EHIC – Europese gezondheidskaart

De European Health Insurance Card (ehic) is een gratis Europese zorgpas. De kaart geeft toegang tot medisch noodzakelijke zorg in 34 landen binnen het publieke ziektekostenstelsel. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden en kosten als in Nederland.

This information is also available in English.

De EHIC werd per 1 juni 2004 geleidelijk ingevoerd. Standaard staat de Europese gezondheidskaart op de achterkant van je verzekeringspasje.

Hoe kan ik een EHIC aanvragen?

Als je nog niet beschikt over een EHIC kun je deze gratis en eenvoudig aanvragen via je zorgverzekeraar. Neem dan contact op via de website of telefonisch.

Duur aanvraag

Het duurt ongeveer 4 werkdagen voordat je de EHIC-kaart ontvangt.

Geldigheid

Op de Europese verzekeringspas staat aangegeven hoe lang deze geldig is. De Nederlandse EHIC is alleen geldig in combinatie met een basisverzekering.

Als je EHIC verlopen is, kun je bij je huidige verzekeraar een nieuwe (fysieke) pas aanvragen.

Hoe werkt de EHIC?

De EHIC werkt als volgt:

 1. Je hebt gebruik gemaakt van medische zorg in het buitenland
 2. De buitenlandse zorgverlener, bijvoorbeeld een ziekenhuis, declareert de kosten bij je zorgverzekeraar
 3. Je zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van je zorgverzekering en eigen risico welke kosten worden vergoed en je zelf moet betalen

Belangrijkste kenmerken

 • De EHIC geeft recht op medisch noodzakelijke zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland
 • EHIC dekt geen ingeplande medische behandelingen, maar alleen medisch noodzakelijke zorg
 • EHIC biedt geen dekking voor private gezondheidszorg of repatriëring
 • EHIC geeft geen garantie dat je gratis wordt geholpen, aangezien er verschillen zijn in de zorgstelsels van Europese landen
 • De EHIC is persoonlijk, ook kinderen moeten hun eigen EHIC hebben

Waar is de EHIC geldig?

De EHIC is geldig in alle landen die vallen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Australië.

De volgende 32 landen behoren tot de EER:

 1. België
 2. Cyprus (Griekse deel)
 3. Bulgarije
 4. Denemarken
 5. Duitsland
 6. Estland
 7. Finland
 8. Frankrijk
 9. Griekenland
 10. Groot-Brittannië
 11. Hongarije
 12. Ierland
 13. IJsland
 14. Italië
 15. Kroatië
 16. Letland
 1. Liechtenstein
 2. Litouwen
 3. Luxemburg
 4. Macedonië
 5. Malta
 6. Nederland
 7. Noorwegen
 8. Oostenrijk
 9. Polen
 10. Portugal
 11. Roemenië
 12. Slovenië
 13. Slowakije
 14. Spanje
 15. Tsjechië
 16. Zweden

EHIC is geen alternatief voor een reisverzekering. Buiten Europa ben je wel verzekerd voor spoedeisende zorg via je Nederlandse basisverzekering, maar alleen tot aan het Nederlandse tarief. Je EHIC is hier niet geldig.

Welke informatie staat op de EHIC?

Op de EHIC staat in ieder geval de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Identificatienummer van de kaart
 • Zorgverzekeraar
 • Identificatiecode zorgverzekeraar
 • Vervaldatum
 • Nummer van de alarmcentrale