
Extra Aanvullend € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 21,35
Uitgebreid € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)€ 39,40

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Benfit € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 23,58
Optifit € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 40,92
Topfit Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 59,98

OZF

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Royaal € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 21,00

PMA zorgverzekering

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ExtraVerzorgd 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 6,25
JongerenVerzorgd € 150 (bij bepaalde aandoeningen)€ 15,75
ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 18,45
ExtraVerzorgd 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 37,75

PNOzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 23,58
Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 40,92
Top Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 59,98

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Largepolis € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 35,95
Extra Largepolis € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 68,50

Promovendum

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Ideaal € 70 (bij diabetes)€ 22,90
Excellent € 150 (bij diabetes)€ 57,90

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus 75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)€ 19,95
Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits) € 35,00

Stad Holland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Compact AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 7,50
Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 37,25
Extra Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 51,00
AV Zorg Riant 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes€ 64,25

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 22,00
UMC Extra Zorg 3 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 35,75
UMC Extra Zorg 4 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen)€ 120,00

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 9,14
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,09
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 32,54
Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 42,99
Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 52,89
Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 59,59

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 9,75
Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 21,50
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 34,75

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 9,14
Aanvullend Beter € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)€ 19,09
Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 32,54
Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 42,99
Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 52,89
Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 59,59

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 22,31
Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 38,72
Top Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 56,76
Excellent Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 112,77

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR € 500 (bij reumatoide artritis)€ 31,95

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 3 Sterren € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 28,50
Aanvullend 4 Sterren € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis€ 53,95

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Plus € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)€ 44,89

ZorgDirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Online Gemak - Plus 75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)€ 19,35
Online Gemak - Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits) € 33,95
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.