Pedicure

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure

Vergoeding basisverzekering

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
 • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
 • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de onderstaande aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Basic € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 5,76 p/m
  Plus € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 12,76 p/m
  Top € 75 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 33,60 p/m
 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Royaal € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 25,75 p/m
  € 32,75 p/m
  € 34,25 p/m
  Excellent Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 49,25 p/m
  € 65,95 p/m
  € 66,95 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • CZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Basis € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)n.v.t.€ 7,75 p/m
  50+ € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)n.v.t.€ 17,05 p/m
  Jongeren € 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 100
  € 18,65 p/m
  € 25,65 p/m
  Plus € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)n.v.t.€ 18,95 p/m
  Top € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)n.v.t.€ 33,85 p/m
  Gezinnen € 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)n.v.t.€ 45,00 p/m
 • CZdirect

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • De Amersfoortse

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvulling Budget Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 9,75 p/m
  € 11,55 p/m
  € 12,15 p/m
  € 13,95 p/m
  Aanvulling Basis Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 16,40 p/m
  € 19,50 p/m
  € 20,55 p/m
  € 23,45 p/m
  Aanvulling Uitgebreid Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 26,25 p/m
  € 31,25 p/m
  € 32,90 p/m
  € 36,80 p/m
  Aanvulling Optimaal Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) Van 25 t/m 39
  Van 18 t/m 24
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 50,00 p/m
  € 52,50 p/m
  € 56,00 p/m
  € 67,00 p/m
 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Extra € 125 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 22,95 p/m
  AV Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 42,95 p/m
 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 22,35 p/m
  Compleet € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 34,58 p/m
  Comfort € 500 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 58,74 p/m
  Top Volledig vergoed (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • DSW

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 34,25 p/m
 • FBTO

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Module Voetzorg € 150 (tot € 25 per behandeling) budget voor voetzorg; bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 26
  Van 27 t/m 100
  € 8,49 p/m
  € 9,99 p/m
  Deze module biedt vergoeding voor pedicurezorg, podotherapie/podologie en klassieke orthopedische steunzolen
 • FNV

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  FNV Zorg 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 6,25 p/m
  FNV Primazorg € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,40 p/m
  Tandartskosten: raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden); wachttijd voor kronen, bruggen en implantaten
  FNV Zorg 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 27,40 p/m
  FNV Zorg 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 37,75 p/m
  FNV Zorg 4 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis) € 89,55 p/m
 • Hema

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 7,00 p/m
  Aanvullend 2 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 14,50 p/m
  Aanvullend 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 26,00 p/m
 • Ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Interpolis

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  ZonderZorgen € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 17,94 p/m
  € 24,44 p/m
  € 26,27 p/m
 • inTwente

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Top 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 34,25 p/m
 • IZA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  IZA Extra Zorg 1 € 125 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis) € 12,75 p/m
  IZA Extra Zorg 2 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis) € 23,25 p/m
  IZA Extra Zorg 3 € 250 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis) € 35,25 p/m
  IZA Extra Zorg 4 € 350 budget voor voetzorg (bij diabetes & reumatoide artritis) € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Menzis

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  ExtraVerzorgd 1 € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 6,95 p/m
  ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 41,95 p/m
 • National Academic

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend 2 € 70 (bij diabetes) € 29,95 p/m
  Aanvullend 3 € 150 (bij diabetes) € 49,95 p/m
 • OHRA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend € 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 10,64 p/m
  Extra Aanvullend € 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 20,23 p/m
  Uitgebreid € 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Benfit € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 22,32 p/m
  Optifit € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 38,59 p/m
  Topfit Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) € 56,73 p/m
 • OZF

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  AV Royaal € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 19,00 p/m
  € 26,00 p/m
  € 29,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  ExtraVerzorgd 2 € 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 17,95 p/m
 • PNOzorg

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Compleet € 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis) € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Largepolis € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis € 33,50 p/m
  Extra Largepolis € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optimaal € 70 (bij diabetes) € 30,90 p/m
  Excellent € 150 (bij diabetes) € 54,90 p/m
 • Salland

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Plus 75% vergoed tot € 125; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 19,95 p/m
  Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 32,50 p/m
 • Stad Holland

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Compact 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 7,50 p/m
  Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 34,25 p/m
  Extra Uitgebreide AV 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 46,25 p/m
  AV Zorg Riant 75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes € 58,25 p/m
 • Umc

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  UMC Extra Zorg 2 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen) € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen) € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 € 115 budget (voor diverse voetaandoeningen) € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 7,49 p/m
  € 8,74 p/m
  € 9,14 p/m
  € 9,54 p/m
  Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 54,99 p/m
 • Univé

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 8,95 p/m
  Aanvullend Beter € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 19,50 p/m
  Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) € 32,50 p/m
 • VGZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Goed € 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 7,49 p/m
  € 8,74 p/m
  € 9,14 p/m
  € 9,54 p/m
  Aanvullend Beter € 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Aanvullend Best € 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis) n.v.t.€ 54,99 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Plus € 100 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 21,60 p/m
  Optimaal € 200 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 37,35 p/m
  Top Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) € 54,90 p/m
  Excellent Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra ZEKUR € 500 (bij reumatoide artritis) € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.

 • Zilveren Kruis

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend 3 Sterren € 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 24,95 p/m
  € 31,75 p/m
  € 33,50 p/m
  Aanvullend 4 Sterren € 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes & reumatoide artritis Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 45,95 p/m
  € 61,95 p/m
  € 63,50 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Plus € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 45,20 p/m
  AV Totaal € 210 (bij diabetes & reumatoide artritis) € 99,00 p/m
 • ZorgDirect

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Plus 75% vergoed tot € 125; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 18,96 p/m
  Top 75% vergoed tot € 250; budget (bij diabetes en reumatoide artritits) € 30,88 p/m

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!